Cz艂onkowie Klubu

bartosz_cio艂kowski

Bartosz Cio艂kowski, Dyrektor Generalny Mastercard w Polsce

W styczniu 2014 r. Bartosz Cio艂kowski zosta艂 mianowany dyrektorem generalnym polskiego oddzia艂u Mastercard Europe. Przed obj臋ciem tego stanowiska by艂 szefem dzia艂u sprzeda偶y, odpowiedzialnym za rozw贸j dzia艂alno艣ci Mastercard w Polsce.

Bartosz Cio艂kowski rozpocz膮艂 swoj膮 karier臋 w banku BZ WBK. Przed podj臋ciem pracy w Mastercard pracowa艂 tak偶e w Pekao SA, nadzoruj膮c dzia艂alno艣膰 Departamentu Rozwoju Kart P艂atniczych. Do Mastercard do艂膮czy艂 w 2005 r. jako Account Manager. Nast臋pnie, jako Product Sales Specialist, zajmowa艂 si臋 rynkiem kart kredytowych w Polsce, Czechach, na W臋grzech i Ukrainie. Od 2009 r. by艂 odpowiedzialny za rozw贸j konsultingowego dzia艂u firmy, Mastercard Advisors, w krajach Europy 艢rodkowej i Wschodniej, realizuj膮c ponad 50 projekt贸w w zakresie optymalizacji rentowno艣ci produkt贸w p艂atniczych, rozwoju innowacyjnych rozwi膮za艅 oraz program贸w lojalno艣ciowych, a tak偶e projekt贸w co-brandingowych.

W 2017 r. otrzyma艂 przyznawan膮 przez Fundacj臋 Rozwoju Obrotu Bezgot贸wkowego nagrod臋 eDukat w kategorii Osobowo艣膰 Roku, za wk艂ad w budowanie Polski bezgot贸wkowej. Jest przewodnicz膮cym rady Fundacji 鈥濸olska Bezgot贸wkowa鈥, nadzoruj膮cej projekt finansowania terminali p艂atniczych dla detalist贸w, b臋d膮cy efektem szerokiej wsp贸艂pracy bran偶y finansowej z polskim rz膮dem.

Dlaczego do艂膮czy艂 do Klubu?

W mojej wieloletniej praktyce mened偶erskiej zawsze kierowa艂em si臋 zasad膮, 偶e kompetencje nie maj膮 p艂ci. W Mastercard uwa偶amy, 偶e wszyscy powinni mie膰 r贸wny dost臋p do mo偶liwo艣ci rozwoju. Wiem jednak, 偶e firm takich jak nasza, gdzie wspieranie r贸偶norodno艣ci jest elementem strategii ju偶 od ponad dekady, nie ma jeszcze na polskim rynku zbyt wiele. Dlatego musimy i chcemy dzieli膰 si臋 najlepszymi praktykami i podejmowa膰 dzia艂ania na rzecz r贸wno艣ci i wi臋kszej obecno艣ci kobiet w biznesie. W zwi膮zku z tym, wsp贸lnie z innymi cz艂onkami Klubu, robimy kolejny krok: w艂asnym przyk艂adem zach臋camy innych m臋偶czyzn-lider贸w do wspierania kobiet w 艣rodowisku pracy.

Julien Ducarroz

Prezes Orange Polska od 1 wrze艣nia 2020.

W latach 2016-2020 pe艂ni艂 funkcj臋 prezesa Orange Moldova, najwi臋kszego operatora konwergentnego na tamtejszym rynku. Do jego osi膮gni臋膰 nale偶a艂y聽m.in. uruchomienie us艂ug konwergentnych wraz z przej臋ciem g艂贸wnych operator贸w kablowych, transformacja kulturowa organizacji w celu wdro偶enia pro biznesowych postaw i metodologii pracy Agile oraz przygotowanie wdro偶enia mobilnych us艂ug finansowych.

Julien Ducarroz ma szerokie do艣wiadczenie w sektorze telekomunikacji, z ponad 10-letnim sta偶em na stanowiskach wykonawczych, zdobyte w r贸偶nych krajach i w r贸偶nych obszarach takich jak strategia i rynek komercyjny. W 2002 roku do艂膮czy艂 do Grupy Orange, rozpoczynaj膮c karier臋 zawodow膮 w Pionie Mi臋dzynarodowym. Kontynuowa艂 j膮 w Londynie jako dyrektor ds. business intelligence i marketingu warto艣ci Grupy Orange (2003-2004), a p贸藕niej jako zast臋pca dyrektora ds. marketingu w Orange Nederland (2006-2007). W 2007 r. do艂膮czy艂 do Orange Romania jako dyrektor strategii, a od maja 2009 r. do maja 2016 r. kierowa艂 sprzeda偶膮, marketingiem oraz komunikacj膮 marketingow膮 jako Cz艂onek Zarz膮du ds. sprzeda偶y. Uko艅czy艂 szwajcarsk膮 Politechnik臋 Federaln膮 w Lozannie i Zurichu.

piotr_dziwok

Piotr Dziwok, Prezes Zarz膮du Shell Polska od 2011 roku

Od 1994 roku jest zwi膮zany z Shell, gdzie pe艂ni艂 wiele r贸l zar贸wno na poziomie regionalnym, jak i globalnym. Prowadzi艂 Shell Chemicals w Europie 艢rodkowo-Wschodniej, pe艂ni艂 r贸wnie偶 funkcj臋 cz艂onka zarz膮du Shell Brazil i dyrektora Shell Chemicals w Ameryce 艁aci艅skiej. By艂 tak偶e odpowiedzialny za marketing oraz wdro偶enie zmian w Shell Global Fuel Cards. Piotr Dziwok jest wsp贸艂tw贸rc膮 centrum Shell Bussiness Operations w Krakowie, gdzie przez ponad 6 lat obejmowa艂 funkcj臋 Dyrektora Generalnego.

W maju 2017 obj膮艂 stanowisko Dyrektora Generalnego globalnej funkcji Contracting and Procurement Operations, kontynuuj膮c swoje obowi膮zki Prezesa Zarz膮du Shell Polska.

Od wielu lat Piotr Dziwok aktywnie dzia艂a w strukturach ABSL, wspieraj膮c sektor nowoczesnych us艂ug dla biznesu w Polsce. Od 2016 roku zajmowa艂 pozycj臋 Wiceprezesa oraz Cz艂onka Zarz膮du ABSL w Polsce. W grudniu 2017 roku zosta艂 wybrany na Przewodnicz膮cego Rady Strategicznej ABSL.

Jest absolwentem Politechniki Moskiewskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Uko艅czy艂 MBA w Carlson School of Minnesota.

Dlaczego zaanga偶owanie w dzia艂ania klubu s膮 dla Was wa偶ne i co chcia艂by zmieni膰 dzia艂aj膮c w klubie?

Nie bez powodu obecnie w Shell Polska 61% zatrudnionych menad偶er贸w to kobiety. Zdajemy sobie bowiem spraw臋, 偶e firmy, w kt贸rych zasiadaj膮 one na wysokich stanowiskach, osi膮gaj膮 lepsze wyniki finansowe. Wierzymy, 偶e m膮dre zarz膮dzenie r贸偶norodno艣ci膮, r贸wnie偶 p艂ciow膮, pozwala na efektywne wykorzystanie bardzo szerokiej puli talent贸w i kompetencji, kt贸rych brakuje w jednolitych zespo艂ach. W艂a艣nie dlatego w Shell bardzo ch臋tnie aktywnie anga偶ujemy si臋 w inicjatywy wspieraj膮ce r贸偶norodno艣膰. Nale偶y do nich szeroka dzia艂alno艣膰 Fundacji Sukces Pisany Szmink膮.


B臋d膮c cz艂onkiem klubu Male Champion of Change chcia艂bym przede wszystkim pomaga膰 w burzeniu nadal funkcjonuj膮cych barier dla rozwoju kobiet w nauce i biznesie. Jako prezes firmy energetycznej, kt贸ra jest uwa偶ana za typowo m臋skie miejsce pracy, uwa偶am za sw贸j priorytet zwi臋kszenie liczby kobiet na wysokich i presti偶owych stanowiskach 鈥 r贸wnie偶 w sektorach, kt贸re do tej pory by艂y uwa偶ane za typowo m臋skie. R贸wnie wa偶ne jest dla mnie utrzymanie sprawiedliwych p艂ac i likwidacja r贸偶nic w wynagrodzeniach, kt贸re powinny wynika膰 tylko i wy艂膮cznie z reprezentowanych przez dan膮 osob臋 kompetencji, a nie czynnik贸w niezwi膮zanych z prac膮, do kt贸rych nale偶膮: p艂e膰, wiek, kolor sk贸ry czy orientacja seksualna.

przemek_gda艅ski

Przemek Gda艅ski, Prezes Zarz膮du Banku BNP Paribas.

Z bankowo艣ci膮 jest zwi膮zany od ponad 25 lat. W latach 1993 鈥 1995 pracowa艂 w IBP Bank SA, nast臋pnie w ABN AMRO Bank w Polsce, w Rumunii i w centrali w Amsterdamie. W latach 2002 鈥 2006 by艂 dyrektorem zarz膮dzaj膮cym w Banku BPH SA. Od maja do listopada 2006 roku 鈥 CEO i Dyrektor Generalny Calyon Bank Polska i Calyon Oddzia艂 w Polsce. W listopadzie 2006 roku zosta艂 powo艂any na stanowisko wiceprezesa Zarz膮du Banku BPH, odpowiedzialnego za bankowo艣膰 korporacyjn膮 i finansowanie nieruchomo艣ci. Z dniem fuzji prawnej wydzielonej cz臋艣ci Banku BPH z Bankiem Pekao SA zosta艂 wiceprezesem Zarz膮du. Od 19 listopada 2008 do 25 pa藕dziernika 2017 roku cz艂onek i wiceprezes Zarz膮du odpowiedzialny za Pion Bankowo艣ci Korporacyjnej i Inwestycyjnej mBank.

Dlaczego do艂膮czy艂 do klubu?

Kobiety w spos贸b szczeg贸lny potrzebuj膮 wsparcia w rozwijaniu ich karier zawodowych. Musz膮 one pokona膰 o wiele wi臋cej przeszk贸d ni偶 m臋偶czy藕ni w drodze do osi膮gni臋cia zawodowego sukcesu. To na nich spoczywa ci臋偶ar macierzy艅stwa, kt贸re automatycznie wi膮偶e si臋 z przerw膮 w wy艣cigu do kariery. Zbyt cz臋sto to na nie spada obowi膮zek wychowywania dzieci, czy te偶 odpowiedzialno艣膰 za sprawne funkcjonowanie domu. Oznacza to, 偶e kobiety cz臋sto musz膮 umie膰 pogodzi膰 wiele r贸l i w por贸wnaniu z nami m臋偶czyznami maj膮 po prostu trudniej. Dlatego te偶 wsparcie rozwoju zawodowego kobiet wymaga wielow膮tkowych dzia艂a艅, aby pom贸c im w zr贸wnaniu szans w konkurencji z m臋偶czyznami. Nale偶膮 do nich m.in. praca zdalna, elastyczny czas pracy czy mo偶liwo艣膰 zatrudnienia na niepe艂ny etat. Bardzo wa偶ne jest wyeliminowanie dysproporcji w wynagrodzeniach kobiet i m臋偶czyzn na tych samych stanowiskach. Przede wszystkim jednak powinni艣my pracowa膰 nad zmianami mentalno艣ci i kultury 艣rodowisk biznesowych. Musimy g艂o艣no i wyra藕nie m贸wi膰 o pozytywnym wp艂ywie kobiet na kluczowych stanowiskach na wyniki wsp贸艂zarz膮dzanych przez nie firm i metodycznie wprowadza膰 zmiany w naszym w艂asnym otoczeniu 鈥 m贸wi Przemek Gda艅ski.

Rados艂aw K臋dzia

Rados艂aw K臋dzia, Wiceprezes Huawei w regionie Europy 艢rodkowo-Wschodniej i krajach nordyckich.

Z Huawei zwi膮zany od 2008 roku. Swoj膮 karier臋 w firmie rozpocz膮艂 od pracy w Huawei Kenya na stanowisku Dyrektora Operacyjnego. Nast臋pnie jako Regionalny Dyrektor Techniczny, odpowiada艂 za region Afryki Wschodniej i Po艂udniowej. W 2013 roku zosta艂 Dyrektorem Generalnym oddzia艂u Huawei w Ugandzie, a w 2015 roku obj膮艂 stanowisko Dyrektora Generalnego biura Huawei w Republice Czeskiej. Jest pierwsz膮 osob膮 spoza Chin, kt贸ra zosta艂a mianowana Dyrektorem Generalnym w strukturach Huawei. Przed rozpocz臋ciem kariery w Huawei Rados艂aw K臋dzia pracowa艂 w Polsce dla firm takich jak Polska Telefonia Cyfrowa i Telekomunikacja Polska. Od 1999 roku obejmowa艂 stanowiska mi臋dzynarodowe, techniczne i kierownicze w Ericsson, Safaricom czy Siemens. Pracowa艂 w krajach takich jak Kenia, Izrael, Wielka Brytania, Hiszpania i Czechy.

tomasz_konik

Tomasz Konik obj膮艂 funkcj臋 Prezesa Zarz膮du Deloitte w Polsce w czerwcu 2020 r. i jest zwi膮zany z firm膮 od ponad 20 lat.

Przed obj臋ciem stanowiska szefa Deloitte, od 2016 roku Tomasz pe艂ni艂 funkcj臋 Wiceprezesa Zarz膮du odpowiadaj膮c za obszar kluczowych klient贸w oraz program贸w bran偶owych, tzw. Clients & Industries Leader, 艂膮cz膮c t臋 rol臋 od 2017 r. z odpowiedzialno艣ci膮 za obszar strategii i operacji w dziale Konsultingu, kt贸ry obejmowa艂 m.in. us艂ugi zwi膮zane z kapita艂em ludzkim, zarz膮dzaniem zmian膮, budowaniem strategii marki, zr贸wnowa偶onym rozwojem oraz automatyzacj膮 i robotyzacj膮. W latach 2005-2017 budowa艂 i rozwija艂 zespo艂y podatkowe Deloitte w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie oraz Ostrawie. Do 2005 pracowa艂 w biurze warszawskim Deloitte w zespole podatkowym.

W trakcie swojej kariery zawodowej by艂 pe艂nomocnikiem w jednej z pierwszych polskich spraw podatkowych, kt贸ra trafi艂a na wokand臋 Europejskiego Trybuna艂y Sprawiedliwo艣ci (ETS). Ostatecznie w wyniku rozstrzygni臋cia ETS nast膮pi艂a zmiana polskiego prawa i jego dostosowanie do prawa europejskiego.

Jako Partner Zarz膮dzaj膮cy Deloitte w Polsce Tomasz kontynuuje realizacj臋 dotychczasowej strategii firmy, zak艂adaj膮cej d膮偶enie do zdobycia pozycji niekwestionowanego lidera na rynku us艂ug profesjonalnych, kieruj膮c si臋 zasad膮 鈥濵aking an impact that matters鈥 鈥 wywierania pozytywnego wp艂ywu na otoczenie, w kt贸rym dzia艂a Deloitte.

Tomasz aktywnie anga偶uje si臋 w dzia艂ania spo艂eczne i non profit w tym m.in. jest mentorem w programie LeadersIN oraz cz艂onkiem Klubu Champions of Change, inicjatywy zrzeszaj膮cej szef贸w najwi臋kszych firm w Polsce, kt贸rej celem jest wspieranie rozwoju zawodowego kobiet.

Tomasz anga偶uje si臋 r贸wnie偶 osobi艣cie w wolontariat m.in. wspieraj膮c wraz z rodzin膮 organizacj臋 spotka艅 艣wi膮tecznych dla os贸b samotnych oraz pomagaj膮c 艣l膮skim stowarzyszeniom dzia艂aj膮cym na rzecz wyr贸wnywania szans, kt贸re opiekuj膮 si臋 dzie膰mi z ubogich 艣rodowisk na terenie Katowic.

Tomasz uko艅czy艂 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz mi臋dzynarodowy program MBA St. Gallen Business School. Jest absolwentem program贸w na IMD w Lozannie, Harvard Business School oraz IESE w Barcelonie. Od 2004 r. jest licencjonowanym doradc膮 podatkowym.

Prywatnie Tomasz Konik to szcz臋艣liwy m膮偶 i oddany ojciec dw贸ch c贸rek. Wolny czas sp臋dza aktywnie podr贸偶uj膮c po 艣wiecie, biegaj膮c i wspinaj膮c si臋 po g贸rach.

Jaros艂aw Kroc

Jaros艂aw Kroc, Country Managing Director w Accenture

Od 2002 roku jest dyrektorem zarz膮dzaj膮cym i prezesem polskiego oddzia艂u Accenture, globalnej firmy 艣wiadcz膮cej us艂ugi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Swoj膮 karier臋 w Accenture rozpocz膮艂 ponad 20 lat temu, po uko艅czeniu studi贸w na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu 艁贸dzkiego. Pracowa艂 m.in w Londynie i Madrycie. Jego wieloletnie do艣wiadczenie w Accenture obejmuje wdro偶enie kilkudziesi臋ciu projekt贸w z zakresu zarz膮dzania i integracji system贸w informatycznych dla czo艂owych polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Jest absolwentem programu Executive MBA w szkole zarz膮dzania Kellogg przy Northwestern University w Chicago.

Mark Loughran

Dr Mark Loughran, Dyrektor Generalny w polskim oddziale Microsoft

Zanim obj膮艂 stanowisko Dyrektora Generalnego w polskim oddziale Microsoft, Mark Loughran przez 3,5 roku by艂 Dyrektorem Generalnym dywizji Consumer & Devices Sales w Microsoft w Wielkiej Brytanii. W tym czasie wraz z zespo艂em osi膮gn膮艂 znakomite wyniki w zakresie sprzeda偶y konsumenckich produkt贸w i rozwi膮za艅 oferowanych przez Microsoft.

Jego kariera zawodowa na przestrzeni lat obejmuje szereg bran偶 i rynk贸w, pocz膮tkowo w sektorze Ochrony Zdrowia (Healthcare) i sprzeda偶y do sektora publicznego. 14 lat zwi膮zany by艂 z GlaxoSmithKline. 6 lat zarz膮dza艂 biznesem firmy w regionie Europy 艢rodkowo-Wschodniej, z czego 4 lata, pracuj膮c i mieszkaj膮c w Polsce jako Dyrektor Generalny i Prezes Zarz膮du GSK Polska. W tym czasie z sukcesem przeprowadzi艂 fuzj臋 Polfy Pozna艅 z mi臋dzynarodowym biznesem GSK. Mark Loughran zasiada艂 r贸wnie偶 w Zarz膮dzie Konfederacji Pracodawc贸w Polskich (obecnie Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej), najstarszej i najwi臋kszej organizacji zrzeszaj膮cej pracodawc贸w w Polsce.

Mark Loughran pe艂ni艂 tak偶e rol臋 Dyrektora Sprzeda偶y, a nast臋pnie Dyrektora Generalnego w Nokia w Wielkiej Brytanii i Irlandii, kiedy to wprowadzi艂 pierwszy smartfon na rynek brytyjski. P贸藕niej zwi膮zany by艂 z PACE (obecnie Arris), dostawc膮 technologii telewizyjnej i szerokopasmowej, gdzie przewodzi艂 zespo艂om in偶ynier贸w odpowiedzialnych za hardware i software oraz zespo艂om sprzeda偶owym, odpowiedzialnym za sprzeda偶 us艂ug i platformy cyfrowej do najwi臋kszych na 艣wiecie firm Telco i oferuj膮cych us艂ugi p艂atnej telewizji.

Mark Loughran posiada dyplom Magistra oraz tytu艂 Doktora Uniwersytetu Cambridge.

Dlaczego do艂膮czy艂 do Klubu?
Jako liderzy odpowiedzialni za wyniki oraz dzia艂alno艣膰 operacyjn膮 firm, kt贸rymi kierujemy, mamy szans臋 kszta艂towania kultury pracy, a przez to tak偶e wp艂ywania na przysz艂o艣膰 spo艂ecze艅stwa, w kt贸rym 偶yjemy. R贸偶norodno艣膰 i inkluzywno艣膰 s膮 filarami to偶samo艣ci i kultury w Microsoft. Wierz臋, 偶e r贸偶norodno艣膰 jest czym艣 wi臋cej ni偶 sloganem i widzia艂em jak w praktyce przek艂ada si臋 na budowanie warto艣ci w organizacjach. Talent jest przecie偶 rozdystrybuowany w ca艂ej populacji, wi臋c, 偶eby nale偶ycie wykorzysta膰 go dla dobra naszych klient贸w, musimy pozosta膰 otwarci na r贸偶ne jego formy. Zbyt d艂ugo kobiety musia艂y same zabiega膰 o swoje miejsce w 艣wiecie biznesu i pozycj臋 liderek. Ciesz臋 si臋, 偶e to si臋 zmienia. Z rado艣ci膮 do艂膮czy艂em do inicjatywy Champions of Change, 偶eby promowa膰 r贸偶norodno艣膰, szczeg贸lnie, 偶e talent nie ma p艂ci 鈥 podkre艣la Mark Loughran, Dyrektor Generalny polskiego oddzia艂u Microsoft.

Tomasz Marciniak

Tomasz Marciniak, Partner Zarz膮dzaj膮cy McKinsey & Company w Polsce

Wspiera klient贸w w definiowaniu nowych strategii, kompleksowych program贸w transformacji, restrukturyzacji oraz fuzji i przej臋膰. W dotychczasowej roli rozwija艂 obszar Digital McKinsey w Polsce koncentruj膮c si臋 na zaawansowanej analizie danych oraz budowaniu cyfrowych i zwinnych organizacji. Jest autorem szeregu raport贸w dotycz膮cych gospodarki oraz digitalizacji w Polsce i Europie 艢rodkowo-Wschodniej, w tym聽鈥濪igital Challengers in the next normal鈥,聽鈥濸olska 2030鈥,聽鈥濺ami臋 w rami臋 z robotem鈥聽czy聽鈥濺ewolucja AI鈥.

Tomasz, na przestrzeni 13 lat, zdobywa艂 do艣wiadczenie wspieraj膮c klient贸w w ponad 20 krajach w Europie, Azji, Australii, Afryce oraz na Bliskim Wschodzie. Pracowa艂 z wiod膮cymi przedsi臋biorstwami z sektor贸w energetycznego, technologicznego, finansowego, publicznego oraz private equity. Jest zaanga偶owany w wiele inicjatyw maj膮cych na celu wyr贸wnywanie szans i dysproporcji, w tym wzmocnienie roli kobiet w McKinsey w Europie 艢rodkowo-Wschodniej.聽

Dlaczego do艂膮czy艂 do klubu?

W McKinsey jeste艣my zaanga偶owani w tworzenie zr贸偶nicowanego i inkluzywnego 艣rodowiska, dlatego zale偶y nam na rozwijaniu przysz艂ych lider贸w i liderek. Chcemy by podejmowane dzia艂ania na rzecz r贸wno艣ci i wi臋kszej obecno艣ci kobiet w biznesie w ramach tego klubu, przyczynia艂y si臋 do poprawy sytuacji w艣r贸d polskich firm, w tym nas samych. Jako firma anga偶uj膮ca si臋 w rozw贸j polskiej gospodarki i spo艂ecze艅stwa mamy 艣wiadomo艣膰, 偶e nasze starania powinny by膰 bardziej zdecydowane i szerzej zakrojone 鈥 chcemy by膰 cz臋艣ci膮 rozwi膮zania problemu, kt贸ry dotyczy dzi艣 polskiego i globalnego biznesu.

micha艂_mierzejewski

Micha艂 Mierzejewski, Prezes Zarz膮du i Dyrektor Zarz膮dzaj膮cy Philip Morris Polska i Kraje Ba艂tyckie

Micha艂 Mierzejewski zwi膮zany jest z Philip Morris od 2004 roku. W 2008 roku wszed艂 do Zarz膮du Sp贸艂ki i obj膮艂 r贸wnocze艣nie stanowisko Dyrektora ds. Korporacyjnych na Polsk臋. W 2013 roku zakres jego odpowiedzialno艣ci poszerzono o Kraje Ba艂tyckie. Stanowisko Prezesa Zarz膮du i Dyrektora Zarz膮dzaj膮cego obj膮艂 w sierpniu 2017 roku. Z wykszta艂cenia prawnik, absolwent Wydzia艂u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Dlaczego do艂膮czy艂 do Klubu?

鈥濷d wielu lat kierujemy si臋 warto艣ciami, kt贸re podzielaj膮 r贸wnie偶 inni cz艂onkowie Klubu. R贸wne traktowanie kobiet i m臋偶czyzn to podstawa naszych standard贸w, nie tylko w zapewnieniu wszystkim pracownikom r贸wnych szans rozwoju i awansu, ale tak偶e wynagrodze艅. W Philip Morris taka sama praca kobiet i m臋偶czyzn jest tak samo wynagradzana, czego niezale偶nym potwierdzeniem jest przyznany nam Certyfikat R贸wnych P艂ac. Mam nadziej臋, 偶e nasze dzia艂ania b臋d膮 inspiracj膮 dla innych firm, aby p贸j艣膰 naszym 艣ladem i wsp贸lnie tworzy膰 nowoczesne 艣rodowisko pracy, kt贸rego podstaw膮 b臋d膮 kwalifikacje, a nie p艂e膰, wiek czy pochodzenie pracownik贸w.鈥

s艂awomir_ni偶a艂owski

S艂awomir Ni偶a艂owski, Dyrektor Generalny w Mars Polska dla Segmentu Jedzenia dla Zwierz膮t

Stanowisko Dyrektora Zarz膮dzaj膮cego dla Segmentu Jedzenia dla Zwierz膮t w Mars Polska obj膮艂 w marcu 2017 roku, do艂膮czaj膮c tym samym do Regionalnego Zespo艂u Zarz膮dzaj膮cego Mars Petcare w Europie. Z firm膮 Mars zwi膮zany od 24 lat. Prac臋 zaczyna艂 w dziale logistyki fabryki czekolady w Sochaczewie. W kolejnych latach obejmowa艂 role m.in. Dyrektora Dzia艂u Finans贸w i Dyrektora Sprzeda偶y. Jego ekspertyza i bogate do艣wiadczenie z r贸偶nych obszar贸w biznesowych znajduj膮 odzwierciedlenie w odnoszonych przez niego mi臋dzynarodowych sukcesach zawodowych. Od 2010 do 2013 roku pe艂ni艂 funkcj臋 Dyrektora Generalnego oddzia艂u Mars w Rumunii, kt贸ry pod jego przewodnictwem podwoi艂 finansowy wynik i wypracowa艂 pozycj臋 jednego z najszybciej rozwijaj膮cych si臋 rynk贸w dla firmy w Europie. Jako Dyrektor Generalny Mars na W臋grzech w latach 2013 鈥 2017 wraz z zespo艂em przekroczy艂 zak艂adany poziom wzrostu i zysku, dzia艂aj膮c na bardzo konkurencyjnym rynku.

S艂awomir Ni偶a艂owski jest absolwentem Wydzia艂u Zarz膮dzania Akademii Ekonomicznej we Wroc艂awiu. Wolny czas lubi sp臋dza膰 wsp贸lnie z rodzin膮 鈥 jest tat膮 tr贸jki dzieci. Jego wielk膮 pasj膮 s膮 ludzie i ich rozw贸j. Z ogromnym zaanga偶owaniem uczestniczy we wszystkich panelach rozwojowych i rekrutacyjnych czerpi膮c z tego inspiracj臋 i energi臋 jednocze艣nie daj膮c z siebie wszystko, co mo偶e pom贸c innym. Mentoring talent贸w w naszej mi臋dzynarodowej organizacji jest dla S艂awka najwa偶niejsz膮 rol膮 lidera. Inspiruje, s艂ucha, zach臋ca do rozwoju, s艂u偶y rad膮 wszystkim, kt贸rzy s膮 odwa偶ni i maj膮 pomys艂 na siebie. Tej samej koncentracji na ludzi oczekuje od swojego ca艂ego zespo艂u zarz膮dzaj膮cego. S艂awek lubi pracowa膰 z lud藕mi, kt贸rzy dziel膮 jego pasj臋 do rozwoju innych.

Andrzej Pacek

Andrzej Pacek, Dyrektora Oddzia艂u NatWest w Polsce

Informatyk z wyksztalcenia i zawodu, pasjonat technologii, praktyk cyberbezpiecze艅stwa, entuzjasta cyfryzacji i transformacji. Do艂膮czy艂 do banku w 2007 jako konsultant ryzyka technologicznego, a w trakcie kariery zmieniaj膮c role naby艂 do艣wiadczenia w wielu domenach i funkcjach. Szerokie do艣wiadczenie, otwarto艣膰 na zmian臋, otwarte podej艣cie i zr贸偶nicowana sie膰 kontakt贸w pomog艂y mu prowadzi膰 powierzone linie biznesowe i wzrasta膰 do obecnej roli Dyrektora Oddzia艂u NatWest w Polsce. Z powodzeniem 艂膮czy obowi膮zki i cele biznesowe z pasj膮 do szerzenia idei r贸wno艣ci, za co zosta艂 nagrodzony przez Fundacj臋 Sukces Pisany Szmink膮 tytu艂em Male Champion of Change 2020.

Michal_Pieprzny_0180

Country Leader, SAS Institute Polska

Micha艂 Pieprzny zarz膮dza polskim oddzia艂em SAS, globalnego partnera biznesowego dla przedsi臋biorstw i instytucji w obszarze analityki, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (AI). Odpowiada za rozw贸j strategii, sprzeda偶 oprogramowania i us艂ug, wsparcie klient贸w we wszystkich obszarach wsp贸艂pracy oraz wdra偶anie proces贸w biznesowych umo偶liwiaj膮cych ekspansj臋 firmy na rynku i zr贸偶nicowanie jej oferty.

Posiada szerokie kompetencje w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii do wsparcia rozwoju przedsi臋biorstw i transformacji proces贸w biznesowych. Od ponad 15 lat wspiera zarz膮dy firm z Europy 艢rodkowo-Wschodniejw obszarze planowania strategicznego, stymulacji wzrostu sprzeda偶y, rozwoju ekosystemu partner贸w, optymalizacji koszt贸w i zapewnienia d艂ugofalowej efektywno艣ci organizacyjnej. Do艣wiadczenie zdobywa艂 w Deloitte, grupie American Express oraz McKinsey&Company.

S艂awomir S. Sikora

S艂awomir S. Sikora, Prezes Zarz膮du Citi Handlowy

W latach 2005-2008 by艂 cz艂onkiem Citigroup Managment Comitee w Nowym Jorku. Od 2005 roku pe艂ni dodatkow膮 funkcj臋 Citi Country Officer odpowiadaj膮c za wszystkie biznesy Citi w Polsce. Dzisiaj Citi w Polsce zatrudnia ponad 8 tysi臋cy pracownik贸w.聽

Zarejestruj si臋 aby otrzyma膰 newsletter