Jakie dzia艂ania prorodzinne prowadz膮 polskie firmy

Ponad 42% prywatnych przedsi臋biorc贸w na dzia艂ania prorodzinne nie przeznacza ani z艂ot贸wki

Firmy zatrudniaj膮ce powy偶ej 250 os贸b najlepiej dbaj膮 o rodzin臋 鈥 wynika z bada艅 przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Projekt PL. Ch臋tnie zgadzaj膮 si臋 na prac臋 zdaln膮 czy dostosowanie godzin pracy do obowi膮zk贸w zwi膮zanych z opiek膮 nad ma艂ymi dzie膰mi: robi to a偶 75 proc. najwi臋kszych pracodawc贸w. Jednocze艣nie ponad 42 proc. wszystkich przebadanych przedsi臋biorc贸w na dzia艂ania prorodzinne nie przeznacza ani z艂ot贸wki.

Jak przeprowadzono badanie?

Celem badania 鈥濺ozwi膮zania prorodzinne w firmach prywatnych w Polsce鈥 by艂a analiza praktyk stosowanych w prywatnych przedsi臋biorstwach w Polsce. Ocena ta zosta艂a przeprowadzona z punktu widzenia osoby zarz膮dzaj膮cej w firmie. Dzia艂ania prorodzinne podzielono na cztery grupy: troska o dzieci, organizacja czasu pracy, troska o m艂odych rodzic贸w oraz promowanie rodzin. Badania przeprowadzono wiosn膮 2021.

Sp贸艂ki bardziej 艣wiadome

Jak wynika z badania, najbardziej prorodzinnymi przedsi臋biorstwami okaza艂y si臋 by膰 sp贸艂ki akcyjne, dla kt贸rych 艣redni odsetek stosowania rozwi膮za艅 wspieraj膮cych rodzin臋 wynosi 35,6 proc. Najlepiej dbaj膮 o dzieci swoich pracownik贸w, oferuj膮 najwi臋cej rozwi膮za艅 u艂atwiaj膮cych prac臋 m艂odym rodzicom i najlepiej organizuj膮 czas pracy, tak aby 鈥炁泈ie偶o upieczeni鈥 ojcowie i matki sp臋dzali ze swoimi pociechami jak najwi臋cej czasu 鈥 m贸wi Adam Zych, prezes Fundacji Projekt PL, na kt贸rej zlecenie przeprowadzono badania.

Tendencj臋 t臋 potwierdza analiza 艣redniej liczby stosowanych rozwi膮za艅 wspieraj膮cych rodzin臋. W sp贸艂kach akcyjnych wdra偶ano 艣rednio niemal osiem rozwi膮za艅 prorodzinnych, podczas gdy w sp贸艂kach z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 nieco ponad pi臋膰.

Zdaniem prowadz膮cego badania prof. Micha艂a Michalskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie posiadanej wiedzy mo偶na postawi膰 hipotez臋, i偶 dzieje si臋 tak dlatego, 偶e sp贸艂ki akcyjne to cz臋艣ciej organizacje o wi臋kszych rozmiarach, kt贸re z jednej strony dysponuj膮 wi臋kszymi bud偶etami, a z drugiej zatrudniaj膮 wi臋ksz膮 liczb臋 pracownik贸w. Przek艂ada si臋 to wi臋c na wi臋ksze mo偶liwo艣ci finansowania konkretnych rozwi膮za艅 prorodzinnych.

Przy wi臋kszej liczbie pracownik贸w poziom oczekiwa艅, 偶e pracodawca takie rozwi膮zania wprowadzi, mo偶e by膰 wy偶szy. Sp贸艂ki akcyjne w polskich warunkach prawdopodobnie por贸wnuj膮 si臋 do podobnych firm zagranicznych, szczeg贸lnie zachodnich i w ten spos贸b czerpi膮 pewne pomys艂y i rozwi膮zania w tym obszarze.

Du偶y daje wi臋cej

Zaanga偶owanie firm w rozwi膮zania wspieraj膮ce rodzin臋 wi膮偶e si臋 te偶 z ich wielko艣ci膮. Liderami s膮 przedsi臋biorstwa zatrudniaj膮ce powy偶ej 250 os贸b. Wprowadzaj膮 one 艣rednio ponad 7 rozwi膮za艅 prorodzinnych. Najmniejsze przedsi臋biorstwa 鈥 zatrudniaj膮ce do 25 os贸b 鈥 wprowadzaj膮 ich 艣rednio nieco ponad pi臋膰. Zadziwiaj膮cy jest fakt, 偶e firmy zatrudniaj膮ce od 101 do 250 pracownik贸w stosuj膮 mniej rozwi膮za艅 wspieraj膮cych rodziny ni偶 przedsi臋biorstwa trzecie w kolejno艣ci pod wzgl臋dem wielko艣ci. 鈥 Okazuje si臋, 偶e nie ilo艣膰 rozwi膮za艅, a ich skuteczno艣膰 i postrzeganie maj膮 wi臋kszy wp艂yw na to, 偶e pracownicy decyduj膮 si臋 na pozostanie w firmie po urlopie macierzy艅skim czy rodzicielskim 鈥 m贸wi prezes Fundacji Projekt PL.

Najwi臋ksze firmy zapewniaj膮 te偶 najwi臋ksz膮 elastyczno艣膰 czasu pracy. Oferuj膮 prac臋 zdaln膮 na 偶yczenie, dostosowanie rozk艂adu jej wykonywania do indywidualnych preferencji, a tak偶e wprowadzaj膮 r贸偶ne godziny jej rozpoczynania 鈥 robi to a偶 75 proc. najwi臋kszych pracodawc贸w.

Najcz臋艣ciej stosowane rozwi膮zania

Firmy wdra偶aj膮 pewne pakiety benefit贸w prorodzinnych maj膮cych wsp贸lne cele, np. uelastycznienie czasu pracy, a nie pojedyncze rozwi膮zania. Staraj膮 si臋 dzia艂a膰 systemowo. Spo艣r贸d czterech wymienionych wy偶ej grup dzia艂a艅 prorodzinnych do najbardziej popularnych zalicza si臋 trosk臋 o m艂odych rodzic贸w. To w艂a艣nie ograniczenie nadgodzin, dost臋pno艣膰 dodatkowego 鈥瀠rlopu ojcowskiego鈥, czy ochrona przed zwolnieniem poprzez regulacje wewn臋trzne dla powracaj膮cych do pracy m艂odych rodzic贸w s膮 najcz臋艣ciej stosowanymi rozwi膮zaniami przez pracodawc贸w. Ich wdra偶anie deklaruje prawie 60 proc. przebadanych firm.

Paczki 艣wi膮teczne

Co ciekawe firmy nadal kultywuj膮 tradycj臋 przygotowywania paczek 艣wi膮tecznych dla dzieci. Robi to prawie 40 proc. pracodawc贸w. Podobnie jak w innych kategoriach przoduj膮 tu przedsi臋biorcy zatrudniaj膮cy powy偶ej 250 os贸b. Drugim najch臋tniej wybieranym przez nie rozwi膮zaniem jest dofinansowanie kolonii lub oboz贸w dla dzieci pracownik贸w.

Nak艂ady na rozwi膮zania prorodzinne

Wa偶nym wnioskiem z bada艅 jest to, 偶e przedsi臋biorstwa nie inwestuj膮 znacz膮cych 艣rodk贸w w rozwi膮zania prorodzinne. W niemal 85 proc. firm przeznacza si臋 na ten cel maksymalnie do 3 proc. rocznego bud偶etu, natomiast w 42,5 proc. przedsi臋biorstw nie przeznacza 偶adnych 艣rodk贸w na taki cel. Najbardziej 鈥瀐ojne鈥 s膮 sp贸艂ki jawne (blisko 30 proc. przeznacza na ten cel co najmniej 3 proc. bud偶etu) oraz sp贸艂ki akcyjne.

Zdaniem profesora Michalskiego nie mo偶na wprost postrzega膰 wszystkich firm, kt贸re nie przeznaczaj膮 偶adnych 艣rodk贸w na te dzia艂ania, jako przedsi臋biorstw nieoferuj膮cych rozwi膮za艅 prorodzinnych.

Oczywi艣cie wydaje si臋 do艣膰 prawdopodobne, 偶e tam, gdzie firmy przeznaczaj膮 艣rodki na ten cel, mo偶na spodziewa膰 si臋 bardziej rozwini臋tej orientacji prorodzinnej. Jest tak偶e prawdopodobne, 偶e firmy dysponuj膮ce skromniejszymi mo偶liwo艣ciami finansowymi b臋d膮 w pierwszej kolejno艣ci poszukiwa艂y rozwi膮za艅 generuj膮cych jak najni偶szy koszt.

Ma艂o kto si臋 chwali

Jak zauwa偶aj膮 badacze, a偶 70 proc. przedsi臋biorc贸w nie komunikuje w 偶aden spos贸b na zewn膮trz stosowanych przez siebie rozwi膮za艅 prorodzinnych. W艣r贸d firm 艣wiadomie wykorzystuj膮cych takie rozwi膮zania w strategii promocyjnej i marketingowej najpopularniejsz膮 form膮 takiej komunikacji jest strona internetowa (17,4 proc.). Zatrwa偶aj膮cy jest fakt, 偶e tylko 14,6 proc. pracodawc贸w komunikuje swoje dzia艂ania prorodzinne w og艂oszeniach o prac臋, gdzie powinno to by膰 absolutnie normalne, gdy偶 w 艣wietle bada艅 jest to jedna z bardziej zach臋caj膮cych informacji dla potencjalnego pracownika. Jedynie 4 proc. pracodawc贸w wi膮偶e dzia艂ania prorodzinne z promowaniem spo艂ecznej odpowiedzialno艣ci przedsi臋biorstwa (CSR).

Zobacz ca艂y raport tutaj!

Badanie 鈥濺ozwi膮zania prorodzinne w przedsi臋biorstwach prywatnych w Polsce鈥 na zlecenie Fundacji Projekt PL zosta艂o przeprowadzone w kwietniu 2021 z wykorzystaniem metody wywiad贸w telefonicznych ze wspomaganiem komputerowym CATI.

W trakcie realizacji wykorzystano narz臋dzie badawcze w formie kwestionariusza zawieraj膮cego pytania o 艣ci艣le okre艣lonej kolejno艣ci i niezmiennym brzmieniu, na og贸艂 zamkni臋te. Pr贸ba mia艂a charakter losowo-warstwowy. Kolejnymi warstwami by艂y: g艂贸wne PKD prowadzonej dzia艂alno艣ci, wielko艣膰 zatrudnienia (od 10 do 249 pracownik贸w) oraz forma w艂asno艣ci przedsi臋biorstwa. Warunkiem wej艣cia do pr贸by by艂o spe艂nienie przez przedsi臋biorstwo nast臋puj膮cych kryteri贸w (kontrolowanych na podstawie odpowiedzi udzielanych przez respondent贸w na pytania selekcyjne oraz og贸lnodost臋pnych informacji o przedsi臋biorstwie): przedsi臋biorstwo prywatne bez udzia艂u dominuj膮cego/ kontrolnego Skarbu Pa艅stwa; zatrudnienie przekracza liczb臋 9 pracownik贸w; wskazany jest kod PKD g艂贸wnej dzia艂alno艣ci; firma prowadzi dzia艂alno艣膰 na terenie Polski.

Operat losowania stanowi艂a baza Bisnode, dawniej Hoppenstedt&Bonnier (HBI), zawieraj膮ca wszelkie niezb臋dne informacje na temat podmiot贸w gospodarczych dzia艂aj膮cych na terenie ca艂ej Polski. 艁膮cznie wylosowano 1265 podmiot贸w spe艂niaj膮cych warunki selekcyjne. Pr贸ba by艂a reprezentatywna ze wzgl臋du na wielko艣膰 zatrudnienia i udzia艂 kapita艂u prywatnego w strukturze przedsi臋biorstwa. Zachowano proporcjonalny udzia艂 badanych w stosunku do udzia艂u firm prywatnych w strukturze gospodarki w Polsce (wg. danych opublikowanych przez GUS). Dodatkowej kontroli poddano bran偶臋, w kt贸rej dzia艂a przedsi臋biorstwo oraz form臋 prawn膮.