Olga Kozierowska w studio nagra艅 w ramach Wiedza Nie Ma P艂ci

Coraz mniej polskich firm jest prowadzonych przez kobiety. Obecnie jest to 1/3

Najwi臋kszy w Polsce odsetek firm nale偶膮cych do kobiet w styczniu 2022 r. by艂 w wojew贸dztwie zachodniopomorskim - 35 proc., jak wynika z analizy danych z KRS. Natomiast najni偶szy - 28 proc. - odnotowano w wojew贸dztwie podlaskim. W sumie do kobiet nale偶y obecnie 32,5 proc. firm w Polsce - o 3 proc., mniej, ni偶 rok temu. Cz臋艣膰 kobiet przed zak艂adaniem dzia艂alno艣ci powstrzymuje brak pewno艣ci siebie. Mo偶e to mie膰 zwi膮zek z tzw. nie艣wiadomymi uprzedzeniami, o kt贸rych wi臋cej mo偶na pos艂ucha膰 w debatach w ramach drugiej ods艂ony kampanii Wiedza Nie Ma P艂ci, kt贸rej celem jest zwi臋kszenie obecno艣ci kobiet w mediach.

Odsetek polskich firm prowadzonych przez kobiety wynosi 32,5 proc., jak wynika z聽 analizy danych z KRS, przeprowadzonej przez globaln膮 wywiadowni臋 gospodarcz膮 Dun & Bradstreet. W stosunku do pocz膮tku 2021 r. jest to spadek o 3 proc. Wi臋kszo艣膰 tych dzia艂alno艣ci to ma艂e firmy, zatrudniaj膮ce do 9 os贸b. Najbardziej aktywne biznesowo s膮 mieszkanki wojew贸dztwa zachodniopomorskiego. Odsetek firm b臋d膮cych w 100 proc. w艂asno艣ci膮 kobiet jest tam najwy偶szy w Polsce i w styczniu 2022 r. wyni贸s艂 35 proc. – o 4 proc. wi臋cej, ni偶 rok wcze艣niej.聽

Na drugim miejscu znalaz艂o si臋 wojew贸dztwo 艣wi臋tokrzyskie, w kt贸rym liczba firm prowadzonych przez kobiety wzros艂a w ci膮gu ostatniego roku o 6 proc. i obecnie stanowi 34,5 proc. wszystkich tam zarejestrowanych. Trzecie miejsce zajmuje wojew贸dztwo dolno艣l膮skie, w kt贸rym do kobiet nale偶y聽 33,5 proc. firm. W stosunku do ubieg艂ego roku jest to wzrost o 4 proc. Dopiero czwart膮 pozycj臋 zajmuje wojew贸dztwo mazowieckie – 33 proc. zarejestrowanych w nim firm nale偶y do kobiet, co stanowi wzrost o 3 proc. w stosunku do pocz膮tku 2021 r. R贸wnie偶 33 proc. wynosi odsetek firm nale偶膮cych do kobiet w wojew贸dztwie ma艂opolskim, o 5,5 proc. wi臋cej ni偶 rok wcze艣niej.聽

Najni偶szy odsetek firm prowadzonych przez kobiety jest w wojew贸dztwie podlaskim

Kobiety s膮 w艂a艣cicielkami 32,5 proc. firm w wojew贸dztwach kujawsko-pomorskim (wzrost o 3 proc. w stosunku do pocz膮tku 2021 r.), lubuskim (wzrost o 4 proc.) i lubelskim (wzrost o 4 proc.). W warmi艅sko-mazurskim odsetek firm nale偶膮cych do kobiet wzr贸s艂 w ci膮gu minionego roku o 2 proc. i wynosi 32 proc. Natomiast wojew贸dztwa opolskie i 艣l膮skie odnotowa艂y w 2021 r. spadek procenta firm prowadzonych przez kobiety. W opolskim wyni贸s艂 on 3 proc., a w 艣l膮skim 0,5 proc i obecnie w obu tych wojew贸dztwach do kobiet nale偶y 31,5 proc. firm. Taki samo odsetek odnotowano w wojew贸dztwach 艂贸dzkim (wzrost o 0,05 proc.), pomorskim (wzrost o 0,25 proc.), wielkopolskim (wzrost o 2,5 proc.) i podkarpackim (wzrost o 5,5 proc.). Na ostatniej pozycji znalaz艂o si臋 wojew贸dztwo podlaskie, w kt贸rym liczba firm nale偶膮cych do kobiet spad艂a w minionym roku o 2 proc. i obecnie stanowi膮 one 28 proc. wszystkich zarejestrowanych tam przedsi臋biorstw.聽

Co 5. polska przedsi臋biorczyni z powodu pandemii musia艂a zmieni膰 profil dzia艂alno艣ci

Spadek liczby firm w rejestrze KRS w tak trudnym dla przedsi臋biorc贸w okresie nie dziwi. Z raportu Fundacji Sukcesu Pisanego Szmink膮 wynika, 偶e co 5. polska przedsi臋biorczyni w zwi膮zku z pandemi膮 musia艂a zmieni膰 profil swojej dzia艂alno艣ci, a niemal 鈪 w ci膮gu ostatniego roku mia艂a problemy z prowadzeniem dzia艂alno艣ci. W dodatku 40 proc. polskich przedsi臋biorczy艅 ma problem z wycen膮 swoich produkt贸w i us艂ug. Zdaniem 80 proc. badanych kobiety zani偶aj膮 swoje oczekiwania finansowe, a聽 戮 z tej liczby uwa偶a, 偶e przyczyn膮 jest brak pewno艣ci siebie. Z kolei w艣r贸d kobiet, kt贸re nie prowadz膮 dzia艂alno艣ci, ale chcia艂yby to robi膰, w艂a艣nie brak pewno艣ci siebie powstrzymuje ponad 16 proc. przed za艂o偶eniem firmy.聽

Ta niepewno艣膰 mo偶e po cz臋艣ci wynika膰 z tzw. nie艣wiadomych uprzedze艅 (ang. unconscious bias), czyli pod艣wiadomych nastawie艅 i stereotyp贸w, kt贸re sprawiaj膮, 偶e my艣li, decyzje i zachowania, kt贸re mog膮 wydawa膰 si臋 obiektywne, wcale takie nie s膮. Jednym z takich uprzedze艅 mo偶e by膰 wci膮偶 mocno obecne w naszej kulturze przekonanie, 偶e kobiety nie s膮 przedsi臋biorcze i nie radz膮 sobie w biznesie, 偶e ich naturalnym 艣rodowiskiem s膮 dom i rodzina, i to na nich powinny si臋 w 偶yciu skupi膰. Nie艣wiadome uprzedzenia, nie tylko zreszt膮 te dotycz膮ce p艂ci, s膮 w spo艂ecze艅stwach tak silne, 偶e przejmuje je nawet sztuczna inteligencja, wy艂apuj膮c pewne niuanse i wzorce zachowa艅 w wypowiedziach, na podstawie kt贸rych uczy si臋 ludzkich zachowa艅.

Trwa druga ods艂ona kampanii Wiedza Nie Ma P艂ci

Wi臋cej o nie艣wiadomych uprzedzeniach i o tym, jak wp艂ywaj膮 one na nasze 偶ycie, od wychowania dzieci po programowanie algorytm贸w sztucznej inteligencji, mo偶na dowiedzie膰 si臋 z debat w ramach drugiej ods艂ony kampanii #WiedzaNieMaPlci. Kampania ma na celu wzmacnianie pozycji kobiet w debacie publicznej i zmniejszanie dysproporcji w obecno艣ci w mediach specjalistek i specjalist贸w z r贸偶nych dziedzin. Wed艂ug danych z maja 2021 r. kobiety stanowi膮 zaledwie 录 specjalist贸w zapraszanych do wypowiedzi w mediach, w dodatku w ci膮gu ostatnich 8 lat liczba ta wzros艂a tylko o 1 proc.

Kampania Wiedza Nie Ma P艂ci jest inicjatyw膮 Klubu Champions of Change, dzia艂aj膮cego na rzecz wspierania r贸偶norodno艣ci w biznesie i wyr贸wnywania szans kobiet i m臋偶czyzn na rynku pracy. Klub zrzesza prezes贸w du偶ych firm dzia艂aj膮cych w Polsce i powsta艂 z inicjatywy Fundacji Sukcesu Pisanego Szmink膮, najstarszej i najwi臋kszej polskiej organizacji wspieraj膮cej przedsi臋biorczo艣膰 kobiet.聽

W ramach kampanii na kanale YouTube Fundacji Sukcesu Pisanego Szmink膮 s膮 publikowane debaty z udzia艂em mened偶erek i kobiet biznesu, kt贸re rozmawiaj膮 o stereotypach, sztucznej inteligencji, przysz艂o艣ci pracy, automatyzacji w biznesie oraz odkrywaniu i wykorzystywaniu swoich talent贸w.聽

Wszystkie debaty mo偶na obejrze膰 tutaj!

Dane cytowane w tek艣cie pochodz膮 z badania Dun & Bradstreet. Analizie poddano dane z rejestru KRS za rok 2021. Badanie przeprowadzono w po艂owie stycznia 2022 r.

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dost臋p w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawid艂owego dzia艂ania strony. Je偶eli nie wyra偶asz na to zgody, mo偶esz zmieni膰 ustawienia w swojej przegl膮darce. Zobacz wi臋cej w Polityce Prywatno艣ci.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close