Ludzie przybijaj膮cy sobie pi膮tk臋

Wolontariat pracowniczy. Szansa i wyzwanie w rekrutacji

Zaanga偶owanie pracownik贸w w dzia艂ania dobroczynne nie musi by膰 jedynie narz臋dziem wizerunkowym, a coraz cz臋艣ciej pozwala cz艂onkom zespo艂u realizowa膰 dodatkowe ambicje. 54% Polak贸w uwa偶a, 偶e wolontariat pracowniczy mo偶e wzmacnia膰 dobre relacje mi臋dzyludzkie w firmie 鈥 wynika z najnowszych bada艅 Pracuj.pl. Jednocze艣nie jednak 2 na 3 respondent贸w przyznaje, 偶e nigdy nie anga偶owali si臋 w wolontariat w swoim miejscu pracy, a co trzeci uwa偶a go za dzia艂anie na pokaz. W obszarze aktywnego zaanga偶owania pracownik贸w w dobroczynno艣膰 pojawia si臋 mimo to coraz wi臋cej ciekawych inicjatyw, m.in. programy grantowe CSR.

Wolontariat, czyli ch臋膰 zaanga偶owania

Na 艣wiecie dostrzegalna jest zwi臋kszaj膮ca si臋 艣wiadomo艣膰 dotycz膮ca potrzeb indywidualnego zaanga偶owania si臋 we wsparcie spo艂eczno艣ci lokalnych, a tak偶e w dzia艂ania na rzecz rozwi膮zywania problem贸w cywilizacyjnych. Wed艂ug raportu opublikowanego przez United Nations Volunteers, ju偶 15% 艣wiatowej populacji anga偶uje si臋 w projekty w roli wolontariusza. Te postawy przenoszone s膮 tak偶e coraz cz臋艣ciej do 艣wiata pracy w postaci wolontariatu pracowniczego 鈥 czyli dzia艂a艅 charytatywnych i dobroczynnych podejmowanych przez firm臋 czy pracodawc臋, w kt贸re dobrowolnie anga偶uj膮 si臋 pracownicy.
Do najbardziej powszechnych korporacyjnych inicjatyw z tego obszaru zaliczaj膮 si臋 mi臋dzy innymi zbi贸rki krwi, opieka nad zwierz臋tami w schroniskach, oczyszczanie miejsc publicznych czy park贸w ze 艣mieci, sadzenie drzew, firmowe kiermasze charytatywne czy udzia艂 zespo艂u firmy w publicznych kwestach 艣rodk贸w na cele dobroczynne. By sprawdzi膰, jak zaanga偶owanie firm i ich zespo艂贸w w wolontariat pracowniczy postrzegane jest przez zatrudniane osoby, zesp贸艂 Pracuj.pl przeprowadzi艂 badanie na reprezentatywnej grupie 2097 Polak贸w.

Wolontariat jako magnes i鈥 obawa

Jak wygl膮da poziom zaanga偶owania Polak贸w w wolontariat pracowniczy? T臋 form臋 realizacji dzia艂a艅 dobroczynnych realizowa艂 kiedykolwiek tylko co trzeci Polak, przy czym w momencie badania zaanga偶owanych w niego by艂o zaledwie 7% respondent贸w. Pod wzgl臋dem do艣wiadcze艅 z wolontariatem pracowniczym dostrzec mo偶na delikatne r贸偶nice mi臋dzy pokoleniami. Deklaruje je 36% przedstawicieli Generacji Z (18-24 lata), po 34% Generacji Y (25-34) i Baby Boomers (35-44) oraz 30% najstarszych badanych (45-65).
Wolontariat pracowniczy - Infografika 1
Realizowanie przez pracodawc臋 akcji na zasadzie wolontariatu pracowniczego mo偶e by膰 magnesem na wielu kandydat贸w. Takie inicjatywy w firmie stanowi膮 dodatkow膮 zach臋t臋 do rekrutacji dla co pi膮tego potencjalnego pracownika. Co ciekawe, na ten aspekt przy wyborze pracodawcy zwracaj膮 cz臋艣ciej uwag臋 kobiety (24%), ni偶 m臋偶czy藕ni (18%).
Niezale偶nie od profilu respondenta nie brakowa艂o jednak znacz膮cej grupy os贸b, kt贸re podchodz膮 do tej formy zaanga偶owania firm i ich zespo艂贸w z nieufno艣ci膮. Og贸艂em 29% respondent贸w jest mniej ch臋tnych do aplikowania do firm, w kt贸rych anga偶uje si臋 zesp贸艂 w tego typu dzia艂ania, a dla co drugiego ta kwestia pozostaje bez znaczenia. O ile wi臋c wed艂ug naszych wcze艣niejszych bada艅 zaanga偶owanie CSR firm stanowi pozytywny bodziec dla wielu os贸b, o tyle wolontariat pracowniczy wci膮偶 zwi膮zany jest z w膮tpliwo艣ciami i traktowany z dystansem.

Co utrudnia zaanga偶owanie?

Zesp贸艂 Pracuj.pl zapyta艂 respondent贸w, kt贸rzy nie anga偶uj膮 si臋 w wolontariat pracowniczy, o przyczyny tego stanu rzeczy. Jak si臋 okazuje, a偶 60% z nich jako pow贸d wskazuje brak takiej mo偶liwo艣ci w swoim miejscu zatrudnienia 鈥 to zdecydowanie najcz臋艣ciej wskazywany czynnik.
Wolontariat pracowniczy - Infografika 2
Na kolejnych miejscach znalaz艂y si臋: brak osobistej potrzeby zaanga偶owania si臋 w wolontariat pracowniczy (26%), brak wolnego czasu (24%) oraz realizacja tego typu dzia艂a艅 w czasie prywatnym (12%). Warto zauwa偶y膰, 偶e brak potrzeby zaanga偶owania w wolontariat w miejscu pracy zdecydowanie cz臋艣ciej deklarowali m臋偶czy藕ni (32%) ni偶 kobiety (19%). Z kolei panie nieco cz臋艣ciej (26%) ni偶 m臋偶czy藕ni (23%) t艂umaczy艂y brak zaanga偶owania niedostateczn膮 ilo艣ci膮 wolnego czasu.

Potencja艂 dla wolontariatu

Badanie Pracuj.pl wskazuje, 偶e wcze艣niej przytaczane postawy mog膮 si臋 w bliskiej przysz艂o艣ci zmienia膰. Na poziomie deklaracji i ocen wi臋kszo艣膰 respondent贸w pozytywnie odnosi si臋 do wp艂ywu wolontariatu pracowniczego na 偶ycie firmy, relacje w zespole oraz otoczenie zaanga偶owanych w niego firm. Potencja艂 zmian le偶y w du偶ym w stopniu w mo偶liwo艣ciach tworzonych przez pracodawc贸w oraz jako艣ci ich inicjatyw dobroczynnych.

57% Polak贸w badanych przez Pracuj.pl deklaruje, 偶e wolontariat pracowniczy mo偶e dobrze wp艂ywa膰 na otoczenie, ale musi by膰 dobrze zorganizowany. Kolejne 54% przyznaje, 偶e tego typu dzia艂ania wzmacniaj膮 dobre relacje mi臋dzy pracownikami, a co drugi 鈥 偶e to dobra forma integracji zespo艂u w firmie. Jednak tylko 25% Polak贸w zgadza si臋 ze stwierdzeniem, 偶e ich pracodawca umo偶liwia efektywne zaanga偶owanie si臋 w wolontariat pracowniczy.

Potencja艂 tkwi膮cy w wolontariacie pracowniczym wci膮偶 nie jest w pe艂ni wykorzystywany przez pracodawc贸w. Wspieranie tego typu inicjatyw w ramach kultury pracy bywa decyduj膮cym czynnikiem w procesie pozyskiwania talent贸w. Istotne grupy pracownik贸w chc膮 realizowa膰 swoje ambicje, wsp贸艂pracuj膮c jako zesp贸艂 nie tylko przy codziennych obowi膮zkach. Kluczowe jest, by pozostawi膰 pracownikom du偶膮 autonomi臋 w wyborze obszar贸w wsparcia i organizacji pozarz膮dowych, z kt贸rymi chc膮 wsp贸艂pracowa膰. W ten spos贸b zyskuj膮 poczucie sprawczo艣ci i mog膮 realizowa膰 swoje ambicje, tak偶e te zwi膮zane z rolami liderskimi czy koordynacj膮 dzia艂a艅

W popularyzacji wolontariatu pracowniczego i budowie jego pozytywnego wizerunku w Polsce pomagaj膮 inicjatywy wielu firm, wprowadzaj膮cych np. programy grantowe w ramach wolontariatu pracowniczego. W Polsce najcz臋艣ciej wprowadzaj膮 je du偶e zagraniczne firmy, adaptuj膮ce mi臋dzynarodowe programy CSR lub przedsi臋biorstwa z szybko rozwijaj膮cych si臋 bran偶, w kt贸rych rywalizacja o pracownik贸w generuje coraz ciekawsze kafeterie benefit贸w.

Skuteczne anga偶owanie i prawo wyboru

Dost臋p do dofinansowa艅 projekt贸w z zakresu wolontariatu pracowniczego deklaruje co pi膮ty (21%) Polak badany przez Pracuj.pl. Przyk艂adem takich dzia艂a艅 s膮 w艂a艣nie np. programy grantowe, dzi臋ki kt贸rym pracownicy mog膮 aplikowa膰 w wewn臋trznych konkursach o 艣rodki pieni臋偶ne na projekty spo艂eczne.聽
Tego typu inicjatywa od blisko 10 lat jest organizowana w Grupie Pracuj. Projekt 鈥濸omoc z efektem聽W@W鈥 oferuje dofinansowania dzia艂a艅 CSR dla pracownik贸w, a w jego ramach wspieranych jest co roku nawet do kilkunastu organizacji po偶ytku publicznego, m.in. domy dziecka, schroniska dla zwierz膮t, organizacje wspieraj膮ce osoby starsze czy pacjent贸w szpitali. Podczas dziewi臋ciu zrealizowanych edycji pracownicy poprowadzili 77 projekt贸w. W samej tylko edycji 2020, po艣wi臋conej pomocy organizacjom dotkni臋tym przez pandemi臋 COVID-19, zrealizowano a偶 22 projekty, w kt贸re zaanga偶owanych by艂o blisko 100 pracownik贸w. Beneficjentami by艂o ponad 3200 os贸b i 150 zwierz膮t, 艂膮cznie na ich rzecz przekazano 110 tys. z艂otych. Obecnie trwa 10., jubileuszowa edycja programu..
Program grantowy wpisuje si臋 w szersz膮 strategi臋 firmy, kt贸rej dzia艂ania CSR ogniskuj膮 si臋 na r贸偶norodnych obszarach. Nale偶膮 do nich m.in. rozw贸j wiedzy pracownik贸w i kandydat贸w nt. budowania kariery, wsparcie firm w przyjaznej rekrutacji, wsparcie inicjatyw edukacyjnych (m.in. platformy Zwolnieni z Teorii, Funduszu Stypendialnego przy Fundacji Batorego), dba艂o艣膰 o 艣rodowisko naturalne (m.in. licznik 鈥渒opciuch贸w鈥 Polskiego Alarmu Smogowego). Zaanga偶owanie pracownik贸w Grupy Pracuj nie ogranicza si臋 wy艂膮cznie do programu grantowego, ale tak偶e m.in. podejmowania roli ekspert贸w w dzia艂aniach edukacyjnych z zakresu rynku pracy (e-booki, podcasty, raporty, webinary, szkolenia, konferencje). Z kolei w obliczu wojny w Ukrainie聽firma wspar艂a finansowo聽Ukrai艅ski Czerwony Krzy偶, Polsk膮 Akcj臋 Humanitarn膮 i Ukrai艅ski Dom w Warszawie, a tak偶e przygotowa艂a wsparcie informacyjne na temat rynku pracy dla kandydat贸w z Ukrainy.
Jak podkre艣la聽Aleksandra Skwarska, w okresie pandemii szczeg贸lnie do艣wiadczali艣my w Polsce, jak praca w systemie zdalnym i hybrydowym wp艂ywa艂a na relacje mi臋dzyludzkie w firmach. Wolontariat by艂 wa偶nym 藕r贸d艂em podtrzymania relacji z pracownikami.

Program grantowy jest cz臋艣ci膮 naszej ca艂o艣ciowej strategii CSR, wspieraj膮cej i popularyzuj膮cej budow臋 empatycznego, przyjaznego rynku pracy gotowego na wyzwania przysz艂o艣ci. W ostatnich dw贸ch latach cz臋艣膰 wi臋zi w firmach si臋 rozlu藕ni艂a, praca bez bezpo艣redniego kontaktu by艂a wyzwaniem, wytwarzaj膮c tzw. efekt silosu, czyli wzajemne odseparowanie pracownik贸w i poszczeg贸lnych dzia艂贸w organizacji, trudniejsz膮 wymian臋 informacji. Jednocze艣nie jednak program 鈥濸omoc z efektem W@W鈥 potwierdzi艂, 偶e w tak trudnych czasach istotna cz臋艣膰 pracownik贸w chce proaktywnie wsp贸艂dzia艂a膰, anga偶owa膰 si臋 w inicjatywy pomocowe w bie偶膮cych tematach. W akcje wolontariatu co roku anga偶uje si臋 co dziesi膮ty pracownik Grupy Pracuj. W pierwszych miesi膮cach pandemii szczeg贸lnie wa偶ne by艂y dla nas projekty wspieraj膮ce instytucje dotkni臋te przez kryzys COVID-19. Z kolei od ko艅ca lutego wiele dzia艂a艅 pracownik贸w dotyczy pomocy dla os贸b uciekaj膮cych przed wojn膮 z Ukrainy

Podobny projekt do 鈥淧omocy z efektem聽W@W鈥 organizowany jest w Capgemini w ramach programu pt. 鈥濱nwestujemy w dobre pomys艂y鈥. Dzi臋ki zaanga偶owanym pracownikom-wolontariuszom w ci膮gu dekady uda艂o si臋 dotrze膰 do ponad 13 700 beneficjent贸w poprzez realizacj臋 115 projekt贸w grantowych. Inny przyk艂ad stanowi powo艂ana w czerwcu zesz艂ego roku Fundacja 聽Deloitte. Jednym z jej cel贸w jest anga偶owanie zespo艂u w inicjatywy wolontarystyczne i pro bono w zakresie edukacji, klimatu i dobroczynno艣ci. W ci膮gu roku w 25 projekt贸w zaanga偶owa艂o si臋 blisko 800 pracownik贸w Deloitte, a obecnie najwi臋ksze wsparcie dedykowane jest ofiarom wojny w Ukrainie.
Cz臋艣膰 pracodawc贸w, obok 艣rodk贸w finansowych, oferuje swoim pracownikom tak偶e dodatkowy czas wolny, kt贸ry mog膮 przeznaczy膰 na realizacj臋 dzia艂a艅 zwi膮zanych z wolontariatem. Na przyk艂ad, Fujitsu w ramach wsparcia pracownik贸w, kt贸rzy chc膮 nie艣膰 pomoc ukrai艅skim uchod藕com, stworzy艂o og贸lnoeuropejski program wolontariatu. Wolontariusze otrzymuj膮 5 dni p艂atnego urlopu na dzia艂ania wspieraj膮ce uchod藕c贸w z Ukrainy.
Na podobny krok zdecydowa艂a si臋 firma STRABAG, kt贸ra w marcu i kwietniu br. zaoferowa艂a swoim pracownikom dwa dni wolontariatu pracowniczego, kt贸ry mo偶na wykorzysta膰 na dzia艂ania pomocowe zwi膮zane ze wsparciem os贸b uciekaj膮cych przed wojn膮. Konflikt w Ukrainie zaanga偶owa艂 tak偶e pracownik贸w mBanku, kt贸ry stworzy艂 dwa tymczasowe domy dla 60 os贸b uciekaj膮cych ze Wschodu. Wspieraj膮 je wolontariusze 鈥 pracownicy firmy, prowadz膮c regularnie zbi贸rki dar贸w w艣r贸d zespo艂u.

Ogromne mo偶liwo艣ci wolontariatu

Jednym z istotnych element贸w budowania marki pracodawcy na rynku jest stworzenie kodu kulturowego przez przedsi臋biorstwo. Ma on s艂u偶y膰 do identyfikowania si臋 pracownika z firm膮, a tak偶e wspiera膰 budow臋 jej sp贸jnego wizerunku, zgodnego z celami, codzienno艣ci膮 i warto艣ciami marki. Firmy coraz cz臋艣ciej dostrzegaj膮 ch臋膰 zaanga偶owania si臋 cz臋艣ci swoich pracownik贸w w lokalne inicjatywy oraz tworzony przez to potencja艂.
Odpowiednio wprowadzony wolontariat, cho膰 przez cz臋艣膰 kandydat贸w bywa traktowany z dystansem, mo偶e budowa膰 silne wi臋zi, dobre relacje mi臋dzyludzkie, a nawet wp艂ywa膰 na wyniki biznesu. Szczeg贸lnie w sytuacjach zagro偶enia, takich jak pandemia czy wojna w Ukrainie dowodz膮, 偶e kandydaci i pracownicy coraz uwa偶niej przygl膮daj膮 si臋 podej艣ciu zatrudniaj膮cych ich firm do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, chc膮c si臋 anga偶owa膰. Jednak ostatecznie skuteczno艣膰 i przysz艂o艣膰 tego typu dzia艂a艅 w ramach wolontariatu pracowniczego zale偶y tak偶e od mo偶liwo艣ci i sp贸jnych program贸w, jakie wprowadzaj膮 pracodawcy.