Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Metamorfozy prawa pracy – zmiany od września 2016 i stycznia 2017

Metamorfozy prawa pracy – zmiany od września 2016 i stycznia 2017

zmiany w prawie pracy

Nadchodzą kolejne już w tym roku ważne zmiany w prawie pracy. O tym, co musisz wiedzieć jako pracowniczka i szefowa pisze mec. Monika Wieczorek.

Właśnie nadchodzą kolejne już w tym roku ważne zmiany w prawie pracy. W życie wejdą
w dwóch pakietach: część przepisów zacznie obowiązywać od 1 września 2016 r., a inne od 1 stycznia 2017 r. Zobacz, co musisz wiedzieć o najnowszych zmianach, zarówno jako pracowniczka, jak i szefowa.

Sierpień 2016: zatrudnianie kobiet

Zacznijmy od tego, że część większych zmian wprowadzonych w drugiej połowie roku już obowiązuje. Mowa o przepisach dotyczących prac, jakie mogą wykonywać kobiety. Od 3 sierpnia 2016 r. znowelizowany art. 176 kodeksu pracy stanowi, że zabronione jest zatrudnianie kobiet w ciąży lub karmiących dziecko do prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, które mogą mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. To zmiana, która wpłynie na życie wielu kobiet, bo ogranicza krąg kobiet niemogących wykonywać uciążliwych prac. Przed zmianą zakaz określony w art. 176 kodeksu pracy dotyczył wszystkich kobiet, podczas gdy dzisiaj wykonywania pewnych prac zabrania się jedynie kobietom w ciąży lub karmiącym matkom. Ta zmiana to odpowiedź na zastrzeżenia Komisji Europejskiej zgłoszone do art. 176 kodeksu pracy i wykazu prac wzbronionych kobietom, uznające je za niezgodne z postanowieniami dyrektywy 2002/73/WE zmieniającej dyrektywę Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy.

Dotychczas ustawodawca ograniczając dostęp kobietom do niektórych prac kierował się odmiennością budowy organizmu kobiety i mniejszą wydolnością fizyczną niż mężczyzny. Od teraz szczególne warunki wykonywania pracy należy zastosować jedynie do kobiet znajdujących się w szczególnych, pod względem fizycznym i fizjologicznym, warunkach, tj. będących w ciąży i karmiących matkom.

O dostosowanie warunków pracy będą musieli zadbać również ci pracodawcy, którzy nie zatrudniają do prac wzbronionych. Ich obowiązkiem będzie zlecanie zadań przy jednoczesnym wyeliminowaniu zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Gdyby to lub skrócenie czasu pracy okazało się niemożliwe lub niecelowe, obowiązkiem pracodawcy będzie przeniesienie pracownicy do innej pracy lub zwolnienie jej na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Tego ostatniego nie należy mylić oczywiście ze zwolnieniem z pracy – podjęcie takiego kroku ze względu na macierzyństwo oznaczałoby dyskryminację, z którą wiąże się odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy.

Na skutek tej zmiany od 3 sierpnia 2016 r. prac określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet nie można zlecać jedynie kobietom w ciąży i karmiącym matkom. Na „nowe dziecko” prawa pracy poczekamy… 9 miesięcy. To w tym okresie mają zmienić się przepisy rozporządzenia o wykazie prac wzbronionych kobietom.

Wrzesień 2016: koniec „syndromu pierwszej dniówki”

Wielokrotnie zdarzało się, że pracodawcy zatrudniający pracowników „na czarno” tłumaczyli podczas kontroli, że nie zawarli jeszcze z pracownikiem umowy o pracę, bo to dopiero… jego pierwszy dzień w pracy. Prawo faktycznie zezwalało na takie praktyki, bo zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami pracodawca miał obowiązek zawrzeć umowę lub potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron, rodzaju i warunków umowy najpóźniej w dniu podjęcia pracy. Od 1 września 2016 r. ta reguła ulega zmianie i od tej pory pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy musi zawrzeć umowę, a jeśli umowa nie została zawarta na piśmie -zapoznać go z ustaleniami dotyczącymi stron, rodzaju i warunków umowy. Brak dopełnienia tego obowiązku rodzi ryzyko zapłaty przez pracodawcę grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 zł.

Podobnie, jeszcze przed dopuszczeniem do pracy pracodawca musi zapoznać pracownika z regulaminem pracy a młodocianego także z wykazem lekkich prac.

Nadal jednak na pracodawcy ciąży dotychczasowy obowiązek polegający na poinformowaniu pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę o:

  • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
  • wymiarze urlopu wypoczynkowego,
  • długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • układzie zbiorowym, którym pracownik jest objęty

a także jeżeli w firmie brak regulaminu pracy: o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia, przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Tę zmianę można scharakteryzować w czterech słowach: najpierw umowa, potem praca. Tak zresztą promuje wchodzące zmiany Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Styczeń 2017: minimalna stawka godzinowa i ułatwienia dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniają się zasady wynagradzania osób pracujących na umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług. Wyjściowa kwota wynagrodzenia za godzinę pracy to 12 zł. Będzie jednak poddana waloryzacji i jej wysokość uzależniona będzie od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z tym, że minimalne wynagrodzenie wyniesie w 2017 r. 2000 zł, wysokość minimalnej stawki godzinowej na określonych umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług wyniesie w 2017 r. ok. 13 zł. Oznacza to, że także w ramach tzw. samozatrudnienia będzie należało się wynagrodzenie według tej stawki.

Także w tym przypadku naruszenie przepisów grozi grzywną w wysokości do 1 000 do 30 000 zł.
Warto pamiętać także, że nie wszystkie przepisy tzw. ustawy o minimalnej stawce godzinowej wchodzą w życie dopiero w 2017 r. Te regulujące wypłacanie wynagrodzeń w ramach pracy wykonywanej na skutek zamówienia publicznego obowiązują bowiem już od 1 września 2016 r.

Aktualnie na etapie konsultacji publicznych jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Nazwa nie jest myląca – Minister Rozwoju, czyli pomysłodawca zmian przekonuje, że wiele obecnych obostrzeń dotyczących umów o pracę powoduje, że małe firmy blokują swój rozwój i unikają zwiększenia zatrudnienia w obawie przed dodatkowymi obowiązkami. Projekt ma niektóre z tych barier znosić i zakłada m.in. że regulamin wynagradzania i regulamin pracy będą musieli wdrożyć przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników, a nie, jak jest obecnie, 20. Podobnie, tylko firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników będą musiały stworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dostrzeżono też wreszcie potrzebę wydłużenia terminu na odwołanie się pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. Dotychczasowy 7-dniowy termin powodował często sporządzanie niekompletnych i nieprzemyślanych odwołań. Od 1 stycznia 2017 r., bo od wtedy mają wejść powyższe zmiany, pracownicy będą mieć dwa razy tyle czasu na odwołanie. A to rozwiązanie zarówno na korzyść pracowników, jak i pracodawców. Te zmiany to element pakietu promowanego pod hasłem #100ZmianDlaFirm. Czas pokaże, czy faktycznie ułatwią życie przedsiębiorcom.

PRZECZYTAJ TAKŻE wywiad z Moniką Wieczorek – Mobbing i dyskryminacja – jak walczyć z nimi skutecznie.

***

MonikaWieczorek

Monika Wieczorek – radca prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii Prawnej EDGE/Wieczorek. Doradza innowacyjnym przedsiębiorcom znajdującym się na dwóch najbardziej wrażliwych płaszczyznach prowadzenia biznesu: w okresie intensywnego rozwoju oraz w czasie kryzysu. Członek stałych komisji wyjaśniających w spółkach kapitałowych badających występowanie nieprawidłowości i działań niepożądanych. Członek Rady Nadzorczej jednej ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Więcej informacji na:

www.edgewieczorek.pl/blog

www.monikawieczorek.com.pl

www.facebook.com/edgewieczorek

www.twitter.com/MoWieczorek

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

[newsletter_form type="minimal"]

NEWSLETTER

Potrzebujesz jeszcze więcej motywacji, inspiracji i wiedzy?

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera!

Podanie przez Ciebie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera.
Zapisując się wyrażasz zgodę na przesyłanie przez nas informacji o tematyce motywacyjnej, rozwoju osobistego, nowościach w serwisie oraz informacji handlowych.
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką z siedzibą w Warszawie (00-012) przy ul. Podchorążych 75/77 lok. 2.
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności, z której dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close