jak podejmować ważne decyzje

Philip Morris w Polsce wyróżniony prestiżowym Certyfikatem Równych Płac, potwierdzającym równość wynagrodzeń niezależnie od płci

Dagny Kurdwanowska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

 

Likwidacja luki płacowej w firmach to jeden z głównych punktów, którymi zajmuje się klub Champions of Change zrzeszający prezesów 10 firm w Polsce. Jedna z nich, Philip Morris International (PMI) w Polsce, została niedawno uhonorowana prestiżowym Certyfikatem Równych Płac, potwierdzającym, że firma wynagradza kobiety i mężczyzn jednakowo, a wkład i wysiłki pracowników w działalność biznesową i rozwój firmy cenione są niezależnie od płci.

Na początku marca PMI uzyskało globalny Certyfikat Równych Płac, stając się pierwszą międzynarodową organizacją certyfikowaną znakiem Równych Płac.


Więcej o klubie Champions of Change przeczytasz TUTAJ.


Czym jest certyfikat Równych Płac?

Certyfikat Równych Płac (ang. Equal Salary Certification) przyznawany jest przez Equal Salary Foundation, niezależną organizację non-profit z siedzibą w Szwajcarii. Certyfikacja odbywa się na podstawie wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych (projekt Global Compact) i jest uznawana przez Komisję Europejską. Procedura certyfikacji obejmuje analizę statystyczną danych dotyczących wynagrodzeń oraz szczegółowy audyt, przeprowadzany przez firmę doradczą PwC, oceniający zaangażowanie kierownictwa firmy w równe wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn, integrację zasad i praktyk równego wynagrodzenia w ramach procesów i polityk HR, a także postrzeganie praktyk HR firmy przez pracowników.

Równość wynagrodzeń powinien być standardem

Uhonorowanie spółek PMI w Polsce, w których zatrudnienie znajduje ok. 7 tysięcy osób, potwierdza, że równość wynagrodzeń niezależnie od płci jest podstawą standardów obowiązujących w firmie. Ubiegając się o Certyfikat Równych Płac, PMI dąży do zapewnienia kobietom i mężczyznom równych szans rozwoju, zapewnienia równowagi płci oraz niezależnego potwierdzenia, że w firmie nie występuje zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć. Stanowi to jeden z kluczowych elementów udanej transformacji biznesowej firmy na drodze do stworzenia świata wolnego od dymu tytoniowego.

„Przyznanie spółkom Philip Morris w Polsce Certyfikatu Równych Płac nie tylko wzmacnia atrakcyjność PMI jako pracodawcy, ale również potwierdza, że jesteśmy wobec siebie po prostu fair. W obliczu tak ogromnej transformacji, jaką jest stworzenie przyszłości bez dymu tytoniowego, także w Polsce, ma to szczególne znaczenie, pracownicy są kluczem do sukcesu i realizacji naszej wizji. W PMI od zawsze szanujemy różnorodność, dajemy szerokie możliwości rozwoju zawodowego, a naszych pracowników wynagradzamy tylko i wyłącznie na podstawie oceny merytorycznej. Wdrożyliśmy i kontynuujemy prace nad szeregiem innych programów, mających na celu udoskonalenie naszych praktyk związanych z zarządzaniem równowagą płci w PMI. Dotyczą one na przykład promowania kobiet do obejmowania najważniejszych funkcji w zespołach zarządzających PMI” – powiedziała Anita Rogalska, Członek Zarządu, Dyrektor Działu Kapitału Ludzkiego i Kultury Organizacyjnej Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie.

Diversity & Inclusion w praktyce

Philip Morris od wielu lat kieruje się wartościami, które są uzupełnieniem misji, celów, strategii i planów PMI. Rozwój kultury organizacyjnej firmy opartej na współpracy, wzajemnym szacunku i innowacyjności jest tak samo ważny jak strategia biznesowa. Firma od wielu lat dąży do ciągłego doskonalenia kultury organizacji oraz praktyk i procesów HR w celu zapewnienia wszystkim pracownikom równych szans rozwoju, planowania kariery i dostępu do programów szkoleniowo-rozwojowych.


CZYTAJ WIĘCEJ: POWSTAŁ KLUB CHAMPIONS OF CHANGE. TO PIERWSZA TAKA ORGANIZACJA W POLSCE, DZIAŁAJĄCA NA RZECZ WSPIERANIA KOBIET I RÓŻNORODNOŚCI W BIZNESIE.


PMI przechodzi największą transformację nie tylko w historii firmy, ale również całej branży. Jej celem jest zbudowanie przyszłości bez dymu tytoniowego, również w Polsce. Działania PMI w tym zakresie koncentrują się na dostarczaniu dorosłym palaczom gamy produktów stanowiących lepszą alternatywę. Produkty z potencjałem obniżonej szkodliwości (w porównaniu z paleniem papierosów) mogą być satysfakcjonującym zamiennikiem dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Najbardziej zaawansowanym produktem alternatywnym PMI jest IQOS, który elektronicznie podgrzewa tytoń. Portfolio produktów bezdymnych PMI zawiera również e-papierosy oraz inne technologie wytwarzające aerozol z nikotyną, w których nie dochodzi do procesu spalania.

Certyfikat Równych Płac to kolejne wyróżnienie dla Philip Morris w Polsce, który od wielu lat znajduje się na listach najlepszych pracodawców w kraju i na świecie. Spółki PMI w Polsce już pięciokrotnie zostały uhonorowane tytułem Top Employer Polska i Top Employer Europe w uznaniu za doskonałe warunki pracy, programy szkoleniowo-rozwojowe dla pracowników, planowanie kariery oraz kulturę organizacyjną.

Michał Mierzejewski w klubie Champions of Change

Klub Champions of Change powstał w październiku 2018 roku z inicjatywy założycielek Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką – Olgi Kozierowskiej i Olgi Legosz oraz Ambasadora Australii w Polsce, Paula Wojciechowskiego. W styczniu 2019 dołączył do niego Michał Mierzejewski, prezes Philip Morris w Polsce.

3 kluczowe zagadnienia, którymi członkowie klubu będą zajmować się w 2019 roku:

1) Nie będą uczestniczyć w panelach i dyskusjach, w których nie ma przynajmniej jednej kobiety.

2) Zintensyfikują działania na rzecz wprowadzania elastycznego czasu pracy oraz budowania ścieżki kariery w firmie z uwzględnieniem urlopów macierzyńskich oraz tacierzyńskich.

3) Zintensyfikują działania na rzecz likwidacji luki płacowej w firmach.

Członkowie klubu chcą także działać na rzecz upowszechniania urlopów rodzicielskich wśród mężczyzn. Tak, aby mężczyźni korzystali nie tylko z urlopów tacierzyńskich, ale również współdzielili z partnerkami urlopy rodzicielskie. Dzięki temu kobieta może wrócić szybciej do pracy.

Zarejestruj się aby otrzymać newsletter

 

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close