Zesp贸艂 dyskutuje w biurze

Czy polski pracownik wspiera i szanuje? Ca艂a prawda o r贸偶norodno艣ci w miejscu pracy

Tolerancja, otwarto艣膰 na innych i budowanie r贸偶norodno艣ci to bez w膮tpienia niezwykle wa偶ne kwestie. Szczeg贸lnie bior膮c pod uwag臋 nowe zjawiska na rynku pracy, takie jak m.in. walka o talenty, wzrastaj膮ca liczba pracuj膮cych w Polsce obcokrajowc贸w czy zmiany demograficzne. Czy jeste艣my gotowi na prac臋 w r贸偶norodnym 艣rodowisku? Badania Pracuj.pl jednoznacznie wskazuj膮, 偶e tak. Znacz膮ca wi臋kszo艣膰 odpowiadaj膮cych nie widzi problemu we wsp贸艂pracy z osob膮 innej p艂ci, narodowo艣ci, orientacji psychoseksualnej, czy o innych pogl膮dach politycznych. Wyzwaniem natomiast s膮 wci膮偶 dzia艂ania po stronie pracodawc贸w 鈥 tylko nieco ponad po艂owa badanych potwierdza, 偶e ich firma aktywnie dba o to, by wszystkie zatrudnione osoby czu艂y si臋 w swoim miejscu pracy dobrze.
Zgodnie z danymi przekazanymi przez G艂贸wny Urz膮d Statystyczny, w II kwartale 2023 roku liczba os贸b pracuj膮cych w naszym kraju wynios艂a 16,85 mln. Jest to ogromna i zr贸偶nicowana grupa. Patrz膮c tylko pod k膮tem wieku: na obecnym rynku pracy wsp贸艂pracuj膮 ze sob膮 a偶 cztery pokolenia: Baby Boomer, X, Y i Z. A przecie偶 w艣r贸d os贸b aktywnych zawodowo znajduj膮 si臋 tak偶e osoby o r贸偶nej p艂ci, orientacji psychoseksualnej, narodowo艣ci, pogl膮dach i wielu innych czynnikach buduj膮cych r贸偶norodno艣膰. Jak wobec tego odnajdujemy si臋 w coraz bardziej zr贸偶nicowanym 艣rodowisku pracy? Aby odpowiedzie膰 na to pytanie serwis Pracuj.pl przeprowadzi艂 badanie na grupie 1860 Polak贸w, a jego wyniki znajduj膮 si臋 poni偶ej. 聽

Polscy pracownicy otwarci na r贸偶norodne miejsce pracy聽

Wyniki badania Pracuj.pl jednoznacznie wskazuj膮, 偶e polscy pracownicy s膮 otwarci, tolerancyjni i uwa偶aj膮, 偶e w pracy znaczenie maj膮 przede wszystkimi umiej臋tno艣ci. A偶 79% badanych potwierdza, 偶e pracownik贸w ocenia膰 nale偶y wy艂膮cznie ze wzgl臋du na kompetencje i osi膮gni臋cia. 聽
Wykres 1_Polski pracownik wspiera i szanuje. O r贸偶norodno艣ci w miejscu pracy.png
Wyniki te nie s膮 jednak identyczne w艣r贸d ca艂ej grupy badanych. Por贸wnuj膮c kobiety i m臋偶czyzn, widzimy znacz膮c膮 r贸偶nic臋: z twierdzeniem, 偶e ocenie w miejscu pracy powinny podlega膰 jedynie kompetencje i umiej臋tno艣ci, zgadza 84% kobiet i 74% m臋偶czyzn. Jeszcze wi臋ksz膮 r贸偶nic臋 mo偶emy zauwa偶y膰 por贸wnuj膮c najm艂odsze i najstarsze pokolenie na rynku pracy. W艣r贸d os贸b w wieku 18-24 liczba pozytywnych wskaza艅 wynosi 68%, a w艣r贸d badanych w wieku 55-65 鈥 a偶 86%. 聽
Dla polskich pracownik贸w problemu nie stanowi膮 kwestie zwi膮zane z r贸偶norodno艣ci膮 w艣r贸d os贸b, z kt贸rymi regularnie wsp贸艂pracuj膮. 71% badanych wskazuje, 偶e inna orientacja psychoseksualna wsp贸艂pracownika nie jest dla nich przeszkod膮 we wsp贸lnej pracy. 73% respondent贸w tak samo postrzega wsp贸艂prac臋 z osobami o innych pogl膮dach politycznych, a a偶 77% nie widzi problemu w pracy z osobami o innej narodowo艣ci. Wy偶sze pozytywne wyniki w odpowiedziach na te pytania osi膮gaj膮 kobiety. Najwi臋ksz膮 r贸偶nic臋 pomi臋dzy odpowiedziami kobiet i m臋偶czyzn, a偶 13 punkt贸w procentowych, obserwujemy przy pytaniu dotyczyc膮cym orientacji psychoseksualnej. Pozytywne odpowiedzi kobiet wynosz膮 78%, natomiast w przypadku m臋偶czyzn jest to 65%. Niewiele mniejsza r贸偶nica, 11 punkt贸w procentowych, pojawia si臋 w odpowiedziach na pytanie na temat wsp贸艂pracy z osobami innej narodowo艣ci. Tutaj r贸wnie偶 wy偶szymi wskazaniami pozytywnymi charakteryzuj膮 si臋 kobiety (82% w stosunku do 71% w przypadku m臋偶czyzn). Pod k膮tem wieku najwi臋cej pozytywnych wskaza艅 notujemy u grupy najstarszej, czyli os贸b w wieku 55-65 lat.聽
Wykres 2_Polski pracownik wspiera i szanuje. O r贸偶norodno艣ci w miejscu pracy.png

Polski rynek pracy jest coraz bardziej r贸偶norodny. Obecnie znajduj膮 si臋 na nim cztery pokolenia, a ka偶de z nich inaczej patrzy na kwesti臋 kariery i w inny spos贸b podchodzi do osi膮gania swoich cel贸w zawodowych. Mamy te偶 coraz wi臋cej os贸b z zagranicy, szczeg贸lnie z Ukrainy, ale nie tylko. Nie bez znaczenia jest r贸wnie偶 fakt, 偶e praca zdalna da艂a mo偶liwo艣膰 zatrudniania os贸b z dowolnego kraju. Bior膮c to pod uwag臋, bardzo ciesz膮 tak pozytywne wskazania dotycz膮ce akceptacji r贸偶norodno艣ci. Na pewno takie postawy pozytywnie wp艂ywaj膮 na atmosfer臋 w pracy. Przek艂adaj膮 si臋 te偶 bezpo艣rednio na mo偶liwo艣膰 wsp贸艂pracy, efektywno艣膰 i wsp贸ln膮 realizacj臋 cel贸w聽 鈥 komentuje wyniki badania Agnieszka Bieniak, Dyrektorka HR w Pracuj.pl.聽

Czy wiek i p艂e膰 licz膮 si臋 we wsp贸艂pracy z prze艂o偶onym?聽

Wsp贸艂praca z osobami o innej narodowo艣ci, p艂ci czy przekonaniach to wa偶na kwestia. Warto wi臋c przyjrze膰 si臋 jej pod innym k膮tem i zapyta膰: jak wygl膮da podej艣cie Polak贸w do r贸偶norodno艣ci w kontek艣cie relacji z prze艂o偶onym? Okazuje si臋, 偶e r贸wnie偶 w tym aspekcie jeste艣my otwarci. A偶 78% badanych wskaza艂o, 偶e nie stanowi dla nich problemu, aby by膰 podw艂adnym osoby innej p艂ci. Tak偶e w tym przypadku wi臋cej kobiet odpowiada pozytywnie na to pytanie 鈥 84% pozytywnych odpowiedzi, do 73% pozytywnych wskaza艅 w艣r贸d m臋偶czyzn. 聽
Troch臋 mniejszy, ale wci膮偶 wysoki odsetek odpowiedzi pozytywnych notujemy przy pytaniu dotycz膮cym wieku prze艂o偶onego. 64% badanych deklaruje, 偶e nie stanowi dla nich problemu bycie podw艂adnym osoby znacznie m艂odszej od siebie. W tym przypadku odpowiedzi s膮 sp贸jne w艣r贸d badanych obu p艂ci. Znacz膮c膮 r贸偶nic臋 widzimy natomiast w zale偶no艣ci od wieku odpowiadaj膮cych. Wskazania pozytywne rosn膮 wraz z wiekiem 鈥 a偶 76% os贸b w grupie 54-65, potwierdzi艂o, 偶e nie stanowi dla nich problemu wsp贸艂praca ze znacznie m艂odszym prze艂o偶onym. Ni偶sze wyniki w grupach m艂odszych, mog膮 by膰 zwi膮zane z obaw膮 o do艣wiadczenie tak m艂odej osoby lub z du偶ymi ambicjami i potrzeb膮 rozwoju zawodowego os贸b w tych przedzia艂ach wiekowych. 聽 聽
Wykres 3_Polski pracownik wspiera i szanuje. O r贸偶norodno艣ci w miejscu pracy.png

R贸偶norodno艣膰 szans膮 dla pracodawc贸w聽

A jak wygl膮da zaanga偶owanie pracodawc贸w w dzia艂ania zwi膮zane z budowaniem r贸偶norodnych 艣rodowisk firmowych? 56% badanych wskazuje, 偶e ich pracodawca aktywnie dba o to, by wszystkie zatrudnione osoby czu艂y si臋 w miejscu pracy dobrze. 31% ankietowanych potwierdza natomiast, 偶e w ich firmie istniej膮 grupy zainteresowa艅 lub inicjatywy maj膮ce na celu integracj臋 os贸b r贸偶nych narodowo艣ci, wyzna艅 czy orientacji psychoseksualnych. 聽
Wykres 4_Polski pracownik wspiera i szanuje. O r贸偶norodno艣ci w miejscu pracy.png
49% badanych odbiera anga偶owanie si臋 firm w inicjatywy promuj膮ce otwarto艣膰 i tolerancj臋 wobec przedstawicieli spo艂eczno艣ci LGBT+ jako pozytywn膮 tendencj臋. Wynik ten r贸偶ni si臋 w zale偶no艣ci od p艂ci osoby odpowiadaj膮cej. Takie dzia艂ania pozytywnie ocenia 55% kobiet i nieco mniej, bo 43% m臋偶czyzn. Zestawiaj膮c to z wcze艣niejszymi bardzo pozytywnymi wynikami dotycz膮cymi wsp贸艂pracy z osobami o innej orientacji psychoseksualnej, narodowo艣ci czy pogl膮dach, warto zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e nie zawsze otwarta postawa wobec wsp贸艂pracownik贸w idzie w parze z pozytywnym odbiorem bezpo艣redniego zaanga偶owania firmy w te kwestie. Dlatego organizuj膮c akcje na rzecz promowania r贸偶norodno艣ci, warto je dok艂adnie przemy艣le膰, tak aby uwzgl臋dni膰 potrzeby wszystkich grup pracownik贸w organizacji. 聽

R贸偶norodno艣膰 to szansa na rozw贸j 鈥 wyniki badania wskazuj膮, 偶e polscy pracownicy to rozumiej膮 i nie obawiaj膮 si臋 wsp贸艂pracy w r贸偶norodnych zespo艂ach. Jednak dobre nastawienie i ch臋ci mog膮 czasem nie wystarczy膰. Dlatego tak wa偶ne jest, aby organizacje wspiera艂y i edukowa艂y pracownik贸w, jak efektywnie i komfortowo pracowa膰 w zr贸偶nicowanych zespo艂ach. Jest to tym bardziej wa偶ne, 偶e bior膮c pod uwag臋 kwesti臋 walki o talenty, zmian demograficznych oraz coraz wi臋kszej liczby obcokrajowc贸w na polskim rynku, nasze 艣rodowiska b臋d膮 w coraz wi臋kszym stopniu r贸偶norodne, a pracodawcy, kt贸rzy naucz膮 si臋 nimi dobrze zarz膮dza膰, zdob臋d膮 znacz膮c膮 przewag臋. 聽

Badanie 鈥濺贸偶norodno艣膰 w miejscu pracy鈥 zosta艂o przeprowadzone we wrze艣niu 2023 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metod膮 CAWI wykonano na pr贸bie 1860 Polak贸w w wieku 18-65 lat. Struktura pr贸by by艂a kontrolowana bior膮c pod uwag臋 p艂e膰, wiek i wielko艣膰 miejscowo艣ci zamieszkania odpowiadaj膮cych.聽