Jak założyć spółkę cywilną?

Jak założyć spółkę cywilną? Przewodnik początkującej przedsiębiorczyni

Dominika Jajszczak

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

 

Spółka cywilna często uznawana jest za najtańszą i najprostszą formę rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak stać się wspólnikiem?

W świetle prawa, spółka cywilna nie jest oddzielną jednostką. Jest raczej umową pomiędzy uczestnikami, a każdemu z nich przysługuje miano przedsiębiorcy. Zacznijmy do tego, że wszyscy przyszli wspólnicy, którzy są osobami fizycznymi muszą być zarejestrowani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Podjąć działalność gospodarczą mogą już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Wniosek do ewidencji jest całkowicie darmowy. Wystarczy jedynie wypełnić odpowiedni formularz, a następnie złożyć dokument osobiście, bądź wysłać listem poleconym do wybranego urzędu gminy. Jeżeli decydujemy się na usługi pocztowe to wysłany wniosek należy opatrzeć podpisem poświadczonym przez notariusza. Można formalności także załatwić przez internet. Jednak tylko wtedy, gdy przedsiębiorcza ma akceptowany przez CEIDG podpis elektroniczny.

Uwaga! Wniosek do CEIDG to zarazem zgłoszenie do ZUS albo KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wszystkie części formularza dotyczą danych przedsiębiorcy-uczestnika, a nie samej spółki.

Umowa

Umowa dotycząca spółki cywilnej to przede wszystkim zobowiązanie się wszystkich uczestników do realizowania wspólnego celu gospodarczego. Wspólnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i istniejące już przedsiębiorstwo.
Umowa spółki powinna zawierać:

  • strony (wspólników),
  • wspólny cel gospodarczy,
  • nazwę tworzonej spółki,
  • wnoszone wkłady,
  • zagadnienia dotyczące podejmowania decyzji w sprawie spółki, jej prowadzenia i reprezentacji,
  • udziału w zyskach i stratach,
  • możliwość podziału i wypłaty zysków w trakcie trwania spółki.

Uwaga! Umowa nie musi zawierać wszystkich wymienionych powyżej elementów, ale warto przed rozpoczęciem wspólnej działalności zabezpieczyć się na przyszłość i uregulować stosunki pomiędzy wspólnikami! Umowa powinna przyjmować formę pisemną. W niektórych przypadkach może być wymagana forma szczególna, np. akt notarialny, gdy wnoszonym wkładem jest nieruchomość. Przykład umowy spółki cywilnej możesz znaleźć TUTAJ.

Uwaga! Na każdą umowę spółki cywilnej nałożony jest obowiązek podatkowy. Wynosi on 0,5% od wartości wkładów wniesionych do spółki. Należy złożyć deklarację i uiścić opłatę w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

SPRAWDŹ TAKŻE: SPÓŁKA CYWILNA Z MĘŻEM. CZY TO DOBRY POMYSŁ?

Nazwa spółki

W prawie polskim nie zostały określone szczegółowe wymogi dotyczące nazwy spółki cywilnej. Przyjmuje się jednak, że nazwa powinna zawierać imiona (bądź inicjały) oraz nazwiska wspólników ze wskazaniem, jaką formę spółki zawarli, np. poprzez określenie „spółka cywilna” albo odpowiedni skrót. Poza tym w nazwie można zamieszczać dowolne elementy.

Wkłady

Ogromną zaletą spółki cywilnej jest dowolność wkładu – może nim być zarówno kapitał, jak i własność prywatna, nieruchomości, usługi bądź unikatowe umiejętności. Istotną rzeczą jest także ustalenie wartości wkładów. Nie istnieją bowiem żadne ustawowe dolne lub górne granice.

Formalności ciąg dalszy…

Uczestnicy spółki muszą odwiedzić urząd skarbowy, aby:

  • uzyskać numer NIP dla spółki, wypełniając zgłoszenie NIP-2,
  • stać się podatnikiem VAT, rejestrując spółkę jako samodzielnego podatnika.

Dodatkowo muszą odstać w kolejce w oddziale urzędu statystycznego na terenie województwa, gdzie zlokalizowana jest siedziba spółki. Uzyskując wpis do tamtejszego rejestru podmiotów gospodarki narodowej otrzymują REGON. Jeżeli spółka będzie zatrudniała pracowników, bądź współpracowała ze zleceniobiorcami konieczne jest także złożenie zgłoszenia do ZUS.

Zarejestruj się aby otrzymać newsletter

 

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close