Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Czy wiesz o jakie wsparcie finansowe możesz się starać w dobie pandemii? [PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY]

Czy wiesz o jakie wsparcie finansowe możesz się starać w dobie pandemii? [PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY]

Monika Łagowska
Monika Łagowska

 

 

Z dniem 8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), która zwana jest potocznie tzw. Tarczą Antykryzysową 1.0. Każda kolejna nowelizacja tej ustawy miała naprawić istniejące w przepisach błędy, a w rzeczywistości wprowadzała szereg nowych zmian, za którymi nie mogli nadążyć nie tylko przedsiębiorcy ale i nawet prawnicy. W konsekwencji przedsiębiorcy nie wiedzą, jakie wsparcie finansowe im przysługuje i jaki kryteria muszą spełnić.

Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i niezatrudniającym innych osób (tzn. samozatrudnieni) rekomenduję złożenie wniosków o:

 1. Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące.
 2. Świadczenie postojowe, które zrekompensuje utratę przychodów:
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Mikroprzedsiębiorcy (do 10 pracowników) doradzam wystąpienie z wnioskiem o:

 1. Zwolnienie z opłacania składek lub części składek ZUS przez 3 miesiące
 2. Świadczenie postojowe, które zrekompensuje utratę przychodów
  • dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,
  • pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • finansowanie od Polskiego Fundusz Rozwoju, w ramach tzw. Tarczy Finansowej.

Małemu przedsiębiorcy (do 50 pracowników) z sektora MŚP rekomenduję wystąpić z wnioskiem o:

 1. Zwolnienie z opłacania składek lub części składek ZUS przez 3 miesiące
 2. Świadczenie postojowe, które zrekompensuje utratę przychodów
  • dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,
  • pożyczkę obrotową do Agencji Rozwoju Przedsiębiorców na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników,
  • finansowanie od Polskiego Funduszu Rozwoju, w ramach tzw. Tarczy Finansowej.

Najwięcej Klientów zwraca się do mojej Kancelariami z następującymi pytaniami:

Co należy rozumieć pod pojęciem spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w Tarczy Antykryzysowej? Czy w przypadku spadku dochodu, zamiast spadku obrotów można ubiegać się o dofinansowanie?

NIE. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych. Ten spadek jest rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Wybrany okres spadku obrotów powinien następować w przedziale czasowym, tj. początek powinien przypadać po dniu 1 stycznia 2020 r., a koniec to dzień poprzedzający złożenie danego wniosku. Spadek dochodów nie jest brany pod uwagę.

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może jednocześnie ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców oraz o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

TAK. Pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców można łączyć z inną formą dofinansowania. Przedsiębiorca musi pamiętać, że nie może przeznaczyć uzyskanych różnych form wsparcia ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Czy strona może negocjować zawartą przed pandemią umowę powołując się na zaistnienie siły wyższej, w przypadku gdy w jego umowie brak klauzuli o sile wyższej.

TAK. W zasadzie nie ma znaczenia czy umowa zawiera klauzulę siły wyższej. Jeśli nie zawiera, w takim przypadku stosuje się ogólne przepisy kodeksu cywilnego (KC). Powołanie się przy niewykonaniu umowy na siłę wyższą skutkuje brakiem odpowiedzialności za powstałe z tego powodu szkody. Oczywiście, musi zaistnieć związek przyczynowy pomiędzy powstałą szkodą, a siłą wyższą. Jak wynika z orzeczeń sądów, pod pojęciem siły wyższej rozumie się najczęściej pożary o dużych rozmiarach, powodzie, trzęsienie ziemi, epidemie, wprowadzane przez władze państwa zakazy importu/eksportu, jak również zamknięcie granic. Można więc powiedzieć, że siła wyższa to zdarzenie, które jest zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i którego skutkom strona nie mogła zapobiec.

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, ale niezatrudniająca innych osób może ubiegać się o dofinansowanie od Polskiego Funduszu Rozwoju, w ramach tzw. Tarczy Finansowej?

NIE. Dofinansowanie udzielane w Tarczy Finansowej przez Polski Fundusz Rozwoju jest skierowane do przedsiębiorców, którzy zatrudniają co najmniej 1 pracownika, nie wliczając osoby właściciela.

***

Monika Łagowska  – radca prawny i założycielka ŁAGOWSKA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 151, jest członkiem rad nadzorczych i prawnikiem transakcyjnym z siedemnastoletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorców krajowych, międzynarodowych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w doradzaniu w szczególności inwestorom, deweloperom, najemcom, generalnym wykonawcom, organom administracji publicznej, instytucjom finansowym, sektorowi użyteczności publicznej oraz szkolnictwa wyższego. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, pełniąc od 2006 r. funkcję syndyka, nadzorcy sądowego, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego w ponad 100 postępowaniach upadłościowych, naprawczych i restrukturyzacyjnych. Doświadczenie zawodowe umożliwia jej świadczenie usług doradczych o bardzo szerokim zakresie. Reprezentuje wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przygotowuje plany restrukturyzacji, wnioski o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego i o ogłoszenie upadłości, doradza w zakresie optymalizacji ryzyka przed zawarciem transakcji. Świadczy bieżącą obsługę prawną w zakresie zarządzania centrami handlowymi, negocjuje warunki zabezpieczenia inwestycji z bankami, przygotowuje umowy najmu, dzierżawy, umowy serwisowe, umowy o roboty budowlane i inne umowy w procesie inwestycyjnym. Prowadzi sprawy sądowe i egzekucyjne, koordynuje procesy due dilligence, doradza członkom rady nadzorczej i zarządu spółki w sprawach związanych z bieżącą działalnością spółki.

Monika Łagowska

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close