Sukces Pisany Szminką platforma pierwszego wyboru dla kobiet

Portal wiedzy i najnowsze trendy ze świata biznesu, start-upów, finansów oraz kobiecej przedsiębiorczości

Dlaczego temat wartości kobiecych w biznesie i na rynku pracy jest ważny? Opowiada dr Monika Różycka, Ambasadorka Sukces TO JA w Szczecinie.

Dlaczego temat wartości kobiecych w biznesie i na rynku pracy jest ważny? Opowiada dr Monika Różycka, Ambasadorka Sukces TO JA w Szczecinie.

Monika Różycka
Monika Różycka

 

Współcześnie trwa ogólnoświatowa debata oraz prowadzi się analizy na temat roli kobiet w przedsiębiorczości. Coraz częściej czytamy o pewnych siebie liderkach, które chcąc podejmować ryzyko, wspinają się na szczyty organizacji biznesowych w wielu różnych branżach. Kobiety zarządzają mikrofirmami oraz średnimi, dużymi czy wielomilionowymi przedsiębiorstwami z ogromnymi zyskami i wnoszą znaczący wkład do wzrostu gospodarczego oraz zmniejszania ubóstwa na świecie.

Prognozy wskazują, że siła ekonomiczna kobiet w światowej gospodarce wzrośnie w ciągu kilku najbliższych lat o ponad jedną trzecią. W ciągu następnej dekady wpływ kobiet na globalną gospodarkę będzie co najmniej tak znaczący, jak wpływ ponadmiliardowych populacji Chin i Indii, jeśli nie większy – przekonuje szefowa globalnych analiz politycznych Citigroup w specjalnym raporcie banku na ten temat (Citigroup, 2017). Kobiety starają się, aby stanowić grupę, której punkt widzenia w przedsiębiorczości staje się coraz lepiej reprezentowalny, poprzez organizację różnego rodzaju spotkań i konferencji.

Wydaje się zatem, że kobiety osiągnęły już wszystko. Statystyki pokazują jednak zupełnie co innego. Mimo że przez ostatnich kilka lat wskazuje się na korzyści ze zwiększania udziału kobiet w procesach decyzyjnych na poziomie firm oraz na poziomie gospodarek, w Polsce nadal brakuje świadomości odnośnie do wartości, jakie na rynek pracy i do biznesu mogą wnosić kobiety. Sytuacja kobiet w tych sferach aktywności człowieka przedstawia się po prostu mniej korzystnie niż mężczyzn. Nie ma np. na świecie kraju, w którym kobiety zarabiają więcej niż mężczyźni. W zależności od branży i stanowiska luka płacowa wynosi średnio od kilku do kilkudziesięciu procent. W zarządach firm kobiety stanowią zaledwie kilka procent. Również aktywność zawodowa kobiet jest niższa niż mężczyzn, a tym samych ich emerytury.

Przedsiębiorczość kobiet jest i powinna być istotnym elementem budowania silnej i stabilnej gospodarki. Pokazywanie wartości, czyli zestawu cech lub talentów właściwych kobietom, które wnoszą do biznesu i na rynek pracy pomóc powinno przedsiębiorstwom, szczególnie w sektorze firm mikro, małych i średnich, w lepszym określaniu i wykorzystaniu potencjału kobiet. Również samym kobietom ze wszystkich grup zawodowych, bez względu na zajmowany szczebel w hierarchii organizacyjnej firmy, aby więcej z nich odnosiło sukcesy w przyszłości. Ze strony pracodawców aktualnie nadal można usłyszeć stwierdzenia, że z ekonomicznego punktu widzenia zatrudnianie kobiet się nie opłaca z powodu ich niskiej dyspozycyjności, uwarunkowanej macierzyństwem i opieką nad dziećmi. Katalog wartości, jakie wnoszą kobiety do biznesu i na rynek pracy stanowi argument w dyskusji z pracodawcami nad korzyściami z zatrudniania kobiet. Dedykowany jest także tym mężczyznom, którzy chcą lepiej kobiety rozumieć, wspierać je i pomagać im na płaszczyźnie zawodowej.

>> DOCENIAJ SWOJĄ WARTOŚĆ, BO NIKT INNY ZA CIEBIE TEGO NIE ZROBI! PRZECZYTAJ WYWIAD Z DR MONIKĄ RÓŻYCKĄ <<

Współczesna ekonomia klasyczna odzwierciedla spojrzenie na gospodarkę z perspektywy aktywności zawodowej mężczyzn, ich interesów, wkładu w tworzenie dochodu i priorytetów w jego podziale. W centrum zainteresowania jest tematyka związana z produkcją czy pracą płatną typu finanse i handel, której sfera dotycząca opieki nad bliskimi oraz rodzenie dzieci są podporządkowane. Dominującą rolę odgrywają innowacyjne inwestycje, start-upy, itp. Mniejszą wagę przykłada się do umożliwienia dostępu do odpo¬wiedniej infrastruktury opiekuńczej typu żłobki, przedszkola czy inne placówki opiekuńczo-społeczne. Budowa przedszkola traktowana jest jako koszt, czyli wydatki budżetu, natomiast stadionu jako inwestycja generująca wzrost PKB.

Warto zwrócić uwagę, że aktualnie biznes jest w trakcie „przeprojektowania” w kierunku docenienia wartości kobiecych. Badania pokazują, że wyczerpuje się model biznesowy oparty na wartościach do niedawna tradycyjnie utożsamianych z męskimi, takimi jak: siła, autorytaryzm, skłonność do wysokiego ryzyka, bezkom¬promisowość, konkurencja za wszelką cenę oraz częściej wykorzystywany przez mężczyzn zadaniowo-rywalizacyjny sposób zarządzania. Wskazuje się na nowy nurt w zarządzaniu, pokazujący sposób budowania biznesu oparty na podejściu innym niż bezwzględna konkurencja i maksymalizacja zysku. Schematy myślenia tradycyjnie i stereotypowo utożsa¬miane z męskimi, czyli wzorce kontroli, rywalizacji, agresji bądź czarno-białego myślenia, postrzegane są jako przyczyniające się do powstawania problemów, kryzysu, zastoju gospodarczego i ogólnego pesymizmu odnośnie do przyszłości. Wskazuje się, że chciwość, niepotrzebne ryzykanctwo oraz skandale wywoływane w wyniku nieprawidłowości mających miejsce w instytucjach życia gospodarczego sprawiają, że mężczyźni powinni myśleć jak kobiety. Znane jest powiedzenie: „Gdyby Lehman Brothers rządziły Lehman Sisters, nie byłoby kryzysu światowego”. Badania pokazują, że zwłaszcza millenialsi przejawiają zasadniczo większe uznanie dla kobiecości i roli kobiet w społeczeństwach. Dwie trzecie ludzi w najszybciej rozwijających się krajach świata uważa, że czas na wielką zmianę, a świat będzie lepszy, gdy do głosu dojdą specyficzne cechy i uzdolnienia kobiece, reprezentowane przez kobiety i mężczyzn, którzy myślą jak kobiety. Kobieca skłonność do współpracy, osiągania kompromisu, działania wielozadaniowo i w egalitarnych zespołach, powinny pozwolić na zwiększenie elastyczności i innowacyjności przedsiębiorstw, poprawę jakości procesów zarządzania w firmach oraz wyzwalać efekt synergii. Kobiety i wartości, które reprezentują oceniane są wyżej, szczególnie w zakresie kompetencji związanych z budowaniem efektywnych relacji biznesowych opartych na współdziałaniu, empatii czy rozwijaniu talentów. Badania wskazują, że różnorodność jest dziś jednym z kluczowych zasobów firm, czynnikiem sukcesu, dźwignią efektywności oraz sprzyja większej stabilności przedsiębiorstw. Przynosi wymierne korzyści, pozytywnie wpływa na osiągnięcie celów biznesowych, budowanie przewagi konkurencyjnej oraz rozwój i wzrost poziomu innowacyjności firm. Jest warunkiem koniecznym pełniejszego wykorzystania potencjału i talentów kobiet. W świecie zdominowanym przez głos jednej płci może okazać się to niemożliwe.

 

***

O AUTORCE

Dr Monika Różycka – manager, wysokiej klasy specjalista w zakresie podnoszenia zyskowności firm. Zdobyła kilkunastoletnie doświadczenie w branży medycznej, hotelarskiej, restauracyjnej, morskiej, doradztwa finansowego oraz badania jakości systemów zarządzania, w szczególności związanych z opracowywaniem strategii, koncepcji rozwoju, modeli biznesowych, restrukturyzacji, audytów, badań i raportów dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz innych organizacji i instytucji. Zajmuje się dostarczaniem i wdrażaniem rozwiązań, które ustalone wcześniej z klientem pod konkretny problem, cel biznesowy czy priorytet do zrealizowania, przynoszą firmie wzrost przychodów, poprawę rentowności i trwałe rezultaty biznesowe. Autorka 20 publikacji naukowych w dziedzinie filozofii zarządzania i ekonomii, w tym różnorodności ze względu na płeć oraz 22 wystąpień na konferencjach i sympozjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Adiunkt, wykładowczyni na studiach MBA. Jej misją jest inspirowanie i uwalnianie potencjału każdego człowieka w firmie, wizją – dostarczanie i wdrażanie unikatowych, kreatywnych i funkcjonalnych rozwiązań w sektorze doradztwa biznesowego, a wartością – indywidualne podejście, wzajemne zaufanie i życzliwość, pasja i zaangażowanie. Prywatnie często zupełnie nieświadomie inspiruje spotkanych na swojej drodze ludzi do rozwoju i doskonalenia.

Komentarze

może cię zainteresować

Najnowsze wpisy wybrane specjalnie dla Ciebie

Sukces Pisany Szminką

Wspieramy i promujemy kobiety od 2008 roku.

Newsletter

Jesteś ciekawy, co u nas nowego?
Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

[newsletter_form type="minimal"]

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close