Polityka prywatno艣ci serwisu www.sukcespisanyszminka.pl

Informacje og贸lne

1. [Serwis] Serwis pod adresem www.sukcespisanyszminka.pl jest prowadzony przez Fundacj臋 Sukcesu Pisanego Szmink膮 z siedzib膮 w Warszawie (adres: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa) wpisan膮 do reje

stru stowarzysze艅 i fundacji oraz rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia艂 Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000653164.

2.聽[Administrator] Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Fundacja Sukcesu Pisanego Szmink膮 z siedzib膮 w Warszawie. Z Administratorem mo偶esz skontaktowa膰 si臋 pod adresem email: redakcja@sukcespisanyszminka.pl.

3. [Polityka] Niniejsza Polityka prywatno艣ci (dalej: 鈥Polityka鈥) przedstawia informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Serwisie

4. [Bezpiecze艅stwo przetwarzania danych osobowych] Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p贸藕n. zm., dalej: RODO鈥) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

5. [Informacje o U偶ytkownikach] Serwis przetwarza informacje o osobach odwiedzaj膮cych Serwis, w tym korzystaj膮cych z funkcjonalno艣ci Serwisu po zalogowaniu lub wprowadzeniu danych w dost臋pnych w Serwisie formularzach (dalej: 鈥U偶ytkownicy鈥):

– dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz podane w komunikacji e-mailowej;
– zapisywane w urz膮dzeniach ko艅cowych pliki cookie (tzw. 鈥渃iasteczka鈥);
– dotycz膮ce ich aktywno艣ci w Serwisie i gromadzone w logach serwera, w tym parametry po艂膮czenia (oznaczenie czasu, adres IP) w zakresie niezb臋dnym do administrowania Serwisem; dane te nie s艂u偶膮 identyfikacji u偶ytkownik贸w

5. [Bezpiecze艅stwo] Administrator szanuje prawo do prywatno艣ci i dba o bezpiecze艅stwo danych. W tym celu u偶ywa m.in. bezpiecznego protoko艂u szyfrowania komunikacji (SSL) oraz adekwatnych 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych zapewniaj膮cych bezpiecze艅stwo przetwarzania danych osobowych.

6. [Dobrowolno艣膰] Serwis zbiera wy艂膮cznie informacje podane dobrowolnie przez U偶ytkownik贸w.

Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie

1. [Dobrowolno艣膰] Zbieramy wy艂膮cznie informacje podane dobrowolnie przez u偶ytkownika. Dane podane w formularzu s膮 przetwarzane w celu wynikaj膮cym z funkcji konkretnego formularza.

2.聽[Zapis na wydarzenie] Dane osobowe przekazane nam w formularzu zapisu na wydarzenie, np. warsztat lub webinar s膮 przez nas przetwarzane w celu zapisu na to wydarzenie na podstawie niezb臋dno艣ci do wykonania umowy uczestnictwa w wydarzeniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu przesy艂ania powiadomie艅 o wydarzeniu i komunikacji w zwi膮zku z zapisem na wydarzenie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak r贸wnie偶 mog膮 by膰 przetwarzane w celu dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezb臋dne do zapisu na wydarzenie. B臋dziemy przechowywa膰 te dane przez czas organizacji wydarzenia oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszcze艅.

3.聽[Newsletter] Dane osobowe przekazane nam w celu zapisu do newslettera (formularz zapisu do newslettera) s膮 przez nas przetwarzane w celu przesy艂ania newslettera Fundacji Sukcesu Pisanego Szmink膮, w kt贸rym przekazujemy wiedz臋 biznesow膮, zawodow膮 i psychologiczn膮, informacje o wydarzeniach, kt贸re organizujemy i nowo艣ciach w serwisach sukcespisanyszminka.pl, sukcestoja.pl i bizneswomanroku.pl oraz informacji handlowych, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezb臋dne do otrzymywania newslettera. Udzielona zgoda mo偶e by膰 w ka偶dym czasie cofni臋ta bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem. O艣wiadczenie o cofni臋ciu zgody mo偶esz wys艂a膰 m.in. na adres redakcja@sukcespisanyszminka.pl lub iod@sukcespisanyszminka.pl. B臋dziemy przechowywa膰 te dane przez okres prowadzenia newslettera lub do czasu cofni臋cia zgody.

4.聽[Marketing us艂ug w艂asnych] Dane osobowe w postaci adresu email przekazane nam za po艣rednictwem Serwisu w formularzu zapisu na wydarzenie mo偶emy tak偶e przetwarza膰 w celu prowadzenia marketingu us艂ug w艂asnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W ka偶dej chwili U偶ytkownik mo偶e zg艂osi膰 sprzeciw wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora przesy艂aj膮c wiadomo艣膰 mailow膮 na adres: redakcja@sukcespisanyszminka.pl. B臋dziemy przechowywa膰 te dane przez okres prowadzenia marketingu us艂ug w艂asnych lub do czasu wyra偶enia sprzeciwu.

5.聽[Odbiorcy danych] Przekazane nam dane podlegaj膮 udost臋pnieniu lub powierzeniu podmiotom zewn臋trznym wy艂膮cznie w granicach prawnie dozwolonych. Jako Administrator danych mo偶emy mie膰 obowi膮zek udzielania informacji zebranych przez Serwis upowa偶nionym organom na podstawie zgodnych z prawem 偶膮da艅 w zakresie wynikaj膮cym z 偶膮dania.

Dane podane w formularzach mog膮 by膰 przekazane podmiotom technicznie realizuj膮cym niekt贸re us艂ugi, np. w ramach obs艂ugi informatycznej, us艂ug marketingowych lub prawnych.

Dane przekazywane przez u偶ytkownik贸w Serwisu lub w ramach komunikacji Administrator ma prawo ponadto przekazywa膰 tylko tym odbiorcom, kt贸rzy b臋d膮 posiada膰 stosowne upowa偶nienia w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem na rzecz Administratora us艂ug niezb臋dnych do realizacji celu przetwarzania, w tym us艂ug informatycznych i zwi膮zanych z organizacj膮 i promocj膮 dzia艂alno艣ci Administratora.

Przetwarzanie innych danych

Poza danymi przekazanymi w formularzach przetwarzamy r贸wnie偶:

1. [Komunikacja] Dane przekazane nam w ramach komunikacji telefonicznej, za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezb臋dne do udzielenia odpowiedzi na przes艂an膮 wiadomo艣膰 lub prowadzenia komunikacji. Dane te s膮 przez nas przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci komunikacji lub wynikaj膮cym z tre艣ci korespondencji (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Przechowujemy te dane przez okres trwania komunikacji, a po tym czasie mo偶emy je r贸wnie偶 przetwarza膰 przez okres przedawnienia ewentualnych roszcze艅. Dane te mo偶emy przekazywa膰 jedynie podmiotom 艣wiadcz膮cym dla nas us艂ugi niezb臋dne do prowadzenia komunikacji, w tym us艂ugi informatyczne i marketingowe,

2. [Social media] Dane u偶ytkownik贸w, kt贸rzy wchodz膮 z nami w interakcj臋 na portalach spo艂eczno艣ciowych (Facebook, Instagram, Linkedin) poprzez polubienie strony, zareagowanie na publikowane przez nas posty, udost臋pnienia post贸w, dodawanie komentarzy, wysy艂anie wiadomo艣ci na po艣rednictwem prowadzonego przez nas konta lub dodanie si臋 do wydarzenia. Poprzez interakcje mo偶emy mie膰 dost臋p do imienia i nazwiska, wizerunku, profilu publicznego oraz innych informacji, jakie przeka偶esz nam w wiadomo艣ci lub komentarzu. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezb臋dne do udzielenia odpowiedzi na przes艂an膮 wiadomo艣膰 lub prowadzenia komunikacji. Podstaw膮 przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora w celu komunikacji z u偶ytkownikami oraz analizy tej komunikacji (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane te przechowujemy jedynie przez okres niezb臋dny do komunikacji z u偶ytkownikami, analizy tej komunikacji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszcze艅. Dane te mo偶emy przekazywa膰 jedynie podmiotom 艣wiadcz膮cym dla nas us艂ugi niezb臋dne do prowadzenia komunikacji, w tym us艂ugi informatyczne i marketingowe,

3. [Media] Dane identyfikacyjne i kontaktowe dziennikarzy oraz wydawc贸w i os贸b wsp贸艂pracuj膮cych z nami przy r贸偶nych projektach, kt贸re pozyskali艣my bezpo艣rednio od nich, redakcji lub z publicznie dost臋pnych 藕r贸de艂 oraz dane os贸b komunikuj膮cych si臋 z nami w zakresie realizacji projekt贸w lub organizacji wydarze艅. Dane te przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w postaci informowania o dzia艂alno艣ci Fundacji przez okres dzia艂alno艣ci Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane te mo偶emy przekazywa膰 jedynie podmiotom 艣wiadcz膮cym dla nas us艂ugi niezb臋dne do prowadzenia komunikacji i przekazywania informacji, w tym us艂ugi informatyczne i marketingowe.

Informacja o plikach cookies i tworzeniu profilu u偶ytkownika

1. [Cookies] W Serwisie korzystamy z plik贸w cookies. Pliki cookies nie s艂u偶膮 do identyfikacji u偶ytkownik贸w. Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika Serwisu i przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.

2. [Cele wykorzystywania cookies] Pliki cookies wykorzystywane s膮 w nast臋puj膮cych celach:

– tworzenia statystyk i prowadzenia analityki, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b u偶ytkownicy Serwisu korzystaj膮 ze stron internetowych, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci;
– utrzymanie sesji U偶ytkownika Serwisu,
– okre艣lania profilu u偶ytkownika w celu wy艣wietlania mu dopasowanych materia艂贸w w sieciach reklamowych, w szczeg贸lno艣ci sieci Google.

3. Administrator korzysta w Serwisie z nast臋puj膮cych plik贸w cookies:

Rodzaj pliku cookie

Nazwa pliku cookie

Dostawca

Funkcja

Czas przechowywania

Analityczny

_ga

google.com

(Google Analytics)

S艂u偶y do liczenia ilo艣ci odwiedzin stron Serwisu

2 lata

Analityczny

_gid

google.com

(Google Analytics)

S艂u偶y do liczenia ilo艣ci odwiedzin stron Serwisu

1 dzie艅

Analityczny

_gat_gtag_UA_34374186_1

google.com

(Google Analytics)

S艂u偶y do przechowywania unikalnego ID u偶ytkownika

1 minuta

Analityczny

_ga_CCJ5R1QBBC

google.com

(Google Analytics)

S艂u偶y do liczenia ilo艣ci odwiedzin stron Serwisu

1 rok

Marketingowy

_fbp

Facebook.com

Przechowuje i 艣ledzi wizyty w witrynach internetowych

7 dni

Analityczny

last_pysTrafficSource

PixelYourSite

Umo偶liwia wtyczce 艣ledzenie ostatniego 藕r贸d艂a ruchu

7 dni

Analityczne

last_pys_landing_page

PixelYourSite

Umo偶liwia wtyczce 艣ledzenie ostatniej strony docelowej

7 dni

Analityczne

pbid

PixelYourSite

Pozwala wtyczce na przypisanie external_id u偶ytkownikom, poprawiaj膮c wydajno艣膰 zdarze艅 API.

210 dni

Analityczne

pysTrafficSource

PixelYourSite

Umo偶liwia wtyczce 艣ledzenie 藕r贸d艂a ruchu

7 dni

Analityczne

pys_first_visit

PixelYourSite

Konfiguruje typ raport贸w WooCommerce, kt贸re wtyczka b臋dzie 艣ledzi膰

7 dni

Analityczne

pys_landing_page

PixelYourSite

Umo偶liwia wtyczce 艣ledzenie ostatniej strony docelowej

7 dni

Analityczne

pys_session_limit

PixelYourSite

Pozwala wtyczce skonfigurowa膰 czas trwania sesji wykorzystywanej do raport贸w WooCommerce i EDD

1 godzina

Analityczne

pys_start_session

PixelYourSite

Umo偶liwia wtyczce rozpocz臋cie sesji wykorzystywanej do raport贸w WooCommerce i EDD

Przez czas sesji

Funkcjonalne

cmplz_banner-status

Compilianz

S艂u偶y do przechowywania, je艣li baner dotycz膮cy plik贸w cookie zosta艂 odrzucony

1 rok

Funkcjonalne

cmplz_consented_services

Compilianz

S艂u偶y do przechowywania preferencji dotycz膮cych zgody na pliki cookie

1 rok

Funkcjonalne

cmplz_functional

Compilianz

S艂u偶y do przechowywania preferencji dotycz膮cych zgody na pliki cookie

1 rok

Funkcjonalne

cmplz_marketing

Compilianz

S艂u偶y do przechowywania preferencji dotycz膮cych zgody na pliki cookie

1 rok

Funkcjonalne

cmplz_policy_id

Compilianz

S艂u偶y do przechowywania identyfikatora zaakceptowanych ustawie艅 cookies

1 rok

Funkcjonalne

cmplz_preferences

Compilianz

S艂u偶y do przechowywania preferencji dotycz膮cych zgody na pliki cookie

1 rok

Funkcjonalne

cmplz_statistics

Compilianz

S艂u偶y do przechowywania preferencji dotycz膮cych zgody na pliki cookie

1 rok

4. [Wy艂膮czenie cookies] Przegl膮darka internetowa zazwyczaj domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik贸w cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. U偶ytkownik mo偶e dokona膰 zmiany ustawie艅 w tym zakresie z poziomu przegl膮darki internetowej lub w oknie pozwalaj膮cym na zarz膮dzanie ustawieniami cookies udost臋pnianym w Serwisie (manager plik贸w cookies dost臋pny jest z poziomu stopki strony pod oznaczeniem 鈥濽stawienia plik贸w cookies鈥).

Przegl膮darka internetowa umo偶liwia usuni臋cie plik贸w cookies. Mo偶liwe jest tak偶e automatyczne blokowanie plik贸w cookies. W Serwisie istnieje r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 wy艂膮czenia funkcji cookies po rozwini臋ciu paska z informacjami o cookies na dole strony Serwisu. Ograniczenia stosowania plik贸w cookies mog膮 wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronach internetowych Serwisu.

5. [Statystyki] Gromadzimy anonimowe dane dotycz膮ce odwiedzin na naszych stronach i analizujemy je korzystaj膮c z Google Analytics. Narz臋dzie to nie udost臋pnia nam danych umo偶liwiaj膮cych identyfikacj臋 konkretnej osoby.聽

6. [Zarz膮dzanie reklamami] W zakresie informacji o preferencjach u偶ytkownika gromadzonych przez sie膰 reklamow膮 Google u偶ytkownik mo偶e przegl膮da膰 i edytowa膰 informacje wynikaj膮ce z plik贸w cookies przy pomocy narz臋dzia:聽https://www.google.com/ads/preferences/

7. [Profilowanie] W Serwisie dokonywane jest profilowanie w zakresie wy艣wietlania u偶ytkownikowi dopasowanych do niego tre艣ci, kt贸re jednak nie prowadzi do podejmowania decyzji ze skutkiem prawnym dla u偶ytkownika.

8. [Blokowanie] W celu zablokowania wykorzystywania swoich danych w Google Analytics mo偶esz zainstalowa膰 dodatek blokuj膮cy Google Analytics w swojej przegl膮darce, dost臋pny tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl

Logi serwera

1. [Administrowanie Serwisem] Informacje o niekt贸rych zachowaniach U偶ytkownik贸w podlegaj膮 logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te s膮 wykorzystywane wy艂膮cznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obs艂ugi 艣wiadczonych us艂ug hostingowych. Dane powy偶sze nie s膮 kojarzone z konkretnymi osobami przegl膮daj膮cymi strony.

2. [Zasoby] Przegl膮dane zasoby identyfikowane s膮 poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog膮 podlega膰 nast臋puj膮ce informacje, wykorzystywane jedynie dla cel贸w administrowania serwerem:

  1. czas nadej艣cia zapytania,
  2. czas wys艂ania odpowiedzi,
  3. nazw臋 stacji klienta 鈥 identyfikacja realizowana przez protok贸艂 HTTP,
  4. informacje o b艂臋dach jakie nast膮pi艂y przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u偶ytkownika (referer link) 鈥 w przypadku, gdy przej艣cie do Serwisu nast膮pi艂o przez odno艣nik,
  6. informacje o przegl膮darce u偶ytkownika,
  7. informacje o adresie IP.

Twoje Prawa

1. [Bezpiecze艅stwo] Wszelkie dane osobowe s膮 przetwarzane zgodnie z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa. Administrator stosuje odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych adekwatne do zagro偶e艅 oraz kategorii danych obj臋tych ochron膮, a w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza dane osobowe przed udost臋pnieniem ich osobom nieupowa偶nionym, utrat膮, czy uszkodzeniem.

2. [Transfer danych poza EOG]

W zakresie przetwarzania danych z wykorzystaniem us艂ug Google dane te mog膮 w tym zakresie by膰 przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w odniesieniu do przekazania danych do Wielkiej Brytanii, Kanady, Izraela, Japonii i USA uznaje si臋, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, 偶e stopie艅 ochrony danych osobowych w tych pa艅stwach jest odpowiedni, a w odniesieniu do pozosta艂ych pa艅stw, w kt贸rych w ramach us艂ug Google mo偶e dochodzi膰 do przetwarzania danych, stosowane s膮 klauzule umowne zapewniaj膮ce odpowiedni poziom ochrony.

3. [Prawa jednostki] W stosunku do wszystkich podanych danych osobowych, na zasadach okre艣lonych w RODO, masz prawo do:

– uzyskania informacji dotycz膮cej przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przys艂uguj膮cych ci praw, udzielonej w zwi臋z艂ej, przejrzystej, zrozumia艂ej i 艂atwo dost臋pnej formie, jasnym i prostym j臋zykiem,
– niepodlegania decyzji, kt贸ra opiera si臋 wy艂膮cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywo艂uje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny spos贸b istotnie na Ciebie wp艂ywa, chyba, 偶e zosta艂a wyra偶ona wyra藕na zgoda lub pozwalaj膮 na to przepisy prawa lub jest to niezb臋dne do zawarcia lub wykonania umowy,
– cofni臋cia zgody, je偶eli przetwarzanie odbywa艂o si臋 na tej podstawie,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn zwi膮zanych z Twoj膮 szczeg贸ln膮 sytuacj膮, je偶eli przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO,
– dost臋pu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych, w szczeg贸lno艣ci o celach, kategoriach przetwarzania, odbiorcach i okresie przechowywania danych,
– sprostowania danych osobowych, kt贸re s膮 nieprawid艂owe, jak r贸wnie偶 z uwzgl臋dnieniem cel贸w przetwarzania, masz prawo 偶膮dania uzupe艂nienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego o艣wiadczenia,
– usuni臋cia danych osobowych (chyba 偶e zachodz膮 przes艂anki z art. 17 RODO umo偶liwiaj膮ce dalsze przetwarzanie danych, np. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅),
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach okre艣lonych w art. 18 RODO,
– przenoszenia danych tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego Twoich danych osobowych jej dotycz膮ce, kt贸re zosta艂y nam przez Ciebie dostarczone, je偶eli przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie zgody lub umowy oraz gdy przetwarzanie odbywa si臋 w spos贸b zautomatyzowany,
– poznania 藕r贸d艂a danych, gdy dane nie zosta艂y zebrane od Ciebie,
– wniesienia skargi Prezesa Urz臋du Ochrony Danych je偶eli s膮dzisz, 偶e przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych.

4. [Kontakt] W zakresie ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z nami pod adresem e-mail: redakcja@sukcespisanyszminka.pl lub pod adresem Inspektora Ochrony Danych: iod@sukcespisanyszminka.pl

5. [Zmiana Polityki prywatno艣ci] Administrator mo偶e dokonywa膰 zmian lub aktualizacji w Polityce prywatno艣ci, je艣li b臋dzie to wynika艂o z przepis贸w prawa, wytycznych dotycz膮cych ochrony danych osobowych lub zmian w Serwisie. Zmiana Polityki prywatno艣ci wejdzie w 偶ycie ka偶dorazowo w terminie 14 dni od opublikowania ostatniej wersji.