Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Przychodzi starszy człowiek do lekarza

Przychodzi starszy człowiek do lekarza

O wyzwaniach związanych z niedofinansowaniem geriatrii w starzejącym się społeczeństwie opowiada prof. dr. hab. n. med. Tomasz Kostka.


Wywiadem z Jerzym Owsiakiem rozpoczęliśmy cykl tekstów na temat potrzeb i sytuacji osób starszych w Polsce. Stary człowiek jest zapomniany – mówił Jerzy Owsiak. Oddziały geriatryczne do niedawna były w opłakanym stanie. A to właśnie one powinny być kluczowym elementem w procesie dbania i utrzymywania starszych ludzi w dobrej kondycji i zdrowiu. Tak, by jak najdłużej mogły funkcjonować w swoich domach, rodzinach, lokalnych społecznościach.

Niestety, kondycja polskiej geriatrii nie jest, delikatnie mówiąc, dobra. Z problemem niedofinansowania rodzima geriatria i gerontologia muszą radzić sobie od lat. Sytuację seniorów utrudniają również zbyt mała liczba oddziałów geriatrycznych oraz znikoma, w porównaniu do wielu krajów europejskich, liczba specjalistów. O tym, dlaczego tak jest i jakie byłyby optymalne rozwiązania dla podniesienia poziomu geriatrii w Polsce Katarzyna Gradek rozmawia z konsultantem krajowym w dziedzinie geriatrii, prof. dr. hab. n. med. Tomaszem Kostką.

Panie Profesorze, jak wynika m.in. z danych GUS, Polska jest w czołówce najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Jednocześnie mamy ogromny problem z dostosowaniem poziomu geriatrii do potrzeb starzejącej się populacji. Proszę powiedzieć jakie są obecnie najważniejsze problemy polskiej geriatrii i z czego to wynika?

Jak już Pani wspomniała, istotnym problemem geriatrii jest stały wzrost zapotrzebowania na świadczenia lecznicze, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne i opiekuńcze związane ze starzeniem się ludności i wzrostem liczby osób w wieku starszym. Ponadto, brakuje w Polsce wystarczającej liczby personelu oraz placówek świadczących usługi medyczne i pielęgniarsko-opiekuńcze. Wydłużanie się czasu życia ludzkiego ma więc decydujący wpływ na wzrost zapotrzebowania na opiekę nad starzejącym się społeczeństwem, ale wpływają na to również inne czynniki, np. fala emigracji młodych ludzi z Polski na zachód. Co prawda, Polska nadal jest postrzegana w Europie jako kraj demograficznie młody, jednak od początku lat 90. ubiegłego wieku przeciętny mieszkaniec Polski postarzał się o prawie 7 lat.

Już w 2007 r. prof. Grodzicki opracował strategię rozwoju systemu opieki geriatrycznej. Co zmieniło się od tego czasu?

Przede wszystkim wzrosła świadomość decydentów i społeczeństwa odnośnie potrzeb rozwoju opieki geriatrycznej. Dużą rolę odgrywa WOŚP i presja Unii Europejskiej. Nie przełożyło się to jeszcze na istotny wzrost finansowania geriatrii. Ponad 3 miliony złotych na opiekę ambulatoryjną i 60 milionów złotych rocznie na hospitalizację to ułamek procenta wydatków NFZ.

Do tego wciąż niewystarczająca liczba geriatrów, wyspecjalizowanego personelu i oddziałów geriatrycznych?

Tak. Liczba geriatrów to obecnie około 340 lekarzy w skali kraju, chociaż optymistyczne jest, że w ostatnich latach liczba ta wzrasta. Specjalizacja geriatryczna jest mało popularna ze względu na niską atrakcyjność finansową w porównaniu z innymi specjalizacjami lekarskimi. Istotne znaczenie ma również brak wystarczającej liczby potencjalnych miejsc pracy, czyli to o czym już wspomniałem – zbyt mała liczba oddziałów geriatrycznych. W konsekwencji wielu geriatrów nie pracuje w swojej specjalności, a jednocześnie nie wykorzystuje się wolnych miejsc specjalizacyjnych. Jeśli chodzi o, określając potocznie, łóżka geriatryczne to jest ich w Polsce około 600. To kilka, a nawet kilkunastokrotnie mniej niż w innych krajach Europy. Determinuje to ograniczoną dostępność do świadczeń i powoduje, że pacjent w wieku starszym jest najczęściej hospitalizowany w oddziale innym niż geriatryczny.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że zarówno państwo, jak i polskie społeczeństwo nie dbają właściwie o osoby starsze. Jakie są potrzeby osób starszych, z punktu widzenia lekarza oczywiście?

System opieki geriatrycznej powinien dążyć do modelu, w którym osoba starsza i niepełnosprawna po pobycie w szpitalu, na oddziale geriatrycznym lub innym, będzie objęta rehabilitacją geriatryczną, a następnie powróci do swojego domowego środowiska. Jeśli pacjent wymaga pomocy w czynnościach codziennych powinien mieć pełną dostępność do usług pracowników opieki socjalnej, pielęgniarki rodzinnej i systematycznych zajęć rehabilitacyjnych, fizjoterapii. Jeśli taka „dochodząca pomoc” jest niewystarczająca, właściwym rozwiązaniem może być dom dziennego pobytu z fachową opieką pielęgniarską, pomocą medyczną i zajęciami usprawniającymi. Jednak podstawowym zadaniem geriatrii i gerontologii prewencyjnej powinno być zadbanie o jak najdłuższe życie osób starszych wśród rodziny, optymalnie w domu/środowisku wielopokoleniowym. Pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub domach opieki społecznej należy traktować jako zło konieczne.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka jest również kierownikiem Kliniki Geriatrii i dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Łodzi.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!