Powsta艂 klub Champions of Change. To pierwsza taka organizacja w Polsce, dzia艂aj膮ca na rzecz wspierania kobiet i r贸偶norodno艣ci w biznesie

Dagny Kurdwanowska

Z inicjatywy Fundacji Sukcesu Pisanego Szmink膮 i Ambasady Australii powsta艂 klub Champions of Change. To pierwsza taka organizacja w Polsce i pierwsza poza Australi膮, dzia艂aj膮ca na rzecz wspierania kobiet i r贸偶norodno艣ci w biznesie.

Zwi臋kszenie liczby kobiet na wysokich stanowiskach, likwidacja luki p艂acowej oraz skuteczniejsze wprowadzanie narz臋dzi sprzyjaj膮cych lepszemu wykorzystaniu talent贸w kobiet i m臋偶czyzn 鈥 to cele, kt贸re postawi艂 przed sob膮 klub Champions of Change na kolejne 12 miesi臋cy. To pierwsza taka organizacja w Polsce, zrzeszaj膮ca prezes贸w du偶ych firm.

Deklaracj臋 powo艂uj膮c膮 klub do 偶ycia 25 pa藕dziernika 2018 roku podpisa艂o 6 prezes贸w 鈥 Bartosz Cio艂kowski, Dyrektor Generalny w polskim oddziale Mastercard, Przemys艂aw Gda艅ski, Prezes Zarz膮du BG呕 BNP Paribas, Stoyan Ivanov, Dyrektor Generalny Coca-Cola Poland Services, Mark Loughran, Dyrektor Generalny Microsoft w Polsce, Marek Metrycki, Partner Zarz膮dzaj膮cy Deloitte Polska oraz S艂awomir S. Sikora, Prezes Zarz膮du Citi Handlowy.

champions of change
Od lewej: Stoyan Ivanov, Paul Wojciechowski, Przemek Gda艅ski, Olga Kozierowska, Mark Loughran, Marek Metrycki, Bartosz Cio艂kowski

Klub powsta艂 z inicjatywy za艂o偶ycielek Fundacji Sukcesu Pisanego Szmink膮 鈥 Olgi Kozierowskiej i Olgi Legosz oraz Ambasadora Australii w Polsce, Paula Wojciechowskiego.

Inwestycje w r贸偶norodno艣膰 to klucz do konkurencyjno艣ci firmy

Wspieranie kobiet, r贸wno艣ci i r贸偶norodno艣ci jest nie tylko wa偶n膮 warto艣ci膮, ale tak偶e kwesti膮 o znaczeniu spo艂ecznym i gospodarczym. Do tej pory kobiety dzia艂a艂y samodzielnie na rzecz zmian. Mamy 艣wiadomo艣膰, 偶e dzi艣 to ju偶 nie wystarczy. Czas, by w zmiany w艂膮czyli si臋 tak偶e m臋偶czy藕ni 鈥 liderzy, kt贸rzy maj膮c w艂adz臋, mog膮 w艂膮czy膰 si臋 w dzia艂ania i przyspieszy膰 te zmiany 鈥 podkre艣la Olga Kozierowska, prezes Fundacji Sukcesu Pisanego Szmink膮.

Idea klubu, w kt贸rym liderzy ze 艣wiata biznesu dzia艂aj膮 wsp贸lnie na rzecz kobiet i r贸偶norodno艣ci, pochodzi z Australii, gdzie w 2008 roku powsta艂 klub Male Champions of Change. Prezesi zrzeszeni w polskim klubie
podkre艣laj膮, 偶e cho膰 wa偶na jest dla nich inspiracja mi臋dzynarodowymi rozwi膮zaniami, b臋d膮 przede wszystkim wsp贸艂dzia艂a膰 na rzecz wypracowania rozwi膮za艅, kt贸re b臋d膮 uwzgl臋dnia艂y polsk膮 specyfik臋 i problemy. To prze艂o偶y si臋 na lepsze wykorzystanie talent贸w kobiet i m臋偶czyzn, a w konsekwencji na wi臋ksz膮 konkurencyjno艣膰 firm. To tak偶e szansa na wci膮ganie na rynek pracy 4 milion贸w Polek, kt贸re pozostaj膮 nieaktywne zawodowo. A s膮 potrzebne zar贸wno firmom, jak i polskiej gospodarce. Jak wynika z raportu Deloitte na zlecenie Coca-Cola 鈥濽kryty potencja艂 polskiego rynku pracy. Kobiety nieaktywne zawodowo鈥 – zwielokrotniaj膮c liczb臋 pracuj膮cych Polek do poziomu wyst臋puj膮cego w krajach 鈥瀞tarej鈥 UE, mo偶emy zwi臋kszy膰 PKB Polski o ponad 51 mld z艂otych do 2025 roku.

Mam ogromn膮 satysfakcj臋, 偶e australijska inicjatywa Male Champions of Change spotka艂a si臋 z tak pozytywnym odzewem w Polsce. Ciesz臋 si臋, 偶e prezesi i dyrektorzy zarz膮dzaj膮cy najwi臋kszych firm w Polsce aktywnie anga偶uj膮 si臋 w dzia艂ania maj膮ce na celu zwi臋kszenie liczby kobiet na kluczowych stanowiskach i popraw臋 warunk贸w ich zatrudnienia. To niezmiernie wa偶ne, by w pe艂ni wykorzysta膰 to, co maj膮 do zaoferowania kobiety i nie ogranicza膰 im mo偶liwo艣ci rozwoju 鈥 m贸wi Paul Wojciechowski, Ambasador Australii.

Konkretne dzia艂ania zamiast pustych deklaracji

Na pierwszym spotkaniu klubu uczestnicy wyznaczyli 3 zagadnienia, kt贸rymi b臋d膮 zajmowa膰 si臋 w ci膮gu nadchodz膮cych 12 miesi臋cy. Cz艂onkowie klubu postanowili, 偶e:

1) Nie b臋d膮 uczestniczy膰 w panelach i dyskusjach, w kt贸rych nie ma przynajmniej jednej kobiety.
2) Zintensyfikuj膮 dzia艂ania na rzecz wprowadzania elastycznego czasu pracy oraz budowania 艣cie偶ki kariery w firmie z uwzgl臋dnieniem urlop贸w macierzy艅skich oraz tacierzy艅skich.
3) Zintensyfikuj膮 dzia艂ania na rzecz likwidacji luki p艂acowej.

Kolejnym krokiem b臋dzie powo艂anie zespo艂贸w roboczych z艂o偶onych z ekspert贸w z firm za艂o偶ycielskich. Zespo艂y robocze b臋d膮 zbiera膰 i opracowywa膰 dobre praktyki oraz rozwi膮zania. Podj臋te dzia艂ania b臋d膮 monitorowane, a ich efekty b臋d膮 mierzone. Rezultaty zostan膮 przedstawione w pa藕dzierniku 2019 roku.

Celem klubu jest edukacja, budowanie 艣wiadomo艣ci i dzielenie si臋 dobrymi praktykami, ale przede wszystkim stworzenie narz臋dzi, przynosz膮cych konkretne rezultaty i daj膮cych si臋 zastosowa膰 tak偶e w innych firmach zainteresowanych lepszym wykorzystaniem talent贸w kobiet i m臋偶czyzn oraz budowaniem r贸偶norodno艣ci.

Jak widz膮 swoje zaanga偶owanie cz艂onkowie klubu?

Bartosz Cio艂kowski, dyrektor generalny Mastercard w Polsce:

„Ca艂ym sercem wspieram postulaty, kt贸re zadeklarowali艣my w ramach dzia艂a艅 Klubu Male Champion of Change. Wierz臋, 偶e przyczyni膮 si臋 one do zwi臋kszania roli kobiet w biznesie i wyr贸wnania ich szans na rynku pracy. Chcemy by膰 liderami zmian, kt贸rzy wska偶膮 drog臋 innym mened偶erom i zainspiruj膮 ich do walki ze stereotypami. Jest to konieczne, aby funkcjonowa膰 w 艣rodowisku o r贸wnych szansach dla wszystkich, co ma wp艂yw nie tylko na lepsz膮 r贸wnowag臋 w miejscu pracy, ale r贸wnie偶 na wyniki finansowe firm, dzi臋ki wykorzystaniu potencja艂u r贸偶norodno艣ci”.

Przemek Gda艅ski, Prezes Zarz膮du Banku BG呕 BNP Paribas:

„Kobiety w spos贸b szczeg贸lny potrzebuj膮 wsparcia w rozwijaniu ich karier zawodowych. Musz膮 one pokona膰 o wiele wi臋cej przeszk贸d ni偶 m臋偶czy藕ni w drodze do osi膮gni臋cia zawodowego sukcesu. To na nich spoczywa ci臋偶ar macierzy艅stwa, kt贸re automatycznie wi膮偶e si臋 z przerw膮 w wy艣cigu do kariery. Zbyt cz臋sto to na nie spada obowi膮zek wychowywania dzieci, czy te偶 odpowiedzialno艣膰 za sprawne funkcjonowanie domu. Oznacza to, 偶e kobiety cz臋sto musz膮 umie膰 pogodzi膰 wiele r贸l i w por贸wnaniu z nami m臋偶czyznami maj膮 po prostu trudniej. Dlatego te偶 wsparcie rozwoju zawodowego kobiet wymaga wielow膮tkowych dzia艂a艅, aby pom贸c im w zr贸wnaniu szans w konkurencji z m臋偶czyznami. Nale偶膮 do nich m.in. praca zdalna, elastyczny czas pracy czy mo偶liwo艣膰 zatrudnienia na niepe艂ny etat. Bardzo wa偶ne jest wyeliminowanie dysproporcji w wynagrodzeniach kobiet i m臋偶czyzn na tych samych stanowiskach. Przede wszystkim jednak powinni艣my pracowa膰 nad zmianami mentalno艣ci i kultury 艣rodowisk biznesowych. Musimy g艂o艣no i wyra藕nie m贸wi膰 o pozytywnym wp艂ywie kobiet na kluczowych stanowiskach na wyniki wsp贸艂zarz膮dzanych przez nie firm i metodycznie wprowadza膰 zmiany w naszym w艂asnym otoczeniu”.

Stoyan Ivanov, Dyrektor Generalny Coca-Cola Poland Services:

„Aktywizacja kobiet to jedna z najlepszych inwestycji, pobudzaj膮ca wzrost gospodarczy i wspieraj膮ca zr贸wnowa偶ony rozw贸j. Kobiety przesz艂y d艂ug膮 drog臋, walcz膮c o swoje prawa i pozycj臋. S膮 艣wietnymi przedsi臋biorcami i pracownikami, ale nadal spotykaj膮 si臋 z nier贸wnym traktowaniem w niekt贸rych obszarach biznesowych, takich jak wynagrodzenia czy mo偶liwo艣ci rozwoju zawodowego. Naszym obowi膮zkiem, jako pracodawc贸w jest wspiera膰 kobiety, inwestowa膰 w ich talenty i kompetencje oraz dzia艂a膰 na rzecz poprawy warunk贸w ich zatrudnienia. Musimy otwarcie przyzna膰, 偶e wci膮偶 jest wiele do zrobienia i po艂膮czy膰 nasze wysi艂ki, by zmiany by艂y widoczne w kr贸tkim okresie czasu i w ca艂ej Polsce. Jestem przekonany, 偶e my m臋偶czy藕ni mo偶emy i powinni艣my by膰 nie tylko liderami firm, ale te偶 liderami pozytywnych zmian w biznesie i na rynku pracy”.

Mark Loughran, Dyrektor Generalny Microsoft w Polsce:

Jako liderzy odpowiedzialni za wyniki oraz dzia艂alno艣膰 operacyjn膮 firm, kt贸rymi kierujemy, mamy szans臋 kszta艂towania kultury pracy, a przez to tak偶e wp艂ywania na przysz艂o艣膰 spo艂ecze艅stwa, w kt贸rym 偶yjemy. R贸偶norodno艣膰 i inkluzywno艣膰 s膮 filarami to偶samo艣ci i kultury w Microsoft. Wierz臋, 偶e r贸偶norodno艣膰 jest czym艣 wi臋cej ni偶 sloganem i widzia艂em jak w praktyce przek艂ada si臋 na budowanie warto艣ci w organizacjach. Talent jest przecie偶 rozdystrybuowany w ca艂ej populacji, wi臋c, 偶eby nale偶ycie wykorzysta膰 go dla dobra naszych klient贸w, musimy pozosta膰 otwarci na r贸偶ne jego formy. Zbyt d艂ugo kobiety musia艂y same zabiega膰 o swoje miejsce w 艣wiecie biznesu i pozycj臋 liderek. Ciesz臋 si臋, 偶e to si臋 zmienia. Z rado艣ci膮 do艂膮czy艂em do inicjatywy Champions of Change, 偶eby promowa膰 r贸偶norodno艣膰, szczeg贸lnie, 偶e talent nie ma p艂ci.

Marek Metrycki, Partner Zarz膮dzaj膮cy Deloitte Polska:

„W Deloitte przywi膮zujemy du偶膮 wag臋 do budowania kultury opartej na r贸偶norodno艣ci – dbamy o w艂膮czenie i rozw贸j pe艂nego potencja艂u naszych pracownik贸w, zar贸wno kobiet jak i m臋偶czyzn. Wspieram inicjatyw臋 Champions of Change, gdy偶 uwa偶am, 偶e kobiety wnosz膮 do biznesu warto艣膰 nie mniejsz膮 ni偶 m臋偶czy藕ni i dlatego potrzebujemy konkretnych dzia艂a艅 na poziomie strategicznym – zmian systemowych i kulturowych, kt贸re mog膮 prze艂o偶y膰 si臋 m.in. na zwi臋kszenie liczby kobiet w zarz膮dach. Wierz臋, 偶e poprzez dzielenie si臋 dobrymi praktykami i wsp贸lne zaanga偶owanie mo偶emy wypracowa膰 skuteczne rozwi膮zania na rzecz budowania r贸偶norodno艣ci w biznesie oraz zach臋ci膰 lider贸w do aktywnych dzia艂a艅 w tym obszarze”.

S艂awomir S. Sikora, prezes Citi Handlowy oraz Citi Country Officer dla Citi w Polsce:

„Ciesz臋 si臋, ze jest nas wi臋cej. Zarz膮dzaj膮cych, kt贸rzy czuj膮 odpowiedzialno艣膰 za wprowadzenie zmian kulturowych i organizacyjnych, kt贸re pozwol膮 kobietom rozwija膰 si臋 w zgodzie ze sob膮 i swoimi osobistymi. R贸偶norodno艣膰 jest 藕r贸d艂em kreatywno艣ci i rozwoju, a ka偶dego rodzaju monopolowi nale偶y si臋 skutecznie przeciwstawia膰. Wierz臋, ze priorytety i dzia艂ania Klubu Champions of Change pozwol膮 nam na wsp贸lne podj臋cie dzia艂a艅 na rzecz wzmocnienia kobiet w biznesie. Licz臋, ze nasze praktyki zainspiruj膮 do zmian innych”.

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dost臋p w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawid艂owego dzia艂ania strony. Je偶eli nie wyra偶asz na to zgody, mo偶esz zmieni膰 ustawienia w swojej przegl膮darce. Zobacz wi臋cej w Polityce Prywatno艣ci.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close