Ten Raport przygotowałyśmy, by kontynuować dyskusję na temat barier, które utrudniają wykorzystanie potencjału kobiet oraz szans, które wspierają je w awansach, rozwijaniu swoich pomysłów i budowaniu silnych firm. W przeprowadzonej ankiecie oddałyśmy głos kobietom, pytając o ich doświadczenia, refleksje i opinie. Część z tych wypowiedzi cytujemy, by liczby zyskały szerszy kontekst i ludzki wymiar. Wzbogaciłyśmy je o komentarze ekspertów, w których znajdą Państwo przykłady dobrych praktyk, które już działają. Mamy nadzieję, że będą one wskazówką dla pracodawców, inwestorów, liderów opinii i ułatwią im wprowadzanie rozwiązań, które wesprą kobiety i przyczynią się do rozwoju firm oraz gospodarki.