Mama Warszawianka

P贸藕ne macierzy艅stwo. Nowy trend czy wynik obecnej sytuacji?

Dominika Jajszczk

W ci膮gu ostatnich dziesi臋ciu lat, wed艂ug danych GUS, liczba kobiet w Polsce, kt贸re urodzi艂y dziecko po trzydziestce, wzros艂a o 70 procent, a po czterdziestce 鈥 o 11 proc. Stale przesuwaj膮cy si臋 wiek, charakteryzuje kraje wysoko uprzemys艂owione. Najcz臋艣ciej wynika to z ch臋ci edukacji, rozwoju. Szczeg贸lnie, 偶e powr贸t do pracy, gdy jest ma艂e dziecko, wcale nie jest taki prosty.

Pierwsze dziecko ko艂o 30-tki

W Unii Europejskiej 艣rednia wieku, kiedy kobieta rodzi pierwsze dziecko, to 30 lat, natomiast w Polsce 29 lat. Podczas gdy w 1996 roku sta艂oby si臋 to pi臋膰 lat wcze艣niej, czyli w wieku 24 lat. W 2019 roku, wed艂ug danych GUS, kobiety w wieku: 19 i mniej lat urodzi艂y 9 224 dzieci, w wieku 20-24 – 51 745 dzieci, w wieku 25-29 127 208 dzieci, w wieku 30-34 128 762 dzieci, w wieku 35-39 59 546 dzieci, w wieku 40-44 11 210 dzieci, w wieku 45 i wi臋cej 483 dzieci. To najlepiej pokazuje, w jakim wieku wi臋kszo艣膰 Polek rodzi dziecko. Dodatkowo z danych GUS za 2019 wynika, 偶e na t臋 sytuacj臋 ma wp艂yw wykszta艂cenie matki, a tak偶e jej miejsce zamieszkania.

Jak twierdzi demograf prof. Piotr Szukalski z Uniwersytetu 艁贸dzkiego: W latach 90. i na pocz膮tku XXI wieku kluczowym czynnikiem by艂o upowszechnienie si臋 edukacji i masowe wej艣cie m艂odych kobiet w system szkolnictwa wy偶szego, co w naturalny spos贸b prowadzi艂o do odroczenia wst臋powania w doros艂o艣膰.

Trudno艣ci matek

Dane dotycz膮ce sytuacji m艂odych matek nie napawaj膮 optymizmem. Wed艂ug raportu Hays[1] po艂owa os贸b zatrudnionych w firmach to rodzice. Co martwi膮ce, prawie co trzecia Polka mia艂a trudno艣ci z powrotem do pracy po urlopie macierzy艅skim. 72% uczestniczek wskaza艂o jako g艂贸wn膮 przeszkod臋 w pogodzeniu obu tych stref na konieczno艣膰 wyboru mi臋dzy zaanga偶owaniem w 偶ycie rodzinne lub zawodowe.

Zarobki matek nigdy nie dor贸wnaj膮 zarobkom kobiet bezdzietnych. Tymczasem bycie ojcem nie wp艂ywa negatywnie na wynagrodzenia. Bycie kobiet膮 obni偶a szanse na sukces podczas rekrutacji, a matka po 10 latach od urodzenia dziecka zarabia 艣rednio 20 proc. mniej ni偶 kobieta, kt贸ra nie zdecydowa艂a si臋 mie膰 potomstwa.[2]

Warto w tym miejscu zauwa偶y膰, 偶e r贸偶nica p艂ac mi臋dzy kobietami, a m臋偶czyznami w Polsce wynosi 艣rednio ok. 7% na niekorzy艣膰 kobiet.[3] Globalnie 17% stanowisk w zarz膮dach przedsi臋biorstw zajmuj膮 kobiety. To wzrost od 2017 roku o niemal dwa proc. Wzrost ten jest jednak wci膮偶 zbyt powolny. Cho膰 艣rednia globalna nieznacznie wzros艂a, tylko sze艣膰 kraj贸w na 艣wiecie mo偶e pochwali膰 si臋 艣redni膮 powy偶ej 30%. W czternastu krajach Unii Europejskiej kobiety stanowi膮 艣rednio co najmniej 25% cz艂onk贸w kadry zarz膮dczej. W Polsce kobiety stoj膮 na czele 6% firm i stanowi膮 13% cz艂onk贸w zarz膮d贸w wszystkich sp贸艂ek gie艂dowych. Zajmuj膮 te偶 15,8% miejsc w radach nadzorczych sp贸艂ek gie艂dowych z rynku g艂贸wnego.[4]

Rozwi膮zania systemowe

Zwi臋kszenie liczby kobiet na wysokich stanowiskach, likwidacja luki p艂acowej oraz skuteczniejsze wprowadzanie narz臋dzi sprzyjaj膮cych lepszemu wykorzystaniu talent贸w kobiet i m臋偶czyzn 鈥 to cele, kt贸re postawi艂 przed sob膮 na 2019 rok klub Champions of Change powsta艂y z inicjatywy za艂o偶ycielek Fundacji Sukcesu Pisanego Szmink膮. To pierwsza organizacja w Polsce, zrzeszaj膮ca prezes贸w du偶ych firm, kt贸ra dzia艂a na rzecz r贸wnouprawnienia i r贸偶norodno艣ci.

W 2019 roku cz艂onkowie Klubu Champions of Change postawili przed sob膮 trzy najwa偶niejsze cele:

  1. zwi臋kszenie liczby kobiet na wysokich stanowiskach,
  2. likwidacja luki p艂acowej,
  3. wprowadzanie narz臋dzi sprzyjaj膮cych lepszemu wykorzystaniu talent贸w obu p艂ci.

Wdro偶enie tych element贸w stanowi pierwszy krok do wsparcia kobiet, w tym m艂odych matek, w 偶yciu zawodowym i prywatnym. Cho膰 to nie jedyne dzia艂ania, kt贸re warto mie膰 na uwadze. Wa偶ne jest te偶, 偶eby m臋偶czy藕ni korzystali nie tylko z urlop贸w tacierzy艅skich, ale r贸wnie偶 wsp贸艂dzielili z partnerkami urlopy rodzicielskie. W rezultacie kobiety b臋d膮 mog艂y szybciej wr贸ci膰 do pracy.

Kolejna kwestia to fakt, 偶e kobiety w ci膮偶y lub zaraz po urlopie macierzy艅skim nie s膮 uwzgl臋dniane w 艣cie偶kach rozwoju karier, otrzymuj膮 mniej ambitne projekty lub odchodz膮 z firm, nie widz膮c dla siebie miejsca w organizacji. Tak偶e po stronie kobiet zaobserwowa膰 mo偶na przeszkody zwi膮zane z niedostateczn膮 pewno艣ci膮 siebie oraz brakiem 艣mia艂o艣ci w si臋ganiu po nadarzaj膮ce si臋 okazje do rozwoju i awansu.

Do innych dzia艂a艅 nale偶y:

  • wdro偶enie procesu rekrutacji 鈥渞贸wnych szans鈥 zar贸wno dla m臋偶czyzn, jak i kobiet. W ka偶dym projekcie rekrutacyjnym bierze si臋 pod uwag臋 zar贸wno kandydat贸w, jak i kandydatki, a na tzw. short listach musi si臋 znajdowa膰 minimum jedna kobieta.
  • polityka, w kt贸rej o awansie decyduj膮 kompetencje, realizacja cel贸w, zaanga偶owanie i postawa,
  • elastyczne godziny pracy i/lub mo偶liwo艣膰 pracy zdalnej,
  • zwi臋kszenie dost臋pno艣ci plac贸wek opieku艅czych (偶艂obk贸w, przedszkoli),
  • indywidualne doradztwo, szkolenia i sta偶e ze strony urz臋d贸w pracy. Obecnie oferta dla os贸b nieaktywnych zawodowo jest niewielka,
  • zmiany w podatkach i zasi艂kach 鈥 podwy偶szenie kwoty wolnej od podatku i wprowadzenie specjalnych 艣wiadcze艅, kt贸re promuj膮 aktywno艣膰 zawodow膮 i wspieraj膮 powr贸t na rynek pracy.

Wszystkie te czynniki pokazuj膮, 偶e w wielu sytuacjach kobiety, nawet je艣li chcia艂by wcze艣niej zdecydowa膰 si臋 na powi臋kszenie rodziny, nie mog膮 lub boj膮 si臋 to zrobi膰. S膮 艣wiadome faktu, 偶e trudno b臋dzie im po艂膮czy膰 偶ycie prywatne z zawodowym. Wa偶n膮 jest te偶 to czy b臋dzie je sta膰 na utrzymanie dziecka. Tak wi臋c to nie chwilowa moda, a raczej efekt przemian spo艂ecznych i sytuacji kobiet na rynku pracy.

***

[1] Raport: Kompetencje i r贸偶norodno艣膰, Hays, 2019
[2] Jak 艣lepa rekrutacja wp艂ywa na szanse m臋偶czyzn i kobiet na sukces w procesie rekrutacyjnym, 藕r贸d艂o rankomat.pl
[3] Gender Pay gap statistics, Eurostat, http://www.ec.europa.eu (12.11.2019) za raport Dobrych praktyk Klub Male Champions of Change
[4] Women in the Boardroom: A Global Perspective, raport Dobrych praktyk Klub Champions of Change

 

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dost臋p w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawid艂owego dzia艂ania strony. Je偶eli nie wyra偶asz na to zgody, mo偶esz zmieni膰 ustawienia w swojej przegl膮darce. Zobacz wi臋cej w Polityce Prywatno艣ci.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close