Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

5 cech lidera przyszłości

5 cech lidera przyszłości

5 cech lidera przyszłości

Jakie cechy i kompetencje powinien posiadać lider przyszłości? Mówi o tym raport PwC oraz liderki z firm Google i Skanska, które wzięły udział w debacie nad wynikami badania.

„Wraz z globalnymi zmianami oraz zachodzącymi przemianami społecznymi i pokoleniowymi, modyfikacji uległy także dotychczasowe biznesowe paradygmaty, zmienił się portret skutecznego lidera. Rynek potrzebuje dziś nowego modelu kompetencji przywódczych” – pisze we wstępie do Raportu „Lider przyszłości. Czy jesteśmy gotowi na zmiany?” Olga Grygier-Siddons, Prezes PwC w Europie Środkowej i Wschodniej. O jakie modele i kompetencje chodzi? To właśnie badali specjaliści z PwC, przepytując grupę prawie 200 menedżerów wyższego szczebla zarządczego: właścicieli, prezesów firm, członków zarządów i przedstawicieli innych stanowisk kierowniczych. 50% stanowiły kobiety. Badanie obejmowało cztery główne filary działań liderów: przywództwo, działania w obszarze strategii, relacje z zewnętrznym otoczeniem oraz wykorzystanie nowych trendów i technologii. Badacze pytali nie tylko o to, co jest ważne dla liderów w obszarze wartości, umiejętności, zarządzania i komunikacji, ale także czy faktycznie ich wyobrażenia o skutecznym przywództwie znajdują odzwierciedlenie w podejmowanych przez nich działaniach. Jak zatem wygląda biznesowa rzeczywistość i czy liderzy świadomi są nadchodzących zmian?

Zarządzania zmianą

Raport PwC obejmuje trzy kluczowe obszary i pokazuje ich wpływ na styl zarządzania: postęp technologiczny, rewolucja cyfrowa oraz zmiany społeczne. Dla firm i ich liderów wyzwaniem staje się nie tylko wielość aspektów, z którymi muszą się zmierzyć w każdym z tych obszarów, ale także tempo zachodzących zmian. Lider przyszłości to osoba, która nie tylko te zmiany dostrzega, ale także potrafi je wyprzedzić, tworząc w ten sposób przewagę na rynku. W świecie, w którym zmiany zachodzą tak szybko i tak często liderem będzie ten, kto najlepiej będzie potrafił zmianą zarządzić.

ZOBACZ RELACJĘ Z DEBATY:

Media społecznościowe, smartfony i Millenialsi

Cyfrowa rewolucja, stale zwiększająca się dostępność Internetu i szybkość łączy, przeniesienie części życia do mediów społecznościowych, wykorzystanie smartfonów jako małych centrów dowodzenia, a przede wszystkim pojawienie się nowego pokolenia – Millenialsów, ludzi, dla których korzystanie z technologii jest już stylem życia sprawiły, że całkowicie zmienia się sposób, w jaki się komunikujemy, zbieramy i wyszukujemy informacje, pracujemy, kontaktujemy się z klientem. „Transformacja cyfrowa to najważniejsze wyzwanie biznesowe liderów w najbliższych latach. Prawdopodobnie również najtrudniejsze w ich karierze. Nie ma bowiem wzorców i metodologii sprawdzonych na wielu wdrożeniach. Trzeba podejmować ryzyko decydujące o przyszłości strategicznej firmy. Wielu liderów koncentruje się w tym procesie na aspektach związanych z wdrażaniem technologii tymczasem transformacja cyfrowa to przede wszystkim element transformacji kultury. Nowoczesne technologie komunikacyjne integrują przepływy informacji pomiędzy użytkownikami i dostawcami co wymaga całkowitego redefiniowania sposobu w jaki komunikuje się firma wewnątrz i transparentnego włączenia użytkowników do tej komunikacji. Ci, którzy w tym procesie zgubią tempo, nie odzyskają już swoich klientów” – komentuje w Raporcie Magdalena Dziewguć, Head of Google for Work CEE.

Jakie są zatem kluczowe kompetencje i umiejętności, które będą potrzebne liderom przyszłości? Oto pięć najważniejszych.

Otwartość i elastyczność

Wrogiem firm przyszłości będą nawyki, schematy i sztywne trzymanie się reguł. W świecie płynnej rzeczywistości wygra ten, kto będzie bardziej elastyczny, a w zmianie będzie widział nie zagrożenie, ale szansę. Lider przyszłości musi umieć łączyć różne modele zarządzania. Kiedy trzeba rozmawia i słucha, zbiera informacje zwrotne, ale kiedy wymaga tego sytuacja jest w stanie błyskawicznie podjąć trudną, a czasem także ryzykowną decyzję. Jest otwarty na różne punkty widzenia – w różnorodnych opiniach i poglądach widzi potencjał, a nie zagrożenie. Dzięki temu jest w stanie zbudować zespół, dobierając ludzi według ich talentów, a nie według tego, czy współpracownik ma takie samo zdanie, co jego szef. – Sposób zarządzania poprzez zespoły, poprzez budowanie takiego środowiska, w którym praca ludzi, ich poglądy, wartości, podejście są szanowane, gdzie ludzi się słucha, gdzie ich opinie uwzględnia się w podejmowaniu decyzji przynosi dziś bardzo dużą efektywność biznesową – mówiła podczas debaty Agata Skowrońska-Domańska, dyrektor finansowy Skanska Commercial Development Europe i członek zarządu Skanska Property Poland.

Intuicja oparta na wiedzy, danych i doświadczeniu

By dostrzegać panujące trendy, trzeba uważnie obserwować rzeczywistość. By je wyprzedzać potrzeba jest intuicja oparta na mocnej wiedzy i dużym doświadczeniu. To właśnie ona z oceanu danych pozwala wyłuskać te informacje, które zapowiadają zmianę. Z kolei wiedza i doświadczenie w połączeniu z elastycznością pomagają trend zrozumieć, włączyć go do strategii, a następnie wdrożyć do działania. Umiejętność analizy danych to dziś jedna z kluczowych kompetencji w zarządzaniu. Pozwala bowiem nie tylko wyłuskać nadchodzące trendy, ale także podejmować lepsze decyzje biznesowe. Raport PwC pokazuje, że z uwagi na niedostateczne umiejętność analizy, firmy w Polsce wykorzystują jedynie 12% swoich danych. Warto pamiętać, że słaba ich jakość obniża przychody operacyjne firm nawet o 35%.

Wspieranie różnorodności i budowanie interdyscyplinarnych zespołów

„Sukces we współczesnej gospodarce zależy przede wszystkim od ludzi: od ich innowacyjności, kreatywności, inicjatywy, zdolności do współpracy. Warto promować w firmach różnorodność. Zamykanie się w hermetycznym świecie płci, przekonań i stereotypów szkodzi nie tylko nam samym, ale przede wszystkim biznesowi. Nie ma łatwiejszego sposobu na zmarnowanie talentów” – pisze w Raporcie prof. Witold M. Orłowski, główny ekonomista, PwC. Dla lidera zarządzanie takim zespołem to wyzwanie, bo bardziej niż szefem musi być dyrygentem, który potrafi zestroić ze sobą rozmaitych muzyków. By odnieść sukces w tej dziedzinie musi nie tylko umieć wydawać polecenia i egzekwować, ale także uważnie słuchać, delegować zadania. Dla firmy to korzyść. – Zespoły budujemy w taki sposób, aby tworzące je osoby wzajemnie uzupełniały się w swoich kompetencjach i sposobie rozwiązywania problemów. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybciej i w sposób bardziej zrównoważony opracowywać rozwiązania, które później stosujemy – wyjaśniała Agata Skowrońska-Domańska z firmy Skanska.

Wielokanałowa i uważna komunikacja

Do 2020 roku około 75% pracowników na świecie będą stanowili Millenialsi. To osoby, które swobodnie czuja się w świecie innowacji technologicznych. Są też z reguły otwarci na zmiany, dużo bardziej elastyczni od ich poprzedników. Ważna jest dla nich niezależność. Będą wyzwaniem zarówno jako pracownicy, ale także jako klienci. Dlatego lider przyszłości musi nastawić się na to, że wymusi to zmiany w sposobie komunikacji. Już dziś widać, że młodzi pracownicy chętniej korzystają z komunikatorów niż kontaktu osobistego. Z kolei klienci do rozmów z firmą wykorzystują media społecznościowe – wiele fanpejdży na Facebooku przejęło funkcję biura obsługi klienta. To właśnie niedoskonała komunikacja w tym kanale odpowiada najczęściej za kryzysy wybuchające w social media. Dla Millenialsów kluczowe znaczenie ma funkcjonowanie w otwartym środowisku, w kulturze opartej na zaufaniu, wspólnym podejmowaniu decyzji oraz wzajemnym szacunku. Dla nich liderem będzie osoba nastawiona na rozmowę, słuchanie, dialog – gotowa, by pomysły pracowników uwzględnić w strategii działania.

Skupienie na wartościach

Zmiany zachodzące w społeczeństwie, pojawienie się Millenialsów, dla których możliwość rozwoju, pasja i wartości w pracy są czasem ważniejsze od awansu i wysokości wynagrodzenia zmuszają pracodawców do większej koncentracji na wartościach. To właśnie one będą zatrzymywać w firmie talenty. Dlatego też istotne będzie zarządzanie przez jakość, które zastąpi zarządzanie przez cele, autorytaryzm zostanie wyparty przez otwarcie i zaufanie, a innowacyjność wyprze przywiązanie do status quo. Wartościami będą wiedza, etyka, relacje. – Kiedyś wartości do firmy wdrażano w taki sposób, że mówiło się ludziom: wybierzcie, jakie chcecie mieć wartości w firmie i będziemy ich wszystkich przestrzegać. Okazuje się, że kiedy wartości wybiera się gremialnie, to ludzie mają je później w nosie. Jeśli natomiast pojawia się osoba, która mówi – Takie są moje wartości – to ludzie chętniej pójdą za kimś konkretnym niż za wartościami, które są każdego po trochu – wyjaśniał podczas debaty Miłosz Brzeziński, autor, konsultant w zakresie efektywności osobistej i społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych.

Lider jak rodzic

Wygląda na to, że przed liderami przyszłości stoi sporo wyzwań. Jak przekonuje Magdalena Dziewguć, lider w świecie cyfryzacji powinien być jak lider w każdym innym świecie. – Chodzi o to, żeby była to osoba, która z pełnym przekonaniem pracuje na rzecz innych. Robi to nie dlatego, że tak musi albo tak wypada, ale robi tak, bo to właśnie jest sens jej życia. Wierzę, że bycie liderem to nie jest umiejętność czy funkcja, ale naturalne powołanie i talent, który rozwija się poprzez działanie, poprzez bycie z innymi. Myślę, że dobra jest tu metafora rodzica. Lider to ktoś, kto widzi mocne strony w innych, stara się je rozwijać, a jednocześnie nie unika trudnych sytuacji i pomaga je rozwiązywać – tłumaczyła Dziewguć podczas debaty.

Cały Raport można przeczytać TUTAJ.

***

W debacie po prezentacji Raportu udział wzięli: Miłosz Brzeziński, autor i coach biznesu, Magdalena Dziewguć, Head of Google for Work CEE, Agata Skworońska-Domańska, dyrektor finansowy Skanska Commercial Development Europe i członek zarządu Skanska Property Poland oraz Gabriela Rakowska z firmy Absolvent.pl. Organizatorem debaty był Sukces Pisany Szminką. Partnerem strategicznym debaty była firma Skanska.

 • Lider przyszłości

 • Lider przyszłości

 • Lider przyszłości

 • Lider przyszłości

 • Lider przyszłości

 • Debata - Lider

 • Lider przyszłości

 • Lider przyszłości

 • Lider przyszłości

 • Lider przyszłości

 • Lider przyszłości

 • Lider przyszłości

 • Lider przyszłości

 • Lider przyszłości

 • Lider przyszłości

 • Lider przyszłości

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close