Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Innowacyjni partnerzy

Innowacyjni partnerzy

Monika Wieczorek

Partnerstwa innowacyjne to instrument, który ma potencjał, aby stać się stymulatorem innowacyjności. Powinno zainteresować zwłaszcza start-upy. O zaletach tego rozwiązania pisze Monika Wieczorek.


Początek roku to okazja do podsumowań. I tak, 2016 rok przyniósł dużo zmian i kilka rewolucji w przepisach prawa. Jedną z nich są zmiany w prawie zamówień publicznych, w tym wprowadzenie partnerstwa innowacyjnego – instrumentu, który ma potencjał, aby stać się stymulatorem innowacyjności.

Jak, będąc twórcą firmy lub start-upu nie zagubić się w gąszczu uregulowań prawnych i poradzić sobie z przepisami? Ta książka ułatwi życie każdemu przedsiębiorcy!

Nowość w zamówieniach publicznych

28 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która wprowadziła m.in. partnerstwo innowacyjne jako nowy tryb dokonywania zakupów przez instytucje publiczne. Polega ono na tym, że podmiot publiczny zamawia produkt, usługę lub roboty budowlane o innowacyjnym charakterze. W świetle ustawy (i dyrektywy 2014/24/UE) przez innowacyjny należy rozumieć nowy lub znacznie udoskonalony produkt, usługę lub proces, w tym proces produkcji, budowy lub konstrukcji, nową metodę marketingową lub nową metodę organizacyjną w działalności gospodarczej, organizowaniu pracy lub relacjach zewnętrznych.
Mówiąc inaczej: w tym trybie można zamówić jedynie produkt, którego nie ma jeszcze na rynku, a ma dopiero powstać w ramach zawiązanego partnerstwa. I tu może pojawić się trudność po stronie zamawiającego: przed ogłoszeniem będzie musiał dokonać szczegółowej analizy rynku w celu ustalenia, że poszukiwane rozwiązanie odpowiadające na potrzebę zamawiającego nie jest na nim już dostępne.

Założenie firmy to najmniej skomplikowany etap prawny budowania biznesu. Jak zabezpieczyć prawnie wartość firmy i jej wizerunek radzi mec. Monika Wieczorek.

Ten tryb składa się z kilku etapów, w których zamawiający:
1) zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych,
2) prowadzi z nimi negocjacje,
3) zaprasza do składania ofert na opracowanie innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych niedostępnych na rynku oraz ich sprzedaż.

Partnerstwo innowacyjne zainteresuje startupy: oceniając spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający uwzględnia w szczególności zdolności wykonawców w zakresie badań i rozwoju oraz opracowywania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług lub robót budowlanych a nie tylko doświadczenia w tym zakresie. I możliwość sfinansowania działań z zakresu R&D jest największą zaletą tego trybu. Partnerstwo innowacyjne składa się bowiem z etapów odpowiadających kolejności działań w procesie badawczo-rozwojowym. Znajduje się tu miejsce zarówno na opracowanie prototypów, jak i na wytworzenie i wdrożenie produktu.

Wykonawca czyli partner

Zamawiający ma wybrać najkorzystniejszą ofertę, czyli taką, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. I wykonawcą zamówienia, czyli właśnie partnerem może być jednocześnie kilka firm. Zamawiający może zadecydować, czy projekt będzie realizowany przez jednego czy przez kilku partnerów.

Skoro badania i rozwój, to umowa musi odzwierciedlać specyfikę produkcji i wdrożenia innowacyjnego produktu. Realizuje się ją więc etapami. Strony umowy ustalają etapy partnerstwa i kamienie milowe, jakie w każdym z etapów należy osiągnąć. Finansowo każdy z etapów ważyć będzie odpowiednio do specyfiki każdego z nich, w zależności od stopnia innowacyjności rozwiązania.

Podstawą formalną w zamówieniach publicznych jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), stanowiąca bazę do zorganizowania zakupów przed podmioty publiczne. I tu pojawia się rozwiązanie pozwalające na elastyczne realizowanie umowy. Jeżeli tylko zamawiający określi to w SIWZ, można partnerstwo zakończyć po jednym z etapów, a gdy partnerów jest więcej potencjalnie możliwe jest też rozwiązanie umów z niektórymi z nich. W praktyce może być to niebezpieczne narzędzie dla startupów, które licząc na przejście przez wszystkie fazy kreacji innowacyjnego rozwiązania mogą zostać pozbawione tej szansy w trakcie realizacji umowy.

W świecie innowacji często poruszany jest temat kradzieży własności intelektualnej. Ustawodawca zadbał o partnerów i wprowadził zasadę poufności, zgodnie z którą zamawiający nie może ujawniać pozostałym partnerom proponowanych rozwiązań ani innych informacji poufnych, bez zgody partnera, którego ta informacja dotyczy.

Motor innowacyjności

Partnerstwo innowacyjne ma potencjał. Może spowodować pojawienie się na rynku nowych i konkurencyjnych rozwiązań technologicznych. Zdecydowanym plusem jest finansowanie w tym trybie nie tylko zakupu finalnego produktu, ale i procesu stworzenia nowatorskiego rozwiązania. Jest więc szansą na skuteczne pobudzenie przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce. O ile tylko podmioty publiczne będą gotowe do poszukiwania nowych rozwiązań. A to wyzwanie w perspektywie długoterminowej przyniesie korzyści nie tylko wykonawcy-partnerowi, ale i w szerszej skali w przypadku dalszego wykorzystywania powstałych w ten sposób nowych rozwiązań.

***

 

Monika Wieczorek – radca prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii Prawnej EDGE/Wieczorek. Doradza innowacyjnym przedsiębiorcom znajdującym się na dwóch najbardziej wrażliwych płaszczyznach prowadzenia biznesu: w okresie intensywnego rozwoju oraz w czasie kryzysu. Członek stałych komisji wyjaśniających w spółkach kapitałowych badających występowanie nieprawidłowości i działań niepożądanych. Członek Rady Nadzorczej jednej ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Więcej informacji na:

www.edgewieczorek.pl/blog

www.monikawieczorek.com.pl

www.facebook.com/edgewieczorek

www.twitter.com/MoWieczorek

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

[newsletter_form type="minimal"]

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close