Konkurs Bizneswoman Roku nagradza m臋偶czyzn dzia艂aj膮cych na rzecz Diversity&Inclusion

Natalia Kosarska

Jak wynika z najnowszego raportu Fundacji Sukcesu Pisanego Szmink膮 w Polsce wci膮偶 istnieje problem nier贸wnego traktowania kobiet i m臋偶czyzn w miejscu pracy. Zjawisko to dostrzega a偶 46,3 proc. ankietowanych. Najnowsze dane Komisji Europejskiej potwierdzaj膮, 偶e kobiety na tych samych stanowiskach wci膮偶 maj膮 ni偶sze p艂ace. Coraz wi臋cej m臋偶czyzn-lider贸w dostrzega ten problem i聽w艂膮cza si臋 w dzia艂ania na rzecz promowania r贸偶norodno艣ci w swoich firmach oraz szeroko rozumian膮 aktywizacj臋 kobiet w聽biznesie. Konkurs Bizneswoman Roku w kategorii Male Champions of Change nagradza te dzia艂ania.

85,3 proc. os贸b ankietowanych przez Fundacj臋 Sukces Pisany Szmink膮 zetkn臋艂o si臋 z problematyk膮 r贸偶norodno艣ci i r贸wno艣ci p艂ci w swoich firmach. Jednocze艣nie prawie po艂owa (49,2 proc.) uwa偶a, 偶e poj臋cie r贸wnouprawnienia p艂ci dotyczy w wi臋kszym stopniu kobiet, a tylko 5,6 proc., 偶e m臋偶czyzn. Co ciekawe prawie 38 proc. pytanych os贸b wskaza艂o, 偶e problem spotyka pracownik贸w obu p艂ci.

Niestety ponad po艂owa – 58,2 proc. – respondent贸w by艂a 艣wiadkiem dyskryminacji w miejscu pracy. Na pytanie o reakcj臋, gdyby problem dotyczy艂 kogo艣 z rodziny respondenta- 偶ony lub c贸rki – odpowiedzi by艂y r贸偶ne. Ponad 70 proc. ankietowanych doradza艂oby rozmow臋 o tym problemie w miejscu zatrudnienia, ale a偶 23,2 proc. zaproponowa艂oby zmian臋 pracy. Niewielki odsetek os贸b szuka艂by innych rozwi膮za艅, takich jak przyjrzenie si臋 polityce r贸wno艣ci w firmie czy rozmow臋 z osobami, od kt贸rych do艣wiadczaj膮 takich sytuacji. Cieszy fakt, 偶e zaledwie 1,7 proc. nie zrobi艂aby nic.

Kategoria Male Champions of Change docenia dzia艂ania m臋偶czyzn

Fundacja Sukcesu Pisanego Szmink膮 po raz kolejny w najstarszym i najwi臋kszym w Polsce konkursie dla przedsi臋biorczych kobiet – Bizneswoman Roku, w kategorii Male Champion of Change nagrodzi m臋偶czyzn, kt贸rzy zajmuj膮 kluczowe stanowiska kierownicze i zarz膮dcze w du偶ych firmach i聽realizuj膮 wy偶ej wspomniane cele, staraj膮c si臋 zmieni膰 stereotypow膮 korporacyjn膮 rzeczywisto艣膰. To jedyny w Polsce kobiecy konkurs, kt贸ry nagradza pan贸w za prokobiece dzia艂ania.

W zg艂oszeniach do tegorocznej edycji Konkursu Fundacja oceni kandydat贸w pod k膮tem tego, jak wygl膮da strategia budowania oraz promowania kultury Diversity&Inclusion w ich organizacji i jaki wp艂yw na ni膮 ma zg艂oszony kandydat. Bardzo wa偶nym kryterium b臋dzie to, jakie dzia艂ania i rozwi膮zania zosta艂y wprowadzone w korporacji oraz jaki jest ich zasi臋g i innowacyjno艣膰 pod wzgl臋dem budowania polityki r贸wno艣ci i r贸偶norodno艣ci. Kluczowe b臋dzie to, w jaki spos贸b menad偶erowie i przeprowadzane przez nich procesy wp艂ywaj膮 na wzmacnianie pozycji kobiet w ich organizacji i jakie dzia艂ania podj臋li, aby przyczyni膰 si臋 do zwi臋kszenia liczby pa艅 na stanowiskach kierowniczych.

Jak m贸wi Katarzyna Cymerman, dyrektor HR i cz艂onek zarz膮du Microsoft w Polsce: w Microsoft wierzymy, 偶e kultura organizacji odgrywa kluczow膮 rol臋 dla jej sukcesu i rozwoju. Wsp贸lne warto艣ci stanowi膮 filary tej kultury. R贸偶norodno艣膰 oraz inkluzywno艣膰 s膮 jednymi z nich. O ile patrzymy na nie z szerszej perspektywy, kontekst r贸偶norodno艣ci pod wzgl臋dem p艂ci jest dla nas ogromnie wa偶ny na co dzie艅. Prowadzimy szereg inicjatyw skierowanych do kobiet, kt贸rych celem jest inspirowanie i聽wspieranie ich w rozwoju kariery.聽Zar贸wno m臋偶czy藕ni, jak i kobiety powinni mie膰 r贸wne szanse rozwoju swoich kompetencji i umiej臋tno艣ci, by w rezultacie by膰 liderami pozytywnych zmian w biznesie i na rynku pracy, r贸wnie偶 tych dotycz膮cych r贸偶norodno艣ci. Kategoria Male Champion of Change w dorocznym konkursie Bizneswoman Roku pokazuje wyra藕nie jak wa偶na jest rola m臋偶czyzn jako lider贸w zmian na rzecz r贸wnouprawnienia w miejscu pracy.

O to walcz膮 m臋偶czy藕ni zajmuj膮cy kluczowe stanowiska kierownicze lub zarz膮dcze w korporacjach, nagradzani w kategorii Male Champion of Change. Kandydaci w tej kategorii nominowani s膮 przez Jury Specjalne konkursu Bizneswoman Roku.

***

Konkurs Sukces Pisany Szmink膮 Bizneswoman Roku od 11 lat nagradza sukcesy kobiet w biznesie, nauce i kulturze i nag艂a艣nia je na skal臋 og贸lnopolsk膮. Przed uczestniczkami otwiera mo偶liwo艣ci rozwoju, pozyskania partner贸w biznesowych oraz inwestor贸w. Jako pierwszy konkurs tego typu nagradza tak偶e m臋偶czyzn wspieraj膮cych kobiety i polityk臋 r贸偶norodno艣ci. Wi臋cej na: www.bizneswomanroku.pl

Bizneswoman Roku

Organizatorzy: Fundacja Sukcesu Pisanego Szmink膮
Partner strategiczny: Mastercard
Partner wspieraj膮cy: Coca-Cola
Partner edukacyjny: Microsoft
Partnerzy kategorii: BNP Paribas, IGT Poland, DPD Polska, Google
Partner merytoryczny: Deloitte
Partnerzy konkursu: Shell, emba@UW, Vital Voices, Fundacja Przedsi臋biorczo艣ci Kobiet
Patronat Honorowy Konkursu: Prezydent Miasta Sto艂ecznego Warszawy
Patroni medialni: TVN Discovery, ChilliZet, Onet, Forbes, Forbes Women, HiCash, MamStartUp, Uroda 呕ycia, Wysokie Obcasy Praca, polki.pl, Polska Press, G艂os Mordoru, Polska the Times, Perspektywy