Przemoc domowa w dobie koronawirusa. Jak uzyskać pomoc?

Magda Mikos

Przemoc domowa wzrasta w czasie pandemii koronawirusa - według statystyk prowadzonych przez organizacje pomocy dramat ofiar zaczyna przybierać na sile. Przymus przebywania w domu powoduje zwiększenie frustracji, co wcześniej było niezauważalne lub występowało w mniejszym zakresie. Na szczęście bez zmian, z zachowaniem odpowiednich procedur sanitarnych, działają instytucje, które mogą w tym trudnym czasie udzielić pomocy. Dzięki nim nikt nie musi być sam ze strachem, którego doświadcza w czterech ścianach własnego mieszkania.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

W sytuacjach takich jak obecna, bardzo ważna jest solidarność społeczna. Bądźmy odpowiedzialni nie tylko za siebie ale też za bliskich czy osoby z naszego sąsiedztwa. Jeśli jesteśmy świadkami przemocy –  zgłośmy to na policję lub pod jeden z numerów interwencyjnych. W ten sposób możemy ocalić czyjeś zdrowie, a nawet życie.

Kluczowe jest dotarcie do osób, które doświadczają przemocy i przekazanie im informacji gdzie mogą szukać pomocy i wsparcia. Miasto Stołeczne Warszawa w ostatnich dniach uruchomiło taką informację w formie plakatu.

– W ostatnich latach szereg kampanii podniosło poziom świadomości społecznej na temat problemu przemocy domowej. Mam nadzieję, że także w tym trudnym czasie zaprocentuje to większą wrażliwością na losy drugiego człowieka i reagowaniem w sytuacjach, gdy innej osobie „za ścianą” dzieje się krzywda – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Do warszawiaków zaapelowała też Katarzyna Wilkołaska–Żuromska, pełnomocniczka prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet, która prosi o rozpowszechniania plakatu informacyjnego:

Zależy nam, aby dotrzeć do jak największej liczby osób potrzebujących wsparcia. Plakat można udostępnić elektronicznie lub też wydrukować go i umieścić w przestrzeni publicznej, np. w widocznym miejscu w sklepach.

JAKIE SĄ FORMY WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

Wyróżnia się trzy formy działań:

 1. Interwencja – działanie doraźne podejmowane w wyniku nagłej potrzeby. Będzie to najczęściej interwencja policji lub odpowiednich służb czy instytucji.
 2. Wsparcie – to środek o charakterze pomocowym w trudnych sytuacjach. Najpopularniejszą formą jest wsparcie emocjonalne, którego celem jest budowanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia oraz pewności, że nie jest się samotnym i bezradnym. Bardzo często wsparcia udzielają osoby pracujące w tzw. pierwszym kontakcie z członkami rodzin uwikłanymi w przemocową sytuację.
 3. Terapia – to zaplanowany, zwykle długofalowy proces pracy oferowany osobom, które mają zagwarantowane względne bezpieczeństwo, jednak nie są w stanie poradzić sobie z konsekwencjami doświadczania przemocy.

GDZIE ZGŁASZAĆ SIĘ PO POMOC LUB GDZIE ZGŁOSIĆ FAKT, ŻE ZBYLIŚMY ŚWIADKAMI PRZEMOCY

APLIKACJE MOBILNE

 • Aplikacja Avon Alert, uruchomiona kilka miesięcy temu przez Avon i fundację Feminoteka. Pokrzywdzone kobiety lub świadkowie przemocy korzystając z aplikacji Avon Alert uzyskają bezpłatną pomoc w wybrany przez siebie sposób – łącząc się z infolinią (tel. 888-88-33-88, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00) lub wysyłając wiadomość tekstową. Przedstawiciele Feminoteki skontaktują się z nimi w ustalonym czasie i wybranym sposobem komunikacji.
 • Aplikacja Twój Parasol, która jest efektem międzynarodowej współpracy policji. Dzięki niej osoby narażone na sytuacje przemocy w rodzinie mogą uzyskać informacje i wsparcie. Aplikacja zawiera materiały edukacyjne oraz umożliwia dostęp do baz organizacji oferujących pomoc. Umożliwia też przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania oraz możliwość kontaktu.

TELEFON ZAUFANIA –  gwarantujący anonimowość. Dzięki temu osoby dzwoniące, które doświadczają przemocy w rodzinie, mogą otwarcie mówić o problemach swoich i swojej rodziny, pośrednio nabierając sił do podjęcia kolejnych kroków. Przeszkoleni konsultanci, oprócz wsparcia i motywacji do działania, podają także informacje o placówkach pomocowych i możliwościach uzyskania pomocy.

PUNKTY INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE dla ofiar przemocy. Funkcjonują w każdej dzielnicy i są placówkami tzw. pierwszego kontaktu. Na miejscu można spotkać się ze specjalistami, np. psychologiem, prawnikiem, przedstawicielami policji, terapeutami czy członkami Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W PIK-ach osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat specjalistycznych ośrodków i form pomocy, które dostępne są w okolicy.

SPECJALNE OŚRODKI WSPARCIA, które gwarantują schronienie od 3 do nawet 6 miesięcy. Tam również zapewniona jest pomoc medyczna, psychologiczna, prawna i socjalna. W ośrodkach są organizowane grupy wsparcia i grupy terapeutyczne. Placówki są finansowane z budżetu państwa. Ich wykaz, wraz z danymi teleadresowymi, jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ. To szczególny rodzaj placówek, które powstały z myślą o osobach  znajdujących się w sytuacji kryzysu. Oferują natychmiastową pomoc, bezpieczeństwo i schronienie. Działają całodobowo, zazwyczaj przy powiatowych centrach pomocy rodzinie. Są również prowadzone przez organizacje pozarządowe czy ośrodki pomocy społecznej.

SCHRONISKA I HOSTELE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE. Ich rola jest bezcenna. To właśnie bowiem brak docelowego miejsca ucieczki sprawia, że wiele osób które doświadcza przemocy w rodzinie nie decyduje się na odejście od sprawcy. Takie placówki są prowadzone zazwyczaj przez samorządy lokalne i organizacje pozarządowe. Oferują, oprócz dachu nad głową, pomoc psychologiczną, prawną, terapeutyczną, a czasem medyczną – zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

OGÓLNOPOLSKIE PLACÓWKI OFERUJĄCE POMOC OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE

 • OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” ( http://www.niebieskalinia.org/ ), w którym można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną oraz informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejscowości zamieszkania. W ofercie Pogotowia „Niebieska Linia” jest m.in.:
  • całodobowy, bezpłatny telefon dla ofiar przemocy w rodzinie 800 12 00 02; w poniedziałki w godz. 18.00–22.00 – konsultacje w jęz. angielskim, we wtorki w godz. 18.00–22.00 w jęz. rosyjskim;
  • telefoniczna poradnia prawna − poniedziałki i  wtorki w  godz. 17.00–21.00 (tel. 22 666 28 50) oraz środy w godz. 18.00–22.00 (tel. 800 12 00 02);
  • poradnia e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info;
  • interwencja w sprawach przemocy w rodzinie – kontakt z placówkami zajmującymi się przemocą w rodzinie na terenie zamieszkania osoby pokrzywdzonej
  • podejmowanie interwencji w sytuacji zagrożenia życia i/lub zdrowia wobec osób skazanych za przemoc w rodzinie, które nadal krzywdzą swoich najbliższych;
 • FUNDACJA CENTRUM PRAW KOBIET, która świadczy pomoc kobietom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzi m.in.:
  • telefon zaufania 22 621 35 37 (dyżur psychologiczny: poniedziałek-środa i piątek w godz. 10.00–16.00; dyżur prawny: czwartek w godz. 10.00–16.00);
  • telefon interwencyjny dla kobiet doświadczających różnych form przemocy – 600 070 717;
  • poradnie e-mail: pomoc@cpk.org.pl, prawne@cpk.org.pl, porady.psychologiczne@cpk.org.pl
  • dyżur policjanta w każdy czwartek w godzinach 16:00 – 22:00, tel. 22 622 25 17.
 • FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ – oferuje pomoc dzieciom i ich rodzicom/opiekunom. Pomoc ma formę indywidualnych i grupowych spotkań dla dzieci w trudnych sytuacjach życiowych, krzywdzonych i tych, wobec których wszczęte zostały procedury prawne lub które są uzależnione od Internetu. Prowadzi m.in. telefon zaufania dla dzieci 116 111 (poniedziałek-niedziela w godz. 12.00 – 2.00) oraz Telefon dla Rodziców i Nauczycieli 800 100 100 (poniedziałek-piątek w godz. 12.00 – 15.00).
 • SIEĆ OŚRODKÓW POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM, z których pomocy korzystają przede wszystkim osoby doznające przemocy w rodzinie.

SKALA PRZEMOCY DOMOWEJ W POLSCE POZA PANDEMIĄ

Problem przemocy domowej w Polsce i bez globalnej pandemii wygląda zatrważająco. Według policyjnych statystyk w samym tylko 2019 roku odnotowano ponad 166 tysięcy jej przypadków. Liczba osób pokrzywdzonych może być jednak zdecydowanie wyższa, ponieważ – jak wskazują badania prof. Beaty Gruszczyńskiej z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości – służbom zgłaszany jest średnio co trzeci przypadek.

Według szacunków Centrum Praw Kobiet rocznie w związku z przemocą domową ginie nawet 400-500 Polek. W tej liczbie zawierają się zabójstwa, pobicia ze skutkiem śmiertelnym oraz samobójstwa osób poszkodowanych.

Zarejestruj się aby otrzymać newsletter

 

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close