kobieta na w贸zku inwalidzkim w podr贸偶y

Budowanie inkluzji na rynku pracy. Wyzwania i rekomendacje dla polskich przedsi臋biorstw

Najnowszy raport Fundacji Aktywizacja 鈥濻trategie zatrudnieniowe pracodawc贸w prywatnych w Polsce鈥 rzuca 艣wiat艂o na istotne braki w podej艣ciu polskich przedsi臋biorstw do kwestii w艂膮czenia i r贸wno艣ci na rynku pracy. Ujawnia, 偶e zaledwie nieco ponad jedna pi膮ta (21%) badanych organizacji posiada艂a na swoich stronach internetowych lub na profilach w social mediach polityki wspieraj膮ce te warto艣ci, co budzi pytania o determinacj臋 sektora prywatnego w promowaniu otwarto艣ci i r贸wno艣ci szans.

Komunikacja zewn臋trzna na temat polityk r贸偶norodno艣ci r贸wnie偶 pozostawia wiele do 偶yczenia. Jedynie 18% firm deklaruje publikacj臋 dokument贸w dotycz膮cych D&I na stronach internetowych. Ogranicza to dost臋p do informacji na temat 聽ich zarz膮dzania r贸偶norodno艣ci膮 i tworzeniem w艂膮czaj膮cej kultury organizacyjnej. Dodatkowo a偶 56% pracodawc贸w, kt贸rzy twierdz膮, 偶e posiadaj膮 polityk臋 r贸偶norodno艣ci, nie przedstawia 偶adnych konkretnych dzia艂a艅 promuj膮cych r贸偶norodno艣膰 wewn膮trz organizacji.

Rekomendacje dla pracodawc贸w

W odpowiedzi na obserwowane braki w zakresie polityk r贸偶norodno艣ci i ich komunikacji, raport proponuje szczeg贸艂owe rekomendacje dla polskich firm:

  • Rozw贸j i publikacja jasnych polityk r贸偶norodno艣ci. Firmy powinny przejrze膰 i zaktualizowa膰 swoje obecne polityki. Lub stworzy膰 nowe, je艣li takie nie istniej膮, aby jasno definiowa艂y cele zwi膮zane z r贸偶norodno艣ci膮 i inkluzj膮. Publikacja tych dokument贸w na 艂atwo dost臋pnych platformach cyfrowych, takich jak oficjalne strony internetowe czy profile w mediach spo艂eczno艣ciowych, zwi臋kszy przejrzysto艣膰 dzia艂a艅 przedsi臋biorstwa w oczach pracowniczek, pracownik贸w oraz potencjalnych kandydatek i kandydat贸w.
  • Anga偶owanie pracowniczek i pracownik贸w.聽Opr贸cz rozwijania polityk, kluczowym aspektem jest tworzenie kultury organizacyjnej otwartej na dialog i wymian臋 opinii na temat r贸偶norodno艣ci i inkluzji. Pracodawcy powinni organizowa膰 regularne warsztaty, szkolenia i spotkania, kt贸re pozwol膮 pracowniczkom, pracownikom, klientkom i klientom na wyra偶enie swoich opinii i podzielenie si臋 do艣wiadczeniami. Anga偶owanie r贸偶nych grup interesariuszy w proces tworzenia i implementacji polityk mo偶e przyczyni膰 si臋 do ich wi臋kszej skuteczno艣ci i akceptacji.
  • Monitoring i raportowanie post臋p贸w.聽Kluczowe jest ustalenie jasnych wska藕nik贸w sukcesu i regularne mierzenie post臋p贸w w realizacji cel贸w zwi膮zanych z r贸偶norodno艣ci膮 i inkluzj膮. Firmy powinny rozwija膰 systemy monitorowania, kt贸re pozwol膮 na ocen臋 skuteczno艣ci wdro偶onych polityk. Raportowanie post臋p贸w, zar贸wno wewn臋trznie, jak i zewn臋trznie, nie tylko zwi臋kszy zaufanie i przejrzysto艣膰 dzia艂a艅 firmy, ale r贸wnie偶 zmotywuje inne organizacje do podj臋cia podobnych inicjatyw.
  • Wzmocnienie komunikacji wewn臋trznej i zewn臋trznej.聽Efektywne strategie komunikacji s膮 kluczowe dla promowania r贸偶norodno艣ci. Firmy powinny rozwija膰 i wdra偶a膰 plany komunikacyjne, kt贸re nie tylko informuj膮 o politykach r贸偶norodno艣ci, ale r贸wnie偶 celebruj膮 sukcesy i osi膮gni臋cia w tym obszarze. Dzia艂ania takie mog膮 obejmowa膰 kampanie w mediach spo艂eczno艣ciowych, artyku艂y na blogach korporacyjnych, czy case study przedstawiaj膮ce konkretne historie sukcesu.
  • Budowanie partnerstw i wsp贸艂pracy z organizacjami zewn臋trznymi.聽Wsp贸艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi, stowarzyszeniami bran偶owymi, a tak偶e innymi firmami mo偶e znacz膮co przyczyni膰 si臋 do rozwoju i wdra偶ania skutecznych polityk r贸偶norodno艣ci. Partnerstwa te mog膮 oferowa膰 wsparcie merytoryczne, dost臋p do narz臋dzi i metodologii, a tak偶e mo偶liwo艣ci wymiany dobrych praktyk.

Wdro偶enie tych rekomendacji przez polskie firmy mog膮 znacz膮co przyczyni膰 si臋 do budowania bardziej inkluzywnego rynku pracy, jednocze艣nie dzia艂ania w tym obszarze wyra藕nie wp艂yn膮 na wzmocnienie pozycji firm jako pracodawc贸w i kontrahent贸w otwartych na r贸偶norodno艣ci i godnych zaufania

Ca艂y raport z badania 鈥濻trategie zatrudnieniowe pracodawc贸w prywatnych w Polsce鈥 tutaj.