Lidl wspiera r贸wno艣膰 p艂acow膮 i ponownie przyznaje nagrod臋 Lidl Fair Pay, kt贸rej patronem jest Fundacja Sukcesu Pisanego Szmink膮

Dominika Jajszczak

 

Cho膰 r贸wna p艂aca za wykonywanie tej samej pracy wydawa膰 by si臋 mog艂a oczywisto艣ci膮 to w聽rzeczywisto艣ci bywa z tym r贸偶nie. Dlatego Lidl Polska ustanowi艂 nagrod臋 Lidl Fair Pay, kt贸rej celem jest docenienie firm, stawiaj膮cych sobie r贸wne traktowanie pracownik贸w, w tym r贸wno艣膰 w kwestii p艂ac za priorytet. Partnerem Merytorycznym nagrody jest firma Korn Ferry, a patronat obj臋艂a Fundacja Sukcesu Pisanego Szmink膮.

Polityka p艂acowa i wysoko艣膰 wynagrodzenia powinna by膰 ustalana na podstawie kwestii merytorycznych, takimi s膮 wykszta艂cenie i do艣wiadczenie. P艂e膰 nie powinna mie膰 wp艂ywu na to, ile zarabiamy. Postulaty o zr贸wnanie wysoko艣ci zarobk贸w kobiet i m臋偶czyzn za wykonanie takiej samej pracy s膮 od wielu lat podnoszone na ca艂ym 艣wiecie. Kwesti臋 t臋 zauwa偶a te偶 ONZ, kt贸ra umie艣ci艂a j膮 na li艣cie 17 Cel贸w Zr贸wnowa偶onego Rozwoju. Maj膮 one zosta膰 osi膮gni臋te przez kraje cz艂onkowskie do 2030 roku. Cel 5 z tej listy zak艂ada wzmocnienie r贸wno艣ci p艂ci i pozycji kobiet oraz dziewcz膮t. Jednym z zada艅 zawartych w聽tym postulacie jest w艂a艣nie r贸wno艣膰 p艂acowa.

Jednym z filar贸w strategii spo艂ecznej odpowiedzialno艣ci Lidl Polska jest odpowiednio prowadzona polityka personalna. U jej podstaw le偶y sprawiedliwe wynagradzanie pracownik贸w zajmuj膮cych r贸wnorz臋dne stanowiska wykonuj膮cych t臋 sam膮 prac臋 bez wzgl臋du na p艂e膰. Co warte podkre艣lenia, w Lidlu a偶 70 procent stanowisk menad偶erskich piastowanych jest przez kobiety.

鈥濴idl Polska od pocz膮tku swojej dzia艂alno艣ci podkre艣la, 偶e dobro pracownik贸w jest dla firmy jedn膮 z聽najwa偶niejszych kwestii. To wynagrodzenie powinno by膰 godne i聽r贸wne niezale偶nie od p艂ci, wieku czy innych r贸偶nic. Naszym celem jest docenienie innych firm, cz臋sto naszych partner贸w biznesowych, i uhonorowanie ich dzia艂a艅 r贸wno艣ciowych. Lidl Fair Pay to nagroda dla najlepszych pracodawc贸w, poprzedzona szczeg贸艂ow膮 analiz膮 potwierdzaj膮c膮 polityk臋 firmy w zakresie r贸wnych p艂ac. R贸wnocze艣nie naszym celem jest bycie motywatorem dla wielu przedsi臋biorstw i zach臋cenie kadry zarz膮dzaj膮cej do analizy ich polityk p艂acowych鈥 鈥 m贸wi Wolfgang Hennen, cz艂onek zarz膮du Lidl Polska.

Partnerem merytorycznym jest mi臋dzynarodowa firma doradcza Korn Ferry, kt贸ra, tak jak w ubieg艂ym roku, podda szczeg贸艂owej analizie wszystkie firmy zg艂oszone do nagrody. Wszyscy zostan膮 przebadani pod wzgl臋dem kilku aspekt贸w m.in.: r贸wno艣ci wynagrodze艅 na tych samych poziomach zaszeregowania, udzia艂u kobiet w kadrze kierowniczej oraz udzia艂u kobiet w zespo艂ach zarz膮dzaj膮cych.

聽鈥濳westia r贸wno艣ci p艂ac w dzisiejszych czasach powinna by膰 spraw膮 oczywist膮. A jednak tak nie jest, cho膰 du偶o si臋 o tym m贸wi, pisze, powstaje szereg raport贸w a firmy deklaruj膮 wprowadzanie narz臋dzi likwiduj膮cych te r贸偶nice. Ciesz臋 si臋, 偶e powstaj膮 takie inicjatywy jak nagroda Lidl Fair Pay. Zach臋cam firmy do zg艂oszenia si臋 do konkursu i promowania r贸wno艣ci p艂acowej.鈥– m贸wi Olga Kozierowska, wsp贸艂za艂o偶ycielka Fundacji Sukcesu Pisanego Szmink膮.

Do wzi臋cia udzia艂u w konkursie Lidl zaprasza polskie firmy zatrudniaj膮ce do 500 os贸b, kt贸rych polityka wynagrodzeniowa mi臋dzy kobietami a m臋偶czyznami jest najbardziej wyr贸wnana. Zg艂oszenia s膮 przyjmowane do 31聽stycznia 2020 roku. Zwyci臋zca konkursu zostanie og艂oszony podczas ceremonii wr臋czenia nagr贸d w聽dniu 1 kwietnia 2020, w聽trakcie kongresu XII Poland & CEE Retail Summit 2020.

 

***

Wi臋cej informacji mo偶na znale藕膰 na stronie:

LIDL FAIR PAY

Facebook https://www.facebook.com/lidlpolska

Instagram https://www.instagram.com/lidlpolska/

YouTube https://www.youtube.com/user/LidlPolskaPL