Kobieta z laptopem (Foto. Canva Pro)

33% Polak贸w deklaruje, 偶e zmienili prac臋 w ci膮gu ostatnich 2 lat

Potencja艂 mobilno艣ci zawodowej w Polsce utrzymuje si臋 na wysokim poziomie. 36% Polak贸w aktywnie poszukuje nowej pracy, a 83% jest otwartych na otrzymanie nowej propozycji zatrudnienia 鈥 wynika z najnowszego badania Pracuj.pl. Wysoka aktywno艣膰 rekrutacyjna widoczna jest tak偶e w艣r贸d pracodawc贸w. Co wp艂ywa na te postawy i co charakteryzuje kandydat贸w w r贸偶nym wieku? Na te i inne pytania odpowiadamy w materiale prasowym po艣wi臋conym badaniu Pracuj.pl 鈥濶owe oblicza pracy鈥.

Rekrutacja nie zwalnia tempa

Minione kilkadziesi膮t miesi臋cy na rynku pracy stanowi do艣wiadczenie, kt贸rego nie mogli przewidzie膰 nawet najbardziej wnikliwi kandydaci i pracodawcy. Pandemia, praca zdalna i obostrzenia epidemiczne, a nast臋pnie wojna w Ukrainie trwale wp艂yn臋艂y na postawy na rynku pracy. Jednocze艣nie jednak mimo tych trudnych do艣wiadcze艅 od wielu miesi臋cy obserwujemy w Polsce bezprecedensowo rosn膮ce o偶ywienie rekrutacyjne. W I kwartale 2022 roku na Pracuj.pl zamieszczono a偶 ponad 310 tysi臋cy ofert pracy. Du偶y popyt na pracownik贸w utrzymywa艂 si臋 tak偶e w kwietniu, gdy w serwisie ukaza艂o si臋 ponad 95 tysi臋cy og艂osze艅. Stanowi to wzrost o 31% w stosunku do kwietnia 2021 roku.
Kandydaci coraz cz臋艣ciej stawiaj膮 pracodawcom wyra藕ne, sprecyzowane oczekiwania, natomiast firmy 艣cigaj膮 si臋 na r贸偶norodne oferty, benefity oraz kampanie przyci膮gaj膮ce talenty. By sprawdzi膰, jak w tej rzeczywisto艣ci kszta艂tuj膮 si臋 postawy rekrutacyjne i co wp艂ywa na decyzje o zmianie kariery, serwis Pracuj.pl przeprowadzi艂 badanie 鈥濶owe oblicza pracy鈥 na reprezentatywnej grupie 2128 Polak贸w.

Mobilni zawodowo 鈥 tak偶e w czasach zmian

Analizy Pracuj.pl pokazuj膮, 偶e mimo r贸偶norodnych czynnik贸w wp艂ywaj膮cych na poczucie stabilizacji, Polacy w ostatnich kilkudziesi臋ciu miesi膮cach byli gotowi zatrudnia膰 i鈥 szuka膰 nowego miejsca zatrudnienia. A偶 22% Polak贸w posiadaj膮cych prac臋, bior膮cych udzia艂 w najnowszym badaniu serwisu deklaruje, 偶e zmienili miejsce zatrudnienia w ci膮gu ostatnich 12 miesi臋cy. W okresie dw贸ch lat pandemii (marzec 2020-marzec 2022) pracodawc臋 zmieni艂 co trzeci respondent. Na drugim ko艅cu skali plasuj膮 si臋 osoby od d艂u偶szego czasu przywi膮zane do jednego pracodawcy. Wi臋cej ni偶 co czwarty badany Polak jest zatrudniony w obecnym miejscu ju偶 ponad dekad臋, ponad po艂owa (57%) 鈥 przynajmniej trzy lata.
Mobilno艣膰 zawodowa Polak贸w - Infografika

Jak zauwa偶aj膮 eksperci, aktywno艣膰 kandydat贸w na rynku pracy maleje wraz z wiekiem, ro艣nie natomiast znaczenie stabilizacji i pracy w dobrze poznanym 艣rodowisku. W艣r贸d badanych Polak贸w w wieku 45-65 lat a偶 43% pracuje dla obecnego pracodawcy ponad 10 lat. Dla por贸wnania, podobny sta偶 w obecnej pracy ma 29% os贸b w wieku 35-44 lat i 4% z Generacji Y (25-34).

W okresie dw贸ch lat od og艂oszenia stanu epidemii w Polsce najwi臋ksz膮 mobilno艣ci膮 zawodow膮 charakteryzowali si臋 najm艂odsi respondenci. Zmian臋 pracy w tym czasie deklaruje a偶 77% przedstawicieli Generacji Z (18-24 lata) oraz 43% badanych z Generacji Y (25-34 lata). Wi臋ksz膮 stabilizacj膮 w tym czasie wykazywali si臋 Polacy ze starszych grup wiekowych. Prac臋 w ci膮gu dw贸ch lat zmieni艂o 27% os贸b w wieku 35-44 lat oraz 18% maj膮cych co najmniej 45 lat.

W analizach Pracuj.pl przedstawianych w ostatnich kilkunastu miesi膮cach wielokrotnie podkre艣lali艣my, jak ciekawym zjawiskiem by艂a du偶a mobilno艣膰 zawodowa Polak贸w w okresie pandemii. O ile na pocz膮tku zwi膮zanych z ni膮 wydarze艅 dominowa艂 l臋k, a zmiana zawodowa cz臋艣ci os贸b by艂a wymuszona przez trudne decyzje kadrowe firm, o tyle ju偶 po paru miesi膮cach obserwowali艣my bezprecedensowe o偶ywienie rekrutacyjne. Funkcjonowanie w nowych okoliczno艣ciach uruchomi艂o ruchy kadrowe zar贸wno po stronie pracodawc贸w, jak i kandydat贸w. Firmy chcia艂y i wci膮偶 chc膮 budowa膰 mocne, dopasowane zespo艂y gotowe na nowe wyzwania. Z kolei wielu kandydat贸w w o偶ywieniu dostrzeg艂o szans臋 na uzyskanie lepszych warunk贸w, wi臋ksz膮 stabilizacj臋 czy na zmian臋 zawodu na taki, kt贸ry b臋dzie bardziej odporny na zmiany rynkowe. Oczywi艣cie tak膮 elastyczno艣ci膮 charakteryzuj膮 si臋 m艂odsze grupy badanych, jednak w艣r贸d wszystkich kandydat贸w skala dobrowolnych zmian zawodowych jest wyra藕nie wy偶sza, ni偶 spodziewana jeszcze w 鈥瀞tarej normalno艣ci鈥.

Bardziej aktywni i otwarci w rekrutacji

Najnowsze badanie Pracuj.pl dowodzi, 偶e Polacy zachowuj膮 wysok膮 mobilno艣膰 zawodow膮. Zjawiska takie jak m.in. rosn膮ca presja p艂acowa, zapotrzebowanie na pracownik贸w w wielu bran偶ach czy ch臋膰 znalezienia adekwatnej kultury pracy nap臋dzaj膮 gotowo艣膰 pracownik贸w do zmiany. Aktywne poszukiwanie nowego pracodawcy deklaruje 36% Polak贸w badanych przez Pracuj.pl. To wynik o kilka procent wy偶szy, ni偶 odnotowany w IV kwartale 2021 roku. 聽

Ciekawe r贸偶nice dostrzec mo偶na w艣r贸d przedstawicieli r贸偶nych grup wiekowych. Ich aktywno艣膰 w poszukiwaniu pracy pokrywa si臋 z przekonaniami na temat r贸偶nych etap贸w kariery. Najwi臋ksz膮 aktywno艣ci膮 rekrutacyjn膮 charakteryzuj膮 si臋 Polacy wchodz膮cy na rynek pracy (18-24 lat), w艣r贸d kt贸rych a偶 51% proaktywnie szuka nowego miejsca zatrudnienia. Stosunkowo du偶a aktywno艣膰 utrzymuje si臋 w艣r贸d os贸b w wieku 25-34 lat (40%) i 35-44 (41%), a spada w grupie os贸b na dojrza艂ym etapie kariery (26% w wieku 45-65 lat).

Du偶y potencja艂 mobilno艣ci zawodowej Polak贸w widoczny jest tak偶e w ich otwarto艣ci na propozycje zatrudnienia. A偶 83% badanych deklaruje, 偶e s膮 gotowi na otrzymanie oferty nowej, atrakcyjnej pracy. To wynik tylko nieznacznie ni偶szy, ni偶 odnotowany w analogicznym badaniu przeprowadzonym w IV kwartale 2021 roku (85%). Pewne r贸偶nice pod tym wzgl臋dem mo偶na odnotowa膰 w r贸偶nych grupach wiekowych. Najcz臋艣ciej na skorzystanie z przedstawionej atrakcyjnej oferty gotowi s膮 pracownicy z kilku- lub kilkunastoletnim do艣wiadczeniem zawodowym. Deklaruje to 聽89% os贸b w wieku 25-34 lat oraz 88% w wieku 35-44 (88%). Nieco rzadziej gotowe na tak膮 zmian臋 s膮 osoby wchodz膮ce na rynek pracy (84% w grupie 18-24). Najrzadziej otwarto艣膰 deklaruj膮 przedstawiciele najstarszego pokolenia 鈥 76% os贸b maj膮cych co najmniej 45 lat.

Jak wskazuj膮 badania Pracuj.pl, w ci膮gu ostatnich kilku miesi臋cy wzr贸s艂 udzia艂 kandydat贸w aktywnie poszukuj膮cych pracy. Zauwa偶amy jednak, 偶e w cz臋艣ci bran偶 ta aktywno艣膰 nie zawsze nad膮偶a za popytem. Inaczej m贸wi膮c, przyrost liczby kandydat贸w w Polsce nie jest tak du偶y, jak apetyt firm na rekrutacj臋. Przyk艂adem takiej bran偶y jest IT, natomiast w r贸偶nej skali takie zjawiska widoczne s膮 tak偶e np. w obszarze rekrutacji ekspert贸w z innych bran偶 z kompetencjami cyfrowymi czy wykwalifikowanych pracownik贸w fizycznych. W rozmowach z pracodawcami podkre艣lamy jak istotne jest w tych okoliczno艣ciach, by dobrze rozpoznawa膰 motywacje kandydat贸w, komunikowa膰 si臋 z nimi w przejrzysty spos贸b, mo偶liwie skraca膰 proces rekrutacyjny i go upraszcza膰. Dostrzegamy pozytywne zmiany w tym zakresie w艣r贸d pracodawc贸w, kt贸rzy 艣wiadomie buduj膮 swoj膮 mark臋 w艣r贸d kandydat贸w

Dlaczego odchodzimy, dlaczego zostajemy

Co jest najwa偶niejsz膮 motywacj膮 do zmiany dla os贸b, kt贸re podj臋艂y 艣wiadom膮 decyzj臋 o poszukiwaniu nowego pracodawcy? Wed艂ug badania Pracuj.pl najwa偶niejsz膮 motywacj膮 pozostaj膮 wy偶sze zarobki. Wskazuje je 65% os贸b aktywnie szukaj膮cych pracy. Kwestie finansowe w czasach presji p艂acowej i inflacji pozostaj膮 wi臋c kluczem do przyci膮gania kandydat贸w.

Na drugim miejscu listy przyczyn poszukiwania pracy ex aequo znalaz艂y si臋 brak mo偶liwo艣ci awansu i poczucie niedocenienia (po 23%) 鈥 czyli czynniki 艂膮cz膮ce tzw. twarde i mi臋kkie aspekty zatrudnienia. Warto zauwa偶y膰, 偶e wi臋cej ni偶 co sz贸sty badany jako motywacj臋 wskazuje ch臋膰 zmiany bran偶y lub zawodu. Symbolem pandemicznych zmian s膮 natomiast kwestie zwi膮zane z ch臋ci膮 zmiany pracy przez uci膮偶liwe dojazdy (12%) oraz brak mo偶liwo艣ci pracy zdalnej (9%).

Finanse decyduj膮 o poszukiwaniu nowej pracy 鈥 mog膮 by膰 jednak tak偶e motywacj膮 do pozostania w obecnym miejscu zatrudnienia. 41% respondent贸w wskazuje w艂a艣nie odpowiednie zarobki jako czynnik decyduj膮cy o nie przegl膮daniu ofert pracodawc贸w. Warto zauwa偶y膰, 偶e otrzymywana pensja jest wyra藕nie cz臋艣ciej motywacj膮 do pozostania dla m臋偶czyzn (47%) ni偶 kobiet (35%).

Dalsza cz臋艣膰 listy przynosi jednak interesuj膮ce obserwacje. O pozostawaniu w obecnej pracy decyduje bowiem cz臋sto wygoda i relacje z lud藕mi 鈥 bardziej ni偶 wzgl臋dy ambicjonalne. Co trzeci respondent wskazuje, 偶e do pozostania przekonuje odpowiednia lokalizacja firmy (35%) i dobra atmosfera (33%), niewiele mniej ceni dobry kontakt z szefem (28%). Dopiero na dalszych miejscach znalaz艂o si臋 poczucie bycia docenionym (24%) czy mo偶liwo艣膰 rozwoju i awansu (16%).

Rynek pracy otwarty na zmian臋

Wyniki najnowszego badania Pracuj.pl wskazuj膮, 偶e o decyzjach zawodowych Polak贸w decyduj膮 r贸偶norodne czynniki, a tak偶e 偶yciowy kontekst, w kt贸rym si臋 obecnie znajdujemy. Jednocze艣nie jednak zauwa偶alna jest wsp贸lna dla r贸偶nych kandydat贸w ch臋膰 d膮偶enia do pracy w 艣rodowisku, kt贸re docenia nasze umiej臋tno艣ci 鈥 zar贸wno poprzez wymierne czynniki takie jak wynagrodzenie, jak i bardziej mi臋kkie aspekty, zwi膮zane z relacjami czy poczuciem przynale偶no艣ci.
Znaczna zmienno艣膰 i dynamika, jak膮 charakteryzuje si臋 wsp贸艂czesny rynek pracy, b臋dzie niew膮tpliwie dalej nap臋dza膰 poszukiwania przez pracownik贸w dobrych miejsc zatrudnienia i zach臋ca膰 ich do dalszych poszukiwa艅. Mo偶liwo艣ci wyboru jest wi臋cej, ni偶 przez wiele ostatnich lat 鈥 na pocz膮tku maja 2022 roku na Pracuj.pl kandydaci mogli wybiera膰 spo艣r贸d ok. 115 tysi臋cy aktywnych ofert pracy.