Statuetki LGBT+ Diamods Awards

Ruszy艂y nominacje do 5. edycji LGBT+ Diamonds Awards

Polska zajmuje coraz ni偶sze miejsca w badaniach Rainbow Europe Map and Index, kt贸re oceniaj膮 poziom r贸wnouprawnienia os贸b LGBT+. Aby odwr贸ci膰 t臋 tendencj臋, liczne organizacje pozarz膮dowe, dzia艂acze_ki spo艂eczni_e oraz firmy podejmuj膮 inicjatywy na rzecz budowania tolerancji, r贸偶norodno艣ci i inkluzji. Takie przedsi臋wzi臋cia ju偶 od 5 lat wyr贸偶niane s膮 w konkursie LGBT+ Diamonds Awards, organizowanym przez NatWest Group w Polsce, do kt贸rego w tym roku do艂膮czy艂 ABSL. Od dzi艣 mo偶na zg艂osi膰 swoich_je faworyt贸w_ki w publicznych nominacjach.
  • Polska po raz trzeci zaj臋艂a ostatnie miejsce w艣r贸d kraj贸w Unii Europejskiej w rankingu Rainbow Europe Map and Index, kt贸ry ocenia stan r贸wnouprawnienia os贸b LGBT+ w 49 krajach
  • A偶 43 proc. os贸b LGBT+ czuje si臋 dyskryminowanych w swoim otoczeniu, wynika z bada艅 Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w 2020 roku.
  • Wystartowa艂y publiczne nominacje w konkursie LGBT+ Diamonds Awards, w kt贸rym nagradzane s膮 osoby, organizacje i firmy ucz膮ce tolerancji, dzia艂aj膮ce na rzecz r贸wno艣ci w biznesie i spo艂ecze艅stwie.

Po raz trzeci z rz臋du Polska znalaz艂a si臋 na ko艅cu rankingu Rainbow Europe Map and Index[1], kt贸ry szacuje stopie艅 r贸wnouprawnienia os贸b LGBT+ w 49 krajach Europy. Zaj臋li艣my 43 miejsce ex aequo z Monako. Ni偶sze wyniki otrzyma艂o tylko 5 pa艅stw: Bia艂oru艣, Rosja, Armenia, Turcja i Azerbejd偶an. A偶 43 proc. os贸b LGBT+ czuje si臋 dyskryminowanych w swoim otoczeniu, wynika z bada艅 Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Te dane wskazuj膮, 偶e przed nami jeszcze wiele pracy.

Potrzebna jest zmiana spo艂eczna, a my jeste艣my jej cz臋艣ci膮. R贸偶norodno艣膰 jest warto艣ci膮 nie tylko w biznesie, ale w ka偶dym obszarze 偶ycia. Dostrzegamy, 偶e w ci膮gu ostatnich lat w Polsce du偶o m贸wi si臋 o osobach LGBT+. Coraz wi臋cej firm, NGO i dzia艂aczy_ek jest nominowanych w naszym konkursie. Ro艣nie te偶 zainteresowanie polityk膮 inkluzywno艣ci w 艣rodowisku zawodowym. To pokazuje, 偶e akceptacja jest wynikiem zrozumienia oraz empatii w stosunku do innych

Jeste艣my razem ju偶 5 lat!

Konkurs LGBT+ Diamonds Awards organizowany jest od 2018 roku. Nagradzane s膮 w nim osoby, firmy oraz organizacje pozarz膮dowe dzia艂aj膮ce na rzecz budowy spo艂ecze艅stwa, w kt贸rym ka偶dy ma r贸wne prawa. Wr臋czane statuetki s膮 wyrazem wdzi臋czno艣ci za wprowadzanie zmian w lokalnych spo艂eczno艣ciach, inkluzywne zarz膮dzanie biznesem oraz odwag臋 w m贸wieniu o sytuacji os贸b LGBT+ w Polsce. W poprzednich edycjach nagrody przyznawane by艂y tym firmom, kt贸re m.in. wprowadzi艂y wewn臋trzn膮 komunikacj臋 w艂膮czaj膮c膮 czy utworzy艂y t臋czowe sieci pracownicze, organizacjom spo艂ecznym, kt贸re wsp贸艂tworzy艂y marsze r贸wno艣ci i osobom, kt贸re swoj膮 odwag膮 inspirowa艂y do dzia艂ania na rzecz os贸b LGBT+.

Pierwszym etapem konkursu s膮 publiczne nominacje, kt贸re wystartowa艂y 18 lipca. Do 2 wrze艣nia na stronie www.lgbtdiamondsawards.pl ka偶dy_a mo偶e zg艂asza膰 swoich fawortyt贸w_ki w ramach 6 kategorii:

  • Pracodawca/Pracodawczyni roku wspieraj膮cy_a osoby LGBT+
  • Pracownicza sie膰 LGBT+ roku
  • Ambasador/Ambasadorka os贸b LGBT+
  • Inicjatywa roku wspieraj膮ca osoby LGBT+
  • Partnerstwo roku (organizacja pozarz膮dowa)
  • Lokalna inicjatywa roku

Spotkanie to pocz膮tek, wsp贸lne dzia艂anie to sukces. Tegoroczne motto LGBT+ Diamonds Awards w jasny spos贸b odnosi si臋 do tego, 偶e najlepsze efekty uzyskujemy dzia艂aj膮c razem. Mamy wsp贸lny cel, promujemy warto艣ci takie jak otwarto艣膰, tolerancja i szacunek dla r贸偶norodno艣ci. NatWest Group w Polsce, ABSL, wsp贸艂pracuj膮ce firmy, t臋czowe organizacje spo艂eczne oraz aktywist贸w_ki zjednoczy艂a ch臋膰 nagradzania lider贸w_ek inkluzywnych zmian. 艁膮czy nas idea, kt贸ra pozwala na wsp贸艂prac臋 艣rodowiska biznesowego ze spo艂ecznym, czego kulminacj膮 jest w艂a艣nie fina艂 LGBT+ Diamonds Awards

Inkluzywno艣膰 w pracy i nie tylko

Wraz z wi臋ksz膮 widoczno艣ci膮 os贸b LGBT+ ro艣nie dyskryminacja ze wzgl臋du na orientacj臋 seksualn膮 i to偶samo艣膰 p艂ciow膮. A偶 43 proc. os贸b LGBT+ zadeklarowa艂o, 偶e czuj膮 si臋 prze艣ladowane w swoim otoczeniu, wynika z bada艅 Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej[2] . Dobrostan i motywacj臋 pracownik贸w_czek kszta艂tuj膮 nie tylko benefity czy p艂aca, ale tak偶e odpowiednia kultura organizacyjna oraz r贸wne, a przede wszystkim przyjazne 艣rodowisko pracy. W poprzednich edycjach LGBT+ Diamonds Awards za budowanie 艣rodowiska zawodowego sprzyjaj膮cego r贸偶norodno艣ci nagrodzeni_one zostali_艂y: Nielsen, Dentons Europe D膮browski i Wsp贸lnicy oraz IKEA Polska.

Programy inkluzywne powinny by膰 standardem, a nie wyr贸偶nikiem na rynku pracy. Takie podej艣cie stosujemy w NatWest Group w Polsce i staramy si臋 promowa膰 je r贸wnie偶 poza firm膮, tak偶e pokazuj膮c dobre praktyki w innych organizacjach w ramach konkursu LGBT+ Diamonds Awards

Realizacja idei diversity & inclusion to zapewnienie ka偶demu/ka偶dej pracownikowi/pracowniczce, bez wzgl臋du na pochodzenie, wykszta艂cenie, wyznawane warto艣ci, to偶samo艣膰 i orientacj臋 seksualn膮, takich samych szans na osi膮gni臋cie sukcesu. W polityce r贸偶norodno艣ci i inkluzji nale偶y czerpa膰 korzy艣ci z r贸偶nic, pozwala膰 na realizacj臋 ambicji i plan贸w ka偶dej osobie, zak艂adaj膮c, 偶e doj艣cie do celu mo偶e by膰 nietypowe.

Naszym zadaniem jest edukacja, dzielenie si臋 dobrymi praktykami i wskazywanie dlaczego i jak firmy, instytucje i pracownicy_zki, powinni_e dba膰 o realizacj臋 program贸w diversity & inclusion. Pami臋tajmy, 偶e kszta艂towanie r贸偶norodnych, otwartych miejsc pracy to proces, kt贸ry nie mo偶e by膰 przeprowadzony w ci膮gu jednego dnia, a nawet roku. Wymaga wielu aktywno艣ci w r贸偶nych obszarach, zaanga偶owania oraz ci膮g艂o艣ci dzia艂a艅

Wraz z do艣wiadczonymi w obszarze r贸偶norodno艣ci firmami i organizacjami, stworzona zosta艂a lista dobrych praktyk dla pracodawc贸w_czy艅 wspieraj膮cych osoby LGBT+. Znajduj膮 si臋 na niej takie, dzia艂ania jak: regularne prowadzenie szkole艅 w zakresie r贸偶norodno艣ci, r贸wnego traktowania; pos艂ugiwanie si臋 j臋zykiem inkluzywnym w miejscu pracy, w oficjalnej dokumentacji, prezentacjach; tworzenie i wspieranie sieci pracowniczych, r贸wnie偶 tzw. sieci t臋czowych; regularna wsp贸艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi np. poprzez odprowadzanie cz臋艣ci zysku na rzecz wybranego NGO i wiele innych aktywno艣ci, kt贸re sprawiaj膮, 偶e ka偶dy_a mo偶e czu膰 si臋 dobrze i by膰 sob膮 w pracy.

Przyznanie nagr贸d LGBT+ Diamonds 2022 odb臋dzie si臋 26 pa藕dziernika. Wydarzenie b臋dzie transmitowane na Facebooku oraz na stronie konkursu. Inicjatorem wydarzenia jest NatWest Group w Polsce, brytyjska instytucja finansowa dzia艂aj膮ca na polskim rynku od 15 lat, kt贸rego zesp贸艂 pracownik贸w i pracowniczek stworzy艂 jedn膮 z wi臋kszych sieci t臋czowych w Polsce. W tym roku po raz pierwszy konkurs wsp贸艂organizowany jest przez ABSL – Zwi膮zek Lider贸w Sektora Us艂ug Biznesowych, kt贸ry zrzesza przedstawicieli_ki firm z sektora nowoczesnych us艂ug.

Wi臋cej informacji na stronie www.lgbtdiamondsawards.pl.

[1] Rainbow Europe Map and Index 2022, https://www.ilga-europe.org/report/rainbow-europe-2022/.

[2] A long way to go for LGBTI equality, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA),https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf, 2020.