Alina Kaźmierczak

Czy optymizm się opłaca?

Przeczytaj fragment najnowsze e-booka „Jak sprawić by każdy dzień był dobry?” autorstwa Aliny Kaźmierczak, coacha, licencjonowanej konsultantki MTQ 48® oraz ekspertki od siły i odporności psychicznej, a także Ambasadorki programu aktywizacji zawodowej Sukces TO JA.

Jak działa afirmacja?

Afirmacje – z łacińskiego afirmare, czyli potwierdzać, to pozytywne sformułowania, których zadaniem jest utwierdzanie w dobrych przekonaniach. Afirmacje są przeciwieństwem negatywnych myśli i przekonań, które nawykowo sobie powtarzamy. Dzięki ich częstemu powtarzaniu wyrabiamy w sobie nawyk pozytywnego, dobrego myślenia, które nie tylko ułatwia nam odbiór rzeczywistości, ale też poprawia jakość naszego życia.

Afirmacje usuwając negatywne przekonania, usuwają ograniczenia za nimi idące, co w efekcie otwierają nam drzwi do życia takiego, jakie pragniemy wieść. Afirmacje otwierają. Otwierają na rzeczy dla nas dobre i programują podświadomość do prowadzenia w kierunku, którym chcemy podążać i osiągnąć to, co jest dla nas ważne.

„To będzie bardzo dobry dzień” to nietypowa afirmacja, ponieważ brakuje jej formy twierdzącej. Jednak jest pozytywna i wzmacnia pozytywne przekonania. Jej wielokrotne powtarzanie otwiera nas na wszystkie dobre rzeczy, które czekają każdego dnia. Afirmacja ta pozwala przekierować myślenie na właściwe tory i na postrzeganie siebie i świata w bardziej pozytywny, otwarty sposób.

Korzyści płynące z pozytywnego nastawienia

Jeśli od rana powiemy sobie „to będzie bardzo dobry dzień” to pozytywnie się nastroimy i będziemy uwrażliwieni na wszystkie dobre rzeczy, które nas spotkają. Będziemy ich oczekiwać i podchodzić do wszystkiego bardziej entuzjastycznie. To z kolei przekłada się na lepsze efekty naszych działań. Pozytywne nastawienie poprawia jakość życia. Pomaga postrzegać sytuacje stresowe bardziej jako wyzwanie niż zagrożenie lub krzywdę czy stratę, pomaga dostrzec w nich możliwości zyskania lub poznania czegoś nowego oraz okazji do sprawdzenia i doskonalenia siebie. A gdy coś się nie powiedzie, pozytywne nastawienie sprzyja strategii utrzymania dobrej samooceny poprzez pomniejszenie wagi zdarzenia oraz większej skłonności wybaczania sobie.

Chcesz być bardziej twórczy? Powtarzaj „to będzie bardzo dobry dzień!”

Żeby być twórczym, mieć nowe pomysły, musisz mieć otwartą głowę i niezaprzątnięty innymi problemami umysł. Ludzie pozytywnie nastawieni są w stanie to zrobić, gdyż rozwiązują problemy szybko, a później skupiają się na aktywności twórczej. Ludzie pozytywnie nastawieni są otwarci na nowe możliwości i dzięki temu bardziej twórczy.

Chcesz korzystać z pełni życia? Powtarzaj „to będzie bardzo dobry dzień!”

Ludzie o pozytywnym nastawieniu szukają dobrych stron w różnych aspektach życia, cieszą się każdą chwilą, są aktywni, energiczni, sami stwarzają sobie okazje życiowe, nie czekając na przychylny uśmiech losu. Na ich ustach i w oczach pojawia się uśmiech świadczący tym, że są z życia zadowoleni.

Chcesz wyrwać się z pęt przeciętniactwa? Powtarzaj „to będzie bardzo dobry dzień!”

Przeciętniacy cechują się asekurancką postawą wobec życia i niewychylaniem się. Ich podejście życiowe oscyluje między negatywnym a neutralnym zabarwieniem. Natomiast człowiek pozytywnie nastawiony wyznacza sobie cele, nawet te dalekosiężne, nie załamuje się przejściowymi niepowodzeniami i porażkami w drodze do tych celów, bo wie, że ostatecznie bardzo dobry dzień.

Chcesz wyzbyć się uprzedzeń do ludzi? Powtarzaj „to będzie bardzo dobry dzień!”

Człowiek pozytywnie nastawiony ma tak ustawiony swój radar odbioru świata, że dostrzega przede wszystkim jasne strony. Tak więc spotykając się z ludźmi, koncentruje się na ich zaletach, a nie wadach. Dostrzegając pozytywne strony innych, wytwarza przyjemną atmosferę sprzyjającą dobremu porozumieniu i współpracy. Zatem przed spotkaniem z osobą w naszym mniemaniu trudną warto sobie powtórzyć „to będzie bardzo dobry dzień!”, by choć trochę zmienić stosunek do niej.

Optymizm się sprawdza

Stwierdzeniu „to będzie bardzo dobry dzień!” towarzyszy optymizm. To, że zdanie to jest naładowane pozytywną optymistyczną, energią, nie podlega dyskusji. Jeśli od rana powtarzasz sobie, że dzień, który się zaczyna będzie dobry, to znaczy, że zakładasz, że tak właśnie będzie. Wpisuje się to w teorię optymizmu stworzoną przez Michaela Scheiera, Charlesa Carvera i Michaela Bridgesa (1994), którzy zbadali, że bardzo ważna jest tendencja do oczekiwania raczej dobrych zdarzeń, ponieważ wpływa ona na lepsze radzenie sobie w obliczu stresu i ułatwia zdobywanie pozytywnych efektów.

Poza tym wg Stacha (2006) optymizm wiąże się ze zdrowiem, zarówno psychicznym, jak i fizycznym, odczuwaniem szczęścia, nadziei, a szerzej z wyższą jakością życia.

Jeżeli chcesz przeczytać więcej to cały e-book nieodpłatnie dostępny jest TUTAJ!

Grafika promocyjna do ebooka Aliny Kaźmierczak