Palce cz艂owieka poruszaj膮ce si臋 po s艂upkach z drobnych pieni臋dzy (Foto. Canva Pro)

44% Polak贸w my艣li o zmianie pracy przez wp艂yw inflacji na pensj臋

Pomimo sytuacji gospodarczej, wojny w Ukrainie oraz pandemii, wielu Polak贸w jest gotowych do zmiany miejsca zatrudnienia. Czynnikiem szczeg贸lnie wp艂ywaj膮cym na postawy zawodowe jest inflacja. Wp艂ywa ona na raty kredytowe Polak贸w, struktur臋 ich wydatk贸w, oszcz臋dno艣ci, a przede wszystkim na wielko艣膰 realnych zarobk贸w. Trudno si臋 wi臋c dziwi膰, 偶e ze wzgl臋du na inflacj臋 a偶 44% Polak贸w jest bardziej sk艂onnych do zmiany pracy na lepiej p艂atn膮, ni偶 jeszcze przed rokiem. Co wp艂ywa na obawy Polak贸w? Na te i inne pytania odpowiadamy w materiale prasowym po艣wi臋conym badaniu Pracuj.pl 鈥濶owe oblicza pracy鈥.

Koniec 鈥瀟aniego 偶ycia鈥?

Ostatnie ponad dwa lata przynios艂y seri臋 finansowych wyzwa艅 zar贸wno dla pracownik贸w, jak i przedstawicieli biznesu. Na znaczeniu zyska艂y modele pracy zdalnej i hybrydowej, kt贸re nie tylko wp艂yn臋艂y na styl i kultur臋 pracy, ale tak偶e na struktur臋 wydatk贸w Polak贸w. Zapotrzebowanie na prac臋 sprawi艂o, 偶e przyspieszy艂o tempo wzrostu wysoko艣ci pensji, co jednak generowa艂o tak偶e wzrosty cen. Kolejne fale pandemii, obostrzenia, zaburzenie 艂a艅cuch贸w dostaw d艂ugo wp艂ywa艂y na sytuacj臋 gospodarcz膮 i warto艣膰 pieni膮dza m.in. poprzez tarcze antykryzysowe. Ponadto kilka miesi臋cy temu wojna w Ukrainie zachwia艂a globaln膮 gospodark膮, przyczyniaj膮c si臋 dodatkowo do wzmocnienia czynnik贸w wp艂ywaj膮cych na warto艣膰 pieni膮dza.
W konsekwencji w kwietniu 2022 roku inflacja w Polsce wynios艂a 12,2% rok do roku oraz 2% miesi膮c do miesi膮ca. Natomiast inflacja bazowa CPI bez cen 偶ywno艣ci, energii i paliw wynios艂a 7,7%. Mo偶na si臋 spodziewa膰, 偶e te liczby maj膮 wp艂yw tak偶e na rynek pracy. By sprawdzi膰, jak wzrost cen i spadek realnej warto艣ci wyp艂acanych pensji przek艂ada si臋 na postawy pracownik贸w, przeprowadzili艣my kolejne badanie z serii 鈥濶owe oblicza pracy鈥, oparte na odpowiedziach reprezentatywnej grupy 2128 Polak贸w z marca 2022 roku.

Inflacja ro艣nie, a z ni膮 poczucie niepewno艣ci

Jak inflacja odbija si臋 na naszych bud偶etach domowych i mo偶liwo艣ciach finansowych Polak贸w? Sytuacja gospodarcza, si艂a nabywcza pieni膮dza i regulacje nie pozostaj膮 bez wp艂ywu na nasze portfele. A偶 76% respondent贸w Pracuj.pl uwa偶a, 偶e obecna pensja wystarczy im na mniej, ni偶 jeszcze 12 miesi臋cy temu. Taka sama cz臋艣膰 badanych oceni艂a, 偶e inflacja ma negatywny wp艂yw na ich wynagrodzenie. Dodatkowo, 59% respondent贸w ocenia, 偶e inflacja istotnie wp艂ywa na faktyczn膮 warto艣膰 (si艂臋 nabywcz膮) ich pensji.

Mi臋dzy innymi z powodu inflacji a偶 80% ankietowanych Polak贸w zwraca coraz wi臋ksz膮 uwag臋 na struktur臋 swoich wydatk贸w. Powoduje to, 偶e decyzje zakupowe s膮 bardziej rozwa偶ne i przemy艣lane. Nacisk na wy偶sze wynagrodzenia wynika tak偶e z niewielkich oszcz臋dno艣ci, nie gwarantuj膮cych d艂u偶szego utrzymania si臋 w sytuacji rezygnacji z pracy lub jej utraty. A偶 19% Polak贸w jest w stanie utrzyma膰 si臋 z od艂o偶onych 艣rodk贸w przez maksymalnie miesi膮c. Oszcz臋dno艣ci na powy偶ej 6 miesi臋cy posiada zaledwie co trzeci badany.

Polski 艁ad kontra wynagrodzenia

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych temat贸w zwi膮zanych z wynagrodzeniami Polak贸w w ostatnich latach okaza艂 si臋 Polski 艁ad. To reforma podatkowa, kt贸ra wesz艂a w 偶ycie w styczniu 2022 roku, a nast臋pnie zosta艂a skorygowana w kwietniu br. W za艂o偶eniach ma ona na celu m.in. usprawnienie systemu podatkowego w Polsce. W praktyce jednak spotka艂a si臋 z bardzo r贸偶norodnym odzewem, a nawet niech臋ci膮 wielu odbiorc贸w.
W obliczu inflacji i napi臋膰 dotycz膮cych wynagrodze艅 nowe regulacje generowa艂y dodatkow膮 niepewno艣膰 cz臋艣ci pracownik贸w. Dowodz膮 tego badania Pracuj.pl, przeprowadzone w marcu 2022 roku 鈥 jeszcze przed najnowsz膮 zmian膮 w Polskim 艁adzie. 53% Polak贸w badanych przez zesp贸艂 serwisu okre艣la艂o sw贸j poziom zrozumienia zasad i regulacji tego programu jako niski. W tym samym czasie a偶 46% Polak贸w oceni艂o negatywnie wp艂yw Polskiego 艁adu na swoje zarobki, 40% neutralnie, a 24% pozytywnie.
Zmiany w regulacjach i warto艣ci pieni膮dza wp艂ywaj膮 niew膮tpliwie na zainteresowanie tematyk膮 finansow膮. 59% respondent贸w deklaruje, 偶e 艣ledz膮 informacje na temat gospodarki i jej podstawowych wska藕nik贸w, np. stopy inflacji, 艣redniej pensji, bezrobocia, zapotrzebowania na pracownik贸w. Z kolei 51% uwa偶a, 偶e s膮 na bie偶膮co z pojawiaj膮cymi si臋 zmianami dotycz膮cymi obowi膮zuj膮cych i nowo ustanawianych podatk贸w, kt贸re s膮 odprowadzane od ich zarobk贸w.

Z perspektywy pracownika r贸偶norodno艣膰 zdarze艅 gospodarczych, wp艂ywaj膮cych na jego zarobki, potrafi by膰 przyt艂aczaj膮ca. Niepewno艣膰 pog艂臋biana jest przez jednoczesne dzia艂ania przeciw i pro-inflacyjne obserwowane na rynku. Z jednej strony pracownicy korzystaj膮 np. z tarcz obni偶aj膮cych ceny paliwa koniecznego do dojazd贸w do pracy, z drugiej cz臋艣膰 z nich p艂aci wy偶sze raty kredyt贸w, a wszyscy odczuwaj膮 wzrosty cen 偶ywno艣ci. Wszystko to prowadzi do sytuacji, w kt贸rej wynagrodzenia s膮 szczeg贸lnie istotn膮 motywacj膮 do zmiany zawodowej, nap臋dzaj膮c wy艣cig na p艂ace

Inflacja nap臋dza rekrutacj臋 i鈥 negocjacje

Wszystkie wspomniane wcze艣niej warunki wp艂ywaj膮 na postawy rekrutacyjne Polak贸w. Z ostatnio opublikowanych bada艅 przeprowadzonych przez Pracuj.pl wynika, 偶e 36% respondent贸w obecnie聽aktywnie szuka nowego miejsca pracy. 44% badanych jako katalizator sk艂aniaj膮cy do my艣lenia o zmianie pracodawcy wskazuje w艂a艣nie inflacj臋. Ponadto a偶 65% os贸b szukaj膮cych obecnie nowej pracy jako motywacj臋 wskazuje nieodpowiedni膮 wysoko艣膰 zarobk贸w.聽
Jednocze艣nie jednak spadek warto艣ci pieni膮dza wp艂ywa nie tylko na poszukiwania nowych pracodawc贸w, ale i negocjacje z obecnymi. 41% Polak贸w badanych przez Pracuj.pl przyznaje, 偶e ze wzgl臋du na inflacj臋 stara艂o si臋 o podwy偶k臋 w ci膮gu ostatnich 12 miesi臋cy. W wielu wypadkach taki krok sprowadza si臋 do zachowania tzw. p艂acy realnej, czyli takiej, na jak膮 pracownik um贸wi艂 si臋 z pracodawc膮 przy podpisaniu porozumienia. Przy os艂abianiu si艂y nabywczej przez zewn臋trzne czynniki, taki krok dla wielu os贸b okazuje si臋 konieczno艣ci膮.

Z miesi膮ca na miesi膮c inflacja w Polsce ro艣nie. W konsekwencji rosn膮 ceny towar贸w i us艂ug, co ma prze艂o偶enie na bud偶et ka偶dego Polaka. Cz臋艣膰 pracodawc贸w przyznawa艂a raz w roku podwy偶k臋 inflacyjn膮. Natomiast je艣li pracownik samodzielnie prosi艂 o podwy偶k臋, to pracodawca swoj膮 decyzj臋 podejmowa艂 w oparciu o ponadprzeci臋tne wyniki swojego pracownika. Ze wzgl臋du na to, 偶e ceny towar贸w codziennego u偶ytku rosn膮 z miesi膮ca na miesi膮c, pracownicy coraz bardziej wywieraj膮 presj臋 na skorygowanie swojego wynagrodzenia w oparciu o bie偶膮c膮 sytuacj臋 gospodarcz膮, a nie jedynie o osi膮gane wyniki. Je艣li nie mog膮 tego zrobi膰, cz臋sto zaczynaj膮 si臋 rozgl膮da膰 za inn膮, lepiej p艂atn膮 prac膮. Inflacja i po艣cig za zachowaniem realnego wynagrodzenia sta艂y si臋 wi臋c dodatkowym czynnikiem, zach臋caj膮cym pracownik贸w do szukania wy偶szych wynagrodze艅 oraz przegl膮dania ofert. Dlatego w przyci膮ganiu pracownik贸w jeszcze wa偶niejsze staje si臋 dzi艣 komunikowanie wide艂ek zarobk贸w w og艂oszeniach o prac臋

Presja p艂acowa na pracodawc贸w, a rekrutacja

Wed艂ug danych GUS wzrost wynagrodze艅 w Polsce nap臋dzany mo偶e by膰 w du偶ym stopniu wzrostem inflacji, a nie wzrostem gospodarczym. W stosunku do roku poprzedniego wzrost p艂ac za marzec 2022 roku wynosi艂 rekordowe 12,4%.
Powy偶sza dana wskazuje na zwi臋kszaj膮c膮 si臋 presj臋 p艂acow膮 na pracodawc贸w, kt贸rzy wiedz膮, 偶e pracownicy z powodu inflacji ch臋tniej rozgl膮daj膮 si臋 za nowym pracodawc膮. W tej sytuacji wa偶ne staj膮 si臋 wide艂ki zarobk贸w w og艂oszeniach. Publikowanie przez pracodawc贸w klarownych informacji o wynagrodzeniu w ofertach pracy skutkuje bowiem wzmocnieniem zainteresowania ich ofert膮 rekrutacyjn膮. A偶 71% os贸b poszukuj膮cych pracy jest bardziej sk艂onne do zaaplikowania na stanowisko posiadaj膮ce informacj臋 o wide艂kach p艂acowych.
Wiedz膮c, 偶e taka informacja uatrakcyjnia ofert臋, pracodawcy zmieniaj膮 swoje podej艣cie do samego procesu rekrutacji. Ta istotna zmiana zwi臋ksza konkurencyjno艣膰 w艣r贸d kandydat贸w na dane stanowisko. Z bada艅 Pracuj.pl wynika, 偶e 48% Polak贸w dostrzega cz臋stsze zamieszczanie wide艂ek p艂acowych przez pracodawc贸w w ofertach pracy. Ponadto 71% respondent贸w uwa偶a, 偶e oferty, kt贸re przedstawiaj膮 proponowane zarobki, s膮 bardziej skuteczne od pozosta艂ych og艂osze艅.
Infografika - Inflacka vs praca 2
Warto zaznaczy膰, 偶e kwestie podej艣cia do p艂ac r贸偶ni膮 przedstawicieli r贸偶nych p艂ci. Wed艂ug bada艅 Pracuj.pl to m臋偶czy藕ni cz臋艣ciej wyst臋puj膮 o podwy偶k臋 wynagrodzenia (44%) ni偶 kobiety (38%). Co ciekawe, m臋偶czy藕ni zwracaj膮 mniejsz膮 uwag臋 na swoje wydatki i wynagrodzenie (76%) ni偶 kobiety (85%). W por贸wnaniu z rokiem ubieg艂ym, sk艂onno艣膰 do zmiany pracy jest podobna zar贸wno u kobiet (45%), jak i u m臋偶czyzn (43%).

Quo vadis, pracowniku?

Uwzgl臋dniaj膮c makroekonomiczne turbulencje, presja p艂acowa nak艂adana na pracodawc贸w jest bardzo wysoka. Mobilno艣膰 w obliczu inflacji mo偶e dotyczy膰 zw艂aszcza m艂odszych kandydat贸w. Jak wynika z badania Pracuj.pl, im jeste艣my starsi, tym jeste艣my mniej aktywni na rynku pracy. Mniej wi臋cej po 35. roku 偶ycia Polacy zaczynaj膮 bardziej docenia膰 stabilizacj臋 i prac臋 w znanym im 艣rodowisku wykonywania swoich obowi膮zk贸w. W tym kontek艣cie to najm艂odsi pracownicy b臋da bardziej sk艂onni reagowa膰 na presj臋 inflacyjn膮 zmian膮 pracy, starsi za to cz臋艣ciej zaakceptuj膮 warunki w firmie, w imi臋 oszcz臋dno艣ci rezygnuj膮c z niekt贸rych wydatk贸w.
Jednym ze sposob贸w wprowadzenia stabilno艣ci na rynku pracy i budowy porozumienia z pracownikami jest otwarta komunikacja o przedziale wynagrodze艅, kryteriach zada艅 oraz benefitach. Polacy cz臋艣ciej spogl膮daj膮 na struktur臋 swojego domowego bud偶etu. Dzi臋ki temu nast臋puje wi臋ksza 艣wiadomo艣膰 cen towar贸w i us艂ug. Tym samym ka偶dy Polak tworzy sw贸j 鈥瀔oszyk inflacyjny鈥, dzi臋ki kt贸remu mo偶e oceni膰, jak bardzo istotnie inflacja wp艂ywa na utrzymanie jego stylu 偶ycia. Taka kalkulacja prowadzi膰 mo偶e z kolei do decyzji, 偶e czas na zmian臋 zawodow膮.