Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

CEIDG – prosty sposób na założenie działalności gospodarczej

CEIDG – prosty sposób na założenie działalności gospodarczej

Jak to zrobić? O czym pamiętać? Kiedy będziemy potrzebowali zezwolenia lub koncesji?


Założenie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej to prosty i szybki proces, w którym formalności zostały ograniczone do minimum. Rejestracja w CEIDG jest również wolna od opłat. Jak założyć działalność za pomocą tej platformy i kiedy będziemy potrzebowali zezwolenia lub koncesji?

Zakładanie działalności gospodarczej w CEIDG

Na proces zakładania firmy składa się kilka etapów. Na początku należy złożyć wniosek, za pomocą formularza CEIDG-1, który można wypełnić w urzędzie lub przez Internet. Na stronie ceidg.gov.pl Ministerstwa Gospodarki znajduje się specjalny kreator, który pozwala na samodzielne przygotowanie wniosku i wielokrotną edycję. Należy jednak pamiętać, że do jego złożenia drogą elektroniczną potrzebny będzie podpis elektroniczny lub profil zaufany. Formularz powinien zawierać takie dane jak: PESEL, REGON, NIP (jeżeli wnioskodawca nie posiada lub nie pamięta swojego NIP – po zarejestrowaniu działalności gospodarczej NIP zostanie nadany/zweryfikowany i umieszczony automatycznie); dane firmy w tym nazwę i adres prowadzenia działalności gospodarczej, termin rozpoczęcia działalności i kody Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku lub określić późniejszą datę. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnie wypełnionego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Co ważne, podjęcie działalności nie może nastąpić wcześniej od daty złożenia wniosku .

Zgłoszenie do ZUS i VAT

Następnym krokiem jest zgłoszenie się do ZUS-u, w terminie 7 dni od założenia firmy. Przedsiębiorca, którego jedynym źródłem utrzymania będzie działalność gospodarcza dokonuje zgłoszenia na formularzu ZUS ZUA. Podatnik posiadający także inny tytuł do ubezpieczenia, dokonuje zgłoszenia wyłącznie w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, składając druk ZUS ZZA. Po tej czynności pozostaje już tylko rejestracja w Urzędzie Skarbowym, która nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Obowiązkowej rejestracji podlegają tylko niektóre kategorie działalności gospodarczej, np. usługi prawnicze. Najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych podatkiem VAT przedsiębiorca ma obowiązek złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Płatne jest natomiast wydanie potwierdzenia rejestracji (170 zł). Osoby posiadające podpis elektroniczny mogą oczywiście złożyć VAT-R za pośrednictwem CEIDG. Podatnicy, których nie dotyczy obowiązkowe złożenie VAT-R rejestrują się do VAT po przekroczeniu limitu zwolnienia podmiotowego, czyli wtedy, gdy uzyskają ze sprzedaży towarów lub usług więcej niż 150000 zł.

Koncesje i zezwolenia

Jeżeli działalność gospodarcza, którą chcemy podjąć objęta jest koncesją lub zezwoleniem, należy zwrócić się do odpowiedniego organu. Koncesja ma charakter uznaniowy i to urzędnik lub organ podejmie decyzję, czy nam jej udzieli. Zezwolenie natomiast musi zostać wydane, jeżeli podmiot ubiegający się o nie, spełnia warunki określone przez prawo.
Katalog działalność gospodarczych, dla których wykonywania potrzebna jest koncesja znajduje się w art. 46 Ustawy o swobodzie o działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do zadań ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu. Koncesji udziela się poprzez decyzję administracyjną, na czas oznaczony, nie krótszy jednak niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz NIP,określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja oraz informacje określone w przepisach odrębnych ustaw. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazujące na możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją oraz wskazujące na posiadanie możliwości jej finansowania. Koncesji wymagają m.in. obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ochrona osób i mienia, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, przewozy lotnicze, prowadzenie kasyna gry.

Organ zezwalający wydaje zezwolenie po stwierdzeniu, że spełnione zostały wymagane prawem warunki. Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony, ale także na czas oznaczony na wniosek przedsiębiorcy lub jeżeli przepisy odrębne tak stanowią, albo na czas przeprowadzania przez organ zezwalający rozprawy administracyjnej o wydanie zezwolenia, w przypadku gdy nie mogą go otrzymać wszyscy wnioskodawcy. Organ zezwalający może również wydać decyzję o cofnięciu zezwolenia. Jeżeli wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem, przedsiębiorca może ponownie wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia w takim samym zakresie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. W przypadku, gdy organ przewiduje udzielenie ograniczonej liczby koncesji lub zezwoleń, o możliwości ich uzyskania informuje w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.

Promesa

Przedsiębiorca może ubiegać się o przyrzeczenie wydania koncesji lub zezwolenia, czyli tzw. promesę. W promesie można uzależnić udzielenie koncesji lub zezwolenia od spełnienia pewnych warunków. Promesa ma okres ważności, który nie może być krótszy niż 6 miesięcy. W tym okresie nie można odmówić koncesji lub zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie, chyba że uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy albo wnioskodawca nie spełnił wszystkich podanych wcześniej warunków.

***

Patrycja Król, ukończyła studia prawnicze na UMK w Toruniu. Obecnie pracuje w kancelarii notarialnej.

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

[newsletter_form type="minimal"]

NEWSLETTER

Potrzebujesz jeszcze więcej motywacji, inspiracji i wiedzy?

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera!

Podanie przez Ciebie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera.
Zapisując się wyrażasz zgodę na przesyłanie przez nas informacji o tematyce motywacyjnej, rozwoju osobistego, nowościach w serwisie oraz informacji handlowych.
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką z siedzibą w Warszawie (00-012) przy ul. Podchorążych 75/77 lok. 2.
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności, z której dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close