Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Technologia jest kobietą

Technologia jest kobietą

Już 25 lutego poznamy laureatki w Konkursie Bizneswoman Roku. Tegoroczna edycja pokazała, że kobiety odważnie wchodzą w świat nowych technologii.

Technologia jest dziś niezwykle istotnym ogniwem w każdej firmie, bez względu na jej wielkość, strukturę organizacyjną czy zasięg. Od kilku lat w konkursie Bizneswoman Roku spotykamy Panie, które śmiało wchodzą w świat nowych technologii. Z jednej strony czynią je katalizatorem rozwoju swoich biznesów, które dzięki rewolucji cyfrowej relatywnie szybko osiągają międzynarodowy zasięg i rozmach, z drugiej stanowią ich istotę wprowadzając nowoczesne produkty i rozwiązania rewolucjonizujące rynek i wypełniające istniejące nisze.
Jak pokazała również tegoroczna edycja konkursu, coraz więcej kobiet zarządza spółkami technologicznymi lub procesem cyfrowej transformacji. Panie pełniąc funkcje Chief Digital Officerów biorą udział w tworzeniu strategii i przygotowywaniu firm do mierzenia się z obecnymi wyzwaniami rynkowymi. Nowe technologie rewolucjonizują też proces podejścia do klienta, komunikowania się z nim, poznawania jego potrzeb, nowych warunków współpracy zakładających coraz częściej dwukierunkowy przepływ informacji i projektowanie rozwiązań maksymalnie dopasowanych do odbiorcy.

PwC wspiera firmy w maksymalizowaniu korzyści związanych z inwestycjami w nowe technologie. Łączymy kompetencje i wiedzę zespołów tak, by potrafiły usprawniać procesy biznesowe, posiadały wiedzę z obszaru strategii IT, architektury i projektowania aplikacji dla przedsiębiorstw, zarządzania dostawcami, projektami i operacjami IT. W Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej zespołami Digital i Technology zarządzają Anna Sieńko i Sylwia Pusz.

Od 2007 roku PwC przeprowadza coroczne badanie Digital IQ, którego podstawowym celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: jakie działania powinni podjąć liderzy firm aby mieć pewność, że inwestycje w technologie cyfrowe przyniosą oczekiwane korzyści.

Jak rozumiemy digital? Najczęściej twierdzimy, że są to wszystkie działania związane z technologią i innowacjami, dla wielu jest to po prostu synonim IT. Pojęcie cyfryzacji jest szerzej rozumiane na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Północnej. Badanie pokazuje, że w Polsce dopiero zaczynamy rozumieć cyfrową rewolucję i nadal procesy cyfryzacyjne pojmujemy wąsko, ograniczając je głównie do spraw związanych z informatyką.
W najnowszym raporcie Digital IQ, czyli jak zbudować porządek w chaosie zaprezentowaliśmy 10 atrybutów niezbędnych w procesie transformacji cyfrowej, powiązanych z efektywnością ekonomiczną organizacji. Stworzony na tej podstawie indeks Digital IQ pozwala w spójny sposób ocenić, jak sprawnie działają przedsiębiorstwa na rzecz maksymalizacji korzyści z inwestycji w digital:

01 Prezes zarządu czempionem transformacji cyfrowej

Zależność między przywódczą rolą prezesa firmy a wartością technologii od samego początku były przedmiotem badań w ramach Digital IQ. Już w w 2007 r. wskazano na korelację pomiędzy jego bezpośrednim wsparciem, jako rzecznika technologii cyfrowych, a dobrymi wynikami finansowymi organizacji. Jak wskazują wyniki naszego corocznego badania przeprowadzonego wśród dyrektorów spółek (2015 Annual Corporate Directors’ Survey), zarządy poświęcają coraz więcej uwagi strategii technologicznej i związanym z nią zagadnieniom, szczególnie bezpieczeństwu cybernetycznemu.

Dla polskich przedsiębiorstw wielką szansą jest rozwój nowych produktów i usług dzięki możliwościom, jakie oferuje cyfryzacja. Jednak wśród wielu polskich firm wciąż dominuje paradygmat, że to technologia determinuje rozwój biznesu i stanowi o jego ograniczeniach. Ta sytuacja będzie się jednak zmieniać wraz z wchodzeniem na rynek pracy pokolenia, dla którego internet i aplikacje mobilne to naturalne środowisko. Tymczasem nowoczesne globalne organizacje wykorzystują technologię do osiągnięcia strategicznych celów biznesowych. Z naszej praktyki doradczej wynika jasno, że to biznes powinien decydować o budowie wartości dzięki wykorzystaniu potencjału technologii. Wyniki Digital IQ Survey dla Polski to jasny sygnał, że zarządy firm powinny być bezpośrednio zaangażowane w tworzenie strategii transformacji cyfrowej – Sylwia Pusz, Digital&Technology Partner PwC.

02 Osoby odpowiedzialne za digital współtworzą strategię firmy

Prezesi zarządów tworzą ogólną wizję transformacji cyfrowej, ale za opracowanie związanej z nią strategii biznesowej odpowiadają pracownicy, bliżsi poziomu operacyjnego, tacy jak dyrektor do spraw informacji (CIO) czy dyrektor do spraw digital (CDO).
Przykładowo, działająca na skalę globalną firma farmaceutyczna, powołała do życia radę do spraw technologii cyfrowych, w której zasiada kilkunastu dyrektorów działów IT i dyrektorów odpowiedzialnych za marketing. Zamiast rozwiązywać problemy w poszczególnych obszarach firmy, wspólnie tworzą oni strategie i opracowują plany ich realizacji.

03 Pełne zaangażowanie kadry kierowniczej

Również pozostali członkowie kierownictwa powinni angażować się w tworzenie strategii, a następnie jej realizację. Szczególne znaczenie ma współpraca pomiędzy dyrektorem odpowiedzialnym za informacje (CIO) i dyrektorem marketingu (CMO). Jak wynika z naszych badań, relacja pomiędzy CIO i CMO jest jedną z najsłabszych spośród dziewięciu analizowanych. Na świecie, za silną uznaje ją tylko 54% ankietowanych, podczas gdy przykładowo aż 70% uważa że mocne są powiązania pomiędzy prezesem zarządu a dyrektorem do spraw informacji.

04 Znajomość strategii w organizacji

Nawet najlepsza strategia nie przyniesie firmie korzyści, jeżeli w jej realizację nie będą zaangażowani wszyscy pracownicy. W ciągu ostatnich trzech lat zaobserwowaliśmy znaczące zmiany w tym zakresie, obecnie 69% ankietowanych na świecie utrzymuje, że strategie biznesowe i cyfryzacji są rozpowszechnione w ich całej organizacji. Poprzednie badania pokazują, że nie zawsze tak było – w zeszłym roku odsetek takich odpowiedzi wyniósł 55% wobec 50% dwa lata temu. Dla zwiększenia efektywności, liderzy biznesu korzystają obecnie z różnych kanałów by promować zamierzenia strategiczne i mobilizować pracowników do ich realizacji. Przygotowują filmy, korzystają z mediów społecznościowych i aplikacji na smartfony nie tylko w celach promocyjnych, ale także, aby pozyskiwać informację zwrotną i tematy wymagające dyskusji.

05 Poszukiwanie innowacji poza strukturami firmy

Firmy odnoszące największe sukcesy wykorzystują zasoby wiedzy z różnych źródeł, takich jak dostawcy czy klienci, aby pozyskiwać i wdrażać nowe rozwiązania. Są również bardziej skłonne do oceny ich funkcjonowania.
Nasza analiza wykazała, że przedsiębiorstwa podchodzące najbardziej kreatywnie do swojego modelu biznesowego, czyli 8% firm na świecie, dążących do modyfikacji istniejącego w organizacji status quo – działają w jeszcze bardziej zdecydowany sposób. Na bieżąco śledzą innowacje i stale poszukują nowych możliwości adaptacji technologii cyfrowych do swojej działalności.

06 Zdobywanie przewagi konkurencyjnej

Aktywne zaangażowanie i czerpanie wiedzy ze źródeł zewnętrznych pozwala budować przewagę konkurencyjną. Mając na uwadze liczbę pojawiających się pomysłów ważna jest umiejętność ich selekcjonowania i nadawania odpowiednich priorytetów w zależności od tego, które z nich przyniosą firmie największe korzyści. Nowe technologie, jakimi interesują się poszczególne firmy pochodzą z bardzo różnych obszarów, chociaż zdaniem ankietowanych największe zainteresowanie w przeciągu 3-5 najbliższych lat będą budzić te związane z cyberbezpieczeństwem, analityką danych oraz ich wizualizacją, usługami elektronicznymi oraz danymi w chmurze. Do mniej popularnych, ale wartych przywołania technologii mających zwiększać konkurencyjność należą bazy danych NoSQL.

07 Efektywne wykorzystanie danych

Generowanie wartości w oparciu o gromadzone dane oznacza wykorzystanie ich w procesie podejmowania decyzji strategicznych, takich jak te dotyczące sposobów rozwijania działalności czy podejmowania współpracy z konkurencją. Kadra menedżerska często przyznaje, że dla ich organizacji stanowi to prawdziwe wyzwanie. Poza trudnościami związanymi z pozyskiwaniem danych, główne bariery to zachowania i umiejętności – na przykład, które dane należy wykorzystać, i na czym polega ich korzystny wpływ na rezultaty firmy. Jednocześnie problemy te są nie mniej ważne, niż jakość i dokładność danych. Firmy odnoszące sukcesy największych szans upatrują w wykorzystaniu danych zgromadzonych przez inne podmioty (78%), danych z chmury (70%), danych z mediów społecznościowych (69%) oraz danych związanych z lokalizacją (64%).

08 Proaktywne działanie na rzecz cyberbezpieczeństwa

Reagowanie na rodzące się trendy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony prywatności jest ogromnym wyzwaniem, z którym firmy muszą się mierzyć na co dzień. W dobie transformacji cyfrowej kluczowy jest poziom zaangażowania. Trzeba nieustannie myśleć o tym, w jaki sposób strategie cyberbezpieczeństwa mogą wspomagać budowanie przewagi konkurencyjnej i wartości dla akcjonariuszy. Liderzy rynkowi uwzględniają kwestie związane z bezpieczeństwem i prywatnością w realizowanych projektach dokonując ich kompleksowej oceny i opracowując stosowne plany działania. W porównaniu z przedsiębiorstwami osiągającymi gorsze wyniki, ich przedstawiciele uważają je za lepiej przygotowane do zarządzania ryzykami (globalnie 80% takich odpowiedzi u liderów wobec 64% w pozostałych firmach).
Jednym ze sposobów stosowanych przez wiodące firmy jest włączanie menedżerów ds. zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem do dyskusji na temat tworzenia nowych produktów i usług, szczególnie tych, w których wykorzystuje się technologie, takie jak Internet rzeczy (Internet of Things).

09 Plan przeprowadzenia transformacji cyfrowej

Najważniejsze jest zadanie sobie pytania jak rozwijające się technologie cyfrowe wpłyną na zmianę sektora w ramach którego działa firma. Tylko wówczas będziemy w stanie zdefiniować jakie umiejętności są potrzebne i jakie podejścia zastosować. Obecnie 53% przedsiębiorstw na świecie posiada plan działania, który obejmuje możliwości firmy, funkcjonujące procesy biznesowe, a także aspekty technologiczne i informatyczne. Cztery lata temu ich odsetek wynosił 63%. Uwagę zwraca, że tylko 55% przedstawicieli kierownictwa stwierdziło, że ich organizacje posiadają wszystkie umiejętności technologiczne niezbędne do realizacji przyjętej wizji rozwoju. Należy jednak pamiętać, że otaczającą nas rzeczywistość cechuje duża zmienność, kluczowa jest zdolność adaptacji nie zaś trzymanie się zbyt sztywnych założeń.

10 Mierzenie efektów

Liderzy biznesu chcą widzieć wartość, jaką przynoszą inwestycje w technologie cyfrowe. Wykazanie tego wymaga połączenia tradycyjnie wykorzystywanych wskaźników (takich jak ROI – stopa zwrotu z inwestycji) jak i nowszych metod badających efektywność bardziej ambitnych inwestycji.

Nowe technologie zmieniają branżę audytorską. Spółki chcące osiągnąć obecnie rynkowy sukces, wdrażają coraz nowsze i bardziej zaawansowane technologicznie produkty i usługi. Wykorzystują do tych celów najnowocześniejsze rozwiązania cyfrowe. Ilość transakcji wykonywanych przez te firmy rośnie w niesamowitym tempie. Obecnie PwC, zarówno w Polsce jak i na świecie dysponuje zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi, używanymi w codziennej pracy audytorskiej. Nasz system Halo pozwala na analizę całych populacji danych (tzw „Big Data”), platforma internetowa pozwala na codzienną wymianę informacji z klientami przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych, a rezultaty naszej pracy dla każdego zlecenia przeprowadzanego na świecie dokumentowane są w jednolitym systemie ERP. Proces transformacji cyfrowej wywiera nieodwracalny wpływ na każdą branżę, nawet tak tradycyjną jak moja – Agnieszka Ostaszewska, Partner PwC i członek Jury konkursu Bizneswoman Roku.

***

O tym, kto zdobędzie tytuł Bizneswoman Roku dowiemy się podczas gali finałowej już 25 lutego 2016 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Statuetki zostaną przyznane w czterech kategoriach: Debiut Roku, Moja Firma, Korporacja, Działalność na Rzecz Kobiet. Dodatkowo uczestniczki konkursu mają szansę otrzymać nagrodę specjalną ufundowaną przez firmę GTECH za dokonania w świecie nowych technologii.

***

Bizneswoman Roku to pierwszy ogólnopolski i jedyny stricte biznesowy konkurs dla przedsiębiorczych kobiet, w którym od sześciu lat honorowane i doceniane są kobiety realizujące ambitne projekty zawodowe. Wyróżnienie, poza prestiżem i satysfakcją, jest także okazją do nagłośnienia ich sukcesów. Kobiety coraz odważniej zdobywają różne obszary świata biznesu. Rozwijają firmy na skalę międzynarodową, sięgają po najwyższe stanowiska w korporacjach, angażują się w prospołeczne inicjatywy. W dalszym ciągu jednak, nie są widoczne w mediach. Inicjatywa Bizneswoman Roku powstała, by to zmienić.

Organizatorzy: Sukces Pisany Szminką
Partner strategiczny: GTECH (Grupa IGT), PZU
Partnerzy: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PwC, Giza Polish Ventures, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Teraz Polska, Klub Polska Rada Biznesu, Instytut Monitorowania Mediów, Program Executive MBA@UW, Kancelaria OKW
Patroni medialni: Dziennik Gazeta Prawna, Polsat Cafe, Forbes.pl, Pierwszy Milion, Grupa Wirtualna Polska, Radio ZET Chilli, ITWIZ

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

[newsletter_form type="minimal"]

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close