Kamila Kaliszyk

Bez diversity & inclusion nie ma szans na tw贸rcze pomys艂y

Magda Mikos

Kiedy m贸wimy o r贸偶norodno艣ci w miejscu zatrudnienia, najcz臋艣ciej mamy na my艣li takie aspekty, jak wiek, p艂e膰 czy pochodzenie etniczne. Warto jednak wzi膮膰 tu te偶 pod uwag臋 indywidualne potrzeby, do艣wiadczenie oraz styl komunikacji. O tym, dlaczego warto godzi膰 r贸偶norodno艣膰 ze wsp贸lnymi warto艣ciami i czy min膮艂 ju偶 czas, gdy kobiety by艂y pozostawione same sobie rozmawiamy z Kamil膮 Kaliszyk, dyrektor ds. rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe oraz Katarzyn膮 Cymerman, Dyrektor HR Microsoft.

Co dzi臋ki konsekwentnemu wprowadzaniu polityki r贸偶norodno艣ci oraz wsparciu postaw przedsi臋biorczych kobiet zyskuj膮 organizacje?

Kamila Kaliszyk: Dla Mastercard, firmy dzia艂aj膮cej w obszarze technologii p艂atniczych na ponad dwustu rynkach geograficznych na 艣wiecie, krzewienie kultury r贸偶norodno艣ci i w艂膮czania jest kwesti膮 nadrz臋dn膮. Kultura i zarz膮dzanie z poszanowaniem dla r贸偶norodno艣ci, w szybko聽zmieniaj膮cym si臋 otoczeniu spo艂ecznym, demograficznym i gospodarczym, pozwalaj膮 na lepsze zrozumienie i lepszy dost臋p do nowych rynk贸w, a tak偶e lepsze zg艂臋bienie potrzeb p艂atniczych konsument贸w i posiadaczy kart z logo naszej firmy. Wierzymy, 偶e takie podej艣cie sprzyja kreatywno艣ci i innowacyjno艣ci w budowaniu naszych produkt贸w i us艂ug dla konsument贸w i biznes贸w na ca艂ym 艣wiecie. R贸偶ne punkty widzenia i do艣wiadczenie s膮 niezb臋dne dla rozwoju.

Mastercard og艂osi艂 i zacz膮艂 wdra偶a膰 strategi臋 r贸偶norodno艣ci w 2007 roku, definiuj膮c cztery najwa偶niejsze obszary aktywno艣ci: Zarz膮dzanie talentami, Marka i reputacja, Wp艂yw biznesowy i Kultura w艂膮czania. Przyk艂ad w Mastercard idzie z samej g贸ry – poprzedni CEO naszej firmy Ajay Banga, zasiadaj膮cy obecnie w radzie nadzorczej, jest jednym z ekspert贸w w dziedzinie, g艂o艣no m贸wi膮cym podczas r贸偶nych wydarze艅 na szczeblu 艣wiatowym o potrzebach zarz膮dzania przez r贸偶norodno艣膰, w tym w艂膮czania kobiet.聽

Dzia艂ania Mastercard w obszarze r贸偶norodno艣ci dotycz膮 w ogromnym zakresie wyr贸wnywania szans i wspierania karier kobiet, zgodnie z trendami spo艂ecznymi i potrzebami biznesu. Nasze wysi艂ki na rzecz r贸偶norodno艣ci zyska艂y uznanie w wielu bran偶ach na ca艂ym 艣wiecie. Zaj臋li艣my m.in. miejsce nr 4 na 50 najlepszych firm w rankingu DiversityInc Top 50 Companies for Diversity w 2018 roku. Jeste艣my stale obecni w tym rankingu w pierwszej dziesi膮tce ju偶 od sze艣ciu lat.

Jakie dobre praktyki stosujecie wewn膮trz firmy?

Kamila Kaliszyk: W Mastercard nie ma luki p艂acowej mi臋dzy kobietami i m臋偶czyznami na tych samych stanowiskach. Aby wesprze膰 nasze zobowi膮zanie w zakresie likwidacji luki p艂acowej, corocznie badamy poziom wynagrodze艅 w naszej firmie. W przypadku stwierdzenia rozbie偶no艣ci mi臋dzy p艂ac膮 kobiet i m臋偶czyzn oraz braku wyja艣nienia ich w mo偶liwy do przyj臋cia spos贸b, podejmujemy odpowiednie dzia艂ania. Z naszej wewn臋trznej walidacji w biurach na ca艂ym 艣wiecie wynika, 偶e kobiety w naszej firmie zarabiaj膮 99 dolar贸w na ka偶de 100 dolar贸w zarobionych przez m臋偶czyzn za prac臋 tej samej jako艣ci na tym samym stanowisku.聽

Jednym z naszych cel贸w jest rekrutacja z uwzgl臋dnieniem r贸偶norodno艣ci. Co do zasady w艣r贸d kandydat贸w na ka偶de stanowisko musi by膰 przynajmniej jedna kobieta 鈥 w ubieg艂ym roku globalnie uda艂o si臋 to w聽przypadku 83% proces贸w rekrutacyjnych.聽

Mimo technologicznego charakteru firmy, globalnie w Mastercard a偶 60% kobiet pracuje w obszarach 艣ci艣le zwi膮zanych z technologi膮, a w polskim biurze po艂owa wszystkich pracownik贸w to kobiety, kt贸re r贸wnie偶 pracuj膮 w obszarach tradycyjnie uznanych za 鈥瀖臋skie鈥 鈥 czyli w dziale sprzeda偶y oraz technologicznym. Je艣li chodzi o rozw贸j kariery zawodowej, skupiamy si臋 na tworzeniu mo偶liwo艣ci dla kobiet o wysokim potencjale, oferuj膮c awanse pionowe i聽poziome, by umo偶liwi膰 im dalsze poszerzanie kompetencji. Stworzyli艣my globalny program Women Leadership Network, kt贸rego celem jest u艂atwienie rozwoju kobiet na stanowiskach mened偶erskich, wspieranie ich karier, zainspirowanie ich do sukcesu, zach臋canie do przejmowania roli lider贸w. Program umo偶liwia uczenie si臋, rozw贸j zawodowy i osobisty poprzez m.in. takie narz臋dzia jak mentoring i聽coaching. Obecnie mamy 22 oddzia艂y Women Leadership Network dzia艂aj膮ce na naszych rynkach.聽

W 2017 roku decyzj膮 Ajaya Banga zosta艂 tak偶e wprowadzony dodatkowy, ponad ten kt贸ry przys艂uguje prawnie, pe艂nop艂atny 8-tygodniowy urlop rodzicielski dla m臋偶czyzn. Dzi臋ki temu matka dziecka mo偶e szybciej wr贸ci膰 do pracy lub zdecydowa膰 si臋 przez ten czas zajmowa膰 dzieckiem wsp贸lnie z ojcem. Oferujemy te偶 odpowiednie rozwi膮zania, takie jak np. elastyczne godziny pracy czy prac臋 zdaln膮, kt贸re szczeg贸lnie doceniaj膮 pracownicy, kt贸rzy s膮 rodzicami.

Od lat w Mastercard budujemy kultur臋 r贸偶norodno艣ci, kt贸ra wp艂ywa na motywacj臋 i zaanga偶owanie pracownik贸w. To tak偶e spos贸b na utrzymanie w firmie warto艣ciowych i silnych lider贸w, kt贸rzy potrafi膮 wykaza膰 si臋 empati膮 i zrozumieniem, zw艂aszcza w sytuacjach kryzysowych. Wszystkie te dzia艂ania przez lata pozwoli艂y zbudowa膰 wykwalifikowan膮 i lojaln膮 kadr臋 pracownik贸w, kt贸rzy teraz, w trudnym czasie 艣wiatowego kryzysu stanowi膮 podstaw臋 stabilno艣ci i sukcesu Mastercard.聽

Jak Diversity & inslusion wp艂ywa na tworzenie nowych rozwi膮za艅 i produkt贸w?

Katarzyna Cymerman: Bez r贸偶norodno艣ci i inkluzywno艣ci nie ma szans na tw贸rcze pomys艂y. A to one nap臋dzaj膮 cyfrow膮 gospodark臋, w kt贸rej funkcjonujemy. Wszyscy w Microsoft jeste艣my 艣wiadomi, 偶e mo偶emy lepiej s艂u偶y膰 naszym klientom, partnerom i ludziom na ca艂ym 艣wiecie, je艣li b臋dziemy reprezentowa膰 ka偶dego cz艂owieka na tej planecie. Dlatego te偶 nie tylko nieustannie inwestujemy w programy i inicjatywy, kt贸rych celem jest przyci膮gni臋cie zr贸偶nicowanej grupy talent贸w do pracy, ale tak偶e k艂adziemy nacisk na tworzenie bardziej inkluzywnego 艣rodowiska dla wszystkich w organizacji. Ka偶dy z nas – niezale偶nie od roli czy pe艂nionej funkcji – odgrywa aktywn膮 rol臋 w tworzeniu pewnego rodzaju wsp贸lnoty, w kt贸rej wszyscy mo偶emy mie膰 sw贸j pe艂ny wk艂ad i pokazywa膰 kim jeste艣my, aby jak najlepiej wykonywa膰 swoj膮 prac臋.聽

Niejednokrotnie technologia otwiera nam nowe horyzonty. Prowadzi to do zwi臋kszania r贸偶norodno艣ci w 艣rodowisku biznesowymi wnosi do naszego 偶ycia niesamowity potencja艂, kt贸ry mo偶e by膰 wykorzystywany przez absolutnie wszystkich, bez wzgl臋du na wiek, p艂e膰 czy pochodzenie.聽

Czy konkurs Bizneswoman Roku Fundacji Sukcesu Pisanego Szmink膮 ma znaczenie dla zmiany postrzegania roli kobiet w biznesie?

Kamila Kaliszyk: W Mastercard wierzymy, 偶e przysz艂o艣膰 nale偶y do firm, kt贸re dostrzegaj膮 wyj膮tkowe umiej臋tno艣ci kobiet w biznesie i korzy艣ci z nich p艂yn膮ce. Dlatego te偶 wspieranie kobiet zar贸wno w organizacji, jak i poza ni膮, chocia偶by poprzez takie inicjatywy jak Bizneswoman Roku, to strategiczne zobowi膮zanie naszej firmy.

Razem z organizatorem konkursu Bizneswoman Roku – Fundacj膮 Sukces Pisany Szmink膮 – mamy ten sam cel i kierujemy si臋 podobnymi warto艣ciami. Dlatego nasza wsp贸艂praca trwa od 5 lat. Takie projekty mocno wzmacniaj膮 samoocen臋 kobiet, dodaj膮 im odwagi, co procentuje r贸wnie偶 spo艂ecznie, bo dzi臋ki tak fantastycznym pomys艂om, kobiety realnie zmieniaj膮 na lepsze 艣wiat, w kt贸rym funkcjonujemy my wszyscy. Kobiety liderki z niezwyk艂ymi pomys艂ami pokazuj膮 jednocze艣nie 艣wiatu, 偶e warto wierzy膰 we w艂asne si艂y i pod膮偶a膰 swoj膮 艣cie偶k膮. Zg艂aszaj膮ce si臋 do konkursu przedsi臋biorczynie s膮 niekwestionowan膮 inspiracj膮 dla innych kobiet. Jest to tym bardziej wa偶ne, 偶e kobiety z regu艂y oceniaj膮 siebie bardziej krytycznie ni偶 robi膮 to m臋偶czy藕ni.

Katarzyna Cymerman: Wydarzenia, takie jak te nie tylko maj膮 na celu wyr贸偶ni膰 liderki biznesu i zwr贸ci膰 uwag臋 na temat kobiecego przyw贸dztwa. To przede wszystkim debata dotycz膮ca przyci膮gania kobiet do bran偶y technologicznej, bo bez nich nie powiedzie si臋 cyfrowa transformacja. Je艣li nie b臋dziemy wspiera膰 r贸偶norodno艣ci na naszym 鈥減odw贸rku鈥, nie uda nam si臋 wykona膰 pracy niezb臋dnej do przeprowadzenia udanej transformacji ca艂ej gospodarki. Potrzebna jest debata, edukacja, programy i konkursy dotycz膮ce r贸偶norodno艣ci w miejscu pracy, nie tylko w przemy艣le technologicznym. Dlatego powinni艣my uczy膰 nasze c贸rki, 偶e mog膮 by膰 kimkolwiek chc膮, bez 偶adnych uprzedze艅.聽

Przez d艂ugi czas kobiety by艂y pozostawione same sobie, aby torowa膰 dost臋p do 艣wiata biznesu i przyw贸dztwa, a m艂ode dziewcz臋ta musia艂y same szuka膰 inspiracji, motywacji i determinacji do rozwoju naukowego w przedmiotach STEM. Ciesz臋 si臋, 偶e jako przedstawiciele 艣rodowiska biznesowego w Polsce od kilku lat pokazujemy nasz膮 nieustann膮 gotowo艣膰 do rozwoju i bierzemy aktywny udzia艂 w nieustannie trwaj膮cej debacie na temat edukacji, rozwoju i przyw贸dztwa kobiet na wielu frontach. Staramy si臋 tak偶e nie poprzestawa膰 na s艂owach. Realizujemy szereg projekt贸w i inicjatyw, r贸wnie偶 z partnerami, po to by anga偶owa膰 dziewcz臋ta, kobiety liderki oraz 艣rodowisko biznesu w Polsce do aktywnego promowania kobiet w biznesie, a tak偶e edukacji matematyczno-technicznej, nauki kodowania czy rozwoju kompetencji cyfrowych.

Zg艂o艣 si臋 lub nominuj kobiet臋 w konkursie Sukces Pisany Szmink膮 Bizneswoman Roku na www.bizneswomanroku.pl. Udzia艂 w konkursie nic nie kosztuje, a mo偶esz wiele zyska膰 – promocj臋, kontakty, wsparcie merytoryczne, nowych klient贸w.

Organizator:聽Fundacja Sukcesu Pisanego Szmink膮
Partner strategiczny:聽Mastercard
Partner edukacyjny:聽Microsoft
Partnerzy kategorii:聽BNP Paribas, DPD Polska, Google Cloud, Henkel Polska, HUAWEI, IGT Poland, Skanska
Partner merytoryczny:聽Accenture
Partnerzy konkursu:聽CCC, emba@UW, Vital Voices, Humanites, Perspektywy, Humanites,聽Perspektywy Women in Tech, ABSL
Patronat Honorowy Konkursu:聽Prezydent Miasta Sto艂ecznego Warszawy
Patroni medialni:聽TVN Grupa Discovery, Polska Press Grupa, Onet, Forbes Women, Uroda 呕ycia, Wysokie Obcasy, Wysokie Obcasy Praca, MamStartUp, Imperium Kobiet, Law Business Quality, Polska Times

Joanna Rek-Faber 鈥 coach, trenerka, mentorka, przedsi臋biorczyni. Absolwentka studi贸w podyplomowych z life coachingu, pedagogiki oraz metodyki nauczania j臋zyk贸w obcych. Obecnie zg艂臋bia tajniki psychologii pozytywnej na SWPS. Certyfikowany trener metody Points of You庐. Ambasadorka programu Sukces TO JA Fundacji Sukcesu Pisanego Szmink膮 i wsp贸艂prowadz膮ca podcast 鈥濻ukces Talks鈥. Blogerka i autorka e-booka 鈥濳ropka mocy鈥.