Jak zabezpieczy膰 firm臋 przed kryzysem

Innowacyjne pomys艂y odpowiadaj膮ce na wyzwania rynku pracy pilnie poszukiwane

Fundacja Inicjatyw Spo艂eczno-Ekonomicznych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu zapraszaj膮 osoby prywatne, jak r贸wnie偶 organizacje i instytucje do udzia艂u w Inkubatorze TransferHub. Celem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwi膮za艅 w zakresie zatrudnienia i przysz艂o艣ci rynku pracy. Pomys艂y powinny dotyczy膰 jednego z trzech obszar贸w tematycznych: pozycji i mo偶liwo艣ci zawodowych kobiet, starzej膮cego si臋 spo艂ecze艅stwa, automatyzacji i robotyzacji.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

Inkubator inicjatyw spo艂ecznych TransferHub stanowi odpowied藕 na aktualne wyzwania, jakie stoj膮 obecnie przed zatrudnionymi za spraw膮 m.in. post臋puj膮cej cyfryzacji. Rosn膮ce wykorzystanie nowych technologii, pomimo wielu pozytyw贸w, zwi膮zane jest ze zmniejszeniem liczby stanowisk w organizacjach i utworzeniem nowych etat贸w, na kt贸re wielu z d艂ugoletnich pracownik贸w nie posiada jednak wymaganych kompetencji. Grup膮 szczeg贸lnie nara偶on膮 na utrat臋 miejsc pracy b膮d藕 konieczne przekwalifikowanie s膮 osoby po 50. roku 偶ycia. Pomimo gotowo艣ci i zaanga偶owania w zdobywaniu kolejnych do艣wiadcze艅 i uprawnie艅, nierzadko nie otrzymuj膮 szansy na wykazanie si臋 w nowej roli.聽

Inkubator TransferHub powsta艂 w celu wypracowania innowacyjnych i mo偶liwych do wdro偶enia na szersz膮 skal臋 rozwi膮za艅 w obszarach pilnie wymagaj膮cych dzia艂ania. Mowa tu nie tylko o automatyzacji i robotyzacji, oraz starzej膮cym si臋 spo艂ecze艅stwie, ale r贸wnie偶 sytuacji kobiet na rynku pracy, r贸wnego traktowania w zakresie dost臋pu nie tylko do edukacji, ale i rozwoju zawodowego, awans贸w i warunk贸w pracy. Do udzia艂u w projekcie TransferHub zach臋camy wszystkie osoby, kt贸re pragn膮 mie膰 wp艂yw. Ka偶dy z nas ma potencja艂 innowatora, korzystaj膮c z indywidualnych do艣wiadcze艅, mo偶e przedstawi膰 sw贸j w艂asny pomys艂 na zmian臋.

鈥 m贸wi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jak zg艂osi膰 sw贸j pomys艂?

Aby do艂膮czy膰 do projektu i zg艂osi膰 innowacyjne rozwi膮zanie, nale偶y do 6 grudnia wype艂ni膰 formularz online dost臋pny na stronie https://transferhub.pl/zglos-pomysl/. Ponadto, wymagane jest wype艂nienie oraz podpisanie o艣wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z naboru (transferhub.pl/o-transferhub/procedury) i聽wydrukowanie go, podpisanie i za艂膮czenie skanu do formularza zg艂osze艅 za pomoc膮 przycisku na dole strony.聽

Przes艂ane innowacje podlegaj膮 ocenie merytorycznej Komisji pod wzgl臋dem ich skuteczno艣ci, efektywno艣ci, innowacyjno艣ci, prostoty w u偶ytkowaniu i potencja艂u upowszechnienia pomys艂u na szersz膮 skal臋. Kolejny etap stanowi obowi膮zkowy kurs dla wybranych przez komisj臋 innowator贸w. Granty w聽wysoko艣ci ok. 38鈥000 z艂 przeznaczone na testowanie rozwi膮zania otrzymaj膮 autorzy oko艂o 50 innowacji. Minimum 10% z nich otrzyma nast臋pnie聽wsparcie na upowszechnienie projektu i zdobycie warto艣ciowych partner贸w. Podczas poszczeg贸lnych etap贸w, uczestnicy mog膮 liczy膰 na sta艂e wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony ekspert贸w i opiekun贸w innowacji. Projekt TransferHub jest realizowany od聽maja 2020 roku do聽lipca 2023 roku.

Z innowatorkami i innowatorami spo艂ecznymi pracujemy od 2016 roku. Wsparli艣my procesy wypracowania i przetestowania ju偶 blisko 50 pomys艂贸w innowacyjnych. Obecnie jaskrawiej ni偶 dotychczas widzimy potrzeb臋 poszukiwania nowatorskich rozwi膮za艅, nawet w mikro skali. Trwaj膮ca ju偶 p贸艂tora roku pandemia przyspieszy艂a procesy cyfryzacji pracy. W trakcie lockdownu wyra藕nie uwidoczni艂 si臋 tak偶e problem nier贸wno艣ci kobiet i m臋偶czyzn w wielu wymiarach rynku pracy. Potrzebujemy mikroinnowacji, kt贸re nawet w ma艂ym wymiarze b臋d膮 wp艂ywa膰 na popraw臋 funkcjonowania polskiego rynku pracy. Czekamy na takie pomys艂y.

鈥 zach臋ca Julia Koczanowicz-Chondzy艅ska, koordynatorka Inkubatora TransferHUB i Prezeska Zarz膮du FISE.

Projekt TransferHub prowadzony w partnerstwie przez Fundacj臋 Inicjatyw Spo艂eczno-Ekonomicznych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu ma zasi臋g og贸lnopolski. Nadrz臋dny cel Inkubatora stanowi kompleksowe wsparcie w opracowaniu i przetestowaniu innowacyjnych rozwi膮za艅 w zakresie starzej膮cego si臋 spo艂ecze艅stwa, pozycji i mo偶liwo艣ci kobiet na rynku pracy, a tak偶e wyzwa艅 w obliczu automatyzacji i robotyzacji. 3. edycja Inkubatora TransferHUB jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j, wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.聽

Wi臋cej informacji dot. poszczeg贸lnych etap贸w projektu mo偶na znale藕膰 na stronie internetowej transferhub.pl oraz Facebooku https://www.facebook.com/transferhub/.

Zdj臋cie g艂贸wne do artyku艂u:聽Business image created by Creativeart – Freepik.com

Zarejestruj si臋 aby otrzyma膰 newsletter

 

Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Uzyskujemy do nich dost臋p w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawid艂owego dzia艂ania strony. Je偶eli nie wyra偶asz na to zgody, mo偶esz zmieni膰 ustawienia w swojej przegl膮darce. Zobacz wi臋cej w Polityce Prywatno艣ci.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close