Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Szkolenia, wykłady, konferencje – NBP pomoże sfinansować projekt. Zobacz, jak zdobyć dofinansowanie!

Szkolenia, wykłady, konferencje – NBP pomoże sfinansować projekt. Zobacz, jak zdobyć dofinansowanie!

Jak sfinansować organizację szkolenia?

 

Tworzysz projekt z zakresu edukacji ekonomicznej? Skorzystaj z dofinansowania NBP.

Możliwość dofinansowanie przez NBP projektów z zakresu edukacji ekonomicznej cieszy się od dawna dużym zainteresowaniem. W pierwszym kwartale 2015 wniosków wpłynęło tak wiele, że komisja NBP zdecydowała o konieczności zwiększenia puli środków oraz korekty zasad ubiegania się o dofinansowanie w zakresie rodzajów podmiotów, grup docelowych oraz form edukacyjnych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji zawodowej, dla których organami nadzorującymi są władze samorządowe
 • podmioty komercyjne – jedynie na działalność niekomercyjną, nieodpłatną i poza działalnością podstawową wykazaną w rejestrze REGON wnioskodawcy

UWAGA: Osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą nie mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, które proponuje NBP.

PRZECZYTAJ TAKŻE: CHCESZ ZAŁOŻYĆ SWOJĄ FIRMĘ? JUŻ DZIAŁASZ I SZUKASZ PIENIĘDZY NA ROZWÓJ? ZOBACZ JAK SFINANSOWAĆ WŁASNY BIZNES!

Na co?

Dofinansowanie NBP można pozyskać na konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, nieodpłatne publikacje naukowe.

Zakres tematyczny projektów:

 • inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP
 • rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • gospodarowanie budżetem domowym
 • zapobieganie wykluczeniu finansowemu
 • pieniądz
 • strefa euro
 • gospodarka rynkowa
 • instytucje i usługi finansowe
 • nowe horyzonty myśli ekonomicznej

Grupy docelowe

Dofinansowaniu podlegają projekty skierowane do następujących grup: dzieci i młodzież, kadra nauczycielska i kadra naukowa, osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, czyli osoby niepełnosprawne, ludzie po 55 roku życia, bezrobotni oraz młodzież „wchodząca na rynek pracy”.

Wartość dofinansowania

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 30.000 zł na jeden projekt. Ponadto, można zgłaszać inne inicjatywy przewidujące wyższe zaangażowanie finansowe NBP. Więcej informacji na stronie www.nbportal.pl.

Co dofinansowuje NBP?

 • koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego, w tym honoraria autorskie, koszty administracyjne, koszty nagród i koszty przeprowadzenia ewaluacji
 • koszty produkcyjne (druk, skład, montaż, koszty techniczne)
 • koszty informacyjne

Istnieje możliwość dofinansowania wydatków na usługi transportowe, zakwaterowania oraz cateringu.

Wnioski

Wnioski należy wypełniać za pośrednictwem Generatora wniosków zamieszczonego na stronie www.nbportal.pl. Nabór wniosków do kwoty 30.000 zł prowadzony jest w sposób ciągły. Projekty zakładające wyższe zaangażowanie środków NBP mogą być zgłaszane w ramach odrębnego trzymiesięcznego trybu, który odbywa się w terminie od 1 marca do 1 czerwca każdego roku.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • skan aktualnego dokumentu, do którego jest wpisany wnioskodawca (uchwały / rozporządzenia / odpisy z rejestru innego niż KRS)
 • skany decyzji o nadaniu NIP i zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON (w przypadku gdy nie są ujawnione w odpisie KRS)
 • skan pełnomocnictwa / upoważnienia uprawniającego do działania w imieniu wnioskodawcy dla osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych (w przypadku gdy nie wynika to z KRS)
 • materiał merytoryczny (zwłaszcza przy projektach medialnych lub związanych z publikacjami), który będzie podlegał weryfikacji przeprowadzanej przez ekspertów NBP lub zewnętrznych.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku warto skorzystać z Poradnika dla Wnioskodawcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22/185 24 59 i 22/185 28 53 lub pisząc na adres e-mail: sekretariat.dew@nbp.pl, a także kontaktując się z wybranymi Oddziałami Okręgowymi NBP.

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close