Jak budować relacje z klientami i partnerami biznesowymi

Lidl wspiera równość płacową i ponownie przyznaje nagrodę Lidl Fair Pay, której patronem jest Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką

Dominika Jajszczak

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

 

Choć równa płaca za wykonywanie tej samej pracy wydawać by się mogła oczywistością to w rzeczywistości bywa z tym różnie. Dlatego Lidl Polska ustanowił nagrodę Lidl Fair Pay, której celem jest docenienie firm, stawiających sobie równe traktowanie pracowników, w tym równość w kwestii płac za priorytet. Partnerem Merytorycznym nagrody jest firma Korn Ferry, a patronat objęła Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką.

Polityka płacowa i wysokość wynagrodzenia powinna być ustalana na podstawie kwestii merytorycznych, takimi są wykształcenie i doświadczenie. Płeć nie powinna mieć wpływu na to, ile zarabiamy. Postulaty o zrównanie wysokości zarobków kobiet i mężczyzn za wykonanie takiej samej pracy są od wielu lat podnoszone na całym świecie. Kwestię tę zauważa też ONZ, która umieściła ją na liście 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Mają one zostać osiągnięte przez kraje członkowskie do 2030 roku. Cel 5 z tej listy zakłada wzmocnienie równości płci i pozycji kobiet oraz dziewcząt. Jednym z zadań zawartych w tym postulacie jest właśnie równość płacowa.

Jednym z filarów strategii społecznej odpowiedzialności Lidl Polska jest odpowiednio prowadzona polityka personalna. U jej podstaw leży sprawiedliwe wynagradzanie pracowników zajmujących równorzędne stanowiska wykonujących tę samą pracę bez względu na płeć. Co warte podkreślenia, w Lidlu aż 70 procent stanowisk menadżerskich piastowanych jest przez kobiety.

„Lidl Polska od początku swojej działalności podkreśla, że dobro pracowników jest dla firmy jedną z najważniejszych kwestii. To wynagrodzenie powinno być godne i równe niezależnie od płci, wieku czy innych różnic. Naszym celem jest docenienie innych firm, często naszych partnerów biznesowych, i uhonorowanie ich działań równościowych. Lidl Fair Pay to nagroda dla najlepszych pracodawców, poprzedzona szczegółową analizą potwierdzającą politykę firmy w zakresie równych płac. Równocześnie naszym celem jest bycie motywatorem dla wielu przedsiębiorstw i zachęcenie kadry zarządzającej do analizy ich polityk płacowych” – mówi Wolfgang Hennen, członek zarządu Lidl Polska.

Partnerem merytorycznym jest międzynarodowa firma doradcza Korn Ferry, która, tak jak w ubiegłym roku, podda szczegółowej analizie wszystkie firmy zgłoszone do nagrody. Wszyscy zostaną przebadani pod względem kilku aspektów m.in.: równości wynagrodzeń na tych samych poziomach zaszeregowania, udziału kobiet w kadrze kierowniczej oraz udziału kobiet w zespołach zarządzających.

 „Kwestia równości płac w dzisiejszych czasach powinna być sprawą oczywistą. A jednak tak nie jest, choć dużo się o tym mówi, pisze, powstaje szereg raportów a firmy deklarują wprowadzanie narzędzi likwidujących te różnice. Cieszę się, że powstają takie inicjatywy jak nagroda Lidl Fair Pay. Zachęcam firmy do zgłoszenia się do konkursu i promowania równości płacowej.”– mówi Olga Kozierowska, współzałożycielka Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.

Do wzięcia udziału w konkursie Lidl zaprasza polskie firmy zatrudniające do 500 osób, których polityka wynagrodzeniowa między kobietami a mężczyznami jest najbardziej wyrównana. Zgłoszenia są przyjmowane do 31 stycznia 2020 roku. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony podczas ceremonii wręczenia nagród w dniu 1 kwietnia 2020, w trakcie kongresu XII Poland & CEE Retail Summit 2020.

 

***

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

LIDL FAIR PAY

Facebook https://www.facebook.com/lidlpolska

Instagram https://www.instagram.com/lidlpolska/

YouTube https://www.youtube.com/user/LidlPolskaPL

Zarejestruj się aby otrzymać newsletter

 

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close