Przemoc domowa w dobie koronawirusa. Jak uzyska膰 pomoc?

Magda Mikos

Przemoc domowa wzrasta w czasie pandemii koronawirusa - wed艂ug statystyk prowadzonych przez organizacje pomocy dramat ofiar zaczyna przybiera膰 na sile. Przymus przebywania w domu powoduje zwi臋kszenie frustracji, co wcze艣niej by艂o niezauwa偶alne lub wyst臋powa艂o w mniejszym zakresie. Na szcz臋艣cie bez zmian, z zachowaniem odpowiednich procedur sanitarnych, dzia艂aj膮 instytucje, kt贸re mog膮 w tym trudnym czasie udzieli膰 pomocy. Dzi臋ki nim nikt nie musi by膰 sam ze strachem, kt贸rego do艣wiadcza w czterech 艣cianach w艂asnego mieszkania.

W sytuacjach takich jak obecna, bardzo wa偶na jest solidarno艣膰 spo艂eczna. B膮d藕my odpowiedzialni nie tylko za siebie ale te偶 za bliskich czy osoby z naszego s膮siedztwa. Je艣li jeste艣my 艣wiadkami przemocy –  zg艂o艣my to na policj臋 lub pod jeden z numer贸w interwencyjnych. W ten spos贸b mo偶emy ocali膰 czyje艣 zdrowie, a nawet 偶ycie.

Kluczowe jest dotarcie do os贸b, kt贸re do艣wiadczaj膮 przemocy i przekazanie im informacji gdzie mog膮 szuka膰 pomocy i wsparcia. Miasto Sto艂eczne Warszawa w ostatnich dniach uruchomi艂o tak膮 informacj臋 w formie plakatu.

鈥 W ostatnich latach szereg kampanii podnios艂o poziom 艣wiadomo艣ci spo艂ecznej na temat problemu przemocy domowej. Mam nadziej臋, 偶e tak偶e w tym trudnym czasie zaprocentuje to wi臋ksz膮 wra偶liwo艣ci膮 na losy drugiego cz艂owieka i reagowaniem w sytuacjach, gdy innej osobie 鈥瀦a 艣cian膮鈥 dzieje si臋 krzywda 鈥 m贸wi Rafa艂 Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Do warszawiak贸w zaapelowa艂a te偶 Katarzyna Wilko艂aska鈥撆籾romska, pe艂nomocniczka prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet, kt贸ra prosi o rozpowszechniania plakatu informacyjnego:

Zale偶y nam, aby dotrze膰 do jak najwi臋kszej liczby os贸b potrzebuj膮cych wsparcia. Plakat mo偶na udost臋pni膰 elektronicznie lub te偶 wydrukowa膰 go i umie艣ci膰 w przestrzeni publicznej, np. w widocznym miejscu w sklepach.

JAKIE S膭 FORMY WSPARCIA DLA OS脫B DOZNAJ膭CYCH PRZEMOCY W RODZINIE

Wyr贸偶nia si臋 trzy formy dzia艂a艅:

 1. Interwencja – dzia艂anie dora藕ne podejmowane w wyniku nag艂ej potrzeby. B臋dzie to najcz臋艣ciej interwencja policji lub odpowiednich s艂u偶b czy instytucji.
 2. Wsparcie – to 艣rodek o charakterze pomocowym w trudnych sytuacjach. Najpopularniejsz膮 form膮 jest wsparcie emocjonalne, kt贸rego celem jest budowanie poczucia bezpiecze艅stwa, akceptacji, zrozumienia oraz pewno艣ci, 偶e nie jest si臋 samotnym i bezradnym. Bardzo cz臋sto wsparcia udzielaj膮 osoby pracuj膮ce w tzw. pierwszym kontakcie z cz艂onkami rodzin uwik艂anymi w przemocow膮 sytuacj臋.
 3. Terapia – to zaplanowany, zwykle d艂ugofalowy proces pracy oferowany osobom, kt贸re maj膮 zagwarantowane wzgl臋dne bezpiecze艅stwo, jednak nie s膮 w stanie poradzi膰 sobie z konsekwencjami do艣wiadczania przemocy.

GDZIE ZG艁ASZA膯 SI臉 PO POMOC LUB GDZIE ZG艁OSI膯 FAKT, 呕E ZBYLI艢MY 艢WIADKAMI PRZEMOCY

APLIKACJE MOBILNE

 • Aplikacja Avon Alert, uruchomiona kilka miesi臋cy temu przez Avon i fundacj臋 Feminoteka. Pokrzywdzone kobiety lub 艣wiadkowie przemocy korzystaj膮c z aplikacji Avon Alert uzyskaj膮 bezp艂atn膮 pomoc w wybrany przez siebie spos贸b 鈥 艂膮cz膮c si臋 z infolini膮 (tel. 888-88-33-88, czynna od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. 8.00-20.00) lub wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 tekstow膮. Przedstawiciele Feminoteki skontaktuj膮 si臋 z nimi w ustalonym czasie i wybranym sposobem komunikacji.
 • Aplikacja Tw贸j Parasol, kt贸ra jest efektem mi臋dzynarodowej wsp贸艂pracy policji. Dzi臋ki niej osoby nara偶one na sytuacje przemocy w rodzinie mog膮 uzyska膰 informacje i wsparcie. Aplikacja zawiera materia艂y edukacyjne oraz umo偶liwia dost臋p do baz organizacji oferuj膮cych pomoc. Umo偶liwia te偶 przesy艂anie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania oraz mo偶liwo艣膰 kontaktu.

TELEFON ZAUFANIA –  gwarantuj膮cy anonimowo艣膰. Dzi臋ki temu osoby dzwoni膮ce, kt贸re do艣wiadczaj膮 przemocy w rodzinie, mog膮 otwarcie m贸wi膰 o problemach swoich i swojej rodziny, po艣rednio nabieraj膮c si艂 do podj臋cia kolejnych krok贸w. Przeszkoleni konsultanci, opr贸cz wsparcia i motywacji do dzia艂ania, podaj膮 tak偶e informacje o plac贸wkach pomocowych i mo偶liwo艣ciach uzyskania pomocy.

PUNKTY INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE dla ofiar przemocy. Funkcjonuj膮 w ka偶dej dzielnicy i s膮 plac贸wkami tzw. pierwszego kontaktu. Na miejscu mo偶na spotka膰 si臋 ze specjalistami, np. psychologiem, prawnikiem, przedstawicielami policji, terapeutami czy cz艂onkami Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych. W PIK-ach osoby zainteresowane mog膮 uzyska膰 informacje na temat specjalistycznych o艣rodk贸w i form pomocy, kt贸re dost臋pne s膮 w okolicy.

SPECJALNE O艢RODKI WSPARCIA, kt贸re gwarantuj膮 schronienie od 3 do nawet 6 miesi臋cy. Tam r贸wnie偶 zapewniona jest pomoc medyczna, psychologiczna, prawna i socjalna. W o艣rodkach s膮 organizowane grupy wsparcia i grupy terapeutyczne. Plac贸wki s膮 finansowane z bud偶etu pa艅stwa. Ich wykaz, wraz z danymi teleadresowymi, jest dost臋pny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej.

O艢RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ. To szczeg贸lny rodzaj plac贸wek, kt贸re powsta艂y z my艣l膮 o osobach  znajduj膮cych si臋 w sytuacji kryzysu. Oferuj膮 natychmiastow膮 pomoc, bezpiecze艅stwo i schronienie. Dzia艂aj膮 ca艂odobowo, zazwyczaj przy powiatowych centrach pomocy rodzinie. S膮 r贸wnie偶 prowadzone przez organizacje pozarz膮dowe czy o艣rodki pomocy spo艂ecznej.

SCHRONISKA I HOSTELE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE. Ich rola jest bezcenna. To w艂a艣nie bowiem brak docelowego miejsca ucieczki sprawia, 偶e wiele os贸b kt贸re do艣wiadcza przemocy w rodzinie nie decyduje si臋 na odej艣cie od sprawcy. Takie plac贸wki s膮 prowadzone zazwyczaj przez samorz膮dy lokalne i organizacje pozarz膮dowe. Oferuj膮, opr贸cz dachu nad g艂ow膮, pomoc psychologiczn膮, prawn膮, terapeutyczn膮, a czasem medyczn膮 – zar贸wno dla doros艂ych, jak i dla dzieci.

OG脫LNOPOLSKIE PLAC脫WKI OFERUJ膭CE POMOC OSOBOM DO艢WIADCZAJ膭CYM PRZEMOCY W RODZINIE

 • OG脫LNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 鈥濶IEBIESKA LINIA鈥 ( http://www.niebieskalinia.org/ ), w kt贸rym mo偶na uzyska膰 wsparcie, pomoc psychologiczn膮 oraz informacje o mo偶liwo艣ciach uzyskania pomocy najbli偶ej miejscowo艣ci zamieszkania. W ofercie Pogotowia 鈥濶iebieska Linia鈥 jest m.in.:
  • ca艂odobowy, bezp艂atny telefon dla ofiar przemocy w rodzinie 800 12 00 02; w poniedzia艂ki w godz. 18.00鈥22.00 鈥 konsultacje w j臋z. angielskim, we wtorki w godz. 18.00鈥22.00 w j臋z. rosyjskim;
  • telefoniczna poradnia prawna 鈭 poniedzia艂ki i  wtorki w  godz. 17.00鈥21.00 (tel. 22 666 28 50) oraz 艣rody w godz. 18.00鈥22.00 (tel. 800 12 00 02);
  • poradnia e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info;
  • interwencja w sprawach przemocy w rodzinie 鈥 kontakt z plac贸wkami zajmuj膮cymi si臋 przemoc膮 w rodzinie na terenie zamieszkania osoby pokrzywdzonej
  • podejmowanie interwencji w sytuacji zagro偶enia 偶ycia i/lub zdrowia wobec os贸b skazanych za przemoc w rodzinie, kt贸re nadal krzywdz膮 swoich najbli偶szych;
 • FUNDACJA CENTRUM PRAW KOBIET, kt贸ra 艣wiadczy pomoc kobietom znajduj膮cym si臋 w trudnych sytuacjach 偶yciowych. Prowadzi m.in.:
  • telefon zaufania 22 621 35 37 (dy偶ur psychologiczny: poniedzia艂ek-艣roda i pi膮tek w godz. 10.00鈥16.00; dy偶ur prawny: czwartek w godz. 10.00鈥16.00);
  • telefon interwencyjny dla kobiet do艣wiadczaj膮cych r贸偶nych form przemocy 鈥 600 070 717;
  • poradnie e-mail: pomoc@cpk.org.pl, prawne@cpk.org.pl, porady.psychologiczne@cpk.org.pl
  • dy偶ur policjanta w ka偶dy czwartek w godzinach 16:00 鈥 22:00, tel. 22 622 25 17.
 • FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SI艁臉 鈥 oferuje pomoc dzieciom i ich rodzicom/opiekunom. Pomoc ma form臋 indywidualnych i grupowych spotka艅 dla dzieci w trudnych sytuacjach 偶yciowych, krzywdzonych i tych, wobec kt贸rych wszcz臋te zosta艂y procedury prawne lub kt贸re s膮 uzale偶nione od Internetu. Prowadzi m.in. telefon zaufania dla dzieci 116 111 (poniedzia艂ek-niedziela w godz. 12.00 鈥 2.00) oraz Telefon dla Rodzic贸w i Nauczycieli 800 100 100 (poniedzia艂ek-pi膮tek w godz. 12.00 鈥 15.00).
 • SIE膯 O艢RODK脫W POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZEST臉PSTWEM, z kt贸rych pomocy korzystaj膮 przede wszystkim osoby doznaj膮ce przemocy w rodzinie.

SKALA PRZEMOCY DOMOWEJ W POLSCE POZA PANDEMI膭

Problem przemocy domowej w Polsce i bez globalnej pandemii wygl膮da zatrwa偶aj膮co. Wed艂ug policyjnych statystyk w samym tylko 2019 roku odnotowano ponad 166 tysi臋cy jej przypadk贸w. Liczba os贸b pokrzywdzonych mo偶e by膰 jednak zdecydowanie wy偶sza, poniewa偶 鈥 jak wskazuj膮 badania prof. Beaty Gruszczy艅skiej z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwo艣ci 鈥 s艂u偶bom zg艂aszany jest 艣rednio co trzeci przypadek.

Wed艂ug szacunk贸w Centrum Praw Kobiet rocznie w zwi膮zku z przemoc膮 domow膮 ginie nawet 400-500 Polek. W tej liczbie zawieraj膮 si臋 zab贸jstwa, pobicia ze skutkiem 艣miertelnym oraz samob贸jstwa os贸b poszkodowanych.

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dost臋p w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawid艂owego dzia艂ania strony. Je偶eli nie wyra偶asz na to zgody, mo偶esz zmieni膰 ustawienia w swojej przegl膮darce. Zobacz wi臋cej w Polityce Prywatno艣ci.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close