Powstał klub Champions of Change. To pierwsza taka organizacja w Polsce, działająca na rzecz wspierania kobiet i różnorodności w biznesie

Dagny Kurdwanowska

Z inicjatywy Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką i Ambasady Australii powstał klub Champions of Change. To pierwsza taka organizacja w Polsce i pierwsza poza Australią, działająca na rzecz wspierania kobiet i różnorodności w biznesie.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

Zwiększenie liczby kobiet na wysokich stanowiskach, likwidacja luki płacowej oraz skuteczniejsze wprowadzanie narzędzi sprzyjających lepszemu wykorzystaniu talentów kobiet i mężczyzn – to cele, które postawił przed sobą klub Champions of Change na kolejne 12 miesięcy. To pierwsza taka organizacja w Polsce, zrzeszająca prezesów dużych firm.

Deklarację powołującą klub do życia 25 października 2018 roku podpisało 6 prezesów – Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny w polskim oddziale Mastercard, Przemysław Gdański, Prezes Zarządu BGŻ BNP Paribas, Stoyan Ivanov, Dyrektor Generalny Coca-Cola Poland Services, Mark Loughran, Dyrektor Generalny Microsoft w Polsce, Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte Polska oraz Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy.

champions of change
Od lewej: Stoyan Ivanov, Paul Wojciechowski, Przemek Gdański, Olga Kozierowska, Mark Loughran, Marek Metrycki, Bartosz Ciołkowski

Klub powstał z inicjatywy założycielek Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką – Olgi Kozierowskiej i Olgi Legosz oraz Ambasadora Australii w Polsce, Paula Wojciechowskiego.

Inwestycje w różnorodność to klucz do konkurencyjności firmy

Wspieranie kobiet, równości i różnorodności jest nie tylko ważną wartością, ale także kwestią o znaczeniu społecznym i gospodarczym. Do tej pory kobiety działały samodzielnie na rzecz zmian. Mamy świadomość, że dziś to już nie wystarczy. Czas, by w zmiany włączyli się także mężczyźni – liderzy, którzy mając władzę, mogą włączyć się w działania i przyspieszyć te zmiany – podkreśla Olga Kozierowska, prezes Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.

Idea klubu, w którym liderzy ze świata biznesu działają wspólnie na rzecz kobiet i różnorodności, pochodzi z Australii, gdzie w 2008 roku powstał klub Male Champions of Change. Prezesi zrzeszeni w polskim klubie
podkreślają, że choć ważna jest dla nich inspiracja międzynarodowymi rozwiązaniami, będą przede wszystkim współdziałać na rzecz wypracowania rozwiązań, które będą uwzględniały polską specyfikę i problemy. To przełoży się na lepsze wykorzystanie talentów kobiet i mężczyzn, a w konsekwencji na większą konkurencyjność firm. To także szansa na wciąganie na rynek pracy 4 milionów Polek, które pozostają nieaktywne zawodowo. A są potrzebne zarówno firmom, jak i polskiej gospodarce. Jak wynika z raportu Deloitte na zlecenie Coca-Cola „Ukryty potencjał polskiego rynku pracy. Kobiety nieaktywne zawodowo” – zwielokrotniając liczbę pracujących Polek do poziomu występującego w krajach „starej” UE, możemy zwiększyć PKB Polski o ponad 51 mld złotych do 2025 roku.

Mam ogromną satysfakcję, że australijska inicjatywa Male Champions of Change spotkała się z tak pozytywnym odzewem w Polsce. Cieszę się, że prezesi i dyrektorzy zarządzający największych firm w Polsce aktywnie angażują się w działania mające na celu zwiększenie liczby kobiet na kluczowych stanowiskach i poprawę warunków ich zatrudnienia. To niezmiernie ważne, by w pełni wykorzystać to, co mają do zaoferowania kobiety i nie ograniczać im możliwości rozwoju – mówi Paul Wojciechowski, Ambasador Australii.

Konkretne działania zamiast pustych deklaracji

Na pierwszym spotkaniu klubu uczestnicy wyznaczyli 3 zagadnienia, którymi będą zajmować się w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. Członkowie klubu postanowili, że:

1) Nie będą uczestniczyć w panelach i dyskusjach, w których nie ma przynajmniej jednej kobiety.
2) Zintensyfikują działania na rzecz wprowadzania elastycznego czasu pracy oraz budowania ścieżki kariery w firmie z uwzględnieniem urlopów macierzyńskich oraz tacierzyńskich.
3) Zintensyfikują działania na rzecz likwidacji luki płacowej.

Kolejnym krokiem będzie powołanie zespołów roboczych złożonych z ekspertów z firm założycielskich. Zespoły robocze będą zbierać i opracowywać dobre praktyki oraz rozwiązania. Podjęte działania będą monitorowane, a ich efekty będą mierzone. Rezultaty zostaną przedstawione w październiku 2019 roku.

Celem klubu jest edukacja, budowanie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami, ale przede wszystkim stworzenie narzędzi, przynoszących konkretne rezultaty i dających się zastosować także w innych firmach zainteresowanych lepszym wykorzystaniem talentów kobiet i mężczyzn oraz budowaniem różnorodności.

Jak widzą swoje zaangażowanie członkowie klubu?

Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny Mastercard w Polsce:

“Całym sercem wspieram postulaty, które zadeklarowaliśmy w ramach działań Klubu Male Champion of Change. Wierzę, że przyczynią się one do zwiększania roli kobiet w biznesie i wyrównania ich szans na rynku pracy. Chcemy być liderami zmian, którzy wskażą drogę innym menedżerom i zainspirują ich do walki ze stereotypami. Jest to konieczne, aby funkcjonować w środowisku o równych szansach dla wszystkich, co ma wpływ nie tylko na lepszą równowagę w miejscu pracy, ale również na wyniki finansowe firm, dzięki wykorzystaniu potencjału różnorodności”.

Przemek Gdański, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas:

“Kobiety w sposób szczególny potrzebują wsparcia w rozwijaniu ich karier zawodowych. Muszą one pokonać o wiele więcej przeszkód niż mężczyźni w drodze do osiągnięcia zawodowego sukcesu. To na nich spoczywa ciężar macierzyństwa, które automatycznie wiąże się z przerwą w wyścigu do kariery. Zbyt często to na nie spada obowiązek wychowywania dzieci, czy też odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie domu. Oznacza to, że kobiety często muszą umieć pogodzić wiele ról i w porównaniu z nami mężczyznami mają po prostu trudniej. Dlatego też wsparcie rozwoju zawodowego kobiet wymaga wielowątkowych działań, aby pomóc im w zrównaniu szans w konkurencji z mężczyznami. Należą do nich m.in. praca zdalna, elastyczny czas pracy czy możliwość zatrudnienia na niepełny etat. Bardzo ważne jest wyeliminowanie dysproporcji w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. Przede wszystkim jednak powinniśmy pracować nad zmianami mentalności i kultury środowisk biznesowych. Musimy głośno i wyraźnie mówić o pozytywnym wpływie kobiet na kluczowych stanowiskach na wyniki współzarządzanych przez nie firm i metodycznie wprowadzać zmiany w naszym własnym otoczeniu”.

Stoyan Ivanov, Dyrektor Generalny Coca-Cola Poland Services:

“Aktywizacja kobiet to jedna z najlepszych inwestycji, pobudzająca wzrost gospodarczy i wspierająca zrównoważony rozwój. Kobiety przeszły długą drogę, walcząc o swoje prawa i pozycję. Są świetnymi przedsiębiorcami i pracownikami, ale nadal spotykają się z nierównym traktowaniem w niektórych obszarach biznesowych, takich jak wynagrodzenia czy możliwości rozwoju zawodowego. Naszym obowiązkiem, jako pracodawców jest wspierać kobiety, inwestować w ich talenty i kompetencje oraz działać na rzecz poprawy warunków ich zatrudnienia. Musimy otwarcie przyznać, że wciąż jest wiele do zrobienia i połączyć nasze wysiłki, by zmiany były widoczne w krótkim okresie czasu i w całej Polsce. Jestem przekonany, że my mężczyźni możemy i powinniśmy być nie tylko liderami firm, ale też liderami pozytywnych zmian w biznesie i na rynku pracy”.

Mark Loughran, Dyrektor Generalny Microsoft w Polsce:

Jako liderzy odpowiedzialni za wyniki oraz działalność operacyjną firm, którymi kierujemy, mamy szansę kształtowania kultury pracy, a przez to także wpływania na przyszłość społeczeństwa, w którym żyjemy. Różnorodność i inkluzywność są filarami tożsamości i kultury w Microsoft. Wierzę, że różnorodność jest czymś więcej niż sloganem i widziałem jak w praktyce przekłada się na budowanie wartości w organizacjach. Talent jest przecież rozdystrybuowany w całej populacji, więc, żeby należycie wykorzystać go dla dobra naszych klientów, musimy pozostać otwarci na różne jego formy. Zbyt długo kobiety musiały same zabiegać o swoje miejsce w świecie biznesu i pozycję liderek. Cieszę się, że to się zmienia. Z radością dołączyłem do inicjatywy Champions of Change, żeby promować różnorodność, szczególnie, że talent nie ma płci.

Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte Polska:

“W Deloitte przywiązujemy dużą wagę do budowania kultury opartej na różnorodności – dbamy o włączenie i rozwój pełnego potencjału naszych pracowników, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Wspieram inicjatywę Champions of Change, gdyż uważam, że kobiety wnoszą do biznesu wartość nie mniejszą niż mężczyźni i dlatego potrzebujemy konkretnych działań na poziomie strategicznym – zmian systemowych i kulturowych, które mogą przełożyć się m.in. na zwiększenie liczby kobiet w zarządach. Wierzę, że poprzez dzielenie się dobrymi praktykami i wspólne zaangażowanie możemy wypracować skuteczne rozwiązania na rzecz budowania różnorodności w biznesie oraz zachęcić liderów do aktywnych działań w tym obszarze”.

Sławomir S. Sikora, prezes Citi Handlowy oraz Citi Country Officer dla Citi w Polsce:

“Cieszę się, ze jest nas więcej. Zarządzających, którzy czują odpowiedzialność za wprowadzenie zmian kulturowych i organizacyjnych, które pozwolą kobietom rozwijać się w zgodzie ze sobą i swoimi osobistymi. Różnorodność jest źródłem kreatywności i rozwoju, a każdego rodzaju monopolowi należy się skutecznie przeciwstawiać. Wierzę, ze priorytety i działania Klubu Champions of Change pozwolą nam na wspólne podjęcie działań na rzecz wzmocnienia kobiet w biznesie. Liczę, ze nasze praktyki zainspirują do zmian innych”.

Zarejestruj się aby otrzymać newsletter

 

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close