Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Pomoc dla rodziców niepełnosprawnego dziecka

Pomoc dla rodziców niepełnosprawnego dziecka

wsparcie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Jak wygląda wsparcie dla rodziców rezygnujących z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem? Kto może się starać o świadczenie pielęgnacyjne?


Ustawa o świadczeniach rodzinnych przyznaje rodzicom niepełnosprawnego dziecka, którzy zrezygnowali z pracy zawodowej, możliwość starania się o pomoc finansową. Ma to być rekompensata za to, co mogliby zarobić, gdyby pracowali. Świadczenie przysługuje na dzieci do 18. roku życia. Konieczne jest wykazanie się zaświadczeniem o niepełnosprawności małoletniego. O pomoc mogą starać się również rodzice starszego dziecka (do 25. roku życia), ale tylko wtedy, gdy kontynuuje ono naukę.

O świadczenie pielęgnacyjne mogą starać się nie tylko rodzice niepełnosprawnego dziecka, ale również inni bliscy, którzy sprawują nad nim faktyczną opiekę lub stanowią rodzinę zastępczą. Pomoc przyznawana tym osobom podlega jednak pewnym ograniczeniom. Świadczenia pielęgnacyjnego nie otrzyma np. babcia pobierająca rentę, czy osoba, która pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy lub inny zasiłek. Należy pamiętać, że osoba uprawniona do kilku zasiłków, może wybrać i pobierać tylko jeden z nich. Świadczenie nie przysługuje na dzieci, które umieszczone są w placówkach zapewniających im stałą opiek.

Od stycznia 2016 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1300 zł miesięcznie i przyznawane jest na czas nieokreślony. Jeżeli jednak orzeczenie o niepełnosprawności wydane jest na czas określony, zasiłek opiekuńczy przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym kończy się okres ważności orzeczenia.
O świadczenie pielęgnacyjne występuje się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Należy złożyć wniosek (pobrany uprzednio w MOPS-ie), orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, dotychczasowe świadectwa pracy i dokumenty potwierdzające opłacanie składki na ZUS.W przypadku, gdy staramy się o świadczenie pielęgnacyjne na dziecko pełnoletnie – może być potrzebne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Na wydanie decyzji urząd ma 30 dni.

Warto pamiętać, że istnieje jeszcze specjalny zasiłek opiekuńczy, który przysługuje osobie zajmującej się dorosłym niepełnosprawnym lub osobą, która wymaga stałej opieki. Ważne jest w tym wypadku, aby opiekuna i podopiecznego łączyły więzi uzasadniające wzajemną alimentację. Zasiłek ten przyznaje się, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 623 zł. Przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno dochód opiekuna, jak i osoby, która podlega opiece. Wysokość zasiłku to 520 zł.

***

Patrycja Król, ukończyła studia prawnicze na UMK w Toruniu. Obecnie pracuje w kancelarii notarialnej.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!