Zesp贸艂 przy komputerze (Foto. Canva Pro)

Ju偶 ponad 1/3 ofert pracy wymaga zdolno艣ci cyfrowych

Wed艂ug danych Pracuj.pl liczba ofert pracy wymagaj膮cych kompetencji cyfrowych stale ro艣nie. W I p贸艂roczu 2022 roku a偶 36% og艂osze艅 na Pracuj.pl dotyczy艂o specjalizacji, w kt贸rych kompetencje cyfrowe odgrywaj膮 szczeg贸ln膮 rol臋. Co wi臋cej, liczba tego typu ofert wzros艂a o ponad po艂ow臋 w ci膮gu roku. Czy kandydaci s膮 na to gotowi? Wed艂ug Eurostatu Polska zajmuje dopiero 24. miejsce w Unii Europejskiej pod wzgl臋dem liczby os贸b posiadaj膮cych kompetencje cyfrowe. Przedstawiamy najnowsz膮 analiz臋 Pracuj.pl.

W obliczu cyfrowych przemian

Technologie rewolucjonizuj膮 nie tylko biznes, ale tak偶e wiele innych aspekt贸w rzeczywisto艣ci 鈥 w tym 偶ycie zawodowe. Wed艂ug raportu sporz膮dzonego przez Komisj臋 Europejsk膮, aktualnie ok. 85% wszystkich miejsc pracy w Unii Europejskiej wymaga co najmniej podstawowego poziomu tzw. kompetencji cyfrowych. Jak dodaj膮 badacze, w bliskiej przysz艂o艣ci ten udzia艂 dodatkowo wzro艣nie do 9 na 10.
Czym w艂a艣ciwie s膮 kompetencje cyfrowe? W pewnym uproszczeniu jest to聽zdolno艣膰 do sprawnego聽wykorzystania technologii, w tym urz膮dze艅, internetu, program贸w 鈥 w codziennym 偶yciu, pracy, nauce czy czasie wolnym. W praktyce zawodowej oznacza to zazwyczaj umiej臋tno艣膰 szukania informacji cyfrowych, a tak偶e umiej臋tno艣膰 obs艂ugi r贸偶norodnych sprz臋t贸w i system贸w wspieraj膮cych wykonywanie obowi膮zk贸w. 聽
Dane zewn臋trznych instytucji pokrywaj膮 si臋 tak偶e z praktyk膮 rekrutacyjn膮 pracodawc贸w, widoczn膮 w serwisie Pracuj.pl. W ostatnich latach sukcesywnie r贸s艂 w nim udzia艂 ofert pracy z bran偶, kt贸re wymagaj膮 szczeg贸lnych kompetencji cyfrowych. Dost臋pne dane wskazuj膮, 偶e w Polsce istotnym wyzwaniem jest nie tylko szeroko i cz臋sto komentowany niedob贸r kadr dla bran偶y IT. R贸wnie istotne jest zapotrzebowanie na kompetencje cyfrowe, kt贸re w najbli偶szych latach b臋dzie stwarza膰 szanse, ale i trudno艣ci pracodawcom i pracownikom w ro偶nych bran偶ach i specjalizacjach.

A偶 ponad 1/3 ofert z kompetencjami cyfrowymi

W I p贸艂roczu 2022 roku ju偶 36% ofert w Pracuj.pl dotyczy艂o specjalizacji, kt贸re s膮 okre艣lane jako szczeg贸lnie zwi膮zane z kompetencjami cyfrowymi. Cyfryzacja wyra藕nie odbija sw贸j 艣lad na postawach pracodawc贸w. To tworzy szanse dla kandydat贸w, kt贸rzy buduj膮 zwi膮zane z ni膮 umiej臋tno艣ci, ale przysparza te偶 trudno艣ci dla os贸b ma艂o bieg艂ych cyfrowo.
Pandemia przyspieszy艂a wi臋kszo艣膰 proces贸w przenoszenia us艂ug oraz pracy do przestrzeni wirtualnej, wspar艂a tak偶e wzrost wielu bran偶, w kt贸rych bez kompetencji cyfrowych ci臋偶ko m贸wi膰 o perspektywach dynamicznego rozwoju. Zestawienie specjalizacji, kt贸re wymagaj膮 szczeg贸lnie zdolno艣ci korzystania z technologii, dobrze pokazuje, jak te zjawiska przek艂adaj膮 si臋 na rekrutacj臋.
W I p贸艂roczu 2022 roku a偶 24% ofert pracy dotyczy艂o specjalist贸w ds. IT. Z艂o偶y艂y si臋 na to og艂oszenia kierowane do ekspert贸w ds. rozwoju oprogramowania (16%) oraz administracji IT (8%). Innymi dziedzinami szczeg贸lnie zwi膮zanymi z kompetencjami cyfrowymi, kt贸re by艂y popularne na Pracuj.pl, s膮 marketing i internet/e-commerce (po 4% wszystkich og艂osze艅 w serwisie). Kolejne 4% ofert kierowano do ekspert贸w od bada艅 i rozwoju oraz reklamy. 聽
Infografika - Pracuj.pl

Mocny wzrost w ci膮gu kilku miesi臋cy

Warto zauwa偶y膰, 偶e oferty dla specjalizacji, w kt贸rych kompetencje cyfrowe s膮 szczeg贸lnie wa偶ne, stanowi膮 jedn膮 z najwa偶niejszych kategorii na portalu i ich rola stale ro艣nie. Jeszcze w III kwartale 2021 roku og艂oszenia te stanowi艂y w serwisie Pracuj.pl co czwarte og艂oszenie. Ju偶 6 miesi臋cy p贸藕niej, czyli w I kwartale 2022 roku dotyczy艂y wi臋cej, ni偶 co trzeciej oferty. Podobna proporcja utrzyma艂a si臋 tak偶e mi臋dzy kwietniem i czerwcem br.

Osoby posiadaj膮ce kompetencje cyfrowe mog膮 wybiera膰 w rosn膮cej liczbie ofert. W I p贸艂roczu 2022 r. kierowano do zwi膮zanych z nimi specjalizacji o 51% wi臋cej og艂osze艅 o prac臋, ni偶 analogicznym okresie rok wcze艣niej.

Pracownik posiadaj膮cy umiej臋tno艣ci i wiedz臋 z zakresu wykorzystania technologii jest coraz bardziej cenny na rynku pracy. Wa偶ne jednak, by zauwa偶y膰 istotn膮 kwesti臋: bieg艂o艣膰 cyfrowa nie zawsze musi oznacza膰 umiej臋tno艣ci predysponuj膮cych do zostania programist膮 wysokiej klasy czy ekspertem R&D. W wielu bran偶ach, takich jak np. reklama, marketing, e-commerce czy sprzeda偶, wykorzystanie technologii opiera si臋 na mniej skomplikowanych systemach, urz膮dzeniach czy programach. Wa偶ne jest za to ich trafne i kreatywne u偶ytkowanie do cel贸w zawodowych. Tak rozumiane kompetencje cyfrowe s膮 poszukiwane w wi臋kszo艣ci bran偶 i specjalizacji.

Wyzwanie na horyzoncie

Jak wskazuj膮 dane, wzrost liczby i udzia艂u ofert ze specjalizacji szczeg贸lnie zwi膮zanych z kompetencjami cyfrowymi tworzy nowe szanse dla pracownik贸w w Polsce. Jednocze艣nie jednak jest bardzo istotnym wyzwaniem w obliczu niepokoj膮cych danych o poziomie tych umiej臋tno艣ci w艣r贸d Polak贸w.
Wed艂ug wska藕nika Digital Economy and Society Index (DESI), tworzonego przez Eurostat, 56% mieszka艅c贸w Unii Europejskiej posiada podstawowe umiej臋tno艣ci cyfrowe. Pomimo jeszcze wi臋kszego ni偶 dotychczas wyboru ofert dla os贸b rozwijaj膮cych swoje kompetencje w wykorzystaniu technologii, Polacy wci膮偶 wypadaj膮 na tym tle niekorzystnie. Wed艂ug danych Eurostatu tylko 43% Polak贸w w wieku 16-74 lat posiada je na podstawowym poziomie, co by艂o trzecim najni偶szym wynikiem w Unii Europejskiej.
Wykres pokazuj膮cy, jak Polacy oceniaj膮 swoje kompetencje cyfrowe

Tymczasem ju偶 raport Pracuj.pl 鈥濩yfrowa ewolucja pracy鈥 z 2021 roku wykaza艂, 偶e Polacy postrzegaj膮 swoje kompetencje cyfrowe stosunkowo optymistycznie. 2/3 Polak贸w badanych przez serwis wystawi艂o pozytywn膮 ocen臋 swoim kompetencjom cyfrowym. Kolejne 30% oceni艂o je 艣rednio, a tylko 4% – negatywnie. Takie postawy wyra藕nie kontrastuj膮 z zewn臋trznymi badaniami oraz sygna艂ami od pracodawc贸w. Jak wskazuj膮 ustalenia Polskiego Instytutu Ekonomicznego, a偶 91% polskich firm sygnalizuje problemy z rekrutacj膮 odpowiednich kandydat贸w. Co wi臋cej, w艣r贸d najwa偶niejszych kompetencji poszukiwanych przez pracodawc贸w w najbli偶szej przysz艂o艣ci znalaz艂y si臋 w艂a艣nie podstawowe umiej臋tno艣ci cyfrowe. Uzyska艂y one w sonda偶u 艣redni膮 ocen臋 3,8 punkt贸w na 5 w skali oceny znaczenia tych kompetencji dla przysz艂ego rozwoju firm.

Eurostat prognozuje, 偶e do 2030 roku 80% obywateli Unii Europejskiej w wieku produkcyjnym b臋dzie musia艂o posiada膰 umiej臋tno艣ci cyfrowe na przynajmniej podstawowym poziomie, by zdoby膰 prac臋. Bez nacisku na edukacj臋 cyfrow膮 w szko艂ach czy poprzez dodatkowe szkolenia dla kadr w Polsce coraz cz臋艣ciej b臋dzie odczuwany problem niedoboru wykwalifikowanych specjalist贸w. Taka troska o kompetencje cyfrowe pracownika ze strony pracodawcy to z reszt膮 coraz wi臋kszy magnes na kandydat贸w. Wed艂ug bada艅 Pracuj.pl ch臋膰 rozwoju i awans贸w to jeden z wa偶nych czynnik贸w zmiany pracy. Firmy wspieraj膮ce upskilling pracownik贸w zyskuj膮 istotny atut w przyci膮ganiu talent贸w.

Nowe szanse, nowe zagro偶enia

Du偶a rola kompetencji cyfrowych nie jest zupe艂nie nowym zjawiskiem. Ich znaczenie podkre艣lano od wielu lat. Dowodem s膮 prognozy OECD jeszcze sprzed pandemii koronawirusa, zgodnie z kt贸rymi a偶 65% dzieci zaczynaj膮cych obecnie nauk臋 b臋dzie pracowa膰 w zawodach, kt贸re jeszcze nie istniej膮. Nie da si臋 jednak ukry膰, 偶e ostatnie 2,5 roku sta艂o si臋 istotnym katalizatorem ewolucji rynku pracy w kierunku bardziej cyfrowej, wirtualnej rzeczywisto艣ci zawodowej.
Osoby, kt贸re posiadaj膮 i rozwijaj膮 kompetencje cyfrowe, ju偶 dzi艣 mog膮 liczy膰 na znacznie wi臋kszy wyb贸r ofert zatrudnienia, lepsze warunki pracy czy wynagrodzenie. W przysz艂o艣ci te zjawiska b臋d膮 nabiera膰 mocy. Pracodawcy i kandydaci musz膮 zdawa膰 sobie spraw臋 z tego, 偶e kompetencje cyfrowe sta艂y si臋 kluczowym czynnikiem budowy dobrej kariery, bardziej odpornej na przysz艂e zawirowania rynku pracy.