jak podejmowa膰 wa偶ne decyzje

Te badania rozwiewaj膮 w膮tpliwo艣ci, czy wi臋ksza liczba kobiet na wysokich stanowiskach to zysk dla biznesu

prof. dr hab. Dorota Dobija, dr hab. Aneta Hryckiewicz, mgr Karolina Skorulska

Czy wi臋ksza liczba kobiet na wysokich stanowiskach to zysk dla biznesu? Te badania potwierdzaj膮, 偶e TAK. W radzie nadzorczej powinno zasiada膰 od 20 do 40 proc. kobiet, aby uzyska膰 efekt przek艂adaj膮cy si臋 na jako艣膰 sprawozdawczo艣ci finansowej, a w konsekwencji 鈥 na lepsz膮 ocen臋 sp贸艂ki. Wynik ten wskazuje r贸wnie偶, 偶e wa偶ne jest, aby rady by艂y zdywersyfikowane 鈥 pisz膮 prof. dr hab. Dorota Dobija, dr hab. Aneta Hryckiewicz, mgr Karolina Skorulska, badaczki z Akademii Leona Ko藕mi艅skiego.

Czy kobiety generuj膮 warto艣膰 dla sp贸艂ek?

W 2012 roku Komisja Europejska zaproponowa艂a wprowadzenie regulacji prawnych dotycz膮cych parytet贸w, czyli udzia艂u p艂ci, w zarz膮dach sp贸艂ek europejskich. W zwi膮zku z tym w wielu krajach zastosowano odpowiednie regulacje prawne. Na przyk艂ad we Francji czy w Norwegii udzia艂 kobiet w radach wi臋kszych firm powinien wynosi膰 przynajmniej 40 proc. Niedostosowanie si臋 do tej regulacji grozi sankcjami. Inne kraje zamiast zapis贸w prawa zaproponowa艂y rekomendacje okre艣laj膮ce oczekiwania co do liczby kobiet w radach dyrektor贸w (lub w zarz膮dach i radach nadzorczych) na poziomie 30-40 proc.

Polska nie jest tak samo aktywna jak pozosta艂e kraje europejskie w promowaniu udzia艂u kobiet na najwy偶szych szczeblach zarz膮dzania. Co prawda Dobre Praktyki Sp贸艂ek Notowanych na Warszawskiej Gie艂dzie Papier贸w Warto艣ciowych postuluj膮 konieczno艣膰 zapewnienia r贸偶norodno艣ci na zarz膮dach i radach nadzorczych. Dane statystyczne wskazuj膮 jednak, 偶e polskie sp贸艂ki s膮 na pocz膮tku drogi zmierzaj膮cej do zwi臋kszenia roli kobiet w 偶yciu gospodarczym naszego kraju. Na przestrzeni ostatnich lat udzia艂 kobiet w radach nadzorczych daleko odbiega艂 od oczekiwa艅 stawianych w innych krajach i obecnie wynosi oko艂o 11,7 proc. W przypadku tylko po艂owy sp贸艂ek notowanych na warszawskiej Gie艂dzie Papier贸w Warto艣ciowych w radzie nadzorczej zasiada przynajmniej jedna kobieta. A co wa偶niejsze, tylko 30 proc. ze wszystkich polskich sp贸艂ek zainteresowania publicznego by艂oby w stanie spe艂ni膰 oczekiwania dotycz膮ce udzia艂u kobiet w radach obowi膮zuj膮ce we Francji.

Pojawia si臋 jednak pytanie o sens takich regulacji. Czy rzeczywi艣cie kobiety dodaj膮 jak膮艣 warto艣膰 sp贸艂kom, a je偶eli tak, to jak膮?

Badania przeprowadzane na danych pochodz膮cych z wielu kraj贸w wskazuj膮, 偶e udzia艂 kobiet w radach nadzorczych wp艂ywa na wi臋ksz膮 efektywno艣膰 zada艅 zwi膮zanych zar贸wno z podejmowaniem decyzji, jak i z czynno艣ciami nadzorczymi. Wiele bada艅 sugeruj膮cych pozytywny wp艂yw zwi臋kszonego udzia艂u kobiet na wyniki firm t艂umaczy to zr贸偶nicowaniem genetycznym i innym podej艣ciem kobiet do wielu spraw. Badania z zakresu przyw贸dztwa wskazuj膮, 偶e kobiety w mniejszym stopniu d膮偶膮 do osi膮gni臋cia wyniku za wszelk膮 cen臋 i s膮 mniej zach艂anne na w艂adz臋. Ponadto s膮 te偶 ostro偶niejsze w procesach podejmowania decyzji. Na zachowania kobiet w radach w mniejszym stopniu wp艂ywaj膮 kultura i narracje wynikaj膮ce z tzw. m臋skiego punktu widzenia dominuj膮cego na wysokich szczeblach zarz膮dzania. Kobiety cechuj膮 si臋 wi臋ksz膮 awersj膮 do ryzyka ni偶 m臋偶czy藕ni, a co za tym idzie 鈥 cz臋sto promuj膮 mniej agresywne strategie, w szczeg贸lno艣ci te dotycz膮ce portfela inwestycyjnego. Preferuj膮 te偶 bardziej zr贸wnowa偶one podej艣cie do prowadzenia biznesu.

Powy偶sze cechy wyr贸偶niaj膮ce kobiety wp艂ywaj膮 na to, 偶e w ostatecznym rozrachunku firmy osi膮gaj膮 lepsze wyniki 鈥 zar贸wno finansowe, jak i niefinansowe. To z kolei bezpo艣rednio przek艂ada si臋 na ceny akcji i warto艣膰 firmy. Badania przeprowadzone przez McKinsey & Company w 2009 roku pokazuj膮, 偶e zarz膮dy maj膮ce bardziej zr贸wnowa偶one pod wzgl臋dem p艂ci zespo艂y osi膮gaj膮 ponadprzeci臋tne zwroty z akcji w sp贸艂kach.

Warto tak偶e wspomnie膰 o ostatnich badaniach dotycz膮cych indywidualnych cech lider贸w zajmuj膮cych wysokie stanowiska zarz膮dcze. Badanie obj臋艂o zar贸wno kobiety, jak i m臋偶czyzn. Wyniki daj膮 zupe艂nie inny argument osobom nieprzekonanym o istnieniu wy偶ej wspomnianych r贸偶nic mi臋dzy p艂ciami oraz o ich wp艂ywie na wyniki sp贸艂ki. Wynika z niego bowiem, 偶e kobiety i m臋偶czy藕ni s膮 tak samo predysponowani do pe艂nienia roli przyw贸dczych. Tak偶e na najwy偶szych szczeblach zarz膮dzania.

Badania przeprowadzone przez nasz zesp贸艂 badaczy i sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki potwierdzaj膮 przytaczane wcze艣niej wyniki. W szczeg贸lno艣ci sprawdzano wp艂yw udzia艂u kobiet zasiadaj膮cych w radach nadzorczych sp贸艂ek notowanych na warszawskiej GPW na czynno艣ci nadzorcze i kontrolne, kt贸re maj膮 prze艂o偶enie na efektywno艣膰 proces贸w nadzorczych. Zw艂aszcza na jako艣膰 sprawozda艅 finansowych. Badania potwierdzaj膮 wcze艣niej omawiane zale偶no艣ci. Zwi臋kszony udzia艂 kobiet w radach nadzorczych sp贸艂ek zaufania publicznego wp艂ywa na lepsz膮 jako艣膰 sprawozda艅 finansowych. Interesowa艂o nas te偶 to, jakie warunki musz膮 by膰 spe艂nione, aby uzyska膰 ten pozytywny wp艂yw.

PRZECZYTAJ TAK呕E: Skuteczny przepis na Employer Branding? Najnowszy Raport Dobrych Praktyk Pracodawc贸w

Okazuje si臋, 偶e w radzie nadzorczej powinno zasiada膰 od 20 do 40 proc. kobiet, aby uzyska膰 efekt przek艂adaj膮cy si臋 na jako艣膰 sprawozdawczo艣ci finansowej. A w konsekwencji 鈥 na lepsz膮 ocen臋 sp贸艂ki. Wynik ten wskazuje r贸wnie偶, 偶e wa偶ne jest, aby rady by艂y zdywersyfikowane. Przy wi臋kszej liczbie kobiet rady staj膮 si臋 zdominowane przez jedn膮 p艂e膰. Dlatego nie mo偶na w贸wczas zauwa偶y膰 jednoznacznego wp艂ywu kobiet na funkcjonowanie rad nadzorczych. Przy ni偶szym wska藕niku dzieje si臋 to samo, ale z m臋偶czyznami. W wypadku sp贸艂ek notowanych na gie艂dzie tylko nielicznym uda si臋 osi膮gn膮膰 wska藕nik 40 proc. kobiet w radzie nadzorczej. B臋dzie to r贸wnie偶 czasoch艂onne.

Czy istnieje zatem inna droga do osi膮gni臋cia podobnego efektu bez zwi臋kszania liczby kobiet w radach nadzorczych? Okazuje si臋, 偶e podobny pozytywny efekt mo偶na uzyska膰 w przypadku niskiego udzia艂u kobiet w radach. Ale pod warunkiem, 偶e zajm膮 one stanowisko przewodnicz膮cej rady nadzorczej.

Wyniki naszych bada艅 jednoznacznie wskazuj膮, 偶e sp贸艂ki powinny d膮偶y膰 do zdywersyfikowania swoich rad nadzorczych pod k膮tem p艂ci, zwi臋kszaj膮c w nich rol臋 kobiet. Tylko wtedy rada nadzorcza mo偶e by膰 wa偶nym elementem systemu 鈥炁俛du korporacyjnego鈥 w sp贸艂ce i skutecznie chroni膰 akcjonariuszy.

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dost臋p w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawid艂owego dzia艂ania strony. Je偶eli nie wyra偶asz na to zgody, mo偶esz zmieni膰 ustawienia w swojej przegl膮darce. Zobacz wi臋cej w Polityce Prywatno艣ci.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close