Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Kary umowne i opóźnienie w wykonaniu świadczeń w dobie koronowirusa. O czym musisz wiedzieć?

Kary umowne i opóźnienie w wykonaniu świadczeń w dobie koronowirusa. O czym musisz wiedzieć?

Umowa o zakazie konkurencji
Business image created by Katemangostar - Freepik.com

 

 

Kary umowne są często częścią umów. W umowach zawieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych są wręcz norma, a ich niedochodzenie było do tej pory traktowane jako naruszenie zasad dyscypliny finansów publicznych.

Czy konieczne jest wykazanie poniesionej szkody?

Jeżeli strony zastrzegły w umowie kary umowne, wierzyciel co do zasady nie musi wykazywać poniesionej szkody.

Jak jest odpowiedzialność dłużnika?

Odpowiedzialność dłużnika w zakresie kary umownej, bez względu na przyczynę niewykonania zobowiązania (często spotykane w umowach pojęcie opóźnienia, czyli wszelkiego nieterminowego wykonania zobowiązania, bez względu na przyczynę), powinna być w umowie wyraźnie określona – nie ma bowiem podstaw do dorozumienia jego rozszerzonej odpowiedzialności. A zatem w przypadku, gdy strony zastrzegły kary umowne i nie wskazały, że dłużnik będzie odpowiedzialny niezależnie od przyczyny niewykonania zobowiązania, wówczas dłużnik będzie mógł się uwolnić od odpowiedzialności – np. jeżeli wykaże, że opóźnienie było spowodowane konsekwencjami pandemii Koronawirusa, tj. okolicznościami od niego niezależnymi. Skutkiem działania koronawirusa będą z pewnością znaczące opóźnienia w realizacji różnego rodzaju umów, w szczególności w związku z mniejszą dostępnością pracowników po stronie wykonawców, zachwianym łańcuchem dostaw, niemożnością wykonania zamówionych produktów. Aby dokładnie określić czy opóźnienie spowodowane koronawirusem lub stanem epidemii wywoła obowiązek kar zastrzeżonych w umowie, należy dokładnie wczytać się w klauzulę umowną.

PRZECZYTAJ TAKŻE: KLAUZULA SIŁY WYŻSZEJ W UMOWIE. WSZYSTKO, CO MUSISZ O NIEJ WIEDZIEĆ!

Czy każde opóźnienie w wykonaniu świadczeń będzie wiązało się z zapłata kary umownej?

Nie każde bowiem opóźnienie w wykonaniu świadczenia będzie skutkować obowiązkiem zapłaty kar umownych. Odpowiedzialność taka nie jest bowiem odpowiedzialnością gwarancyjną i nie zachodzi, jeśli przyczyną niewykonania w terminie zobowiązania są okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Będą możliwe więc sytuacje uchylenia się od skutków zapisów umownych o karach, jeżeli przyczyną nieterminowej realizacji umowy będą okoliczności związane z koronawirusem (a nie jakiekolwiek inne).

PRZECZYTAJ TAKŻE: PRACODAWCA SKIEROWAŁ CIĘ NA URLOP WYPOCZYNKOWY LUB BEZPŁATNY W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ. CZY MA DO TEGO PRAWO?

A co w sytuacji sporu sądowego?

Dodatkowo w razie sporu sadowego o zapłatę kar umownych, wykonawca może powoływać się na niewspółmierność wysokości kary oraz żądać jej miarkowania. W efekcie sąd może przesądzić zasadę, iż wykonawca winien jest zapłacić karę umowną, jednak orzeknie o jej zmniejszeniu, zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

***

O AUTORCE:

Marta Olczak-Klimek

Radca Prawny i przedsiębiorczyni, która od 2004 roku prowadzi kancelarię prawną. Ma wieloletnie i wielopłaszczyznowe doświadczenie w bieżącej, kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Reprezentuje Klientów w skomplikowanych sprawach cywilnych i gospodarczych o złożonym charakterze, w tym z elementami zagranicznego prawodawstwa. Pozostaje team leaderem wielu transgranicznych sporów sądowych. Opracowuje strategie procesowe w wielowymiarowych sporach, towarzysząc klientowi na każdym etapie podejmowanych decyzji. Jako doświadczona przedsiębiorczyni, rozumiejąca szereg aspektów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, doradza klientom w ich działalności, dobierając pragmatycznie narzędzia prawne do potrzeb i wymogów rynkowych. Wraz z klientami tworzy polityki wewnętrzne, regulaminy, wzory umów i zasady ich stosowania oraz ład korporacyjny. Posiada doświadczenie z zakresu prawa pracy, które obejmuje nie tylko reprezentowanie stron w procesach z zakresu prawa pracy, lecz w szczególności współtworzy wraz z klientami konieczne do ich prawidłowego funkcjonowania procedury, regulacje wewnętrzne, w tym regulaminy pracy i wynagradzania.

Kancelaria OKW

Kancelaria OKW świadczy kompleksową i profesjonalną pomoc prawną, praktykując zachodni styl świadczenia usług prawnych. Nasi prawnicy zapewniają obsługę w języku polskim, angielskim i holenderskim. Partnerzy OKW – Marta Olczak-Klimek, Remco van der Kroft, Maciej Węgiełek, Karolina Lach-Guziak, Jan Szary oraz Elżbieta Kosińska van den Berg w unikalny sposób łączą dogłębną znajomość polskiego prawa z holenderskim podejściem do obsługi Klientów, charakteryzującym się pragmatyzmem oraz bezpośredniością w kontakcie. Partnerzy zawsze stawiają interes swoich Klientów w centrum uwagi, zachowując przy tym szeroki pogląd sprawy.Nasze usługi obejmują nie tylko szeroko pojęte doradztwo prawne, w tym udział w negocjacjach, prowadzenie szkoleń, tworzenie i opiniowanie umów, prowadzenie sporów sądowych, ale również stwarzanie korzystnych możliwości biznesowych dzięki rozległej sieci kontaktów i znajomości zagranicznych rynków. Zachęcamy naszych Klientów do wzajemnej komunikacji i wymiany doświadczeń biznesowych, której celem jest efektywne prowadzenie działalności gospodarczej. Więcej na: https://okwlaw.com/

Kancelaria OKW

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close