Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Czy kobiety znają swoje prawa?

Czy kobiety znają swoje prawa?

czy Polki znają swoje prawa

Jak egzekwować swoje prawa w pracy? Jakich błędów unikać przy wszczynaniu procesu sądowego? – tłumaczy dr Katarzyna Antolak – Szymanski, prawniczka z Uniwersytetu SWPS.

Wśród kobiet w Polsce stopniowo wzrasta świadomość dochodzenia swoich praw. Świadczyć może o tym rosnąca liczba spraw o odszkodowanie z tytułu naruszenia równego traktowania w zatrudnieniu. W 2015 roku w Sądach Rejonowych toczyło się 317 postępowań dotyczących kobiet, a 300 spraw mężczyzn. Jak egzekwować swoje prawa w pracy? Jakich błędów unikać przy wszczynaniu procesu sądowego? – tłumaczy dr Katarzyna Antolak – Szymanski, prawnik z Uniwersytetu SWPS.

Prawa rodzica

Kobiety są świadome uprawnień związanych z rodzicielstwem, świadczy o tym częste korzystanie z tych praw. Mężczyźni rzadko wykorzystują urlop rodzicielski. Wynika to ze stereotypów oraz braku wiedzy na ten temat. Kampanie zachęcające ojców do urlopu i spędzania czasu z dziećmi wpływają stopniowo na zmianę postrzegania przez pracodawców pracujących matek. Dzięki temu, kobiety mogą między innymi kontynuować rozwój zawodowy. Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że z urlopów rodzicielskiego i ojcowskiego skorzystało w 2014 roku ponad 631 tys. osób, w tym 471,9 tys. kobiet i 159,3 tys. mężczyzn. Urlop rodzicielski wykorzystało 316 tys. osób. Mężczyźni coraz częściej decydują się na dwutygodniowy urlop ojcowski, ale korzystanie z innych uprawnień rodzicielskich wciąż należy do rzadkości. W Europie problem równowagi pomiędzy życiem zawodowym, a sferą rodzinną dotyka w szczególności kobiet. To one nadal częściej pełnią role opiekuńcze w stosunku do dzieci i osób starszych, równolegle zajmując się domem oraz wykonując pracę zawodową. Istotny wpływ na sytuację kobiet na rynku pracy i ograniczanie dyskryminacji ma podział obowiązków pomiędzy kobietami i mężczyznami.(1)

Kobiety w pracy

Kobiety posiadają wiedzę na temat praw przysługujących im w związku z zatrudnieniem. Kampanie informacyjne w tym zakresie prowadzą między innymi: Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej. Od 2002 roku pracodawcy mają za zadanie informować pracowników o prawie do równego traktowania w zatrudnieniu.(2) Kobiety mimo, że są świadome swoich praw, nie zawsze upominają się o ich respektowanie Wywołane jest to być może obawą przed skomplikowanym procesowo i kosztownym postępowaniem sądowym. Boją się również utraty pracy, dlatego częściej dochodzą swoich praw dopiero, po rozwiązaniu stosunku pracy. Kobiety, wobec których dopuszczono się molestowania sporadycznie wszczynają postępowanie. W 2015 roku w Sądach Rejonowych zarejestrowano zaledwie 9 spraw o odszkodowanie w związku z molestowaniem seksualnym kobiet, jako jedną z form dyskryminacji w miejscu pracy.(3)
Badanie „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych – sytuacja młodych rodziców na rynku pracy” wykonane na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 roku wykazało, że kobiety które nie korzystają z dłuższych urlopów – rodzicielskiego i wychowawczego, swoją decyzję argumentują sytuacją ekonomiczną, strachem przed utratą pracy, negatywnym wpływem przerwy na karierę zawodową oraz sferę osobistą.

Mobbing

Prawo pracy chroni kobiety przed mobbingiem. W Kodeksie pracy zostały przewidziane konsekwencje prawne mobbingu w postaci możliwości dochodzenia od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę, gdy mobbing spowodował u pracownika problemy ze zdrowiem oraz odszkodowania w przypadku, gdy pracownik wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę (4). Istnieją jednak trudności dowodowe związane z wykazaniem mobbingu,(5) jak również dochodzonych z tego tytułu roszczeń, ponieważ to na pracowniku spoczywa obowiązek wykazania, że stał się jego ofiarą.

Sytuacja kobiet na rynku pracy

Większość pracowników z niskim wynagrodzeniem (poniżej połowy przeciętnego wynagrodzenia) stanowią kobiety. Średnie wynagrodzenie mężczyzn jest wyższe niż wynagrodzenie kobiet. Prawidłowość ta dotyczy niemal wszystkich grup zawodowych. Zgodnie z danymi GUS z 2012 roku średnia płaca mężczyzn była o 700 zł wyższa niż zarobek kobiet (6). Kobiety jednak coraz częściej wnoszą sprawy o naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, dyskryminację ze względu na płeć. Mogą domagać się realizacji swoich praw w postępowaniach sądowych. Po pomoc uciekają się również do organizacji pozarządowych zajmujących się ich prawami kobiet. Mogą również zgłaszać skargi i wnioski do Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania, jak również korzystać z innych form upominania się o swoje prawa.

Dr Katarzyna Antolak – Szymanski, prawnik z Uniwersytetu SWPS

***

  1. Badanie „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych – sytuacja młodych rodziców na rynku pracy” na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 roku.
  2. Zgodnie z treścią art. 941 Kodeksu Pracy pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnia pracownikom dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy.
  3. Dane pochodzą z Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości, www.isws.ms.gov.pl
  4. Zgodnie z treścią art. 943 § 3. Kodeksu Pracy pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego § 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
  5. Przesłanki ustawowe mobbingu określone w art. 943 § 1 Kodeksu Pracy.
  6. Dane z opracowania: Główny Urząd Statystyczny, Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, Warszawa 2014.

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close