Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Dobra wiadomość – od 30 kwietnia prowadzenie własnej firmy ma być prostsze. Zobacz, co warto wiedzieć!

Dobra wiadomość – od 30 kwietnia prowadzenie własnej firmy ma być prostsze. Zobacz, co warto wiedzieć!

od 30 kwietnia prowadzenie własnej firmy ma być prostsze
Business image created by Freepik

 

Prowadzenie własnego biznesu to niełatwe zadanie. Poza wdrażaniem w życie przyjętej strategii działania należy dopełnić jeszcze wielu formalności, w tym zapłacić podatki i składki na ubezpieczenia społeczne. Dochodzi do tego często niepewność prawa, które stale się zmienia i bywa różnie interpretowane. Od 30 kwietnia tego roku otwarcie i prowadzenie własnej firmy ma być nieco prostsze.

Nowe przepisy prawa

Zapowiadane od kilkunastu miesięcy przepisy mające ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej właśnie wchodzą w życie. Od 30 kwietnia 2018 r. obowiązywać zaczną przepisy tzw. Konstytucji Biznesu, czyli pakietu aktów prawnych, na który składają się ustawy:
1) Prawo przedsiębiorców,
2) Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej,
3) Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
4) Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
5) Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowe przepisy mają uprościć prowadzenie biznesu przede wszystkim w zakresie zakładania firmy i w relacjach z urzędami.

A jest co upraszczać. W Polsce spotykamy się z produkcją prawa na niespotykaną skalę. Jak wynika z badań firmy doradczej Grant Thornton, aby nadążyć za zmianami w prawie, należałoby przeczytać aż 27 118 stron maszynopisu aktów prawnych. A gdyby tak zająć się czytaniem wszystkich przepisów, do których nowe akty prawne odsyłają, zajęłoby to aż 62 lata
(„Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce 2018”, link: http://barometrprawa.pl/wp-content/uploads/2018/02/barometr_prawa_2018.pdf).

Najważniejszym z nowych aktów prawnych jest ustawa Prawo przedsiębiorców – wprowadza kilka istotnych zmian, o których musisz wiedzieć prowadząc lub planując otwarcie firmy. Wszystkie zaczną obowiązywać 30 kwietnia 2018 r. i odnoszą się zarówno do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i w formie spółki – są jednak tu pewne odrębności, o najważniejszych z nich przeczytasz dalej.

Działalność nierejestrowa

Jeżeli dopiero planujesz rozpoczęcie działalności, od 30 kwietnia start będzie łatwiejszy.

Prawo przedsiębiorców wprowadza tzw. działalność nierejestrową, czyli do pewnego pułapu przychodów pozwala na prowadzenie działalności bez konieczności jej rejestrowania. Taką możliwość będzie miała:
1) osoba fizyczna wykonująca działalność,
2) której przychód z tej działalność nie przekroczy w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (nawet minimalne przekroczenie powoduje, że działalność należy zarejestrować w terminie 7 dni od przekroczenia pułapu),
3) i która przez ostatnie 5 lat nie wykonywała działalności gospodarczej.

Początkujący biznes, podobnie jak i ten dojrzały, zmaga się często z brakiem płatności na czas. I niestety, wysokość przychodu, od której zależy konieczność rejestracji firmy, będzie liczona według kwot należnych, a nie tych faktycznie zapłaconych. Będziesz więc musiała na bieżąco monitorować wysokość przychodów, żeby w porę uchwycić moment, kiedy rejestracja biznesu będzie koniecznością.

Jeżeli więc będziesz wykonywać okazjonalnie usługi (np. grafika, korekta, lekcje angielskiego) lub prowadzić dorywczą sprzedaż i spełnisz te warunki – nie będziesz musiała rejestrować działalności. Ale już odprowadzenie podatku będzie w tym przypadku niezbędne.

Z tego uproszczenia nie będą mogły skorzystać te osoby, których działalność wymaga uzyskania koncesji, pozwolenia lub licencji oraz wykonujące działalność w jakiejkolwiek spółce (też w spółce cywilnej).

Ulga na start

Jedną z większych barier dla początkującego biznesu jest konieczność ponoszenia kosztów na ubezpieczenia społeczne, kiedy jeszcze nie mamy żadnych przychodów lub są one niewielkie. I tu, osoba rejestrująca działalność gospodarczą (ale już nie spółkę) od 30 kwietnia 2018 r. będzie zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, jeżeli:
1) podejmuje działalność po raz pierwszy lub po upływie co najmniej 5 lat od jej zawieszenia lub zakończenia,
2) nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracowała w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym, jeżeli zakres działalności pokrywa się z zakresem pracy.

Ulga na start to nowość. Dotychczas początkujący jednoosobowi przedsiębiorcy musieli zgłosić się do ubezpieczeń społecznych już w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności. Od 30 kwietnia termin ten będzie znacznie dłuższy, bo wyniesie aż 6 miesięcy.

W trakcie korzystania z ulgi będziesz jednak musiała ponosić koszty składki zdrowotnej, ale wciąż ulga daje możliwość oszczędzenia kilkuset złotych w miesiącu.

Po upływie beztroskich 6 miesięcy, będzie można nadal – jak do tej pory – skorzystać z tzw. małego ZUS-u.

Nowe zasady w relacjach z urzędami

Prawo przedsiębiorców kładzie nacisk na zapewnienie, że organy administracji, jak np. urzędy skarbowe, będą kierowały się w swoich działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy. Ustawodawca zakłada – podobnie jak w filozofii, że człowiek jest z natury dobry – że przedsiębiorca działa zgodnie z prawem, uczciwie i z poszanowaniem dobrych obyczajów i takie podejście w praktyce mają stosować wszelkie urzędy.

Krytycy tego rozwiązania wątpią we wdrożenie tej zasady w życie i wskazują, że przepis ten jest tylko deklaracją ustawodawcy. Z całą pewnością jednak od 30 kwietnia przedsiębiorcy będą mogli powołać się na ten przepis w sytuacji, kiedy organ administracji w toku jakiejkolwiek procedury z ich udziałem wyrazi wątpliwość co do intencji w zakresie legalności działania. Wszelkie wątpliwości będą też musiały być rozstrzygnięte na korzyść przedsiębiorcy.

Ustawa w pewien sposób rozprawia się też z niepewnością prawa. Wprowadza tu zasadę, że organ bez uzasadnionej przyczyny nie odstępuje od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym. Według niej w takich samych sprawach należy orzekać tak samo.

Będziemy mieć również nowy organ – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który ma stać na straży ich praw. Do jego zadań należało będzie m.in. opiniowanie aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców, prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i – co może okazać się ciekawym rozwiązaniem – pomoc w organizacji mediacji pomiędzy przedsiębiorcą a organem administracji.

Od 30 kwietnia prowadzenie biznesu staje się więc trochę prostsze.

***

O autorce:

Monika Wieczorek – radca prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii Prawnej EDGE/Wieczorek. Doradza innowacyjnym przedsiębiorcom znajdującym się na dwóch najbardziej wrażliwych płaszczyznach prowadzenia biznesu: w okresie intensywnego rozwoju oraz w czasie kryzysu. Członek stałych komisji wyjaśniających w spółkach kapitałowych badających występowanie nieprawidłowości i działań niepożądanych. Członek Rady Nadzorczej jednej ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Więcej informacji na:

www.edgewieczorek.pl/blog

www.monikawieczorek.com.pl

www.facebook.com/prawodlastartupu

www.twitter.com/MoWieczorek

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close