Mało elastyczny czas pracy, luka płacowa i nieuwzględnianie urlopów macierzyńskich i rodzicielskich w ścieżkach karier to problemy, które wpływają na brak równości płci na najwyższych stanowiskach. O zmiany w tym obszarze, nie tylko w swoich firmach, z powodzeniem walczą członkowie Klubu Champions of Change. Dzięki rozwijaniu kultury różnorodności w firmach oraz wspieraniu kobiet można uzyskać wymierne korzyści – wynika z raportu „Klub Champions of Change – podsumowanie działań w 2019 roku. Wybrane dobre praktyki firm członkowskich”.