Spotkanie zespo艂u przy komputerze (Foto. Canva Pro)

Philip Morris pierwsz膮 firm膮 w Polsce z certyfikatem „Pracodawcy Dialogu Pokole艅”

Sylwetka polskiego pracownika ma coraz bardziej dojrza艂膮 twarz - tak wynika z prognozy ludno艣ci na lata 2014-2050.* Na polskim rynku pracy coraz cz臋艣ciej spotykaj膮 si臋 przedstawiciele 4 r贸偶nych generacji, a ta mi臋dzypokoleniowa wsp贸艂praca staje si臋 wyzwaniem i jednocze艣nie szans膮 dla samych pracownik贸w oraz dla pracodawc贸w. Za skuteczne 艂膮czenie i wykorzystywanie potencja艂u r贸偶nych pokole艅 w organizacji zosta艂 w艂a艣nie wyr贸偶niony Philip Morris w Polsce 鈥 sp贸艂ki Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o. i Philip Morris Polska S.A., jako pierwsze w kraju otrzyma艂y certyfikat 鈥濸racodawcy Dialogu Pokole艅鈥.

Mi臋dzypokoleniowy dialog w 艣wietle danych potwierdzaj膮cych trend starzej膮cego si臋 polskiego spo艂ecze艅stwa staje si臋 kluczowym elementem, o kt贸ry warto zadba膰 wielowymiarowo 鈥 r贸wnie偶 w miejscu pracy. Wed艂ug danych G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego, spodziewa膰 si臋 mo偶na systematycznego wzrostu liczby ludno艣ci w wieku 60 lat (lub wi臋cej), a populacja os贸b w tym wieku ma do 2050 r. stanowi膰 a偶 40% og贸艂u ludno艣ci.* Na to zjawisko warto spojrze膰 pod k膮tem szans, z jakimi mo偶e wi膮za膰 si臋 wsp贸艂praca reprezentant贸w r贸偶nych pokole艅, jednak proces ten pozostaje przede wszystkim wyzwaniem dla pracodawc贸w wobec r贸偶norodno艣ci wiekowej pracownik贸w na dot膮d niespotykanym poziomie. Konieczne s膮 zatem systemowe rozwi膮zania, kt贸re u艂atwi膮 mi臋dzypokoleniowy dialog w miejscu pracy 鈥 najlepiej wprowadzane tu i teraz.

Dialog Pokole艅 w pracy

Na takie rozwi膮zanie zdecydowa艂 si臋 Philip Morris w Polsce przyst臋puj膮c do programu Dialogu Pokole艅, kt贸rego inicjatorem jest Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. W wyniku audytu sp贸艂ki Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o. i Philip Morris Polska S.A. jako pierwsze w Polsce otrzyma艂y certyfikat 鈥濸racodawcy Dialogu Pokole艅鈥, b臋d膮cy potwierdzeniem skutecznego zarz膮dzania wiekiem w organizacji.

Dzia艂ania na rzecz wyr贸wnywania szans s膮 jednym z kluczowych obszar贸w strategii Philip Morris w Polsce. Doceniamy do艣wiadczenie i wiedz臋 dojrza艂ych pracownik贸w oraz 艣wie偶e spojrzenie tych, kt贸rzy s膮 na pocz膮tku swojej drogi zawodowej, poniewa偶 wiemy, 偶e tylko jako r贸偶norodny zesp贸艂 鈥 pod wzgl臋dem wieku, p艂ci, narodowo艣ci czy kultury, mo偶emy skutecznie realizowa膰 nasze biznesowe cele w procesie bezdymnej transformacji, kt贸r膮 przechodzi firma. Certyfikat 鈥濸racodawcy Dialogu Pokole艅鈥 jest dla nas powodem do dumy oraz potwierdzeniem skutecznego 艂膮czenia oraz wykorzystywania potencja艂u r贸偶nych pokole艅, ale te偶 zobowi膮zaniem do wprowadzania kolejnych rozwi膮za艅, kt贸re ten dialog b臋d膮 naszym pracownikom u艂atwia膰 i wzmacnia膰

PMPL_Dialog Pokole艅 1

Program Dialogu Pokole艅 b臋d膮cy platform膮 do dzia艂a艅 mi臋dzypokoleniowych w zak艂adach pracy, bada poziom umiej臋tno艣ci zarz膮dzania r贸偶norodno艣ci膮 wiekow膮 w danej organizacji. Pierwszym z element贸w jest podpisanie deklaracji, czyli zbioru standard贸w w obszarze 艣wiadomo艣ci r贸偶norodno艣ci wiekowej w organizacji, rekrutacji, edukacji i rozwoju, wynagradzania i doceniania, zdrowia i ergonomii pracy, przej艣cia na emerytur臋 – do kt贸rych stosowania zobowi膮zuje si臋 organizacja przyst臋puj膮ca do programu. Kolejnym krokiem jest audyt diagnozuj膮cy sk艂adaj膮cy si臋 z trzech element贸w: ankiety pracowniczej, wizyty audytor贸w w zak艂adzie pracy i badania proces贸w oraz wywiad贸w z pracownikami i przedstawicielami zwi膮zk贸w zawodowych. Ostatnia faza to analiza istniej膮cych program贸w zarz膮dzania wiekiem, kt贸ra pozwala na ocen臋 wska藕nika poziomu dostosowania pracodawcy do potrzeb r贸偶norodnych wiekowo os贸b.

Postanowili艣my podj膮膰 wyzwanie i w zespole do艣wiadczonych ekspert贸w opracowali艣my narz臋dzia do badania poziomu zarz膮dzania r贸偶norodno艣ci膮 wiekow膮. Cztery pokolenia w pracy to zas贸b, kt贸rym mo偶na sprawnie zarz膮dza膰 pod warunkiem znajomo艣ci potrzeb poszczeg贸lnych grup wiekowych oraz umiej臋tno艣ci budowania dialogu i skutecznej wsp贸艂pracy mi臋dzy nimi. Wyg艂adzenie r贸偶nic mi臋dzy jednostkami i grupami nie sprzyja r贸偶norodno艣ci. Wystarczy pozna膰 wzajemne warto艣ci i potrzeby oraz je szanowa膰.

Je偶eli organizacja ma wiedz臋 i wdra偶a programy pomagaj膮ce w zarz膮dzaniu r贸偶norodno艣ci膮 wiekow膮, to pracownicy s膮 bardziej zmotywowani, a wielopokoleniowe zespo艂y s膮 bardziej elastyczne i efektywne w dzia艂aniu, co potwierdzaj膮 tak偶e liczne badania. Wobec tak dynamicznego starzenia si臋 naszego spo艂ecze艅stwa, bez skutecznego w艂膮czenia dojrza艂ych pracownik贸w, rynek pracy mo偶e czeka膰 wiele wyzwa艅.

Wsp贸艂praca mi臋dzypokoleniowa to proces wielowymiarowy i wymaga tworzenia narz臋dzi dostosowanych zar贸wno do pracownik贸w b臋d膮cych na pocz膮tku swojej 艣cie偶ki kariery oraz tych z wi臋kszym do艣wiadczeniem. Obserwujemy, 偶e r贸偶norodne pod wieloma wzgl臋dami (r贸wnie偶 wieku) zespo艂y, osi膮gaj膮 wy偶sze wyniki. Ich praca jest dynamiczna, kreatywna i efektywna, a wszystko to dzi臋ki r贸偶norodno艣ci. Cieszy nas r贸wnie偶 fakt, 偶e do naszej organizacji ch臋tnie do艂膮czaj膮 osoby dopiero co wkraczaj膮ce na rynek pracy, a z drugiej strony celebrujemy okr膮g艂e rocznice pracownik贸w, kt贸rzy s膮 z nami od 20, 30, a nawet 50 lat - w tym roku obchodzimy np. 50-lecie pracy jednego z cz艂onk贸w zespo艂u krakowskiej fabryki. To statystki, kt贸re s膮 dla nas najlepszym dowodem na skuteczne 艂膮czenie i wykorzystywanie potencja艂u przedstawicieli r贸偶nych generacji. Bycie Pracodawc膮 Dialogu Pokole艅 jest dla nas ogromnym wyr贸偶nieniem, ale r贸wnie偶 zobowi膮zuje do dalszej pracy nad budowaniem kultury organizacji wielopokoleniowej, u艂atwiania wsp贸艂pracy i wymiany do艣wiadcze艅 mi臋dzy pokoleniami. Mamy nadziej臋, 偶e dzia艂ania z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, regularne sprawdzanie proces贸w oraz wdra偶anie nowych rozwi膮za艅, pozwoli nam utrzyma膰 status miejsca przyjaznego dla wsp贸艂pracy os贸b z r贸偶nych pokole艅. Jako pracodawca daj膮cy mo偶liwo艣膰 zatrudnienia ok. 7 tys. os贸b w Polsce widzimy w tym ogromn膮 szans臋 oraz liczmy na to, 偶e tak偶e inne firmy przy艂膮cz膮 si臋 do tej inicjatywy.

R贸wno艣膰 i r贸偶norodno艣膰 w Philip Morris

Uj臋cie dzia艂a艅 z obszaru Diversity & Inclusion w strategii firmy Philip Morris jest efektem r贸wnie偶 innych projekt贸w w tym obszarze. W tym roku firma og艂osi艂a osi膮gni臋cie swojego globalnego celu w zakresie poprawy r贸wnowagi p艂ci, zapewniaj膮c do 2022 r. co najmniej 40% udzia艂 kobiet na stanowiskach mened偶erskich. O sukcesie mo偶na te偶 m贸wi膰 w przypadku rynku polskiego, gdzie tak膮 rol臋 pe艂ni ju偶 ponad 45% zatrudnionych kobiet. Philip Morris po raz drugi od 2019 r. zosta艂 r贸wnie偶 certyfikowany przez niezale偶n膮 szwajcarsk膮 Fundacj臋 EQUAL-SALARY. Ponowna certyfikacja potwierdza, 偶e PMI p艂aci swoim pracownikom jednakowo za jednakow膮 prac臋, bez wzgl臋du na p艂e膰, na ponad 90 rynkach. Firma wprowadza tak偶e rozwi膮zania dla pracuj膮cych rodzic贸w, kt贸rzy w ramach programu Happy Parents mog膮 z wi臋ksz膮 swobod膮 艂膮czy膰 obowi膮zki rodzicielskie ze s艂u偶bowymi. Program wspiera tak偶e rodzicielstwo r贸wno艣ci, udost臋pniaj膮c narz臋dzia u艂atwiaj膮ce decyzj臋 o opiece nad dzieckiem r贸wnie偶 m臋偶czyznom. Philip Morris przechodz膮c najwi臋ksz膮 transformacj臋 w swojej historii, wspiera r贸wnie偶 kobiety w 艣wiecie nowych technologii, wsp贸艂pracuj膮c z Women in Tech, czyli organizacj膮 wspieraj膮c膮 kobiety w 艣wiecie nowych technologii. Projekt ma na celu wsparcie w szczeg贸lno艣ci pa艅, aby mog艂y rozwin膮膰 si臋 do roli liderek w bran偶y. Organizacja jest tak偶e cz臋艣ci膮 klubu Champions of Change, kt贸rego ide膮 jest wsp贸lne dzia艂anie na rzecz wspierania r贸偶norodno艣ci w biznesie, dzia艂a艅 w艂膮czaj膮cych, kt贸re wyr贸wnuj膮 szanse kobiet i m臋偶czyzn na rynku pracy oraz inspirowanie do zmian innych.

Aby zg艂osi膰 rekomendacj臋 w艂asnej organizacji do Programu Dialog Pokole艅, nale偶y wys艂a膰 zg艂oszenie pod adres e-mail biuro@kigs.org.pl podaj膮c w tytule 鈥濸rogram Dialog Pokole艅鈥

Bibliografia

Informacja o sytuacji os贸b starszych w Polsce za 2021 r., Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo艂ecznej, sierpie艅 2022 / Informacja przygotowana w okresie opracowywania danych zebranych w ramach Spisu Ludno艣ci i Mieszka艅 2021, organizowanego przez G艂贸wny Urz膮d Statystyczny.