dyskryminacja

Nie wolno lekcewa偶y膰 dyskryminacji w jakimkolwiek obszarze

Magda Mikos

Ju偶 w 1925 roku kobiety w Wedlu by艂y zatrudniane na stanowiskach produkcyjnych, co stanowi艂o z艂amanie tabu zawodowego. Rozw贸j firmy w duchu tolerancji, szacunku do drugiego cz艂owieka, r贸wno艣ci i diversity kontynuuje teraz Maciej Herman, CEO Lotte Wedel, kt贸ry w tym roku otrzyma艂 presti偶ow膮 nagrod臋 Male Champion of Change za dzia艂ania na rzecz promowania r贸偶norodno艣ci, budowania kultury w艂膮czaj膮cej, r贸wno艣ci p艂ci i wspierania kobiet w biznesie.

Macieju, w swojej pracy niesiesz ide臋 tego, 偶e p艂e膰 nie determinuje naszych umiej臋tno艣ci i mo偶liwo艣ci.聽Zmieni艂e艣 sk艂ad zespo艂u zarz膮dzaj膮cego z ca艂kowicie m臋skiego na zr贸偶nicowany p艂ciowo.聽Czy Twoje dzia艂ania spotykaj膮 si臋 tylko z pozytywnym odbiorem?

Zdecydowanie tak. Te zmiany zosta艂y bardzo pozytywnie odebrane przez pracownik贸w, ale te偶 przez ludzi z zewn膮trz 鈥 kandydat贸w do pracy, kt贸rzy obserwuj膮 zachowania i polityk臋 poszczeg贸lnych pracodawc贸w, a tak偶e 艣wiadomych konsument贸w, dla kt贸rych spos贸b prowadzenia biznesu przez producent贸w d贸br jest r贸wnie istotna jak jako艣膰 ich oferty.

R贸偶norodno艣膰 zatrudnienia pod k膮tem p艂ci czy innych czynnik贸w niesie ze sob膮 warto艣ci, kt贸rych nie da si臋 zakwestionowa膰. Poza sam膮 ide膮, jej s艂uszno艣膰 potwierdzaj膮 badania i przede wszystkim wyniki biznesowe realizowanych projekt贸w, a tak偶e efektywno艣膰 codziennego funkcjonowania. Zmiany dokonane trzy lata temu w zespole zarz膮dzaj膮cym Wedla i ca艂ej firmie przynios艂y konkretne korzy艣ci i przy艣pieszy艂y nasz rozw贸j w wielu obszarach. Zanim zosta艂em CEO, zarz膮d firmy sk艂ada艂 si臋 z samych m臋偶czyzn, po moim awansie pojawi艂y si臋 w zespole 2 dyrektorki (marketing i HR) i 3 dyrektor贸w operacyjnych (sprzeda偶, finanse, 艂a艅cuch dostaw). Dodaj膮c do tego dyrektork臋 dzia艂u prawnego mamy dzisiaj na poziomie zespo艂u zarz膮dzaj膮cego idealny parytet.

Efekty zmian wida膰 w wielu miejscach: dywersyfikacja wedlowskiego portfolio, osi膮gane wyniki sprzeda偶owe, odbi贸r naszej komunikacji (w tym roku znale藕li艣my si臋 np. w pierwszej pi膮tce presti偶owego rankingu Meaningful Brands). Dzi臋ki zaanga偶owaniu dyrektorki HR stworzyli艣my i rozpocz臋li艣my realizacj臋 nowej strategii HR oraz transformacj臋 kultury organizacyjnej. Kompleksowe podej艣cie do tego obszaru umo偶liwia tworzenie empatycznego i sprzyjaj膮cego rozwojowi miejsca pracy i motywuje nas wszystkich do osi膮gania kolejnych cel贸w wynikaj膮cych ze strategii biznesowej oraz wpisanej w ni膮 strategii CSR. Przek艂ada si臋 to na efekty w otoczeniu zewn臋trznym, m.in. na wizerunek odpowiedzialnego i atrakcyjnego pracodawcy, co wida膰 w procesach rekrutacyjnych oraz w satysfakcji z pracy obecnych pracownik贸w.

Nale偶y tak偶e doda膰, 偶e to na dziale HR, kt贸remu przewodzi Inga Pyd, spoczywa艂a tak偶e ogromna odpowiedzialno艣膰 za zarz膮dzenie wyzwaniami zwi膮zanymi z pandemi膮. Przeszli艣my ten sprawdzian wzmocnieni, kontynuuj膮c bie偶膮ce procesy przy priorytetowym potraktowaniu kwestii zdrowia i bezpiecze艅stwa pracownik贸w, chroni膮c ich i dostosowuj膮c do nowych okoliczno艣ci np. pakiet benefit贸w pozap艂acowych.

Reprezentacja kobieca w Wedlu jest obecna nie tylko w zespole zarz膮dzaj膮cym 鈥 kobiety stanowi膮 blisko po艂ow臋 wszystkich zatrudnionych (dok艂adnie 46 proc.) i zajmuj膮 42 proc. stanowisk kierowniczych. R贸偶nica w wynagrodzeniach mi臋dzy kobietami a m臋偶czyznami w naszej firmie jest praktycznie zerowa, za co zreszt膮 zostali艣my w tym roku wyr贸偶nieni presti偶ow膮 nagrod膮 Lidl Fair Pay. Wsp贸lnie codziennie tworzymy firm臋, kt贸ra rozwija si臋 dynamicznie jak nigdy przedtem, a ka偶dy jest autorem i autork膮 zwi膮zanych z tym zmian.

Kobiety niekiedy same umniejszaj膮 swoim zdolno艣ciom i podcinaj膮 sobie skrzyd艂a. Czy obserwujesz to zjawisko? Jak sobie z nim radzisz jako lider? Jak wspierasz takie kobiety?

Pewno艣膰 siebie by艂a jednym z zagadnie艅 poruszanych w badaniu 鈥濽wierz w siebie鈥, do kt贸rego niedawno zaprosili艣my naszych wsp贸艂pracownik贸w. Wykorzystywa艂o ono Inteligentn膮 Technologi臋 iCode Smart Test i zosta艂o przygotowane przez firm臋 NEUROHM we wsp贸艂pracy z Akademi膮 Leona Ko藕mi艅skiego i Gorilla Job.聽Badanie dostarczy艂o nam bardzo ciekawych insight贸w odno艣nie funkcjonowania obu p艂ci w organizacji oraz wskaz贸wek, jak wspiera膰 zar贸wno kobiety, jak i m臋偶czyzn. Ju偶 we wrze艣niu b臋dziemy ze wsp贸艂pracownikami dzieli膰 si臋 wynikami tego bardzo ciekawego badania.

Osobi艣cie nie lubi臋 pos艂ugiwa膰 si臋 stereotypami, zar贸wno w 偶yciu prywatnym, jak i zawodowym, wi臋c nie chcia艂bym ocenia膰 jakiejkolwiek postawy jako powszechnego zjawiska. Natomiast badania socjologiczne ewidentnie pokazuj膮, 偶e taki problem istnieje i wynika on przede wszystkich z odmiennego sposobu wychowania dziewczynek i ch艂opc贸w, zar贸wno w rodzinach, jak i p贸藕niej w szko艂ach. Bycie 艣wiadomym rodzicem wymaga wiedzy, a takiej niestety cz臋sto w Polsce brakuje. Do艣膰 cz臋ste niestety seksistowskie narracje ze strony r贸偶nych 艣rodowisk czy polityk贸w te偶 oczywi艣cie nie pomagaj膮 w poprawie tej sytuacji. Wr臋cz przeciwnie 鈥 mog膮 j膮 pogarsza膰.

W 偶yciu doros艂ym i w pracy mierzymy si臋 ju偶 z konsekwencjami takiego wychowania i takich narracji. To co mog臋 z tym zrobi膰 jako lider i to co robi臋, to przede wszystkim indywidualne podej艣cie, dialog, szacunek i wsparcie 鈥 s膮 to zreszt膮 warto艣ci obecne w kulturze organizacyjnej naszej firmy, w kt贸rej kierujemy si臋 zasad膮, 偶e ka偶dy g艂o艣, cho膰 inny, ma takie samo znaczenie. Plus szereg dzia艂a艅 edukacyjnych skierowanych do naszych pracownik贸w, a tak偶e na zewn膮trz.

Co w temacie r贸wno艣ci mo偶e zrobi膰 ka偶dy z nas?

Poza w艂膮czaj膮c膮, empatyczn膮 postaw膮, powinni艣my przede wszystkim reagowa膰 na wszelkie zachowania, przez kt贸re r贸wno艣膰 mo偶e by膰 zachwiana. Nie wolno lekcewa偶y膰 dyskryminacji w jakimkolwiek obszarze. Ignorowanie nietolerancji sprawia, 偶e w praktyce wspieramy to niew艂a艣ciwe podej艣cie, przyk艂adamy si臋 do jego obecno艣ci w przestrzeni prywatnej, zawodowej czy publicznej. Reakcja powinna wyst臋powa膰 zawsze 鈥 mo偶e na przyk艂ad polega膰 na rozmowie, maj膮cej na celu wys艂uchanie obu stron i wyja艣nieniu, 偶e nier贸wne traktowanie godzi w podstawowe prawa cz艂owieka.

W Wedlu podstaw臋 r贸wno艣ciowego podej艣cia stanowi膮 sprawiedliwo艣膰 p艂acowa, r贸偶norodno艣膰 zespo艂贸w, takie same mo偶liwo艣ci rozwoju i 艣wiadome procesy rekrutacyjne (np. os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami). Obrazuj膮 je tak偶e oczywi艣cie warto艣ci organizacyjne. Kwestie r贸wno艣ci i sprawiedliwo艣ci podejmujemy w ramach wielu inicjatyw wewn臋trznych takich jak: kampania 鈥濿edel. Etyczne miejsce pracy鈥 i wewn臋trzna grupa ds. r贸wno艣ci i r贸偶norodno艣ci, kt贸ra zajmuje si臋 przygotowywaniem kampanii informacyjnych, wydarze艅 czy regulacji dotycz膮cych r贸偶norodno艣ci, r贸wno艣ci i przeciwdzia艂ania dyskryminacji.

W ramach dbania o obszar compliance, utworzyli艣my stanowisko Kierownika ds. zgodno艣ci, kt贸ry odpowiada m.in. za przyjmowanie zg艂osze艅 dot. nieprawid艂owo艣ci oraz prowadzenie post臋powa艅 wyja艣niaj膮cych. Przeprowadzili艣my tak偶e szereg dzia艂a艅 edukacyjnych, promuj膮cych w艂a艣ciwe postawy i propaguj膮ce wiedz臋 w obszarze etyki. Wa偶nym aspektem rozwoju organizacji jest wyci膮ganie wniosk贸w, inspirowanie si臋 i wymiana wiedzy z innymi uczestnikami rynku. Wraz z Kamil膮 Luttelmann, dyrektork膮 ds. prawnych i zgodno艣ci dzia艂am w mi臋dzyfirmowej grupie projektowej D&I Roundtable 鈥 inicjatywie maj膮cej na celu promocj臋 inkluzywno艣ci w firmach oraz spo艂ecze艅stwie. W ramach prac grupy oraz Polskiego Instytutu Praw Cz艂owieka i Biznesu oraz Divercity+ niedawno powsta艂a wyj膮tkowa publikacja 鈥濺贸偶norodno艣膰 i kultura w艂膮czaj膮ca krok po kroku鈥, stanowi膮ca praktyczny poradnik dla wszystkich manager贸w, zarz膮d贸w czy firm chc膮cych rozwija膰 procesy z tego zakresu.

Kogo nazwa艂by艣 swoim role model, je艣li chodzi o bycie liderem? Kto Ci臋 inspiruje?

Niezmiennie inspiruje mnie posta膰 Jana Wedla, kt贸ry zarz膮dza艂 przedsi臋biorstwem do momentu powojennej nacjonalizacji. Mia艂 niezwyk艂e osi膮gni臋cia biznesowe, wyprzedza艂 swoje czasy pod wzgl臋dem pomys艂贸w na nowe produkty, dzia艂ania marketingowe i ekspansj臋 w kraju oraz za granic膮. Ale wyr贸偶nia艂 si臋 tak偶e innowacyjnym spojrzeniem jako pracodawca, kt贸ry traktowa艂 r贸wno wszystkich pracownik贸w, bez wzgl臋du na p艂e膰 czy wyznanie. Ju偶 w 1925 roku kobiety w Wedlu by艂y zatrudniane na stanowiskach produkcyjnych, co stanowi艂o z艂amanie tabu zawodowego – na tamten czas cukiernictwo, jak i wiele innych profesji, by艂o przedstawiane i powszechnie uwa偶ane jako zaw贸d tylko dla m臋偶czyzn. Dla szczeg贸lnie uzdolnionych pracownik贸w Jan Wedel stwarza艂 dodatkowe mo偶liwo艣ci rozwoju, tak偶e niezale偶nie od p艂ci. W firmie ju偶 w latach 20-tych kobiety pracowa艂y nie tylko przy produkcji s艂odyczy, lecz r贸wnie偶 na stanowiskach kierowniczych. Obecna dzisiaj w Wedlu zasada braku tolerancji wobec jakiejkolwiek dyskryminacji stanowi kontynuacj臋 jego podej艣cia.

Maciej Herman z c贸rk膮

Na Gali rozdania nagr贸d Bizneswoman Roku widzieli艣my, 偶e relacja z c贸rk膮 jest dla ciebie bardzo wa偶na. Jak chcia艂by艣 by膰 widziany w jej oczach?

Rol膮 rodzica nastolatka jest wspiera膰 go w jego rozwoju i dojrzewaniu, po to by za kilka lat sta艂 si臋, jak ja to nazywam 鈥瀦drowym doros艂ym鈥. Czyli osob膮 niezale偶n膮, znaj膮c膮 swoj膮 warto艣膰, maj膮c膮 swoje zdanie, otwart膮 na 艣wiat i innych ludzi, tolerancyjn膮. Podejmuj膮c膮 艣wiadome decyzje co do tego, co chce w 偶yciu robi膰, z ukszta艂towanym indywidualnym poczuciem sensu istnienia. Chcia艂bym, aby moja c贸rka wiedzia艂a i czu艂a, 偶e ma we mnie takie wsparcie, a za kilka lat sta艂a si臋 w艂a艣nie tak膮 osob膮. I my艣l臋, 偶e ma tak膮 艣wiadomo艣膰, bo cz臋sto z ni膮 rozmawiam na ten temat. Niedawno powiedzia艂a mi te偶, 偶e kiedy艣 chcia艂aby by膰 takim rodzicem dla swoich dzieci jak ja jestem dla niej. To by艂 dla mnie bardzo wzruszaj膮cy moment, gdy偶 wiele lat temu mia艂em takie marzenie 鈥 us艂ysze膰 kiedy艣 co艣 takiego od swojego dziecka.

Maciej Herman ze statuetk膮 Male Champion of Change

Maciej Herman 鈥 CEO Wedel Lotte. Inicjuje i bierze aktywny udzia艂 w transformacji kultury organizacyjnej firmy stawiaj膮c na r贸偶norodno艣膰 nie pozostawiaj膮c miejsca na dyskryminacj臋. Jest Liderem, kt贸ry swoim entuzjazmem i zaanga偶owaniem modeluje postawy innych. Niezwykle uwa偶ny na drugiego cz艂owieka i na warto艣ci takie jak r贸wno艣膰 i sprawiedliwo艣膰, z odwag膮 do otwartego wypowiadania si臋 i realizacji swoich pogl膮d贸w Inicjuje i wspiera wiele projekt贸w w艂膮czaj膮cych osoby z grup dyskryminowanych, ze wzgl臋du na wiek, p艂e膰, sprawno艣膰, narodowo艣膰 oraz inne czynniki. Laureat XII edycji konkursu Sukces Pisany Szmink膮 Bizneswoman Roku w kategorii Male Champion of Change, kt贸rej Partnerem jest Microsoft.