Monika R贸偶ycka

Dlaczego temat warto艣ci kobiecych w biznesie i na rynku pracy jest wa偶ny?

dr Monika R贸偶ycka

Wsp贸艂cze艣nie trwa og贸lno艣wiatowa debata oraz prowadzi si臋 analizy na temat roli kobiet w przedsi臋biorczo艣ci. Coraz cz臋艣ciej czytamy o pewnych siebie liderkach, kt贸re chc膮c podejmowa膰 ryzyko, wspinaj膮 si臋 na szczyty organizacji biznesowych w wielu r贸偶nych bran偶ach. Kobiety zarz膮dzaj膮 mikrofirmami oraz 艣rednimi, du偶ymi czy wielomilionowymi przedsi臋biorstwami z ogromnymi zyskami i wnosz膮 znacz膮cy wk艂ad do wzrostu gospodarczego oraz zmniejszania ub贸stwa na 艣wiecie.

Prognozy wskazuj膮, 偶e si艂a ekonomiczna kobiet w 艣wiatowej gospodarce wzro艣nie w ci膮gu kilku najbli偶szych lat o ponad jedn膮 trzeci膮. W ci膮gu nast臋pnej dekady wp艂yw kobiet na globaln膮 gospodark臋 b臋dzie co najmniej tak znacz膮cy, jak wp艂yw ponadmiliardowych populacji Chin i Indii, je艣li nie wi臋kszy 鈥 przekonuje szefowa globalnych analiz politycznych Citigroup w specjalnym raporcie banku na ten temat (Citigroup, 2017). Kobiety staraj膮 si臋, aby stanowi膰 grup臋, kt贸rej punkt widzenia w przedsi臋biorczo艣ci staje si臋 coraz lepiej reprezentowalny, poprzez organizacj臋 r贸偶nego rodzaju spotka艅 i konferencji.

Wydaje si臋 zatem, 偶e kobiety osi膮gn臋艂y ju偶 wszystko. Statystyki pokazuj膮 jednak zupe艂nie co innego. Mimo 偶e przez ostatnich kilka lat wskazuje si臋 na korzy艣ci ze zwi臋kszania udzia艂u kobiet w procesach decyzyjnych na poziomie firm oraz na poziomie gospodarek, w Polsce nadal brakuje 艣wiadomo艣ci odno艣nie do warto艣ci, jakie na rynek pracy i do biznesu mog膮 wnosi膰 kobiety. Sytuacja kobiet w tych sferach aktywno艣ci cz艂owieka przedstawia si臋 po prostu mniej korzystnie ni偶 m臋偶czyzn. Nie ma np. na 艣wiecie kraju, w kt贸rym kobiety zarabiaj膮 wi臋cej ni偶 m臋偶czy藕ni. W zale偶no艣ci od bran偶y i stanowiska luka p艂acowa wynosi 艣rednio od kilku do kilkudziesi臋ciu procent. W zarz膮dach firm kobiety stanowi膮 zaledwie kilka procent. R贸wnie偶 aktywno艣膰 zawodowa kobiet jest ni偶sza ni偶 m臋偶czyzn, a tym samych ich emerytury.

Przedsi臋biorczo艣膰 kobiet jest i powinna by膰 istotnym elementem budowania silnej i stabilnej gospodarki. Pokazywanie warto艣ci, czyli zestawu cech lub talent贸w w艂a艣ciwych kobietom, kt贸re wnosz膮 do biznesu i na rynek pracy pom贸c powinno przedsi臋biorstwom, szczeg贸lnie w sektorze firm mikro, ma艂ych i 艣rednich, w lepszym okre艣laniu i wykorzystaniu potencja艂u kobiet. R贸wnie偶 samym kobietom ze wszystkich grup zawodowych, bez wzgl臋du na zajmowany szczebel w hierarchii organizacyjnej firmy, aby wi臋cej z nich odnosi艂o sukcesy w przysz艂o艣ci. Ze strony pracodawc贸w aktualnie nadal mo偶na us艂ysze膰 stwierdzenia, 偶e z ekonomicznego punktu widzenia zatrudnianie kobiet si臋 nie op艂aca z powodu ich niskiej dyspozycyjno艣ci, uwarunkowanej macierzy艅stwem i opiek膮 nad dzie膰mi. Katalog warto艣ci, jakie wnosz膮 kobiety do biznesu i na rynek pracy stanowi argument w dyskusji z pracodawcami nad korzy艣ciami z zatrudniania kobiet. Dedykowany jest tak偶e tym m臋偶czyznom, kt贸rzy chc膮 lepiej kobiety rozumie膰, wspiera膰 je i pomaga膰 im na p艂aszczy藕nie zawodowej.

>> DOCENIAJ SWOJ膭 WARTO艢膯, BO NIKT INNY ZA CIEBIE TEGO NIE ZROBI! PRZECZYTAJ WYWIAD Z DR MONIK膭 R脫呕YCK膭 <<

Wsp贸艂czesna ekonomia klasyczna odzwierciedla spojrzenie na gospodark臋 z perspektywy aktywno艣ci zawodowej m臋偶czyzn, ich interes贸w, wk艂adu w tworzenie dochodu i priorytet贸w w jego podziale. W centrum zainteresowania jest tematyka zwi膮zana z produkcj膮 czy prac膮 p艂atn膮 typu finanse i handel, kt贸rej sfera dotycz膮ca opieki nad bliskimi oraz rodzenie dzieci s膮 podporz膮dkowane. Dominuj膮c膮 rol臋 odgrywaj膮 innowacyjne inwestycje, start-upy, itp. Mniejsz膮 wag臋 przyk艂ada si臋 do umo偶liwienia dost臋pu do odpo卢wiedniej infrastruktury opieku艅czej typu 偶艂obki, przedszkola czy inne plac贸wki opieku艅czo-spo艂eczne. Budowa przedszkola traktowana jest jako koszt, czyli wydatki bud偶etu, natomiast stadionu jako inwestycja generuj膮ca wzrost PKB.

Warto zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e aktualnie biznes jest w trakcie 鈥瀙rzeprojektowania鈥 w kierunku docenienia warto艣ci kobiecych. Badania pokazuj膮, 偶e wyczerpuje si臋 model biznesowy oparty na warto艣ciach do niedawna tradycyjnie uto偶samianych z m臋skimi, takimi jak: si艂a, autorytaryzm, sk艂onno艣膰 do wysokiego ryzyka, bezkom卢promisowo艣膰, konkurencja za wszelk膮 cen臋 oraz cz臋艣ciej wykorzystywany przez m臋偶czyzn zadaniowo-rywalizacyjny spos贸b zarz膮dzania. Wskazuje si臋 na nowy nurt w zarz膮dzaniu, pokazuj膮cy spos贸b budowania biznesu oparty na podej艣ciu innym ni偶 bezwzgl臋dna konkurencja i maksymalizacja zysku. Schematy my艣lenia tradycyjnie i stereotypowo uto偶sa卢miane z m臋skimi, czyli wzorce kontroli, rywalizacji, agresji b膮d藕 czarno-bia艂ego my艣lenia, postrzegane s膮 jako przyczyniaj膮ce si臋 do powstawania problem贸w, kryzysu, zastoju gospodarczego i og贸lnego pesymizmu odno艣nie do przysz艂o艣ci. Wskazuje si臋, 偶e chciwo艣膰, niepotrzebne ryzykanctwo oraz skandale wywo艂ywane w wyniku nieprawid艂owo艣ci maj膮cych miejsce w instytucjach 偶ycia gospodarczego sprawiaj膮, 偶e m臋偶czy藕ni powinni my艣le膰 jak kobiety. Znane jest powiedzenie: 鈥Gdyby Lehman Brothers rz膮dzi艂y Lehman Sisters, nie by艂oby kryzysu 艣wiatowego鈥. Badania pokazuj膮, 偶e zw艂aszcza millenialsi przejawiaj膮 zasadniczo wi臋ksze uznanie dla kobieco艣ci i roli kobiet w spo艂ecze艅stwach. Dwie trzecie ludzi w najszybciej rozwijaj膮cych si臋 krajach 艣wiata uwa偶a, 偶e czas na wielk膮 zmian臋, a 艣wiat b臋dzie lepszy, gdy do g艂osu dojd膮 specyficzne cechy i uzdolnienia kobiece, reprezentowane przez kobiety i m臋偶czyzn, kt贸rzy my艣l膮 jak kobiety. Kobieca sk艂onno艣膰 do wsp贸艂pracy, osi膮gania kompromisu, dzia艂ania wielozadaniowo i w egalitarnych zespo艂ach, powinny pozwoli膰 na zwi臋kszenie elastyczno艣ci i innowacyjno艣ci przedsi臋biorstw, popraw臋 jako艣ci proces贸w zarz膮dzania w firmach oraz wyzwala膰 efekt synergii. Kobiety i warto艣ci, kt贸re reprezentuj膮 oceniane s膮 wy偶ej, szczeg贸lnie w zakresie kompetencji zwi膮zanych z budowaniem efektywnych relacji biznesowych opartych na wsp贸艂dzia艂aniu, empatii czy rozwijaniu talent贸w. Badania wskazuj膮, 偶e r贸偶norodno艣膰 jest dzi艣 jednym z kluczowych zasob贸w firm, czynnikiem sukcesu, d藕wigni膮 efektywno艣ci oraz sprzyja wi臋kszej stabilno艣ci przedsi臋biorstw. Przynosi wymierne korzy艣ci, pozytywnie wp艂ywa na osi膮gni臋cie cel贸w biznesowych, budowanie przewagi konkurencyjnej oraz rozw贸j i wzrost poziomu innowacyjno艣ci firm. Jest warunkiem koniecznym pe艂niejszego wykorzystania potencja艂u i talent贸w kobiet. W 艣wiecie zdominowanym przez g艂os jednej p艂ci mo偶e okaza膰 si臋 to niemo偶liwe.

***

O AUTORCE

Dr Monika R贸偶ycka 鈥 manager, wysokiej klasy specjalista w zakresie podnoszenia zyskowno艣ci firm. Zdoby艂a kilkunastoletnie do艣wiadczenie w bran偶y medycznej, hotelarskiej, restauracyjnej, morskiej, doradztwa finansowego oraz badania jako艣ci system贸w zarz膮dzania, w szczeg贸lno艣ci zwi膮zanych z opracowywaniem strategii, koncepcji rozwoju, modeli biznesowych, restrukturyzacji, audyt贸w, bada艅 i raport贸w dla ma艂ych, 艣rednich i du偶ych przedsi臋biorstw oraz innych organizacji i instytucji. Zajmuje si臋 dostarczaniem i wdra偶aniem rozwi膮za艅, kt贸re ustalone wcze艣niej z klientem pod konkretny problem, cel biznesowy czy priorytet do zrealizowania, przynosz膮 firmie wzrost przychod贸w, popraw臋 rentowno艣ci i trwa艂e rezultaty biznesowe. Autorka 20 publikacji naukowych w dziedzinie filozofii zarz膮dzania i ekonomii, w tym r贸偶norodno艣ci ze wzgl臋du na p艂e膰 oraz 22 wyst膮pie艅 na konferencjach i sympozjach naukowych krajowych i mi臋dzynarodowych. Adiunkt, wyk艂adowczyni na studiach MBA. Jej misj膮 jest inspirowanie i uwalnianie potencja艂u ka偶dego cz艂owieka w firmie, wizj膮 鈥 dostarczanie i wdra偶anie unikatowych, kreatywnych i funkcjonalnych rozwi膮za艅 w sektorze doradztwa biznesowego, a warto艣ci膮 鈥 indywidualne podej艣cie, wzajemne zaufanie i 偶yczliwo艣膰, pasja i zaanga偶owanie. Prywatnie cz臋sto zupe艂nie nie艣wiadomie inspiruje spotkanych na swojej drodze ludzi do rozwoju i doskonalenia.

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dost臋p w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawid艂owego dzia艂ania strony. Je偶eli nie wyra偶asz na to zgody, mo偶esz zmieni膰 ustawienia w swojej przegl膮darce. Zobacz wi臋cej w Polityce Prywatno艣ci.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close