Polityka prywatno艣ci serwisu www.sukcespisanyszminka.pl

I. Informacje og贸lne

 1. Administratorem danych jest Fundacja Sukcesu Pisanego Szmink膮 z siedzib膮 w Warszawie (ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa) wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia艂 Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000653164.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u偶ytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
  dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  zapisywanie w urz膮dzeniach ko艅cowych pliki cookie (tzw. 鈥渃iasteczka鈥);
  c. gromadzenie log贸w serwera www.
 3. Szanujemy prawo do prywatno艣ci i dbamy o bezpiecze艅stwo danych. W tym celu u偶ywamy m.in. bezpiecznego protoko艂u szyfrowania komunikacji (SSL).

II. Informacje w formularzach

 1. Zbieramy wy艂膮cznie informacje podane dobrowolnie przez u偶ytkownika.
 2. Nasz serwis mo偶e zapisa膰 ponadto informacje o parametrach po艂膮czenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane podane w formularzu s膮 przetwarzane w celu wynikaj膮cym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obs艂ugi zg艂oszenia serwisowego lub kontaktu handlowego lub zapisu na newsletter. Znajduje to zastosowanie do wszystkich formularzy, kt贸re znajduj膮 si臋 lub w przysz艂o艣ci znajd膮 si臋 w serwisie.
 4. Twoje dane osobowe przekazane nam w formularzu utworzenia konta w Serwisie s膮 przez nas przetwarzane w celu utworzenia konta oraz 艣wiadczenia us艂ug w Serwisie dla u偶ytkownik贸w zalogowanych, na podstawie niezb臋dno艣ci dla wykonania umowy utworzenia konta i 艣wiadczenia us艂ug w Serwisie. Dane te b臋d膮 przechowywane przez okres utrzymywania konta w Serwisie a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszcze艅 plus 6 miesi臋cy. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezb臋dne do za艂o偶enia i utrzymywania konta w Serwisie i 艣wiadczenia us艂ug.
 5. Twoje dane osobowe przekazane nam w formularzu zapisu na newsletter s膮 przez nas przetwarzane w celu przesy艂ania przez nas informacji w postaci wiedzy biznesowej, zawodowej i psychologicznej, informacji o wydarzeniach organizowanych przez Administratora i nowo艣ciach w serwisach SukcesPisanySzminka.pl i SukcesToJa.pl oraz informacji handlowych, na podstawie udzielonej zgody.

 6. Dane te b臋d膮 przechowywane przez okres wysy艂ania newslettera lub do czasu cofni臋cia zgody. W ka偶dym czasie mo偶esz odwo艂a膰 zgod臋. Cofni臋cie zgody nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem. O艣wiadczenie o cofni臋ciu zgody mo偶esz wys艂a膰 m.in. na adres redakcja@sukcespisanyszminka.pl lub iod@sukcespisanyszminka.pl. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezb臋dne do wysy艂ki newslettera.

 7. Twoje dane osobowe przekazane nam w formularzu zapisu na konsultacj臋 online oraz podane w ramach konsultacji s膮 przez nas przetwarzane w celu prowadzenia konsultacji na podstawie niezb臋dno艣ci dla wykonania umowy realizacji konsultacji online oraz w celu wystawienia i rozliczenia faktury na podstawie spe艂nienia obowi膮zku ci膮偶膮cego na Administratorze. Dane te b臋d膮 przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszcze艅 plus 6 miesi臋cy. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezb臋dne do udzielenia konsultacji online.

 8. Twoje dane osobowe przekazane nam w formularzu zapisu na webinar s膮 przez nas przetwarzane聽 w celu zapisu na webinar, wys艂ania przypomnienia o webinarze oraz do obs艂ugi sprzeda偶y us艂ugi webinaru – na podstawie niezb臋dno艣ci dla wykonania umowy uczestnictwa w webinarze, a w zakresie obs艂ugi transakcji i umowy – w celu jej rozliczenia na podstawie niezb臋dno艣ci obowi膮zku ci膮偶膮cego na Administratorze, jak r贸wnie偶 鈥 w zakresie komunikacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane te b臋d膮 przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszcze艅 plus 6 miesi臋cy. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezb臋dne do zapisu na webinar. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie na webinar w zakresie obs艂ugi p艂atno艣ci jest PayU dokonuj膮cy obs艂ugi tej transakcji.

 9. Jako Administrator danych mo偶emy mie膰 obowi膮zek udzielania informacji zebranych przez Serwis upowa偶nionym organom na podstawie zgodnych z prawem 偶膮da艅 w zakresie wynikaj膮cym z 偶膮dania.

 10. Administrator mo偶e przekazywa膰 dane u偶ytkownik贸w zebrane w formularzach lub podane dobrowolnie w drodze komunikacji w nast臋puj膮cy spos贸b:
  1. dane u偶ytkownika pozostawione na stronie internetowej www.sukcespisanyszminka.pl 鈥 mog膮 by膰 przekazywane podmiotom 艣wiadcz膮cym na rzecz Administratora us艂ugi niezb臋dne dla utrzymania i prawid艂owego dzia艂ania Serwisu,
  2. dane u偶ytkownika podane dla celu utworzenia konta w Serwisie 鈥 mog膮 by膰 przekazane podmiotom, 艣wiadcz膮cym na rzecz Administratora us艂ugi niezb臋dne dla utrzymania i prawid艂owego dzia艂ania Serwisu oraz 艣wiadczenia oferowanych w nim us艂ug,
  3. dane u偶ytkownika podane przy zapisie na newsletter 鈥 mog膮 by膰 przekazane podmiotom, kt贸re 艣wiadcz膮 na rzecz Administratora us艂ugi niezb臋dne dla wysy艂ki newslettera i wy艂膮cznie w tym celu,
  4. dane u偶ytkownika podane w celu komunikacji 鈥 mog膮 by膰 przekazane podmiotom, kt贸re 艣wiadcz膮 na rzecz Administratora us艂ugi niezb臋dne dla zapewnienia komunikacji i wy艂膮cznie w tym celu,
  5. dane u偶ytkownika podane w celu zapisu na konsultacj臋 online 鈥 mog膮 by膰 przekazane konsultantkom i konsultantom wy艂膮cznie w zakresie i celu przeprowadzenia konsultacji oraz podmiotom 艣wiadcz膮cym na rzecz Administratora us艂ugi niezb臋dne dla zapewnienia prowadzenia konsultacji online, w tym mog膮 by膰 przetwarzane przy u偶yciu system贸w informatycznych przeznaczonych do komunikacji elektronicznej.
 11. W ramach prowadzenia Serwisu i 艣wiadczenia przez nas us艂ug mo偶emy korzysta膰 z dostawc贸w us艂ug internetowych spoza obszaru EOG, kt贸rym, dla celu 艣wiadczenia us艂ug i realizacji innych cel贸w wskazanych w pkt. 6-12 powy偶ej niezb臋dne mo偶e by膰 przekazanie danych osobowych u偶ytkownik贸w. W takim przypadku zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, w tym dbamy o stosowanie standardowych klauzul umownych, o kt贸rych mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

III. Przetwarzanie innych danych

Poza danymi przekazanymi w formularzach przetwarzamy r贸wnie偶:

 1. dane przekazane nam w ramach komunikacji telefonicznej, za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej:

  dane te s膮 przez nas przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu w postaci komunikacji lub wynikaj膮cym z tre艣ci korespondencji. Przechowujemy te dane przez okres trwania komunikacji, a po tym czasie mo偶emy je r贸wnie偶 przechowywa膰 przez okres przedawnienia ewentualnych roszcze艅, a tak偶e w celach archiwizacyjnych i zarz膮dzania relacjami przez okres dzia艂alno艣ci Fundacji. Dane te mo偶emy przekazywa膰 jedynie podmiotom 艣wiadcz膮cym dla nas us艂ugi niezb臋dne do prowadzenia komunikacji, w tym us艂ugi informatyczne i marketingowe.

  Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezb臋dne do udzielenia odpowiedzi na przes艂an膮 wiadomo艣膰 lub prowadzenia komunikacji.

 1. dane u偶ytkownik贸w, kt贸rzy wchodz膮 z nami w interakcj臋 na portalach spo艂eczno艣ciowych (Facebook, Instagram, Linkedin) poprzez polubienie strony, zareagowanie na publikowane przez nas posty, udost臋pnienia post贸w, dodawanie komentarzy, wysy艂anie wiadomo艣ci na po艣rednictwem prowadzonego przez nas konta lub dodanie si臋 do wydarzenia:

  poprzez interakcje mo偶emy mie膰 dost臋p do imienia i nazwiska, wizerunku, profilu publicznego oraz innych informacji, jakie przeka偶esz nam w wiadomo艣ci lub komentarzu. Podstaw膮 przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora w celu komunikacji z u偶ytkownikami oraz analizy tej komunikacji. Dane te przechowujemy jedynie przez okres niezb臋dny do komunikacji z u偶ytkownikami, analizy tej komunikacji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszcze艅. Dane te mo偶emy przekazywa膰 jedynie podmiotom 艣wiadcz膮cym dla nas us艂ugi niezb臋dne do prowadzenia komunikacji, w tym us艂ugi informatyczne i marketingowe.

  Podanie danych w tym celu jest dobrowolne.

 1. dane identyfikacyjne i kontaktowe dziennikarzy oraz wydawc贸w i os贸b wsp贸艂pracuj膮cych z nami przy r贸偶nych projektach, kt贸re pozyskali艣my bezpo艣rednio od nich, redakcji lub z publicznie dost臋pnych 藕r贸de艂 oraz dane os贸b komunikuj膮cych si臋 z nami w zakresie realizacji projekt贸w lub organizacji wydarze艅:

  dane te przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego celu w postaci informowania o dzia艂alno艣ci Fundacji przez okres dzia艂alno艣ci Fundacji. Dane te mo偶emy przekazywa膰 jedynie podmiotom 艣wiadcz膮cym dla nas us艂ugi niezb臋dne do prowadzenia komunikacji i przekazywania informacji, w tym us艂ugi informatyczne i marketingowe.

  dane identyfikacyjne i kontaktowe u偶ytkownik贸w Serwisu i os贸b korzystaj膮cych z us艂ug lub wydarze艅 Fundacji Sukcesu Pisanego Szmink膮 w celu marketingu us艂ug Administratora na podstawie uzasadnionego interesu administratora w postaci prowadzenia dzia艂a艅 marketingowych. Przechowujemy te dane przez okres realizacji odpowiedniego celu, przy realizacji kt贸rego pozyskali艣my dane (wskazany wy偶ej w niniejszej Polityce) i okres prowadzenia tych dzia艂a艅. Dane te mo偶emy przekazywa膰 jedynie podmiotom 艣wiadcz膮cym dla nas us艂ugi niezb臋dne do prowadzenia dzia艂a艅 marketingowych. W ka偶dej chwili mo偶esz zg艂osi膰 sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym, m.in. wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 na adres redakcja@sukcespisanyszminka.pl lub iod@sukcespisanyszminka.pl.

IV. Informacja o plikach cookies i tworzeniu profilu u偶ytkownika

 1. W serwisie korzystamy z plik贸w cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj膮cym do nich dost臋p jest Fundacja Sukcesu Pisanego Szmink膮 z siedzib膮 w Warszawie.
 4. Pliki cookies wykorzystywane s膮 w nast臋puj膮cych celach:
  a) tworzenia statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b U偶ytkownicy Serwisu korzystaj膮 ze stron internetowych, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci;
  b) utrzymanie sesji U偶ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi臋ki kt贸rej U偶ytkownik nie musi na ka偶dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a;
  c) okre艣lania profilu u偶ytkownika w celu wy艣wietlania mu dopasowanych materia艂贸w w sieciach reklamowych, w szczeg贸lno艣ci sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika.
 6. Oprogramowanie do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) zazwyczaj domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik贸w cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. Mo偶esz dokona膰 zmiany ustawie艅 w tym zakresie. Przegl膮darka internetowa umo偶liwia usuni臋cie plik贸w cookies. Mo偶liwe jest tak偶e automatyczne blokowanie plik贸w cookies. Szczeg贸艂owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl膮darki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plik贸w cookies mog膮 wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przez wsp贸艂pracuj膮cych z operatorem Serwisu reklamodawc贸w oraz partner贸w.
 9. Pliki cookie mog膮 by膰 wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczeg贸lno艣ci sie膰 Google, do wy艣wietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki u偶ytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mog膮 zachowa膰 informacj臋 o 艣cie偶ce nawigacji u偶ytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. 10. Gromadzimy anonimowe dane dotycz膮ce odwiedzin na naszych stronach i analizujemy je korzystaj膮c z Google Analytics. Narz臋dzie to nie udost臋pnia nam danych umo偶liwiaj膮cych identyfikacj臋 konkretnej osoby.聽
 11. Na stronie korzystamy z remarketingu Google, dzi臋ki kt贸remu mo偶emy wy艣wietla膰 U偶ytkownikowi reklam臋 na innych stronach w sieci reklamowej Google. Funkcja remarketingu jest mo偶liwa poprzez korzystanie z plik贸w cookies 鈥 nie pozwalaj膮 nam one na identyfikacj臋 konkretnej osoby. Zapoznaj si臋 z polityk膮 prywatno艣ci Google.
 12. W zakresie informacji o preferencjach u偶ytkownika gromadzonych przez sie膰 reklamow膮 Google u偶ytkownik mo偶e przegl膮da膰 i edytowa膰 informacje wynikaj膮ce z plik贸w cookies przy pomocy narz臋dzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 13. W celu zablokowania wykorzystywania swoich danych w Google Analytics mo偶esz zainstalowa膰 dodatek blokuj膮cy Google Analytics w swojej przegl膮darce, dost臋pny tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl.

V. Logi serwera

 1. Informacje o niekt贸rych zachowaniach u偶ytkownik贸w podlegaj膮 logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te s膮 wykorzystywane wy艂膮cznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obs艂ugi 艣wiadczonych us艂ug hostingowych.
 2. Przegl膮dane zasoby identyfikowane s膮 poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog膮 podlega膰:
  a. czas nadej艣cia zapytania,
  b. czas wys艂ania odpowiedzi,
  c. nazw臋 stacji klienta 鈥 identyfikacja realizowana przez protok贸艂 HTTP,
  d. informacje o b艂臋dach jakie nast膮pi艂y przy realizacji transakcji HTTP,
  e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u偶ytkownika (referer link) 鈥 w przypadku, gdy przej艣cie do Serwisu nast膮pi艂o przez odno艣nik,
  f. informacje o przegl膮darce u偶ytkownika,
  g. informacje o adresie IP.
 3. Dane powy偶sze nie s膮 kojarzone z konkretnymi osobami przegl膮daj膮cymi strony.
 4. Dane powy偶sze s膮 wykorzystywane jedynie dla cel贸w administrowania serwerem.

VI. Zarz膮dzanie plikami cookies 鈥 jak w praktyce wyra偶a膰 i cofa膰 zgod臋?

Je艣li nie chcesz, 偶eby艣my korzystali z plik贸w cookies, mo偶e zmieni膰 ustawienia przegl膮darki. Zastrzegamy, 偶e wy艂膮czenie obs艂ugi plik贸w cookies niezb臋dnych dla proces贸w uwierzytelniania, bezpiecze艅stwa, utrzymania preferencji u偶ytkownika mo偶e utrudni膰, a w skrajnych przypadkach mo偶e uniemo偶liwi膰 korzystanie ze stron www.

VII. Twoje Prawa

Wszelkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lnym rozporz膮dzeniem o ochronie danych, RODO) oraz powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.

Stosujemy odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych adekwatne do zagro偶e艅 oraz kategorii danych obj臋tych ochron膮, a w szczeg贸lno艣ci zabezpieczamy dane osobowe przed udost臋pnieniem ich osobom nieupowa偶nionym, utrat膮, czy uszkodzeniem.

Pami臋taj, 偶e w stosunku do wszystkich przekazanych nam danych osobowych masz prawo 偶膮dania dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a tak偶e prawo do przenoszenia tych danych i wniesienia skargi Prezesa Urz臋du Ochrony Danych. Mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z nami pod adresem e-mail:聽redakcja@sukcespisanyszminka.pl聽lub pod adresem Inspektora Ochrony Danych:聽iod@sukcespisanyszminka.pl.