Klub Champions of Change to pierwsza w Polsce i w Europie organizacja zrzeszająca prezesów dużych firm, którzy działają na rzecz budowania oraz wzmacniania polityki różnorodności (diversity&inclusion), a także równego wykorzystania talentów kobiet i mężczyzn w biznesie. Klub opracowuje i promuje rozwiązania oraz dzieli się dobrymi praktykami wzmacniającymi różnorodność. Obecnie działa m.in. na rzecz szerszego wykorzystania urlopów rodzicielskich przez mężczyzn, wpisania urlopów macierzyńskich w ścieżkę kariery w firmie, wprowadzania elastycznych form pracy, które pomogą godzić życie rodzinne z rozwojem zawodowym oraz likwidacji luki płacowej.