Prezesi wspieraj膮 kobiety i r贸偶norodno艣膰. Klub Champions of Change to pierwsza taka organizacja w Polsce.

 

Zwi臋kszenie liczby kobiet na wysokich stanowiskach, likwidacja luki p艂acowej oraz skuteczniejsze wprowadzanie narz臋dzi sprzyjaj膮cych lepszemu wykorzystaniu talent贸w kobiet i m臋偶czyzn 鈥 to cele, kt贸re postawi艂 przed sob膮 klub Champions of Change na 2019 rok. To pierwsza taka orgnizacja w Polsce, zrzeszaj膮ca prezes贸w du偶ych firm.

Deklaracj臋 powo艂uj膮c膮 klub do 偶ycia 25 pa藕dziernika 2018 roku podpisa艂o 6 prezes贸w 鈥 Bartosz Cio艂kowski, Dyrektor Generalny w polskim oddziale Mastercard, Przemys艂aw Gda艅ski, Prezes Zarz膮du BG呕 BNP Paribas, Stoyan Ivanov, Dyrektor Generalny Coca-Cola Poland Services, Mark Loughran, Dyrektor Generalny Microsoft Polska, Marek Metrycki, Partner Zarz膮dzaj膮cy Deloitte Polska oraz S艂awomir S. Sikora, Prezes Zarz膮du Citi Handlowy. W styczniu 2019 roku do艂膮czy艂o do nich kolejnych czterech: Piotr Dziwok, prezes Shell w Polsce, Micha艂 Mierzejewski, prezes Philip Morris w Polsce, S艂awomir Ni偶a艂owski 鈥 prezes Mars Polska oraz Adam Parfiniewicz, prezes Ultimo.

Klub powsta艂 z inicjatywy za艂o偶ycielek Fundacji Sukcesu Pisanego Szmink膮 鈥 Olgi Kozierowskiej i Olgi Legosz oraz Ambasadora Australii w Polsce, Paula Wojciechowskiego.

Inwestycje w r贸偶norodno艣膰 to klucz do konkurencyjno艣ci firmy

Wspieranie kobiet, r贸wno艣ci i r贸偶norodno艣ci jest nie tylko wa偶n膮 warto艣ci膮, ale tak偶e kwesti膮 o znaczeniu spo艂ecznym i gospodarczym. Do tej pory kobiety dzia艂a艂y samodzielnie na rzecz zmian. Mamy 艣wiadomo艣膰, 偶e dzi艣 to ju偶 nie wystarczy. Czas, by w zmiany w艂膮czyli si臋 tak偶e m臋偶czy藕ni 鈥 liderzy, kt贸rzy maj膮c w艂adz臋, mog膮 w艂膮czy膰 si臋 w dzia艂ania i przyspieszy膰 te zmiany 鈥 podkre艣la Olga Kozierowska, prezez Fundacji Sukcesu Pisanego Szmink膮.

Idea klubu, w kt贸rym liderzy ze 艣wiata biznesu dzia艂aj膮 wsp贸lnie na rzecz kobiet i r贸偶norodno艣ci pochodzi z Australii, gdzie w 2008 roku powsta艂 klub Male Champions of Change. Prezesi zrzeszeni w polskim klubie
podkre艣laj膮, 偶e cho膰 wa偶na jest dla nich inspiracja mi臋dzynarodowymi rozwi膮zaniami, b臋d膮 przede wszystkim wsp贸艂dzia艂a膰 na rzecz wypracowania rozwi膮za艅, kt贸re b臋d膮 uwzgl臋dnia艂y polsk膮 specyfik臋 i problemy. To
prze艂o偶y si臋 na lepsze wykorzystanie talent贸w kobiet i m臋偶czyzn, a w konsekwencji na wi臋ksz膮 konkurencyjno艣膰 firm. To tak偶e szansa na wci膮ganie na rynek pracy 4 milion贸w Polek, kt贸re pozostaj膮 nieaktywne zawodowo. A s膮 potrzebne zar贸wno firmom, jak i polskiej gospodarce. Jak wynika z raportu Coca-Coli i Deloitte 鈥濽kryty potencja艂 polskiego rynku pracy. Kobiety nieaktywne zawodowo鈥 – zwielokrotniaj膮c liczb臋 pracuj膮cych Polek do poziomu wyst臋puj膮cego w krajach 鈥瀞tarej鈥 UE, mo偶emy zwi臋kszy膰 PKB Polski w sumie o nawet 200 mld z艂otych do 2025 roku.


CZYTAJ TAK呕E: Firmy, w kt贸rych jest wi臋cej kobiet na wysokich stanowiskach i w kadrze zarz膮dzaj膮cej osi膮gaj膮 lepsze wyniki finansowe. Ale awansuj膮cych kobiet jest wci膮偶 za ma艂o. Co zrobi膰, by to zmieni膰? Pos艂uchaj debaty Sukcesu Pisanego Szmink膮!


– Mam ogromn膮 satysfakcj臋, 偶e australijska inicjatywa Male Champions of Change spotka艂a si臋 z tak pozytywnym odzewem w Polsce. Ciesz臋 si臋, 偶e prezesi i dyrektorzy zarz膮dzaj膮cy najwi臋kszych firm w Polsce aktywnie anga偶uj膮 si臋 w dzia艂ania maj膮ce na celu zwi臋kszenie liczby kobiet na kluczowych stanowiskach i popraw臋 warunk贸w ich zatrudnienia. To niezmiernie wa偶ne, by w pe艂ni wykorzysta膰 to, co maj膮 do zaoferowania kobiety i nie ogranicza膰 im mo偶liwo艣ci rozwoju 鈥 m贸wi Ambasador Australii, Paul Wojciechowski.

Konkretne dzia艂ania zamiast pustych deklaracji

Na pierwszym spotkaniu klubu uczestnicy wyznaczyli 3 kluczowe zagadnienia, kt贸rymi b臋d膮 zajmowa膰 si臋 w 2019 roku:

1) Nie b臋d膮 uczestniczy膰 w panelach i dyskusjach, w kt贸rych nie ma przynajmniej jednej kobiety.
2) Zintensyfikuj膮 dzia艂ania na rzecz wprowadzania elastycznego czasu pracy oraz budowania 艣cie偶ki kariery w firmie z uwzgl臋dnieniem urlop贸w macierzy艅skich oraz tacierzy艅skich.
3) Zintensyfikuj膮 dzia艂ania na rzecz likwidacji luki p艂acowej w firmach.

Cz艂onkowie klubu chc膮 tak偶e dzia艂a膰 na rzecz upowszechniania urlop贸w rodzicielskich w艣r贸d m臋偶czyzn. Tak, aby m臋偶czy藕ni korzystali nie tylko z urlop贸w tacierzy艅skich, ale r贸wnie偶 wsp贸艂dzielili z partnerkami urlopy rodzicielskie. Dzi臋ki temu kobieta mo偶e wr贸ci膰 szybciej do pracy.


CZYTAJ TAK呕E: Kobiety chc膮 awansowa膰, ale w drodze na szczyt czuj膮 si臋 samotne. Co zrobi膰, by lepiej wykorzysta膰 talenty kobiet i m臋偶czyzn? CZYTAJ NOWY RAPORT FUNDACJI SUKCESU PISANEGO SZMINK膭!


W ka偶dej z firm powstan膮 zespo艂y robocze, opracowuj膮ce rozwi膮zania. Podj臋te dzia艂ania b臋d膮 monitorowane, a ich efekty b臋d膮 mierzone. Rezultaty zostan膮 przedstawione w pa藕dzierniku 2019 roku.

Celem klubu jest edukacja, budowanie 艣wiadomo艣ci i dzielenie si臋 dobrymi praktykami, ale przede wszystkim stworzenie narz臋dzi, przynosz膮cych konkretne rezultaty i daj膮cych si臋 zastosowa膰 tak偶e w innych firmach zainteresowanych lepszym wykorzystaniem talent贸w kobiet i m臋偶czyzn oraz budowaniem r贸偶norodno艣ci.