Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
REGULAMIN KONKURSU „SUKCES TO JA – METAMORFOZA”

REGULAMIN KONKURSU „SUKCES TO JA – METAMORFOZA”

20 sposobów na szybki zastrzyk energii

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Sukces to ja – metamorfoza” i jest zwany dalej: “Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Hair Circus Artur Krysiak, działający przy ul. Mochnackiego 8, 02-232 w Warszawie, NIP: 5252360120, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Nagrody funduje Organizator.

4. Konkurs będzie przeprowadzany w dniach 22.05-24.05 w portalu i w mediach społecznościowcyh Sukces Pisany Szminką oraz Hair Circus.

5. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy zamieszczać pod postem konkursowym na stronie: https://www.facebook.com/sukces.pisany.szminka/

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizycznba, która:
a) nie jest członkiem pracownikiem Sukcesu Pisanego Szminką, agencji S Words ani Hair Circus;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.sukcespisanyszminka.pl;
b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1;
c) przesłanie odpowiedzi na pytanie „Czym jest dla Ciebie pewność siebie?” pod postem konkursowym umieszczonym na stronie: https://www.facebook.com/sukces.pisany.szminka/ do środy 24.05 do godz. 12.00

§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Nagrody będą przyznane przez jury złożone z Organizatora i Partnerów Konkursu.

2. Nagrodami w konkursie są:
• bezpłatne konsultacje i porady stylisty fryzur i wizażysty – nauka makijażu i układania włosów;
• metamorfoza o wartości 1000 zł w skład której, w zalezności od chęci i odwagi zwycieżczyń, wchodzi – strzyżenie, koloryzacja lub dekoloryzacja, przedłużanie włosów, makijaż;
• możliwość uczestniczenia w evencie inaugurującym działalność salonu Hair Circus,
• roczna zniżka -25% na usługi Hair Circus;
• dwugodzinny warsztat “Jak dbać o swój wizerunek w mediach społecznościowych i tworzyć markę osobistą” realizowany przez agencję S Words,
• autorskie egzemplarze biznesowego poradnika #BiznesOdNowa od Grzegorza Miecznikowskiego;
• audyt online i poprawia profili na LinkedIn przeprowadzona przez agencję S Words.

Nagrody zostaną przyznane w dniu 26.05 w siedzibie organizatora przy ul. Mochnackiego 8 w Warszawie:
Warsztat – 9.00 – 11.00
Metamorfozy i porady stylisty oraz wizażysty – 12.00-18.00
Audyt LinkedIn i poprawa profilu – godzina ustalona indywidualnie w dniu metamorfoz
Otwarcie salonu i bankiet – od godz. 20.00

4. Organizator nie zwraca uczestniczkom kosztów podróży do Warszawy. Koszty podróży pokrywane są przez zwycięzce konkursu.

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

7. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w ciągu jednego dnia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

8. Za przekazanie nagród zwycięzców odpowiedzialny będzie Organizator.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz do zamieszczania swojego wizerunku na fanpage’u Hair Circus przed i po przeprowadzoną metamorfozą.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin.

regulamin konkursu

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

NEWSLETTER

Potrzebujesz jeszcze więcej motywacji, inspiracji i wiedzy?

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera!

NEWSLETTER

Potrzebujesz jeszcze więcej motywacji, inspiracji i wiedzy?

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera!