Rekrutacja pracownik贸w fizycznych w Polsce nabiera na sile. W pierwszych dziewi臋ciu miesi膮cach 2021 do fachowc贸w kierowano na Pracuj.pl 84 tysi膮ce ofert zatrudnienia. Jak w tych okoliczno艣ciach odnajduj膮 si臋 sami pracownicy fizyczni Wed艂ug raportu 鈥濬achowcy o lepszej pracy鈥 blisko 4 na 10 z nich szuka nowego pracodawcy, cho膰 po艂owa pracuje dla obecnego ponad 3 lata. Jeszcze wi臋ksz膮 rol臋 ni偶 kilka miesi臋cy temu odgrywa przy wyborze pracy wynagrodzenie 鈥 cho膰 to nie jedyna popularna przyczyna zmiany.

Rekrutacja pracownik贸w fizycznych w Polsce nabiera na sile

Rekrutacja pracownik贸w fizycznych w Polsce nabiera na sile. W pierwszych dziewi臋ciu miesi膮cach 2021 do fachowc贸w kierowano na Pracuj.pl 84 tysi膮ce ofert zatrudnienia. Jak w tych okoliczno艣ciach odnajduj膮 si臋 sami pracownicy fizyczni? Wed艂ug raportu 鈥濬achowcy o lepszej pracy鈥 blisko 4 na 10 z nich szuka nowego pracodawcy, cho膰 po艂owa pracuje dla obecnego ponad 3 lata. Jeszcze wi臋ksz膮 rol臋 ni偶 kilka miesi臋cy temu odgrywa przy wyborze pracy wynagrodzenie 鈥 cho膰 to nie jedyna popularna przyczyna zmiany.

Fachowcy poszukiwani jak nigdy

Coraz silniejsza pozycja pracownik贸w fizycznych na rynku pracy jest faktem. W pierwszych dziewi臋ciu miesi膮cach 2021 roku do fachowc贸w kierowanych by艂o a偶 12% wszystkich og艂osze艅 na Pracuj.pl. 艁膮cznie to ponad 84 000 ofert. Zaj臋li oni w tym okresie czwarte miejsce pod wzgl臋dem liczby ofert w艣r贸d ponad 30 specjalizacji klasyfikowanych przez Pracuj.pl.

W obliczu tak imponuj膮cego zapotrzebowania na pracownik贸w fizycznych zesp贸艂 Pracuj.pl postanowi艂 pozna膰 bli偶ej ich opinie o rynku pracy, pracodawcach, rekrutacji, sytuacji zawodowej czy otrzymywanych zarobkach. Raport Pracuj.pl 鈥濬achowcy o lepszej pracy鈥 przedstawia wyniki badania na grupie 506 pracownik贸w fizycznych w wyj膮tkowym czasie dla tej grupy zawodowej. W pierwszym tek艣cie po艣wi臋conym raportowi przedstawiamy postawy fachowc贸w dotycz膮ce zmiany pracy, zawodowych priorytet贸w i oczekiwa艅 wobec rekrutacji.

Rekrutacja pracownik贸w fizycznych | Inforgrafika

Pewni siebie i otwarci na oferty

Rosn膮ca liczba ofert dla pracownik贸w fizycznych nie pozostaje bez wp艂ywu na ich postawy zawodowe i pewno艣膰 swojej sytuacji na rynku. Wed艂ug badania Pracuj.pl 55% pracownik贸w fizycznych uwa偶a, 偶e w swojej bran偶y 艂atwo znale藕liby now膮 prac臋, gdyby jej szukali 鈥 niepewno艣膰 w tym zakresie wyra偶a艂o tylko 15% respondent贸w. Stosunkowo pozytywne postawy wielu badanych mo偶e tak偶e kszta艂towa膰 stosunkowo 艂agodny wp艂yw pandemii koronawirusa na ich sytuacj臋 zawodow膮. 73% pracownik贸w fizycznych uczestnicz膮cych w badaniu deklaruje bycie w takiej samej lub lepszej sytuacji zawodowej co przed COVID-19.

Jak te pogl膮dy wp艂ywaj膮 na gotowo艣膰 zmiany pracy? Blisko 4 na 10 fachowc贸w badanych przez Pracuj.pl (38%) deklaruje, 偶e aktywnie rozgl膮daj膮 si臋 za nowym miejscem zatrudnienia. Jednak a偶 85% badanych jest otwartych na przyj臋cie nowej oferty, je艣li pojawi艂aby si臋 w najbli偶szym czasie. Wed艂ug rynkowych ekspert贸w wyniki badania wskazuj膮, 偶e proaktywni i sprawnie komunikuj膮cy si臋 pracodawcy maj膮 szans臋 wybi膰 si臋 na tle innych firm nawet w 艣wiadomo艣ci os贸b, kt贸re nie s膮 jeszcze zdecydowane na zmian臋 pracy.

Na postawy kandydat贸w 鈥 fachowc贸w wp艂ywaj膮 obecnie dwie przeciwstawne tendencje. Z jednej strony ich mobilno艣膰 zawodow膮 nap臋dza rosn膮ca liczba ofert pracy fizycznej i coraz g艂o艣niejsza dyskusja o rywalizacji pracodawc贸w o kandydat贸w, szczeg贸lnie w艣r贸d wykwalifikowanych pracownik贸w fizycznych. Z drugiej strony jednak cz臋艣膰 firm stara si臋 utrzyma膰 pracownik贸w, oferuj膮c obecnej kadrze lepsze warunki czy podwy偶szaj膮c pensje. W praktyce wi臋c rekrutacyjne postawy fachowc贸w zale偶膮 od przemy艣lanych dzia艂a艅 pracodawcy. Nawet ci kandydaci, kt贸rzy wcze艣niej nie rozwa偶ali zmiany pracy s膮 sk艂onni zmieni膰 zdanie, je艣li natrafi膮 na odpowiednio atrakcyjn膮 ofert臋

Przyczyny zmiany: zarobki, rozw贸j i docenianie

Wynagrodzenie przede wszystkim 鈥 to zasada, kt贸ra najcz臋艣ciej kieruje badanymi fachowcami szukaj膮cymi nowej pracy. Przyczyn膮 planowanej zmiany pracodawcy przez a偶 72% z nich jest bowiem ch臋膰 otrzymania wy偶szego wynagrodzenia. Co interesuj膮ce, w analogicznym badaniu Pracuj.pl z maja 2021 ten udzia艂 by艂 wyra藕nie ni偶szy i wynosi艂 49%. Daleko dalej na li艣cie znalaz艂y si臋 pozosta艂e przyczyny 鈥 brak mo偶liwo艣ci rozwoju czy awansu (27%), poczucie bycia niedocenionym (25%) czy ci臋偶ko艣膰 pracy pod k膮tem fizycznym (21%).

Rekrutacja pracownik贸w fizycznych - Infografika

Ponad 6 na 10 fachowc贸w badanych przez Pracuj.pl nie poszukuje jednak aktywnie pracy. Co jest dla nich g艂贸wn膮 motywacj膮 do pozostania u obecnego pracodawcy? R贸wnie偶 i w tym wypadku najcz臋艣ciej wskazywan膮 przyczyn膮 s膮 wynagrodzenia 鈥 blisko po艂owa tej grupy respondent贸w uwa偶a, 偶e osi膮gaj膮 wystarczaj膮ce zarobki. W innych aspektach dostrzec mo偶na jednak wyra藕ne r贸偶nice mi臋dzy osobami zdecydowanymi na zmian臋 pracy i tymi, kt贸re tego nie planuj膮. W utrzymaniu pracownika w firmie pomaga bowiem na przyk艂ad odpowiednia lokalizacja obecnego miejsca pracy (30% wskaza艅) czy dobra atmosfera (29%), a tak偶e dobre relacje z szefem (22%).

Zar贸wno za odej艣ciem, jak i utrzymaniem pracownika fizycznego najcz臋艣ciej stoi wynagrodzenie. To g艂贸wny motor podejmowania decyzji o zmianie pracy. Z bada艅 w艣r贸d tej grupy pracownik贸w wiemy te偶, 偶e czynnik finansowy jest cz臋艣ci膮 czego艣, co wewn臋trznie nazywamy 鈥瀞um膮 korzy艣ci鈥. Zaliczaj膮 si臋 do niej np. wygodna lokalizacja, dobre relacje ze wsp贸艂pracownikami i prze艂o偶onym. Wszystko to, na co sk艂ada si臋 dobre, pozytywne do艣wiadczenie pracownika. Przy wyst膮pieniu tych element贸w, sk艂onno艣膰 pracownika do pozostania w dotychczasowym miejscu pracy jest wi臋ksza. Pracodawcy poszukuj膮cy pracownik贸w fizycznych, by zainteresowa膰 ich swoj膮 ofert膮, powinni eksponowa膰 informacje o oferowanym wynagrodzeniu, trybie pracy np. zmianowym czy elastycznym podej艣ciu do tworzenia grafiku

Spokojna zmiana 鈥 szybka rekrutacja

Obecna sytuacja na rynku pracy fachowc贸w sprzyja szukaniu nowych ofert zatrudnienia 鈥 co na pocz膮tku tzw. pierwszego lockdownu mog艂o si臋 wydawa膰 odleg艂ym marzeniem. I rzeczywi艣cie dla sporej cz臋艣ci badanych pracownik贸w fizycznych ostatnie kilkana艣cie miesi臋cy mog艂o by膰 czasem przenosin do innej pracy. Wed艂ug bada艅 Pracuj.pl w okresie ostatnich 12 miesi臋cy pracodawc臋 zmieni艂 co pi膮ty badany, a w ci膮gu ostatnich dw贸ch lat 鈥 ju偶 co trzeci. Odpowiedzi badanych fachowc贸w wskazuj膮, 偶e dla wielu z nich istotn膮 cezur膮 mo偶e by膰 okres trzech lat zatrudnienia w jednym miejscu. Udzia艂 os贸b, kt贸re pracuj膮 dla obecnego pracodawcy kr贸cej lub d艂u偶ej od tego okresu roz艂o偶y艂 si臋 mniej wi臋cej na p贸艂.

Co ciekawe, o ile wi臋kszo艣膰 fachowc贸w sp臋dza w jednym miejscu zazwyczaj przynajmniej kilka lat, o tyle sam proces rekrutacyjny powinien by膰 w ich opinii maksymalnie sprawny i szybki. Pracownicy fizyczni to grupa szczeg贸lnie ma艂o przychylna d艂ugo ci膮gn膮cym si臋 decyzjom pracodawc贸w. Tylko nieca艂a 1/3 z respondent贸w dopuszcza udzia艂 w procesie rekrutacyjnym trwaj膮cym d艂u偶ej ni偶 dwa tygodnie. Co wi臋cej, ponad 1/3 kandydat贸w by艂aby zniech臋cona rekrutacj膮, kt贸rej czas przekracza 7 dni.

Przytaczane dane pokazuj膮, jak bardzo du偶y nacisk w procesach kierowanych do fachowc贸w powinien by膰 k艂adziony na przejrzysto艣膰 i ma艂e skomplikowanie dzia艂a艅 rekruter贸w. 7 na 10 pracownik贸w fizycznych podkre艣la, 偶e szybka rekrutacja to dla nich du偶y atut pracodawcy. Jednocze艣nie tempo rekrutacji to nie jedyny aspekt, na jaki zwracaj膮 uwag臋. Istotne jest dla nich te偶, by poszukiwanie pracy wymaga艂o jak najmniejszej ilo艣ci formalno艣ci. Blisko po艂owa fachowc贸w badanych przez Pracuj.pl przyznaje, 偶e nie lubi膮 tworzenia CV, a 44% wola艂oby si臋 skontaktowa膰 z pracodawc膮 przez telefon zamiast wysy艂a膰 mu 偶yciorys. Jednym z powod贸w wymienianym przez cz臋艣膰 z nich jest trudno艣膰 wpisania wykonywanej przez nich pracy czy zdobytych praktycznych do艣wiadcze艅 w sztywne ramy CV. Efekt? Wyra藕na wi臋kszo艣膰 fachowc贸w uwa偶a, 偶e byliby dodatkowo zdeterminowani do starania si臋 o stanowisko, je艣li rekrutacja na nie mo偶liwa by艂aby bez wysy艂ania 偶yciorysu, w szybki i sprawny spos贸b.

Na rekrutacyjnej fali

Pracownicy fizyczni s膮 jednymi z g艂贸wnych bohater贸w mocno rosn膮cego rynku zatrudnienia w Polsce. W kolejnych cz臋艣ciach cyklu po艣wi臋conego raportowi Pracuj.pl 鈥濬achowcy o lepszej pracy鈥 opowiemy o tym, jakie jeszcze postawy tworz膮 ich nowy portret jako kandydat贸w. Ju偶 dzi艣 mo偶na m贸wi膰, 偶e pod pewnymi wzgl臋dami upodabniaj膮 si臋 do specjalist贸w IT 鈥 przy wszystkich oczywistych r贸偶nicach mi臋dzy tymi dwiema grupami. Podobnie jak eksperci od nowych technologii, tak te偶 fachowcy w obliczu wyra藕nej koniunktury na ich us艂ugi zaczynaj膮 zadawa膰 sobie coraz odwa偶niej pytania o to, czego wymagaj膮 od pracodawc贸w 鈥 i konsekwentnie egzekwowa膰 to w procesie rekrutacyjnym.

Sprawd藕 najnowszy raport Pracuj.pl „Fachowcy o lepszej pracy”