kobiety we w艂adzach sp贸艂ek

Pomaga, ale i wymaga! Jaki jest wsp贸艂czesny Polak-filantrop?

Zuzanna Taraszewska

Trwaj膮cy kryzys covidowy u艣wiadomi艂 Polakom, jak wa偶ne jest zaanga偶owanie filantropijne spo艂ecze艅stwa i biznesu - wynika z raportu 鈥濬ilantropia w CEE 2020鈥, w kt贸rym po raz pierwszy oceniono potencja艂 filantropijny Polski i innych kraj贸w Europy 艢rodkowo-Wschodniej. W badaniu 39% naszych rodak贸w potwierdzi艂o, 偶e pandemia zmieni艂a ich zachowania w obszarze dobroczynno艣ci - dzi艣 liczba pomagaj膮cych Polak贸w wynosi 51%. Jednocze艣nie zwi臋kszy艂y si臋 oczekiwania wzgl臋dem firm - 56% z nas chce kupowa膰 produkty marek spo艂ecznie odpowiedzialnych, a 47% - wyra偶a gotowo艣膰 zap艂acenia za nie wy偶szej ceny.

Cho膰 nadal daleko nam do skali pomagania, jak膮 charakteryzuj膮 si臋 najbardziej dojrza艂e rynki na 艣wiecie, coraz wi臋cej Polak贸w wspiera dobroczynno艣膰 oraz firmy prowadz膮ce dzia艂ania filantropijne. Tak wynika z badania 鈥濬ilantropia w CEE 2020鈥, zrealizowanego przez Kantar na zlecenie Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe. Zgodnie z analiz膮 ekspert贸w, tylko w bie偶膮cym roku 艣rodki finansowe na cele dobroczynne przekaza艂a ponad po艂owa Polak贸w (51%) – 艣rednia wp艂ata przypadaj膮ca na jednego mieszka艅ca wynios艂a 180 z艂.

– Por贸wnuj膮c wysoko艣膰 wp艂at do 艣redniego miesi臋cznego wynagrodzenia Polak贸w widzimy, 偶e rocznie na filantropi臋 przeznaczaj膮 oni zaledwie 0,5% swoich zarobk贸w. Mimo stosunkowo niewielkich wp艂at, dla prawie 70% darczy艅c贸w niezwykle wa偶ny jest tzw. impact, czyli 艣wiadomo艣膰 tego, jak zmienia si臋 otoczenie pod wp艂ywem ich dzia艂a艅 鈥 m贸wi Anna Korzeniewska z Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe.

Podkre艣lmy, 偶e potencja艂 filantropijny Polski w艣r贸d darczy艅c贸w indywidualnych wynosi 1,9 mld Euro, z czego ok. 1 mld Euro przekazujemy ju偶 dzi艣.

Mamy 10 lat na realizacj臋 Cel贸w Zr贸wnowa偶onego Rozwoju (SDGs)

25 wrze艣nia min臋艂o 5 lat od momentu przyj臋cia przez Zgromadzenie ONZ rezolucji 70/1 鈥濸rzekszta艂canie naszego 艣wiata: Agenda na rzecz zr贸wnowa偶onego rozwoju 2030鈥. Ten historyczny dokument podpisany jednog艂o艣nie przez 193 kraje UN, przedstawi艂 17 cel贸w zr贸wnowa偶onego rozwoju, kt贸re maj膮 na celu mobilizowanie globalnych wysi艂k贸w na rzecz eliminowania ub贸stwa, wspierania pokoju, ochrony praw i godno艣ci ludzi oraz ochrony planety.

Dzi艣 stoimy przed ogromnym wyzwaniem, kt贸rego realizacja jest mo偶liwa tylko przy sprawnej wsp贸艂pracy pomi臋dzy rz膮dami, biznesem, organizacjami spo艂ecznymi oraz spo艂ecze艅stwem. Sygna艂em, 偶e obrany kierunek jest s艂uszny, jest rosn膮ca 艣wiadomo艣膰 i liczba aktywnych filantrop贸w indywidualnych i korporacyjnych, kt贸rzy chc膮 m膮drze korzysta膰 ze swoich pieni臋dzy, czasu i wiedzy 鈥 m贸wi Kamil Wyszkowski, Prezes Rady / Przedstawiciel Global Compact Network Poland.

Dodajmy, 偶e wed艂ug mieszka艅c贸w kraj贸w Europy 艢rodkowo-Wschodniej, osi膮ganie Cel贸w Zr贸wnowa偶onego Rozwoju (SDGs) powinno by膰 wspierane przede wszystkim przez administracj臋 publiczn膮. Jednak zapytani o to, kto faktycznie je realizuje, respondenci zdecydowanie rzadziej wskazywali rz膮dy, doceniaj膮c za to rol臋 organizacji spo艂ecznych, biznesu i darczy艅c贸w indywidualnych.

Jak m贸wi 艁ukasz Kolano, Co-Chair UNGC Regional Network Council Chair (Eastern Europe and Middle East), Executive Director Global Compact Network Poland: – Na drodze do sukcesu kluczowe znaczenie ma anga偶owanie kapita艂u prywatnego, pochodz膮cego od os贸b indywidualnych i biznesu. Istotne jest wielkostronne forum dialogu tak, aby pomaga膰 biznesowi i spo艂ecze艅stwu identyfikowa膰 problemy oraz wskazywa膰 艣cie偶ki do ich rozwi膮zywania. Przeznaczane przez otoczenie 艣rodki musz膮 efektywnie pracowa膰 na rzecz zmian spo艂ecznych, szczeg贸lnie 偶e zasoby, kt贸rymi dysponujemy, zawsze b臋d膮 ograniczone w stosunku do wielo艣ci wyzwa艅, z kt贸rymi mierzy si臋 艣wiat. Dlatego wa偶ne jest przej艣cie od pomagania reaktywnego, bazuj膮cego na emocjach, do filantropii strategicznej, kt贸rej towarzyszy maksymalizacja trwa艂ego, d艂ugoterminowego wp艂ywu spo艂ecznego.

Rosn膮 oczekiwania Polak贸w wzgl臋dem odpowiedzialnych spo艂ecznie firm

Wydaje si臋, 偶e to zaanga偶owanie filantropijne spo艂ecze艅stwa zmieni艂a pandemia 鈥 tak twierdzi 39% mieszka艅c贸w Polski. Dla oko艂o 15% by艂 to moment prze艂omowy, aby zacz膮膰 wspiera膰 r贸偶ne inicjatywy, cho膰 wcze艣niej tego nie robili. Poza tym Polacy za najwa偶niejsze kierunki uznaj膮 walk臋 o popraw臋 dobrostanu spo艂ecznego i jako艣ci 偶ycia.

Jako mieszka艅cy CEE mamy wysokie oczekiwania wzgl臋dem biznesu. Zgodnie z raportem, dzi艣 a偶 dwie trzecie z nas uwa偶a, 偶e firmy powinny anga偶owa膰 si臋 w dzia艂ania CSR. Co wi臋cej, a偶 56% Polak贸w woli kupowa膰 produkty marek spo艂ecznie odpowiedzialnych, a 47% jest gotowych zap艂aci膰 za nie wi臋cej.

Coraz g艂o艣niej podkre艣lane przez spo艂ecze艅stwo oczekiwania i mocniejsze naciski z ka偶dej strony na ograniczanie wp艂ywu na 艣rodowisko i klimat wymagaj膮 na biznesie  jeszcze aktywniejszego udzia艂u w rozwoju spo艂ecznym, g艂贸wnie poprzez dzia艂ania ze sfery spo艂ecznej odpowiedzialno艣ci. Dzi艣 konsumenci doceniaj膮 firmy, kt贸re dbaj膮 o zaanga偶owanie spo艂eczne i w m膮dry, rozs膮dny spos贸b przeznaczaj膮 cz臋艣膰 zysk贸w na cele spo艂eczne. Szczeg贸lnie doceniaj膮 aktywno艣膰 na rzecz lokalnego otoczenia. Uznaj膮, 偶e to biznes, bardziej ni偶 rz膮d i politycy, ma wi臋ksz膮 szans臋 rozwi膮zywa膰 problemy spo艂eczne 鈥 m贸wi Przemys艂aw Oczyp, Prezes Go Responsible.

Zaanga偶owanie kapita艂u prywatnego oraz wp艂yw spo艂ecze艅stwa na biznes zauwa偶alny jest ju偶 od dawna.

A to daje du偶膮 szans臋 na dalszy rozw贸j filantropii. – Kryteria spo艂eczne i 艣rodowiskowe s膮 coraz wa偶niejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji zakupowych i inwestycyjnych, co sk艂adania firmy do skutecznych, regularnych i przede wszystkim konstruktywnych dzia艂a艅 z obszaru CSR. Z badania jasno wynika, 偶e spo艂ecze艅stwo 鈥 a wi臋c klienci, konsumenci, pracownicy i inwestorzy maj膮 wysokie oczekiwania od firm. Je艣li uda nam si臋 zidentyfikowa膰 i zlikwidowa膰 bariery prawno-podatkowe, z kt贸rymi firmy si臋 mierz膮 w realizacji dzia艂alno艣ci spo艂ecznej, powinni艣my odnotowa膰 wzrost 艣rodk贸w przeznaczanych na dobroczynno艣膰 鈥 podsumowuje Anna Korzeniewska.

Raport 鈥濬ilantropia w CEE 2020鈥 zosta艂 przygotowany przez Kantar na zlecenie Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe. Badaniem obj臋to mieszka艅c贸w czterech kraj贸w: Polski, W臋gier, Czech i S艂owacji. Na ka偶dym rynku zrealizowanych zosta艂o 600 wywiad贸w z osobami w wieku 18-65 lat z odwzorowaniem struktury demograficznej spo艂ecze艅stw ze wzgl臋du na wiek, p艂e膰 i wielko艣膰 miejsca zamieszkania. Metoda zbierania danych: CAWI.

殴r贸d艂o: https://ceeimpact.org/research2020-pl