Członkowie Klubu Male Champions of Change

Wspieranie różnorodności w biznesie jest ważne. Podsumowanie działań Klubu Male Champions Of Change

Karolina Krzeska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

 

Podejmujemy działania i wyznaczamy kierunek zmian, aby pokazać, że nowoczesne środowisko biznesowe swoje fundamenty buduje na kwalifikacjach, nie na płci. Obejrzyj wideo!

Rola różnorodności i równości płci w kształtowaniu biznesu w Polsce rośnie niezwykle dynamicznie. Odsetek kobiet w zarządach firm na całym świecie rośnie, jednak problem parytetu płci w biznesie nadal nie został rozwiązany. Badania potwierdzają, że bariery utrudniające osiągnięcie różnorodności w organizacjach nie zniknęły. Oznacza to potrzebę traktowania różnorodności jako celu strategicznego, wpisania do zadań zarządów i podjęcia odpowiednich inicjatyw. Schematy kulturowe, podświadome uprzedzenia, brak traktowania różnorodności jako celu biznesowego, to kilka z tematów wymagających konkretnych działań. Stawianie na różnorodność może przynieść korzyści biznesowe. Różnorodność zespołów wpływa na tworzenie produktów i usług lepszej jakości. Dzieje się tak m.in. dzięki zderzeniu ze sobą różnych perspektyw. Takie podejście pomaga w tworzeniu strategii, wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań czy też w zarządzaniu firmą. Uwzględniając więcej czynników, zarządy dochodzą do trafniejszych decyzji, a sam proces staje się znacznie ciekawszy w urozmaiconym środowisku. Męsko-damskie zespoły pozwalają patrzeć na biznes z różnych perspektyw, skuteczniej odpowiadając na potrzeby coraz bardziej zróżnicowanej grupy klientów. Różnorodność w organizacjach zapewnia także konkurencyjność firmy na rynku pracy. Wielu pracowników wskazuje bowiem działania związane z tworzeniem kultury włączającej jako istotny czynnik wyboru pracodawcy.

PRZECZYTAJ TAKŻE: PODWYŻKA I AWANS NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM ORAZ ELASTYCZNY CZAS PRACY – WYBRANE DOBRE PRAKTYKI NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI I RÓWNOŚCI PŁCI. PIERWSZY RAPORT KLUBU MALE CHAMPIONS OF CHANGE

Na różnorodność pracowników pod względem płci stawiają dziś przede wszystkim duże korporacje. To one pierwsze dostrzegły, że zatrudnianie kobiet pozytywnie przekłada się zarówno na styl zarządzania, jak i kulturę organizacyjną. Dotychczas kobiety samotnie działały na rzecz zmian, jednak w przypadku Klubu Male Champions of Change ich sprzymierzeńcami zostali mężczyźni zajmujący wysokie stanowiska w polskich oddziałach międzynarodowych firm. Dzięki temu są inicjatorami i promotorami pozytywnych zmian w środowisku biznesowym. Prezesi zrzeszeni w polskim Klubie podkreślają, że ważne są dla nich rozwiązania uwzględniające specyfikę polskiego rynku pracy i problemów z nim związanych.  Najważniejsze cele, których realizacji podjęli się członkowie klubu w 2019 roku to zwiększenie liczby kobiet na wysokich stanowiskach, likwidacja luki płacowej i wprowadzanie narzędzi sprzyjających lepszemu wykorzystaniu talentów obu płci.

Fundacja Sukcesu Pisanego Szminka od ponad 11 lat realizuje szereg projektów wspierających pozycję kobiet w Polsce. Klub Male Champions of Change został założony w 2018 roku z inicjatywy założycielek Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką – Olgi Kozierowskiej i Olgi Legosz oraz Ambasadora Australii, Paula Wojciechowskiego. Inspiracją był  działający z sukcesem od 10 lat Klub Male Champions of Change w Australii.

***

Bibliografia – Raport „Klub Male Champions of Change – podsumowanie działań w 2019 roku. Wybrane dobre praktyki firm członkowskich”

>> POBIERZ RAPORT TUTAJ! <<

Zarejestruj się aby otrzymać newsletter

 

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce. Zobacz więcej w Polityce Prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close