R贸wno艣膰 p艂ci w Polsce? Ranking 艢wiatowego Forum Ekonomicznego nie pozostawia z艂udze艅. Kto jest liderem?

Dagny Kurdwanowska

 

W niedawno opublikowanym rankingu Global Gender Gap 2018 艢wiatowego Forum Ekonomicznego (WEF) por贸wnano sytuacj臋 149 kraj贸w na 艣wiecie pod wzgl臋dem r贸wno艣ci p艂ci i wyr贸wnywania szans w 偶yciu spo艂ecznym i gospodarczym. Polska znalaz艂a si臋 w nim daleko poza Top 10. Podium zdominowa艂y ponownie kraje skandynawskie, gdzie uda艂o si臋 zlikwidowa膰 wi臋kszo艣膰 nier贸wno艣ci.

WEF mierzy nier贸wno艣ci p艂ci w 偶yciu spo艂ecznym i gospodarczym od 2006 r., kiedy opublikowano pierwszy indeks Gender Gap. Opracowany przez World Economic Forum (WEF) trzynasty Global Gender Gap Report 2018 pokazuje dominacj臋 kraj贸w skandynawskich, kt贸re zajmuj膮 w nim najwy偶sze cztery pozycje. Kolejno s膮 to: Islandia, Norwegia i Szwecja. Tu偶 za podium znalaz艂a si臋 Finlandia.

Islandia – 85% nier贸wno艣ci wyr贸wnanych

Islandia utrzymuje pozycj臋 lidera w rankingu 艢wiatowego Forum Ekonomicznego od dziesi臋ciu lat. Post臋powa polityka pa艅stwa w zakresie opieki nad dzie膰mi nie stawia kobiet przed wyborem: praca lub wychowywanie dzieci. System opieki nad dzie膰mi i urlop rodzicielski (zar贸wno kobiety, jak i m臋偶czy藕ni otrzymuj膮 po 90 dni urlopu) pomagaj膮 zdj膮膰 z matek ci臋偶ar opieki nad dzie膰mi, zach臋caj膮c je do aktywno艣ci zawodowej.

Norwegia – si艂a parytetu

W Norwegii ponad 83 proc.nier贸wno艣cimi臋dzy p艂ciami zosta艂o wyr贸wnane i z roku na rok luka pomi臋dzy m臋偶czyznami i kobietami ulega zmniejszeniu.Wspieranie polityki rodzinnej i znaczne 艣wiadczenia na opiek臋 nad dzie膰mi doprowadzi艂y do wysokiego odsetka kobiet wchodz膮cych na rynek pracy. W Norwegii od 2013 r. matki i ojcowie s膮 zobowi膮zani na r贸wni do skorzystania z co najmniej 14-tygodniowego p艂atnego urlopu po urodzeniu dziecka. Ustanowiono te偶 obowi膮zkowy parytet kobiet w parlamencie i w zarz膮dach przedsi臋biorstw na poziomie minimum 40 proc., dzi臋ki temu kobiety obejmuj膮 obecnie 41 proc. stanowisk w zarz膮dach firm i na wy偶szych stanowiskach kierowniczych.

Szwecja – skuteczny system urlop贸w rodzicielskich

Z kolei Szwecja ma najbardziej hojny system urlop贸w rodzicielskich na 艣wiecie, z rodzicami uprawnionymi do dzielenia 480 dni (lub oko艂o 16 miesi臋cy) p艂atnego urlopu po urodzeniu lub adopcji dziecka. To tylko jedna z inicjatyw, kt贸re pomog艂y Szwedom osi膮gn膮膰 wynik wyr贸wnania nier贸wno艣ci p艂ci na poziomie 82 proc. W ostatnich latach wzros艂a r贸wnie偶 liczba kobiet pracuj膮cych nie tylko jako kierownicy wy偶szego szczebla, ale te偶 jako prawodawcy. W 2016 r. liczba kobiet piastuj膮cych szwedzkie stanowiskach ministerialne po raz pierwszy dor贸wna艂a m臋偶czyznom. Szwecja zajmuje pierwsze miejsce w tej kategorii we wspomnianym rankingu WFE.

Finowie – zero nier贸wno艣ci pod wzgl臋dem wykszta艂cenia

Natomiast Finlandia plasuje si臋 na czwartej pozycji z wynikiem 82 proc. zr贸wnanych r贸偶nic mi臋dzy p艂ciami. Finowie to jedyny nar贸d nordycki, kt贸ry w pe艂ni zniwelowa艂 nier贸wno艣膰 p艂ci w zakresie wykszta艂cenia. Finlandia odegra艂a pioniersk膮 rol臋 w walce o r贸wno艣膰 p艂ci, staj膮c si臋 jednym z pierwszych kraj贸w na 艣wiecie, kt贸ry przyzna艂 kobietom prawo do g艂osowania w 1906 r. Jednocze艣nie by艂a pierwszym pa艅stwem, kt贸re przyzna艂o kobietom pe艂ne prawa polityczne. Kobiety stanowi膮 42 proc. fi艅skiego parlamentu i 38,5 proc. ministr贸w.

鈥 Odsetek kobiet pracuj膮cych i szukaj膮cych pracy zale偶y w du偶ej mierze od kilku kluczowych czynnik贸w, w tym m.in. od poziomu wykszta艂cenia, liczby dzieci w rodzinie, warunk贸w pracy czy dyskryminacji p艂acowej oraz od u艂atwie艅 w prowadzeniu firmy i korzystnych warunk贸w dla przedsi臋biorczo艣ci. Nic zatem dziwnego, 偶e pa艅stwa o najwy偶szej stopie aktywno艣ci zawodowej kobiet takie jak Islandia, Norwegia, Finlandia, Szwecja, to jednocze艣nie kraje, kt贸re wprowadzi艂y wiele innowacyjnych rozwi膮za艅 umo偶liwiaj膮cych godzenie pracy zawodowej i obowi膮zk贸w rodzicielskich. Statystyki OECD oraz czo艂owe cztery miejsca w zestawieniu kraj贸w przyjaznych wyr贸wnywaniu szans – Global Gender Gap 2018, 艣wiadcz膮 o wieloletniej pracy Skandynaw贸w w celu zmniejszania r贸偶nic miedzy p艂ciami. Wypracowane przez Skandynaw贸w rozwi膮zania s膮 z pewno艣ci godne na艣ladowania 鈥 podsumowuje Agnieszka Zieli艅ska, Dyrektor Zarz膮dzaj膮ca Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Kto jeszcze w Top 10?

Pozosta艂e miejsce w 艣wiatowej czo艂贸wce zajmuj膮 kolejno: Nikaragua, Rwanda, Nowa Zelandia, Filipiny, Irlandia i Namibia. We wszystkich tych krajach uda艂o si臋 zlikwidowa膰 nier贸wno艣ci na poziomie ok. 80%.

Polska na tym tle wypada blado, cho膰 wci膮偶 mie艣ci si臋 w pierwszej 50., zajmuj膮c 42 lokat臋. W rankingu wskazano, 偶e sytuacja w Polsce pod wzgl臋dem likwidowania nier贸wno艣ci jest w miar臋 stabilna, z niewielk膮 popraw膮 je艣li chodzi o sfer臋 zawodow膮.

Ca艂y raport mo偶na znale藕膰 TUTAJ.