Olga Kozierowska w studio nagra艅 w ramach Wiedza Nie Ma P艂ci

Coraz mniej polskich firm jest prowadzonych przez kobiety. Obecnie jest to 1/3

Najwi臋kszy w Polsce odsetek firm nale偶膮cych do kobiet w styczniu 2022 r. by艂 w wojew贸dztwie zachodniopomorskim - 35 proc., jak wynika z analizy danych z KRS. Natomiast najni偶szy - 28 proc. - odnotowano w wojew贸dztwie podlaskim. W sumie do kobiet nale偶y obecnie 32,5 proc. firm w Polsce - o 3 proc., mniej, ni偶 rok temu. Cz臋艣膰 kobiet przed zak艂adaniem dzia艂alno艣ci powstrzymuje brak pewno艣ci siebie. Mo偶e to mie膰 zwi膮zek z tzw. nie艣wiadomymi uprzedzeniami, o kt贸rych wi臋cej mo偶na pos艂ucha膰 w debatach w ramach drugiej ods艂ony kampanii Wiedza Nie Ma P艂ci, kt贸rej celem jest zwi臋kszenie obecno艣ci kobiet w mediach.

Odsetek polskich firm prowadzonych przez kobiety wynosi 32,5 proc., jak wynika z聽 analizy danych z KRS, przeprowadzonej przez globaln膮 wywiadowni臋 gospodarcz膮 Dun & Bradstreet. W stosunku do pocz膮tku 2021 r. jest to spadek o 3 proc. Wi臋kszo艣膰 tych dzia艂alno艣ci to ma艂e firmy, zatrudniaj膮ce do 9 os贸b. Najbardziej aktywne biznesowo s膮 mieszkanki wojew贸dztwa zachodniopomorskiego. Odsetek firm b臋d膮cych w 100 proc. w艂asno艣ci膮 kobiet jest tam najwy偶szy w Polsce i w styczniu 2022 r. wyni贸s艂 35 proc. – o 4 proc. wi臋cej, ni偶 rok wcze艣niej.聽

Na drugim miejscu znalaz艂o si臋 wojew贸dztwo 艣wi臋tokrzyskie, w kt贸rym liczba firm prowadzonych przez kobiety wzros艂a w ci膮gu ostatniego roku o 6 proc. i obecnie stanowi 34,5 proc. wszystkich tam zarejestrowanych. Trzecie miejsce zajmuje wojew贸dztwo dolno艣l膮skie, w kt贸rym do kobiet nale偶y聽 33,5 proc. firm. W stosunku do ubieg艂ego roku jest to wzrost o 4 proc. Dopiero czwart膮 pozycj臋 zajmuje wojew贸dztwo mazowieckie – 33 proc. zarejestrowanych w nim firm nale偶y do kobiet, co stanowi wzrost o 3 proc. w stosunku do pocz膮tku 2021 r. R贸wnie偶 33 proc. wynosi odsetek firm nale偶膮cych do kobiet w wojew贸dztwie ma艂opolskim, o 5,5 proc. wi臋cej ni偶 rok wcze艣niej.聽

Najni偶szy odsetek firm prowadzonych przez kobiety jest w wojew贸dztwie podlaskim

Kobiety s膮 w艂a艣cicielkami 32,5 proc. firm w wojew贸dztwach kujawsko-pomorskim (wzrost o 3 proc. w stosunku do pocz膮tku 2021 r.), lubuskim (wzrost o 4 proc.) i lubelskim (wzrost o 4 proc.). W warmi艅sko-mazurskim odsetek firm nale偶膮cych do kobiet wzr贸s艂 w ci膮gu minionego roku o 2 proc. i wynosi 32 proc. Natomiast wojew贸dztwa opolskie i 艣l膮skie odnotowa艂y w 2021 r. spadek procenta firm prowadzonych przez kobiety. W opolskim wyni贸s艂 on 3 proc., a w 艣l膮skim 0,5 proc i obecnie w obu tych wojew贸dztwach do kobiet nale偶y 31,5 proc. firm. Taki samo odsetek odnotowano w wojew贸dztwach 艂贸dzkim (wzrost o 0,05 proc.), pomorskim (wzrost o 0,25 proc.), wielkopolskim (wzrost o 2,5 proc.) i podkarpackim (wzrost o 5,5 proc.). Na ostatniej pozycji znalaz艂o si臋 wojew贸dztwo podlaskie, w kt贸rym liczba firm nale偶膮cych do kobiet spad艂a w minionym roku o 2 proc. i obecnie stanowi膮 one 28 proc. wszystkich zarejestrowanych tam przedsi臋biorstw.聽

Co 5. polska przedsi臋biorczyni z powodu pandemii musia艂a zmieni膰 profil dzia艂alno艣ci

Spadek liczby firm w rejestrze KRS w tak trudnym dla przedsi臋biorc贸w okresie nie dziwi. Z raportu Fundacji Sukcesu Pisanego Szmink膮 wynika, 偶e co 5. polska przedsi臋biorczyni w zwi膮zku z pandemi膮 musia艂a zmieni膰 profil swojej dzia艂alno艣ci, a niemal 鈪 w ci膮gu ostatniego roku mia艂a problemy z prowadzeniem dzia艂alno艣ci. W dodatku 40 proc. polskich przedsi臋biorczy艅 ma problem z wycen膮 swoich produkt贸w i us艂ug. Zdaniem 80 proc. badanych kobiety zani偶aj膮 swoje oczekiwania finansowe, a聽 戮 z tej liczby uwa偶a, 偶e przyczyn膮 jest brak pewno艣ci siebie. Z kolei w艣r贸d kobiet, kt贸re nie prowadz膮 dzia艂alno艣ci, ale chcia艂yby to robi膰, w艂a艣nie brak pewno艣ci siebie powstrzymuje ponad 16 proc. przed za艂o偶eniem firmy.聽

Ta niepewno艣膰 mo偶e po cz臋艣ci wynika膰 z tzw. nie艣wiadomych uprzedze艅 (ang. unconscious bias), czyli pod艣wiadomych nastawie艅 i stereotyp贸w, kt贸re sprawiaj膮, 偶e my艣li, decyzje i zachowania, kt贸re mog膮 wydawa膰 si臋 obiektywne, wcale takie nie s膮. Jednym z takich uprzedze艅 mo偶e by膰 wci膮偶 mocno obecne w naszej kulturze przekonanie, 偶e kobiety nie s膮 przedsi臋biorcze i nie radz膮 sobie w biznesie, 偶e ich naturalnym 艣rodowiskiem s膮 dom i rodzina, i to na nich powinny si臋 w 偶yciu skupi膰. Nie艣wiadome uprzedzenia, nie tylko zreszt膮 te dotycz膮ce p艂ci, s膮 w spo艂ecze艅stwach tak silne, 偶e przejmuje je nawet sztuczna inteligencja, wy艂apuj膮c pewne niuanse i wzorce zachowa艅 w wypowiedziach, na podstawie kt贸rych uczy si臋 ludzkich zachowa艅.

Trwa druga ods艂ona kampanii Wiedza Nie Ma P艂ci

Wi臋cej o nie艣wiadomych uprzedzeniach i o tym, jak wp艂ywaj膮 one na nasze 偶ycie, od wychowania dzieci po programowanie algorytm贸w sztucznej inteligencji, mo偶na dowiedzie膰 si臋 z debat w ramach drugiej ods艂ony kampanii #WiedzaNieMaPlci. Kampania ma na celu wzmacnianie pozycji kobiet w debacie publicznej i zmniejszanie dysproporcji w obecno艣ci w mediach specjalistek i specjalist贸w z r贸偶nych dziedzin. Wed艂ug danych z maja 2021 r. kobiety stanowi膮 zaledwie 录 specjalist贸w zapraszanych do wypowiedzi w mediach, w dodatku w ci膮gu ostatnich 8 lat liczba ta wzros艂a tylko o 1 proc.

Kampania Wiedza Nie Ma P艂ci jest inicjatyw膮 Klubu Champions of Change, dzia艂aj膮cego na rzecz wspierania r贸偶norodno艣ci w biznesie i wyr贸wnywania szans kobiet i m臋偶czyzn na rynku pracy. Klub zrzesza prezes贸w du偶ych firm dzia艂aj膮cych w Polsce i powsta艂 z inicjatywy Fundacji Sukcesu Pisanego Szmink膮, najstarszej i najwi臋kszej polskiej organizacji wspieraj膮cej przedsi臋biorczo艣膰 kobiet.聽

W ramach kampanii na kanale YouTube Fundacji Sukcesu Pisanego Szmink膮 s膮 publikowane debaty z udzia艂em mened偶erek i kobiet biznesu, kt贸re rozmawiaj膮 o stereotypach, sztucznej inteligencji, przysz艂o艣ci pracy, automatyzacji w biznesie oraz odkrywaniu i wykorzystywaniu swoich talent贸w.聽

Wszystkie debaty mo偶na obejrze膰 tutaj!

Dane cytowane w tek艣cie pochodz膮 z badania Dun & Bradstreet. Analizie poddano dane z rejestru KRS za rok 2021. Badanie przeprowadzono w po艂owie stycznia 2022 r.