Kobieta przed komputerem (Foto. Canva Pro)

Minione 6 miesi臋cy to kolejny rekordowy okres pod wzgl臋dem aktywno艣ci rekrutacyjnej pracodawc贸w

597 000 鈥 to liczba ofert pracy, kt贸re zamie艣cili pracodawcy w I p贸艂roczu 2022 roku w serwisie Pracuj.pl. Minione 6 miesi臋cy to kolejny rekordowy okres pod wzgl臋dem aktywno艣ci rekrutacyjnej pracodawc贸w. Zmiany na rynku pracy nap臋dzaj膮 zapotrzebowanie na kadry, a tak偶e wp艂ywaj膮 pozytywnie na tre艣膰, atrakcyjno艣膰 i r贸偶norodno艣膰 og艂osze艅. Zaobserwowa膰 mo偶na by艂o tak偶e trendy zwi膮zane z prac膮 zdaln膮 i kompetencjami cyfrowymi. Uwag臋 przyci膮ga ponadto wp艂yw inflacji i sytuacji gospodarczej na rekrutacj臋. Zapraszamy do lektury raportu Pracuj.pl 鈥濺ynek Pracy Specjalist贸w. I p贸艂rocze 2022鈥.

Rekordowe p贸艂rocze w czasach wyzwa艅

I p贸艂rocze 2022 roku to fascynuj膮cy czas dla obserwator贸w trend贸w HR i zmieniaj膮cych si臋 tendencji w obszarze 偶ycia zawodowego. Minione p贸艂 roku up艂yn臋艂o pod znakiem rozp臋dzonego rynku rekrutacji, oferuj膮cego jeszcze wi臋kszy wyb贸r ofert, a tak偶e pod k膮tem szerszego otwierania si臋 pracodawc贸w na oczekiwania kandydat贸w. Z drugiej strony jednak tym zjawiskom towarzyszy艂y m.in. wybuch wojny w Ukrainie, rosn膮ca inflacja, spirala p艂acowo-cenowa czy nie艂atwy powr贸t cz臋艣ci firm do biur, czyli zjawiska wp艂ywaj膮ce tak na ca艂膮 gospodark臋, jak i na poszczeg贸lne firmy i kandydat贸w.
W obliczu tak r贸偶norodnych wyzwa艅, skala rekrutacji w I p贸艂roczu 2022 roku pozwala ocenia膰 sytuacj臋 rynkow膮 do艣膰 optymistycznie. Udowadnia ona si艂臋 rynku pracy, a tak偶e apetyt pracodawc贸w i kandydat贸w na pozytywn膮 zawodow膮 zmian臋. Mi臋dzy styczniem, a czerwcem 2022 roku w Pracuj.pl ukaza艂o si臋 597 000 og艂osze艅 o prac臋, czyli o 35% wi臋cej, ni偶 w analogicznym okresie w ub.r.
Rekordowy okaza艂 si臋 okres mi臋dzy styczniem a marcem, gdy ukaza艂o si臋 312 000 ofert. W贸wczas r贸wnie偶 skala zachorowa艅 na koronawirusa zacz臋艂a szybko spada膰 po szczycie z prze艂omu stycznia i lutego bie偶膮cego roku, znoszono kolejne obostrzenia, co mog艂o wp艂ywa膰 pozytywnie na aktywno艣膰 rekrutacyjn膮. W stosunku do I kwarta艂u 2022 aktywno艣膰 pracodawc贸w nieco spad艂a mi臋dzy kwietniem i czerwcem, gdy zamieszczono 285 000 og艂osze艅. Na spadek ten niew膮tpliwie mog艂y mie膰 wp艂yw zjawiska makrogospodarcze, takie jak m.in. negatywne odbijanie si臋 inflacji i rosn膮cych p艂ac na mo偶liwo艣ciach rekrutacyjnych cz臋艣ci firm czy te偶 wp艂yw wojny w Ukrainie na klimat inwestycyjny w Polsce. Nale偶y jednak podkre艣li膰, 偶e mieli艣my wci膮偶 do czynienia z czasem wyj膮tkowo intensywnej rekrutacji na tle minionych lat.

Specjalizacje poszukiwane w I p贸艂roczu 2022

Na pierwszym miejscu w zestawieniu najbardziej popularnych specjalizacji, po raz pierwszy w historii badania, znale藕li si臋 specjali艣ci ds. IT. Kierowano do nich blisko co czwart膮 ofert臋 w Pracuj.pl (24%) w badanym okresie. Na wynik ten z艂o偶y艂y si臋 oferty dla specjalist贸w ds. rozwoju oprogramowania (16% wszystkich og艂osze艅) oraz administracji IT (8%). Tak du偶e zainteresowanie ekspertami ds. technologii dowodzi rosn膮cej roli kompetencji cyfrowych na rynku pracy oraz jeszcze wi臋kszego, ni偶 dotychczas wyboru ofert dla os贸b rozwijaj膮cych si臋 w tym obszarze.
Na drugim miejscu zestawienia, z nieznacznie ni偶sz膮 liczb膮 og艂osze艅 od IT, znale藕li si臋 specjali艣ci ds. sprzeda偶y 鈥 dotychczasowy lider zestawienia. Do nich r贸wnie偶 kierowanych by艂o 24% ofert na portalu. Czynnikiem, kt贸ry m贸g艂 wp艂ywa膰 pozytywnie na popularno艣膰 tej grupy by艂o uspokajanie si臋 sytuacji pandemicznej, generuj膮ce wi臋ksz膮 aktywno艣膰 centr贸w handlowych i dzia艂贸w sprzeda偶y. Negatywnym czynnikiem by艂a natomiast inflacja, wp艂ywaj膮ca na postawy zakupowe Polak贸w i firm, a tak偶e na koniunktur臋 w handlu.
Na trzecim miejscu znale藕li si臋 pracownicy obs艂ugi klienta, do kt贸rych kierowano 13% og艂osze艅 w serwisie. Tu偶 za nimi uplasowali si臋 pracownicy fizyczni, kt贸rzy r贸wnie偶 mogli wybiera膰 spo艣r贸d 13% og艂osze艅. To z kolei specjalizacja, w kt贸rej w ostatnich p贸艂roczach zaobserwowa膰 mo偶na by艂o wyra藕ny wzrost zainteresowania pracodawc贸w 鈥 o czym wi臋cej piszemy w dalszej cz臋艣ci raportu. Na pi膮tym miejscu w艣r贸d najpopularniejszych specjalizacji uplasowa艂a si臋 in偶ynieria (10%).

Najbardziej aktywne bran偶e w I p贸艂roczu 2022

W I p贸艂roczu 2022 roku pracownik贸w poszukiwa艂y najcz臋艣ciej przedsi臋biorstwa specjalizuj膮ce si臋 w finansach i bankowo艣ci, odpowiedzialne za 11% ofert pracy w Pracuj.pl. Na drugim miejscu niewiele za nimi znalaz艂a si臋 bran偶a IT, z kt贸rej pochodzi艂o co dziesi膮te og艂oszenie. Na trzecim miejscu podium uplasowali si臋 pracodawcy z obszaru handlu detalicznego / B2C, czyli m.in. operatorzy sieci sklep贸w spo偶ywczych, dyskont贸w, galerii handlowych (9% og艂osze艅).
Stosunkowo wysok膮 aktywno艣ci膮 wykazywa艂y si臋 ponadto firmy z bran偶y produkcyjnej (7%), budowlanej (6%) oraz z obszaru handlu i sprzeda偶y B2B (5%). Szczeg贸lnie w przypadku obszaru produkcji i budownictwa na aktywno艣膰 rekrutacyjn膮 m贸g艂 mie膰 wp艂yw znacz膮cy odp艂yw wielu pracownik贸w z Ukrainy p艂ci m臋skiej, kt贸rzy w obliczu agresji Rosji na sw贸j kraj postanowili do niego wr贸ci膰. 聽

Wojew贸dztwa z najwi臋ksz膮 liczb膮 ofert

Co pi膮te og艂oszenie publikowane na Pracuj.pl w I p贸艂roczu 2022 roku pochodzi艂o od pracodawc贸w z wojew贸dztwa mazowieckiego (20% wszystkich ofert na portalu), plasuj膮c go zdecydowanie przed innymi cz臋艣ciami Polski. Na czo艂owych miejscach obok niego znalaz艂y si臋 dolno艣l膮skie (10%), a tak偶e 艣l膮skie, ma艂opolskie i wielkopolskie (po 9%). Na kolejnych miejscach uplasowa艂y si臋 wojew贸dztwa pomorskie (7%) oraz 艂贸dzkie (6%).
Warto zauwa偶y膰, 偶e udzia艂 wojew贸dztw w ca艂ej puli ofert pracy jest wyznaczany na podstawie deklarowanej lokalizacji firmy lub jej oddzia艂u, kt贸ry rekrutuje pracownika. W obliczu wzrostu popularno艣ci pracy zdalnej warto wzi膮膰 pod uwag臋, 偶e ostatecznie zrekrutowany pracownik niekoniecznie b臋dzie faktycznie wykonywa膰 obowi膮zki w tym wojew贸dztwie. Trend ten widoczny jest m.in. w bran偶y IT, kreatywnej czy w us艂ugach biznesowych, gdzie dostrzegalne s膮 migracje cz臋艣ci pracownik贸w do mniejszych miast czy rodzinnych region贸w.

Kompetencje cyfrowe w cenie

A偶 36% ofert zamieszczonych w serwisie w I p贸艂roczu 2022 roku dotyczy艂o specjalizacji, w kt贸rych rola kompetencji cyfrowych jest ju偶 wysoka lub dynamicznie ro艣nie 鈥 w tym IT, marketingu, reklamy, grafiki, e-commerce czy bada艅 i rozwoju. Te dane wskazuj膮, 偶e rola kompetencji cyfrowych wykracza znacznie ponad sam膮 specjalizacj臋 IT, do kt贸rej by艂o kierowane 24% ofert.
Co wi臋cej, warto zauwa偶y膰, 偶e wyra藕ny wzrost znaczenia obszar贸w, w kt贸rych kompetencje cyfrowe odgrywaj膮 szczeg贸lnie istotn膮 rol臋, widoczny jest na przestrzeni ostatnich miesi臋cy. O ile bowiem jeszcze w III kwartale 2021 roku do tego grona mo偶na by艂o zaliczy膰 25% ofert pracy zamieszczonych w Pracuj.pl, o tyle ju偶 w ostatnich trzech miesi膮cach ub.r. by艂o to 32%, a w minionych dw贸ch kwarta艂ach 鈥 36% wszystkich og艂osze艅.

Mocna pozycja pracy fizycznej 聽

W I p贸艂roczu 2022 roku dostrzegalny by艂 nadal widoczny od d艂u偶szego czasu wzrost zainteresowania pracodawc贸w pracownikami fizycznymi. W minionych 6 miesi膮cach stanowili oni czwart膮 najbardziej popularn膮 specjalizacj臋 w serwisie Pracuj.pl. Na zapotrzebowanie pracodawc贸w na t臋 grup臋 kandydat贸w niew膮tpliwie wp艂ywa znikni臋cie z polskiego rynku pracy m臋偶czyzn 聽pochodz膮cych z Ukrainy. Wiele firm stan臋艂o niemal z dnia na dzie艅 przed wyzwaniem pilnego zast膮pienia cz臋艣ci kadry nowymi pracownikami.
Wzrost liczby rekrutacji pracownik贸w fizycznych widoczny jest w statystykach serwisu Pracuj.pl, kt贸ru w ostatnich latach sta艂 si臋 coraz bardziej dopasowany do potrzeb tej grupy specjalist贸w i rekrutuj膮cych j膮 pracodawc贸w. Jeszcze w I p贸艂roczu 2021 roku do pracownik贸w fizycznych kierowano 50 000 og艂osze艅. W II p贸艂roczu 2021 roku by艂o ich ju偶 70 000, a w ostatnich sze艣ciu miesi膮cach liczba ta dodatkowo wzros艂a do 77 000.

Praca zdalna i hybrydowa w ofertach pracy

Cho膰 wielu pracodawc贸w po uspokojeniu si臋 sytuacji pandemicznej podj臋艂o decyzj臋 o cz臋艣ciowym lub pe艂nym powrocie zespo艂贸w do biur, ostatnie miesi膮ce dowiod艂y, 偶e praca zdalna i hybrydowa (wykonywana cz臋艣ciowo w siedzibie firmy, a cz臋艣ciowo poza ni膮) utrzymuj膮 swoj膮 rol臋 jako wa偶ne i cz臋sto wyst臋puj膮ce modele wykonywania obowi膮zk贸w. Sta艂y si臋 one ponadto istotnym elementem ofert zatrudnienia.
艁膮cznie a偶 27% og艂osze艅 widniej膮cych na portalu Pracuj.pl pod koniec I p贸艂rocza 2022 roku dotyczy艂o pracy zdalnej lub hybrydowej. Wykonywanie zada艅 w pe艂ni poza siedzib膮 firmy umo偶liwia艂o 16% ofert. W stosunku do sytuacji z ko艅ca 2021 roku widoczny jest niewielki spadek liczby ofert w pe艂ni zdalnych, ale najwy偶szy w historii udzia艂 ofert umo偶liwiaj膮cych przynajmniej cz臋艣ciow膮 prac臋 spoza biura.
Utrzymuj膮ca si臋 wysoka popularno艣膰 pracy zdalnej i hybrydowej jest odpowiedzi膮 na oczekiwania pracownik贸w. Wed艂ug聽bada艅 Pracuj.pl聽wi臋kszo艣膰 os贸b, kt贸re w pandemii realizowa艂y obowi膮zki w ten spos贸b, nie chce z niego rezygnowa膰.

Wide艂ki zarobk贸w w ofertach pracy

W obliczu rywalizacji o kandydat贸w wyra藕nie dostrzegalne s膮 zmiany w podej艣ciu do jawno艣ci wide艂ek wynagrodzenia. Pod koniec I p贸艂rocza 2022 roku ju偶 12% aktywnych og艂osze艅 w Pracuj.pl zawiera艂o informacje o mo偶liwym przedziale zarobk贸w na danym stanowisku. To liczba wyra藕nie wy偶sza od tej sprzed wybuchu pandemii. Mo偶na przypuszcza膰, 偶e rosn膮cy popyt na pracownik贸w i mocniejszy nacisk na negocjacje ze strony kandydat贸w powoli, ale systematycznie wp艂ywaj膮 na gotowo艣膰 do ujawniania zarobk贸w. Wspieraj膮c ten pozytywny trend, Grupa Pracuj ju偶 od kilku lat prezentuje wide艂ki zarobk贸w we wszystkich swoich ofertach zatrudnienia i zach臋ca do tego pozosta艂ych pracodawc贸w.
Inforgrafika - Wide艂ki w ofertach pracy
W艣r贸d specjalizacji, w kt贸rych dostrzegalny jest najwy偶szy odsetek og艂osze艅 z wide艂kami zarobk贸w, wyr贸偶niaj膮 si臋 te zwi膮zane z kompetencjami cyfrowymi. Na informacje o kwocie wynagrodzenia ju偶 na poziomie oferty mog膮 cz臋sto liczy膰 eksperci z obszaru e-commerce i us艂ug internetowych (25%) oraz zajmuj膮cy si臋 rozwojem oprogramowania (23%). Powy偶ej 艣redniej plasuj膮 si臋 tak偶e m.in. pracownicy z obszaru marketingu (18%), nieruchomo艣ci (16%) oraz transportu i logistyki (15%).

Coraz wi臋cej pracy dla pocz膮tkuj膮cych

Pandemia koronawirusa, wyznaczaj膮ca wiele regu艂 gry w 艣wiecie rekrutacji i pracy w ci膮gu ostatnich dw贸ch lat, mia艂a tak偶e znaczne konsekwencje dla os贸b rozpoczynaj膮cych karier臋 zawodow膮. Szczeg贸lnie w pierwszym p贸艂roczu pandemii dostrzegalny by艂 spadek liczby ofert sta偶贸w i praktyk, a pracodawcy ch臋tniej zatrudniali osoby z przynajmniej paroletnim do艣wiadczeniem zawodowym. Jednak po tym etapie pocz膮tkowego szoku sytuacja si臋 poprawi艂a, czego dowodem by艂a m.in. bardzo du偶a aktywno艣膰 pracodawc贸w podczas kolejnych edycji聽Festiwalu Pracy JOBICON online.
I p贸艂rocze 2022 roku dowiod艂o, 偶e osoby b臋d膮ce na pocz膮tku karier zawodowych maj膮 obecnie spory wyb贸r mo偶liwo艣ci rozwoju. Mi臋dzy styczniem i czerwcem ukaza艂o si臋 艂膮cznie ponad 88 tysi臋cy og艂osze艅 kierowanych do sta偶yst贸w, praktykant贸w, m艂odszych specjalist贸w i asystent贸w. To 15% wszystkich ofert w serwisie.