Powsta艂 klub Champions of Change. To pierwsza taka organizacja w Polsce, dzia艂aj膮ca na rzecz wspierania kobiet i r贸偶norodno艣ci w biznesie

Dagny Kurdwanowska

Z inicjatywy Fundacji Sukcesu Pisanego Szmink膮 i Ambasady Australii powsta艂 klub Champions of Change. To pierwsza taka organizacja w Polsce i pierwsza poza Australi膮, dzia艂aj膮ca na rzecz wspierania kobiet i r贸偶norodno艣ci w biznesie.

Zwi臋kszenie liczby kobiet na wysokich stanowiskach, likwidacja luki p艂acowej oraz skuteczniejsze wprowadzanie narz臋dzi sprzyjaj膮cych lepszemu wykorzystaniu talent贸w kobiet i m臋偶czyzn 鈥 to cele, kt贸re postawi艂 przed sob膮 klub Champions of Change na kolejne 12 miesi臋cy. To pierwsza taka organizacja w Polsce, zrzeszaj膮ca prezes贸w du偶ych firm.

Deklaracj臋 powo艂uj膮c膮 klub do 偶ycia 25 pa藕dziernika 2018 roku podpisa艂o 6 prezes贸w 鈥 Bartosz Cio艂kowski, Dyrektor Generalny w polskim oddziale Mastercard, Przemys艂aw Gda艅ski, Prezes Zarz膮du BG呕 BNP Paribas, Stoyan Ivanov, Dyrektor Generalny Coca-Cola Poland Services, Mark Loughran, Dyrektor Generalny Microsoft w Polsce, Marek Metrycki, Partner Zarz膮dzaj膮cy Deloitte Polska oraz S艂awomir S. Sikora, Prezes Zarz膮du Citi Handlowy.

champions of change
Od lewej: Stoyan Ivanov, Paul Wojciechowski, Przemek Gda艅ski, Olga Kozierowska, Mark Loughran, Marek Metrycki, Bartosz Cio艂kowski

Klub powsta艂 z inicjatywy za艂o偶ycielek Fundacji Sukcesu Pisanego Szmink膮 鈥 Olgi Kozierowskiej i Olgi Legosz oraz Ambasadora Australii w Polsce, Paula Wojciechowskiego.

Inwestycje w r贸偶norodno艣膰 to klucz do konkurencyjno艣ci firmy

Wspieranie kobiet, r贸wno艣ci i r贸偶norodno艣ci jest nie tylko wa偶n膮 warto艣ci膮, ale tak偶e kwesti膮 o znaczeniu spo艂ecznym i gospodarczym. Do tej pory kobiety dzia艂a艂y samodzielnie na rzecz zmian. Mamy 艣wiadomo艣膰, 偶e dzi艣 to ju偶 nie wystarczy. Czas, by w zmiany w艂膮czyli si臋 tak偶e m臋偶czy藕ni 鈥 liderzy, kt贸rzy maj膮c w艂adz臋, mog膮 w艂膮czy膰 si臋 w dzia艂ania i przyspieszy膰 te zmiany 鈥 podkre艣la Olga Kozierowska, prezes Fundacji Sukcesu Pisanego Szmink膮.

Idea klubu, w kt贸rym liderzy ze 艣wiata biznesu dzia艂aj膮 wsp贸lnie na rzecz kobiet i r贸偶norodno艣ci, pochodzi z Australii, gdzie w 2008 roku powsta艂 klub Male Champions of Change. Prezesi zrzeszeni w polskim klubie
podkre艣laj膮, 偶e cho膰 wa偶na jest dla nich inspiracja mi臋dzynarodowymi rozwi膮zaniami, b臋d膮 przede wszystkim wsp贸艂dzia艂a膰 na rzecz wypracowania rozwi膮za艅, kt贸re b臋d膮 uwzgl臋dnia艂y polsk膮 specyfik臋 i problemy. To prze艂o偶y si臋 na lepsze wykorzystanie talent贸w kobiet i m臋偶czyzn, a w konsekwencji na wi臋ksz膮 konkurencyjno艣膰 firm. To tak偶e szansa na wci膮ganie na rynek pracy 4 milion贸w Polek, kt贸re pozostaj膮 nieaktywne zawodowo. A s膮 potrzebne zar贸wno firmom, jak i polskiej gospodarce. Jak wynika z raportu Deloitte na zlecenie Coca-Cola 鈥濽kryty potencja艂 polskiego rynku pracy. Kobiety nieaktywne zawodowo鈥 – zwielokrotniaj膮c liczb臋 pracuj膮cych Polek do poziomu wyst臋puj膮cego w krajach 鈥瀞tarej鈥 UE, mo偶emy zwi臋kszy膰 PKB Polski o ponad 51 mld z艂otych do 2025 roku.

Mam ogromn膮 satysfakcj臋, 偶e australijska inicjatywa Male Champions of Change spotka艂a si臋 z tak pozytywnym odzewem w Polsce. Ciesz臋 si臋, 偶e prezesi i dyrektorzy zarz膮dzaj膮cy najwi臋kszych firm w Polsce aktywnie anga偶uj膮 si臋 w dzia艂ania maj膮ce na celu zwi臋kszenie liczby kobiet na kluczowych stanowiskach i popraw臋 warunk贸w ich zatrudnienia. To niezmiernie wa偶ne, by w pe艂ni wykorzysta膰 to, co maj膮 do zaoferowania kobiety i nie ogranicza膰 im mo偶liwo艣ci rozwoju 鈥 m贸wi Paul Wojciechowski, Ambasador Australii.

Konkretne dzia艂ania zamiast pustych deklaracji

Na pierwszym spotkaniu klubu uczestnicy wyznaczyli 3 zagadnienia, kt贸rymi b臋d膮 zajmowa膰 si臋 w ci膮gu nadchodz膮cych 12 miesi臋cy. Cz艂onkowie klubu postanowili, 偶e:

1) Nie b臋d膮 uczestniczy膰 w panelach i dyskusjach, w kt贸rych nie ma przynajmniej jednej kobiety.
2) Zintensyfikuj膮 dzia艂ania na rzecz wprowadzania elastycznego czasu pracy oraz budowania 艣cie偶ki kariery w firmie z uwzgl臋dnieniem urlop贸w macierzy艅skich oraz tacierzy艅skich.
3) Zintensyfikuj膮 dzia艂ania na rzecz likwidacji luki p艂acowej.

Kolejnym krokiem b臋dzie powo艂anie zespo艂贸w roboczych z艂o偶onych z ekspert贸w z firm za艂o偶ycielskich. Zespo艂y robocze b臋d膮 zbiera膰 i opracowywa膰 dobre praktyki oraz rozwi膮zania. Podj臋te dzia艂ania b臋d膮 monitorowane, a ich efekty b臋d膮 mierzone. Rezultaty zostan膮 przedstawione w pa藕dzierniku 2019 roku.

Celem klubu jest edukacja, budowanie 艣wiadomo艣ci i dzielenie si臋 dobrymi praktykami, ale przede wszystkim stworzenie narz臋dzi, przynosz膮cych konkretne rezultaty i daj膮cych si臋 zastosowa膰 tak偶e w innych firmach zainteresowanych lepszym wykorzystaniem talent贸w kobiet i m臋偶czyzn oraz budowaniem r贸偶norodno艣ci.

Jak widz膮 swoje zaanga偶owanie cz艂onkowie klubu?

Bartosz Cio艂kowski, dyrektor generalny Mastercard w Polsce:

„Ca艂ym sercem wspieram postulaty, kt贸re zadeklarowali艣my w ramach dzia艂a艅 Klubu Male Champion of Change. Wierz臋, 偶e przyczyni膮 si臋 one do zwi臋kszania roli kobiet w biznesie i wyr贸wnania ich szans na rynku pracy. Chcemy by膰 liderami zmian, kt贸rzy wska偶膮 drog臋 innym mened偶erom i zainspiruj膮 ich do walki ze stereotypami. Jest to konieczne, aby funkcjonowa膰 w 艣rodowisku o r贸wnych szansach dla wszystkich, co ma wp艂yw nie tylko na lepsz膮 r贸wnowag臋 w miejscu pracy, ale r贸wnie偶 na wyniki finansowe firm, dzi臋ki wykorzystaniu potencja艂u r贸偶norodno艣ci”.

Przemek Gda艅ski, Prezes Zarz膮du Banku BG呕 BNP Paribas:

„Kobiety w spos贸b szczeg贸lny potrzebuj膮 wsparcia w rozwijaniu ich karier zawodowych. Musz膮 one pokona膰 o wiele wi臋cej przeszk贸d ni偶 m臋偶czy藕ni w drodze do osi膮gni臋cia zawodowego sukcesu. To na nich spoczywa ci臋偶ar macierzy艅stwa, kt贸re automatycznie wi膮偶e si臋 z przerw膮 w wy艣cigu do kariery. Zbyt cz臋sto to na nie spada obowi膮zek wychowywania dzieci, czy te偶 odpowiedzialno艣膰 za sprawne funkcjonowanie domu. Oznacza to, 偶e kobiety cz臋sto musz膮 umie膰 pogodzi膰 wiele r贸l i w por贸wnaniu z nami m臋偶czyznami maj膮 po prostu trudniej. Dlatego te偶 wsparcie rozwoju zawodowego kobiet wymaga wielow膮tkowych dzia艂a艅, aby pom贸c im w zr贸wnaniu szans w konkurencji z m臋偶czyznami. Nale偶膮 do nich m.in. praca zdalna, elastyczny czas pracy czy mo偶liwo艣膰 zatrudnienia na niepe艂ny etat. Bardzo wa偶ne jest wyeliminowanie dysproporcji w wynagrodzeniach kobiet i m臋偶czyzn na tych samych stanowiskach. Przede wszystkim jednak powinni艣my pracowa膰 nad zmianami mentalno艣ci i kultury 艣rodowisk biznesowych. Musimy g艂o艣no i wyra藕nie m贸wi膰 o pozytywnym wp艂ywie kobiet na kluczowych stanowiskach na wyniki wsp贸艂zarz膮dzanych przez nie firm i metodycznie wprowadza膰 zmiany w naszym w艂asnym otoczeniu”.

Stoyan Ivanov, Dyrektor Generalny Coca-Cola Poland Services:

„Aktywizacja kobiet to jedna z najlepszych inwestycji, pobudzaj膮ca wzrost gospodarczy i wspieraj膮ca zr贸wnowa偶ony rozw贸j. Kobiety przesz艂y d艂ug膮 drog臋, walcz膮c o swoje prawa i pozycj臋. S膮 艣wietnymi przedsi臋biorcami i pracownikami, ale nadal spotykaj膮 si臋 z nier贸wnym traktowaniem w niekt贸rych obszarach biznesowych, takich jak wynagrodzenia czy mo偶liwo艣ci rozwoju zawodowego. Naszym obowi膮zkiem, jako pracodawc贸w jest wspiera膰 kobiety, inwestowa膰 w ich talenty i kompetencje oraz dzia艂a膰 na rzecz poprawy warunk贸w ich zatrudnienia. Musimy otwarcie przyzna膰, 偶e wci膮偶 jest wiele do zrobienia i po艂膮czy膰 nasze wysi艂ki, by zmiany by艂y widoczne w kr贸tkim okresie czasu i w ca艂ej Polsce. Jestem przekonany, 偶e my m臋偶czy藕ni mo偶emy i powinni艣my by膰 nie tylko liderami firm, ale te偶 liderami pozytywnych zmian w biznesie i na rynku pracy”.

Mark Loughran, Dyrektor Generalny Microsoft w Polsce:

Jako liderzy odpowiedzialni za wyniki oraz dzia艂alno艣膰 operacyjn膮 firm, kt贸rymi kierujemy, mamy szans臋 kszta艂towania kultury pracy, a przez to tak偶e wp艂ywania na przysz艂o艣膰 spo艂ecze艅stwa, w kt贸rym 偶yjemy. R贸偶norodno艣膰 i inkluzywno艣膰 s膮 filarami to偶samo艣ci i kultury w Microsoft. Wierz臋, 偶e r贸偶norodno艣膰 jest czym艣 wi臋cej ni偶 sloganem i widzia艂em jak w praktyce przek艂ada si臋 na budowanie warto艣ci w organizacjach. Talent jest przecie偶 rozdystrybuowany w ca艂ej populacji, wi臋c, 偶eby nale偶ycie wykorzysta膰 go dla dobra naszych klient贸w, musimy pozosta膰 otwarci na r贸偶ne jego formy. Zbyt d艂ugo kobiety musia艂y same zabiega膰 o swoje miejsce w 艣wiecie biznesu i pozycj臋 liderek. Ciesz臋 si臋, 偶e to si臋 zmienia. Z rado艣ci膮 do艂膮czy艂em do inicjatywy Champions of Change, 偶eby promowa膰 r贸偶norodno艣膰, szczeg贸lnie, 偶e talent nie ma p艂ci.

Marek Metrycki, Partner Zarz膮dzaj膮cy Deloitte Polska:

„W Deloitte przywi膮zujemy du偶膮 wag臋 do budowania kultury opartej na r贸偶norodno艣ci – dbamy o w艂膮czenie i rozw贸j pe艂nego potencja艂u naszych pracownik贸w, zar贸wno kobiet jak i m臋偶czyzn. Wspieram inicjatyw臋 Champions of Change, gdy偶 uwa偶am, 偶e kobiety wnosz膮 do biznesu warto艣膰 nie mniejsz膮 ni偶 m臋偶czy藕ni i dlatego potrzebujemy konkretnych dzia艂a艅 na poziomie strategicznym – zmian systemowych i kulturowych, kt贸re mog膮 prze艂o偶y膰 si臋 m.in. na zwi臋kszenie liczby kobiet w zarz膮dach. Wierz臋, 偶e poprzez dzielenie si臋 dobrymi praktykami i wsp贸lne zaanga偶owanie mo偶emy wypracowa膰 skuteczne rozwi膮zania na rzecz budowania r贸偶norodno艣ci w biznesie oraz zach臋ci膰 lider贸w do aktywnych dzia艂a艅 w tym obszarze”.

S艂awomir S. Sikora, prezes Citi Handlowy oraz Citi Country Officer dla Citi w Polsce:

„Ciesz臋 si臋, ze jest nas wi臋cej. Zarz膮dzaj膮cych, kt贸rzy czuj膮 odpowiedzialno艣膰 za wprowadzenie zmian kulturowych i organizacyjnych, kt贸re pozwol膮 kobietom rozwija膰 si臋 w zgodzie ze sob膮 i swoimi osobistymi. R贸偶norodno艣膰 jest 藕r贸d艂em kreatywno艣ci i rozwoju, a ka偶dego rodzaju monopolowi nale偶y si臋 skutecznie przeciwstawia膰. Wierz臋, ze priorytety i dzia艂ania Klubu Champions of Change pozwol膮 nam na wsp贸lne podj臋cie dzia艂a艅 na rzecz wzmocnienia kobiet w biznesie. Licz臋, ze nasze praktyki zainspiruj膮 do zmian innych”.