Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Dotacje z PUP szansą dla bezrobotnych

Dotacje z PUP szansą dla bezrobotnych

Dotacje dla bezrobotnych

 

Dotacja z PUP to dla wielu szansa, by samodzielnie powrócić na rynek pracy, a w przyszłości dać pracę także innym. Osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy może otrzymać ponad 20 tys. zł dotacji na założenie firmy. Jakie warunki muszą spełnić?

Do kogo mogą trafić pieniądze?

Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być udzielone bezrobotnemu na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dotyczy ona konkretnych branż: wytwórczej, budowlanej, usługowej, handlowej oraz działalności prowadzonej w sposób ciągły i w celach zarobkowych. Dotacji nie kieruje się do osób planujących handel obwoźny oraz akwizycję. Ponadto, o dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • kobiety w wieku 18-60 oraz mężczyźni do 65 r.ż.
  • kobiety i mężczyźni bez prawa do emerytur lub jakichkolwiek rent i zasiłków
  • osoby, które nie posiadają wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz nie uzyskują miesięcznie przychodów w wysokości przekraczającej połowę minimalnej płacy.

Najważniejsze zasady ogólne:

Dofinansowanie z Funduszu Pracy jest jednorazowe i dotyczy jedynie osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, które:

  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie odmówiły bez przyczyny propozycji zatrudnienia, szkolenia lub stażu oraz innych prac ze strony urzędu pracy
  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej
  • w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie były skazane za przestępstwa gospodarcze w rozumieniu kodeksu karnego

Jak otrzymać dotację?

Wniosek o dotację zawiera kwotę wnioskowanych środków, rodzaj działalności, którą przyszły przedsiębiorca planuje prowadzić, symbol PKD, wykaz działań jakie zostały podjęte na rzecz rozpoczęcia działalności (wynajem lokalu, wszelkie pozwolenia, szkolenia itp.), kalkulację kosztów oraz źródła ich finansowania. Przygotowanie tych danych nie jest skomplikowane, ale aby zwiększyć swoje szanse na przyjęcie wniosku warto odpowiednio wcześniej skorzystać z profesjonalnych wskazówek jakie zapewniają bezpłatne szkolenia organizowane także przez większość urzędów pracy. Tym bardziej, że do wniosków należy często dołączyć biznesplan.

Czas uzyskania dotacji liczony od daty złożenia wniosku może być różny. Zazwyczaj jest to termin 30 dni. Od kilku lat ważną zmianą in plus jest możliwość zarejestrowania się jako osoba bezrobotna tuż przed złożeniem wniosku. Wcześniej przepisy pozwalały skorzystać z dofinansowań PUP tylko osobom zarejestrowanym w urzędach minimum sześć miesięcy wcześniej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: CHCESZ ZAŁOŻYĆ SWOJĄ FIRMĘ? JUŻ DZIAŁASZ I SZUKASZ PIENIĘDZY NA ROZWÓJ? ZOBACZ JAK SFINANSOWAĆ WŁASNY BIZNES!

Kryteria oceny wniosku i umowa

Każdy wniosek podlega punktowej ocenie. Kryteria są następujące: zbieżność między merytorycznym przygotowaniem wnioskującego (wykształcenie, doświadczenie zawodowe) a planowaną działalnością, sposób opisania i przygotowania wniosku, stan przygotowania do prowadzenia działalności, analiza mocnych i słabych stron planowanego przedsiębiorstwa, uzasadnienie przewidywanych kosztów oraz zakupów, których wnioskujący chce dokonać.

Dotację uzyska osoba, której wniosek otrzyma odpowiednią liczbę punktów, określoną przez właściwy UP. Warunkiem wypłaty dofinansowania jest podpisanie umowy i przedstawienie zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków finansowych.

Na co można wydać pieniądze?

Środki przyznane przyszłemu przedsiębiorcy po podpisaniu umowy z właściwym urzędem pracy można przeznaczyć na:

  • zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do rozpoczęcia działalności
  • zakup materiałów, surowców i towarów oraz remont i koszty adaptacji pomieszczeń
  • reklamę i zakup domeny internetowej
  • koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności

W większości przypadków maksymalna kwota dotacji to 6-krotność średniej krajowej, co obecnie (maj 2015) odpowiada sumie 24.329,34 zł. Co więcej, pożyczki nie trzeba zwracać, jeśli działalność gospodarcza będzie prowadzona przez co najmniej 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach PUP.

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close