Asertywność to alternatywa dla bezsilności i manipulacji

Asertywność to umiejętność komunikowania się bez intencji ranienia innych, to darzenie siebie szacunkiem i dbanie o swoje granice. Wbrew powszechnej opinii, asertywność to nie tylko umiejętność mówienia „NIE”. Do asertywnych zachowań zaliczamy również otwarte i swobodne mówienie o swoich emocjach, wyrażenie poglądów oraz opinii, przyjmowanie i przekazywanie krytyki, a także proszenie o pomoc.