Realizujemy największy ogólnopolski program wzmacniania aktywności zawodowej Sukces TO JA, który dedykowany jest kobietom chcącym powrócić na rynek pracy, znaleźć lepszą pracę oraz tym, które chcą zdobyć wiedzę oraz kompetencje niezbędne do tego, by założyć i prowadzić działalność gospodarczą bądź start-up. Program wspierany jest przez Fundację Coca-Cola w Atlancie. W Sukces TO JA zaangażowało się już ponad 120 ekspertów oraz przeszkolono ponad 420 000 kobiet. Sieć lokalnych Ambasadorek dzielących się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestniczkami programu obecnie rozwija się w 30 miastach w całej Polsce.